Neurologické oddělení

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO VRCHNÍ SESTRA:
prim. MUDr. Jana Kadlčíková
Tel.: +420 517 315 360
E-mail:
MUDr. Marek Barteys
Tel.: +420 517 315 361 (379)
E-mail: 

Mgr. Ludmila Ryšková
Tel.: +420 517 315 370 (372)
E-mail: 

 

STRUKTURA ODDĚLENÍ:

  • JIP s 5 lůžky + 1 příjmové
  • N 1 – muži - 19 lůžek (1 nadstandardní jednolůžkový pokoj á 300,- Kč/noc)
  • N 2 – ženy - 21 lůžek (2 nadstandardní pokoje – jednolůžkový 200,- Kč, dvoulůžkový 100,- /noc)


Personální složení:

  • 10 lékařů  (z toho 1 rezidentka)
  • 29 všeobecných sester
  •  4 sanitáři
 

PRÁCE ODDĚLENÍ:

Neurologické oddělení Nemocnice Vyškov  bylo otevřeno v r. 1971, v roce 1988 byla uvedena do provozu jednotka intenzivní péče.

Poskytuje péči pacientům s neurologickým onemocněním ve spádovém regionu Vyškov, ( asi 90 000 obyvatel), v péči o cévní mozkové příhody i části  regionu Hodonín a Kyjov.

Oddělení má akreditaci pro postgraduální specializační vzdělávání v oboru neurologie

Od  dubna 2012  máme nové prostory  ambulantních  pracovišť s důstojným zázemím pro pacienty a neurologické mezioborové JIP,  coby základu Iktového centra. Investory byly  Nemocnice  Vyškov a JMK, financování dalšího vybavení proběhlo také z prostředků Integrovaného operačního programu Evropské unie.   V přípravě je projekt rekonstrukce i standardních oddělení.

 V současné době má odd. 45 lůžek - z toho 5  ( +1)  plně monitorovaných  na jednotce intenzivní péče. Standardní oddělení je rozděleno na mužské a ženské, z nichž každé má samostatné nadstandardní pokoje. Péči o pacienty zajišťuje 10  kvalifikovaných lékařů, 1 rezidentka a 33 sester a sanitářů.
V r. 2016 bylo hospitalizováno 1.598 pacientů, z toho 361 na JIP, ambulantní a konziliární vyšetření v odborné a příjmové ambulanci dosáhla počtu 9398 (před 10 lety 5876).

Oddělení poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou péči v celém oboru neurologie se speciálním zaměřením na cévní  mozkové příhody - v roce  2015 byl oddělení  udělen  statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem ( do roku 2020), podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb.  V roce 2016 bylo hospitalizováno 329 pacientů s tímto onemocněním.  

Trombolytickou terapii ischemického iktu  provádíme od roku 2005 -   ve vybraných případech  se podaným lékem uvolňuje uzávěr tepny mozku, čímž je možné zabránit odumření mozkové tkáně a ochrnutí pacienta. Jedním z nutných předpokladů takové léčby je včasné přijetí pacienta a léčba do 4,5 hod. od vzniku příznaků mozkové příhody. V roce 2016 bylo u nás tímto způsobem léčeno 32 pacientů, což je  13,7 % z celkového počtu ischemických mozkových příhod (celosvětově asi 7% pacientů s CMP splňuje kriteria podání fibrinolýzy).

Od roku 2004 provádíme ošetřování pacientů po cévních mozkových příhodách a úrazových postiženích mozku metodou bazální stimulace. Je to týmová práce lékařů a sester, která směřuje ke zlepšení kvality života ochrnutých pacientů a může pokračovat po zaškolení rodiny péčí v domácích podmínkách. Jsme jedním z mála oddělení v republice, kde kurz bazální stimulace absolvovali všichni lékaři a sestry našeho oddělení.

U indikovaných pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě s  následným  hybným postižením  poskytujeme  léčbu spasticity ( svalové ztuhlosti) botulotoxinem –  s navazující komplexní rehabilitační péčí ve spolupráci s CLR.  

Současně diagnostikujeme a léčíme i další  onemocnění centrálního nervového systému   i  periferních nervů - demence, centrální hybné  poruchy ( Parkinsonova  choroba a syndrom),    toxické i metabolické postižení mozku i periferních nervů, nervosvalová onemocnění, akutní a chronická zánětlivá onemocnění mozku a míchy, roztroušenou sklerózu mozkomíšní, záchvatová onemocnění ( epilepsie) a bolesti hlavy.

V rámci spádové  oblasti zabezpečujeme  ambulantní vyšetření objednaných a dispenzarizovaných pacientů - nově byla otevřena v r. 2014 cévní ambulance pro pac. po CMP, provádíme   nepřetržitou konziliární činnost pro ostatní lůžková oddělení nemocnice. Specializované diagnostické metody jsou prováděny v EEG a EMG laboratoři, stejně jako ultrazvukové vyšetření mozkových tepen.

Od roku 2006 provádíme ve spolupráci s RDG oddělením kořenový obstřik   pod CT kontrolou (PRT – periradikulární terapie ) za krátkodobé hospitalizace.   Je indikován při chronických bolestech   v  oblasti   bederní páteře, kdy se podávaný lék aplikuje přímo  k postiženém nervovému kořeni, pokud není možné operační řešení. O indikaci rozhoduje PRT komise   (prim. MUDr.Malaska, MUDr. Šolar, MUDr. Fišerová, prim. MUDr. Kadlčíková).

Za úhradu  provádíme plynové obstřiky zejména u hospitalizovaných pacientů k uvolnění svalstva u onemocnění páteře, taping – terapeutickou metodu používanou k  léčbě akutních i chronických potíží pohybového aparátu.

Nabízíme  možnost  provedení lumbální punkce atraumatickou jehlou, kdy pacient již za 3 hodiny po výkonu může opustit oddělení. Je možno tedy provádět i ambulantně. Tato jehla není hrazena zdravotní pojišťovnou, pacient si ji zakoupí v lékárně.

Neurologie I.
Staniční sestra: Marcela Přecechtělová
Tel.: +420 517 315 365

Neurologie II.
Staniční sestra: Mgr. Ludmila Ryšková
Tel.: +420 517 315 372

Neurologie JIP
Vedoucí lékař: MUDr. Jana Kadlčíková
Staniční sestra: Bc. Eva Fryčová
Tel.: +420 517 315 827

V roce 1990 bylo v ČR založeno "Sdružení CMP", což je OS občanů i právnických osob, majících zájem se aktivně podílet na zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou anebo ohrožené vznikem této choroby. Viz dokumenty níže v sekci "Informace pro pacienty"

Oddělení má akreditaci pro postgraduální specializační vzdělávání v oboru neurologie

N I. - ošetřovna

N I. - denní pobyt

N I. - nadstandardní pokoj

N II. - ošetřovna

N II. - jídelna

N II. - nadstandardní pokoj

INFORMACE PRO PACIENTY:

Máte dotaz k neurologickému oddělení? Napište nám!

* - označená pole jsou povinná

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.