Odborná konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

05.12.2016 12:13

Dne 1. prosince 2016 zorganizovali nelékařští zdravotničtí pracovníci nemocnice odbornou konferenci  na téma „NEUROLOGIE V PRAXI“.

V letošním roce to byla již  druhá konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří
tak mohou získávat nové poznatky v rámci svého  celoživotního vzdělávání.

Program konference byl zaměřen na nejdůležitější diagnózy v neurologickém oboru, vyšetřovací metody a  jejich specifika ošetřovatelské a rehabilitační  péče.

Přednášející hovořili např. o cévní mozkové příhodě, trombolýze, onemocnění amyotrofické laterální skleróze, epilepsii, demenci, delirantních stavech a skleróze multiplex. Byly prezentovány
i speciální vyšetřovací metody v neurologii.

Významným hostem, který přednášel v rámci konference byl doc. MUDr. Radim Uzel CSc. Nejen poučným, ale i zábavným způsobem posluchače seznámil se svou dlouholetou praxí
a zkušenostmi ze svého oboru.

Mgr. Ludmila Ryšková, vrchní sestra neurologického oddělení

Mgr. Jitka Moravová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči