Den otevřených dveří v nemocnici

23.09.2016 10:52

V úterý 20. září 2016 se v Nemocnici Vyškov, p. o. uskutečnil „Den otevřených dveří“ za účasti předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky a  hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Návštěvnici z řad široké veřejnosti mohli hned u hlavního vchodu projít modelem tlustého střeva a navštívit moderní vozidlo rychlé záchranné služby s ukázkou fungfování přístroje Lucas, který slouží k nepřímé srdeční masáži.
Ve vestibulu nemocnice byla nainstalována výstava fotografií z historie nemocnice, výstava kronika předmětů používaných v medicíně před desítkami let. Jelikož od otevření nemocnici uběhlo již 65 let a zdravotnictví je dnes na vyšší úrovni, chtěli jsme veřejnost nechat tzv. „nahlédnout pod pokličku“. Zpřístupnili jsme tři prohlídkové trasy, na kterých mohli shlédnout velkou část naší nemocnice.
Na trase A byla připravena  videoukázka  laparoskopické operace kýly a trenažér, na kterémsi mohl každý návštěvník prakticky zkusit sám „operovat“. Dále byl zpřístupněn urgentní příjems nácvikem kardiopulmonální resuscitace, ukázkou AED (automatický externí defibrilátor)a podtlakové léčby hojení ran. Na dalších stanovištích se návštěvníci dozvěděli o problematice ledvinových kamenů a o prevenci karcinomu prsu.
V průběhu prohlídky trasy B si mohli nechat změřit krevní tlak, vyšetřit hladinu glykemie a cholesterolu v krvi. Součástí trasy byla prohlídka endoskopického pracoviště s ukázkou ultrazvukového vyšetření srdce a EKG. Na dětském oddělení studenti zdravotnické školy sehráli divadélko pro dětské návštěvníky a pacienty.
Trasa C byla zaměřena na prohlídku Centra jednodenní gynekologie, porodního sálu, gynekologického nadstandardního pokoje a urodynamického sálku, kde probíhalo poradenství zabývající se inkontinencí. Na Oddělení dlouhodobě nemocných mohli návštěvníci vidět jak probíhá canisterapie a dozvědět se cenné rady o prevenci proleženin. Tuto trasu uzavíralo Centrum léčebné rehabilitace, kde fyzioterapeutičtí asistenti předváděli cviky na odstranění bolestí zad  a dynamický chodník. Ve vestibulu Oddělení následné péče probíhala prezentace Gymnázia a střední odborné školy zdravotnické a zemědělsko - ekonomické.
Během odpoledne se v prostorách jídelny  konaly  zajímavé přednášky o prevenci civilizačních chorob, které si připravili lékaři nemocnice.
Věříme, že se veřejnost přesvědčila o vysoké úrovni poskytované lékařské i ošetřovatelská péčev našem zařízení, jejíž kvalitu se snažíme neustále zvyšovat.

Mgr. Jitka Moravová, náměstek OP
Mgr. Romana Kopřivová, vrchní sestra chirurgického oddělení

Fotka 1

Fotka 2

Fotka 3

Fotka 4

Fotka 5

Fotka 6