Poděkování dětem ZŠ Drnovice

18.11.2014 13:24

Poděkování za věcné dary

Děkujeme všem dětem 3. a 4. třídy ze ZŠ v Drnovicích, jejich rodičům, panu řediteli Mgr. Zemánkovi a v neposlední řadě paní učitelce Mgr. Kosíkové a Mgr. Sločíkové za předání věcných darů pro pacienty Dětského oddělení Nemocnice Vyškov, p. o. Tato pomoc nás velice potěšila.

Domluvili jsme se na také další spolupráci - děti z těchto tříd připravují divadelní představení, se kterým přijedou potěšit hospitalizované děti.

Jana Neckařová, staniční sestra DO JIP
Renata Indrová, vrchní sestra DO
Mgr. Jitka Moravová, hlavní sestra