Při příležitosti 65. výročí otevření nemocnice jsme pořádali Den zdraví a slavnostně otevírali provoz nového CT přístroje

10.06.2016 09:30

7. června 2016 jsme pro širokou veřejnost v době od 8:30 do 12:30 hodin ve vstupní hale nemocnice připravili DEN ZDRAVÍ.

Osvětovou akci slavnostně zahájil hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

Celý projekt jsme zaměřili na prevenci civilizačních onemocnění - cukrovky, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, rakoviny tlustého střeva, prsu a plic. Dále na prevenci onemocnění ledvin, prevenci obezity u dětí. Představili jsme také principy zdravé výživy a zdravého životního stylu. Nově jsme do programu zařadili možnost nácviku kardiopulmonální resuscitace a k dispozici byl trenažér na laparoskopické operace.

Cílem Dne zdraví bylo především zvýšit informovanost a povědomí veřejnosti o civilizačních onemocněních a upozornit na účinné možnosti jejich prevence.

Zájemcům jsme změřili krevní tlak, vyšetřili cukr a cholesterol v krvi, přítomnost krve
ve stolici a změřili procento tuku v těle.

5. květen byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací „Světovým dnem hygieny rukou“, proto součástí Dne zdraví byl také Den hygieny rukou, kdy zaměstnanci nemocnice poukázali na význam správné hygieny rukou, včetně správných postupů při jejich mytí a dezinfekci.

Pacienti naší nemocnice, která poskytuje v okrese zdravotní péči pro více než 90 000 obyvatel, mohou nyní využívat služeb nového CT. Nový přístroj pro nemocnici pořídil Jihomoravský kraj za 15 miliónů korun. Provoz nového CT symbolicky zahájil hejtman Michal Hašek společně s náměstky Markem Šlapalem, Romanem Celým a ředitelkou nemocnice Věrou Seidlovou.

Zájem o akci byl jak ze strany veřejnosti, tak ze strany zaměstnanců nemocnice mimořádný
a doufáme, že byla přínosem pro všechny v péči o své zdraví.

Mgr. Jitka Moravová - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Fotka 2

Fotka 5

Fotka 4

Fotka 6

Fotka 1

Fotka 3