Odborná konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

16.05.2017 07:27

Dne 11. května 2017 se konala v Nemocnici Vyškov, p. o. Jarní konference v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, tentokrát na téma „Vybrané výkony v operačních oborech“.

Konferenci zahájila úvodním slovem Mgr. Jitka Moravová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, ve kterém připomněla významný den, a to 12. květen - Mezinárodní den ošetřovatelství.

V programu konference prezentovali zástupci operačních oborů nejčastěji prováděné výkony v chirurgii, urologii, gynekologii – porodnictví a otorinolaryngologii, výhody laparoskopických výkonů, přípravu pacientů před operací, druhy instrumentária a úlohy jednotlivých pracovníků na operačním sále. Hovořilo se i o nových možnostech antiseptik v léčbě ran, managementu bolesti, ošetřovatelské péči o dialyzační katétry.

Na konferenci přijal pozvání MUDr. Radkin Honzák – renomovaný psychiatr, psychoterapeut, pedagog, který svým poutavým výkladem zaujal všechny přítomné prezentací na téma „Syndrom vyhoření“, a to nejen u zdravotnických pracovníků.

MUDr.Radkin Honzák

Bc. Iva Holubová, ARO Vyškov - organizátorka

tn_obrazek_325.jpg

tn_obrazek_326.jpg

tn_obrazek_327.jpg

tn_obrazek_328.jpg

tn_obrazek_330.jpg

tn_obrazek_332.jpg