Jarní konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky - „Právní aspekty ve zdravotnictví“

11.05.2015 11:11

Dne 5. května 2015 se v odpoledních hodinách uskutečnila v prostorách Nemocnice Vyškov, p. o. vzdělávací akce pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma “Právní aspekty ve zdravotnictví“.

Ústředním tématem naší konference bylo zvoleno téma aktuální, a to Právní aspekty ve zdravotnictví. Tato problematika je velmi složitá, a proto pořádaná konference jistě přispěla k jejímu osvětlení a zodpovězení všech dotazů a nejasností. Problematiku představily skutečné kapacity v oboru zdravotnického práva - JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., JUDr. Radek Policar, JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D., prim. MUDr. Pavel Mokroš a JUDr. Taťána Menoušková -  za tuto jejich aktivitu jim velice děkujeme.

Nelze se také nezmínit krátce o významnosti termínu, ve kterém jsme se sešli.

Květen, zejména 12. květen, je pro ošetřovatelství zvlášť svátečním dnem. Je to den výročí narození legendární, vzdělané anglické ošetřovatelky, Florence Nightingalové, průkopnice organizované kvalifikované péče o nemocné, odbornice na provoz nemocnic, zakladatelky moderního ošetřovatelství, statečné a obětavé ženy, která ovlivnila zdravotní péči 19. a 20. století v celém světě. Její odkaz sestrám nového milénia je stále platným.

Tento den vyhlásila Mezinárodní rada sester za „Mezinárodní den sester". Konferencí jsme společně vzdali hold všem těm, kteří (častěji které), toto náročné povolání vykonávali a vykonávají  nejen u nás, ale i po celém světě.

Velmi nás potěšil velký zájem o tuto konferenci (akce se zúčastnilo téměř 200 posluchačů nejen z vyškovské nemocnice, ale i z přilehlých zdravotnických zařízení).

Systém vzdělávání v naší nemocnici je velice živý a naše semináře se vyznačují vysokou kvalitou. Tím se nám také daří  zviditelňovat zdravotnická nelékařská povolání a upozorňovat na nezastupitelnou roli sestry, porodní asistentky a ostatních pracovníků nelékařských zdravotnických povolání ve fungujícím zdravotnickém systému.

Mgr. Jitka Moravová – náměstek pro ošetřovatelskou péči

Mgr. Gabriela Široká – organizátorka konference

tn_obrazek_99.jpg

tn_obrazek_100.jpg

tn_obrazek_101.jpg

tn_obrazek_102.jpg

tn_obrazek_104.jpg

tn_obrazek_105.jpg