Nemocnice pořádala Den zdraví

07.05.2015 08:16

5. května 2015 se v době od 9:00 do 13:00 hodin ve vestibulu nemocnice uskutečnil pro širokou veřejnost DEN ZDRAVÍ.

Celý projekt byl zaměřen na prevenci civilizačních onemocnění - cukrovky, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, rakoviny tlustého střeva, prsu a plic. Dále na prevenci onemocnění ledvin, prevenci obezity u dětí. Projekt také představil prezentaci zdravé výživy a zdravého životního stylu.

Cílem Dne zdraví bylo především zvýšit informovanost a povědomí veřejnosti o těchto onemocněních a upozornit na účinné možnosti jejich prevence.

Zájemci si mohli nechat změřit krevní tlak, vyšetřit cukr a cholesterol v krvi, přítomnost krve ve stolici a změřit procento tuku v těle.

Program Dne zdraví se zaměřil i na jeden z nejčastějších druhů rakoviny u nás, tedy na rakovinu tlustého střeva, u níž drží Česká republika celosvětové prvenství. Poukázal  také na prevenci cévní mozkové příhody, která je podle statistik třetí nejčastější příčinou smrti u nás. Riziko mrtvice je vyšší u lidí s vysokým tlakem a cholesterolem, u diabetiků a kuřáků.

Pokud byly u někoho z návštěvníků zjištěny abnormální hodnoty či podezření, dostal kartičku s dalšími instrukcemi, jak postupovat - doporučení navštívit svého praktického lékaře a následně možnost objednat si případná další vyšetření u nás v nemocnici.

Bylo připraveno také instruktážní video, zaměřené na jednu z možných praktik využívaných při prevenci karcinomu prsu - samovyšetřování prsů  a na výběr správné podprsenky.

Pro ty, kteří bojují s nadváhou nebo chtěli jen poradit, jak zdravě nastavit svůj životní styl, byli s radou připraveni odborní nutriční terapeuti.

5. květen byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací „Světovým dnem hygieny rukou“, proto součástí Dne zdraví byl také Den hygieny rukou, kdy zaměstnanci nemocnice chtěli pořádanou akcí poukázat na význam správné hygieny rukou, včetně správných postupů při jejich mytí a dezinfekci.

Každý, kdo měl zájem, si mohl vyzkoušet díky speciálnímu přístroji, jak je na tom s hygienou svých rukou. K dispozici byl kvalifikovaný personál, který v případě zájmu ukázal, jak postupovat při hygieně rukou, jak používat dezinfekční přípravky při návštěvě hospitalizovaného pacienta. Byly připraveny informační letáčky.

Zájem o akci byl velký jak ze strany veřejnosti, tak ze strany zaměstnanců nemocnice a doufáme, že byla pro všechny přínosem v péči o své zdraví.

Hana Pallová - vrchní sestra interního oddělení          

Mgr. Jitka Moravová - hlavní sestra

Dětský koutek

Měření cholesterolu na Reflotronu

Měření krevního tlaku a glykemie

Prezentace oddělení

Měření BMI

Vyšetření ledvin