Jarní odborná konference

14.06.2019 11:20

Dne 6. června 2019 se uskutečnila v Nemocnici Vyškov, p. o. Jarní odborná konference
pro nelékařské zdravotnické pracovníky pod záštitou ředitelky nemocnice Ing. Věry Seidlové
a radního Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví Milana Vojty, MBA, MA.

Konferenci tradičně zahájila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jitka Moravová, MBA.
Po úvodní zdravici a přivítání hostů byl zahájen odborný program konference.

Pozvání přijal Ing. Jaroslav Dvořák, senior konzultant a kouč, odborník na mezigenerační komunikaci a vztahy. Poutavým a humorným způsobem prezentoval na běžných životních situacích  komunikační bariéry mezi generacemi a jejich možné překlenutí.

Další prezentaci si připravila pracovní skupina Bezpečnost personálu Aesculap Akademie, při které demonstrovala používání pracovních pomůcek a osobních ochranných prostředků personálu při ošetřování pacientů s  různými typy diagnóz.

Závěrem jsme „nahlédli“ do sebe sama prostřednictvím autoportrétu a relaxace, který si připravila Mgr. Eva Slezáková.

Těšíme se společně na další setkání při zajímavých tématech.

Bc. Iva Holubová, staniční sestra JIP Interního oddělení

tn_obrazek_420.jpg

tn_obrazek_421.jpg

tn_obrazek_422.jpg

tn_obrazek_423.jpg

tn_obrazek_424.jpg

tn_obrazek_425.jpg