Klebetníček na ODN

23.02.2015 08:41

Dětský folklórní soubor Klebetníček navštívil pacienty na Oddělení dlouhodobě nemocných    

Ve středu 18. února 2015 odpoledne pacienti z Oddělení dlouhodobě nemocných zcela zaplnili společenskou místnost, aby shlédli pásmo písniček, tanců a říkadel v podání dětí
z dětského folklórního souboru Klebetníček.

Pod vedením vedoucích paní Mgr. Marie Pachtové a paní Aleny Štěrbové se podařilo dětem z tohoto souboru zpříjemnit pobyt pacientům v nemocnici. V asi čtyřicetiminutovém pásmu děti zazpívaly, zatancovaly a nestárnoucí paní Pachtová pásmo provázela svým milým
a nenapodobitelným způsobem.

Pacienti vystoupení odměnili potleskem a úsměvem na svých tvářích a některé písničky
si i s dětmi zazpívali. To je snad to nejlepší vysvědčení, že se akce vydařila a snad se podaří i v budoucnu podobnou akci zopakovat.

Hana Procingerová, vrchní sestra ODN

Radka Kameníková, vrchní RA

tn_obrazek_82.jpg

tn_obrazek_83.jpg

tn_obrazek_84.jpg

tn_obrazek_85.jpg

tn_obrazek_86.jpg

tn_obrazek_87.jpg