Počteníčko s babičkou

20.01.2015 10:45

Vyškovská nemocnice je první v Jihomoravském kraji, kam chodí za pacienty dětského oddělení každý den „čtecí babičky“. Čtením pohádek, příběhů, hádanek či básniček, povídáním, kreslením a hrami dětem zpříjemňují pobyt na lůžku.

Babičky přicházejí číst každý den včetně sobot a nedělí, vždy v přesně stanovenou dobu po dohodě s vedením oddělení. V roli babiček jsou většinou bývalé učitelky či zdravotní setry, ale také jen aktivní ženy. Záměrem projektu je aktivizovat seniory, pomáhat jiným, zpříjemnit pobyt nemocným dětem, posílit mezigenerační vztahy a také vytvořit alespoň u některých dětí vztah ke knize a čtení.

Děje se tak v rámci projektu Počteníčko s  babičkou, stejně jako v Ostravě, Krnově, Havířově, Frýdku - Místku, Karviné, Prostějově či Praze.                                 

Realizátorem projektu ve všech nemocnicích je Občanské sdružení Počteníčko s babičkou z Ostravy.

Počteníčko s babičkou je aktivizační seniorský projekt, plně v souladu s Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí populace na roky 2013-2017. Partnerem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Moravskoslezský kraj, ČPZP a Nadace České spořitelny. Záštitu nad projektem převzal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. V roce 2014 se do Počteníčka zapojilo 105 dobrovolníků, 102 babičky a 3 dědečkové. V letošním roce je záměrem  rozšíření projektu do dalších osmi nemocnic  včetně těch jihomoravských.

Renata Indrová, vrchní sestra Dětského oddělení  

Mgr. Ivan Sekanina, předseda Občanského sdružení