Jarní konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

10.05.2016 10:02

Dne 5. května 2016 se v Nemocnici Vyškov, p. o. pod záštitou ředitelky a při příležitosti 65. výročí otevření nemocnice a Mezinárodního dne sester konala Jarní konference pod názvem „Nozokomiální nákazy“.

Na tuto vzdělávací akci přijali pozvání k aktivní účasti lékaři z oboru hygieny a epidemiologie. MUDr. Matúš Mihalčin z Kliniky infekčních chorob FN Brno ve své prezentaci přiblížil problematiku vysoce nebezpečných nákaz, o kterých zatím slýcháme jen v médiích, např. Ebola, SARS, MERS apod. Stejnému tématu se věnovala i MUDr. Marie Hiršová z Oddělení epidemiologie KHS Jihomoravského kraje , Územní pracoviště Vyškov. MUDr. Bohdana Rezková z Oddělení hygieny a epidemiologie FN Brno připomněla důležitou úlohu v oblasti kontroly pitné vody. Sestra pro kontrolu infekcí  Nemocnice Vyškov, p. o. Z. Hálová zopakovala postupy spojené s ošetřováním pacientů při pozitivitě MRSA.

Jednou z prezentací byl malý průzkum výskytu mikroflóry u lékařů, ošetřovatelského personálu, pacientů a prostředí lůžkové části ARO.

Iva Holubová, organizátorka konference

Mgr. Jitka Moravová, náměstek pro ošetřovatelskou péči

Fotka 1

Fotka 2

Fotka 3

Fotka 4

Fotka 5

Fotka 6