Nelékařští zdravotničtí pracovníci se opět vzdělávali

28.11.2016 11:08

V rámci programu podpory zdraví a prevence nemocí naší nemocnice a současně ke světovému dni Stop dekubitům, byl na Oddělení dlouhodobě nemocných uspořádán seminář „Správná a bezpečná manipulace s imobilním pacientem jako prevence vertebrogenních potíží zdravotnického personálu“.

Pro velký zájem zdravotnických pracovníků ze všech oborů byly zajištěny dva termíny. Poděkování patří především PhDr. Jarmile Kristiníkové, PhD. a  Ivaně Kývalové, které pod záštitou  společnosti Johnson & Johnson, s.r.o. předaly velmi cenné a užitečné informace nejen teoreticky, ale i prakticky.

Hana Procingerová, vrchní sestra ODN

Mgr. Jitka Moravová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

tn_obrazek_298.jpg

tn_obrazek_299.jpg