Setkání bývalých a současných zaměstnanců nemocnice při příležitosti oslav 65. otevření výročí nemocnice

13.06.2016 11:54

V tomto roce slaví naše nemocnice 65. výročí otevření. A to byla příležitost k uspořádání setkání bývalých a současných zaměstnanců nemocnice. Tato akce navazovala na velice úspěšný Den zdraví, který proběhl v úterý 7. června 2016 během dopoledne. Byli pozváni zaměstnanci z řad zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. Přišlo jich téměř 250. Setkání zahájila v jídelně  ředitelka nemocnice Ing. Věra Seidlová. Po krátkém přivítání seznámila přítomné s minulostí a přítomností nemocnice. Nemocnice zahájila svou činnost v dubnu roku 1951, kdy bylo otevřeno interní, chirurgické a ženské oddělení. Nemocnicí za dobu působení prošlo více než milion pacientů,v ambulancích jich bylo ošetřeno ještě více. Pracovaly zde tisíce zaměstnanců. V současné době má nemocnice 780 zaměstnanců a 431 lůžek. Poté paní ředitelka představila plány  týkající se rekonstrukce a modernizace nemocnice v nejbližším období, byly promítnuty fotografie z dob minulých i velice zajímavé srovnání jednotlivých pracovišť před rekonstrukcí a po ní. Zavzpomínala na dlouhou řadu ředitelů, primářů, lékařů, sester i ostatního personálu. Zdůraznila, že každý kdo v této nemocnici působil, přispěl svým dílem k rozvoji nemocnice - ať už v oblasti lékařské, ošetřovatelské nebo technickém provozu.  Nakonec všechny pozvala ke stolům s nachystaným občerstvením a posléze i k poslechu hudby či tanci.


Bylo úžasné pozorovat, jak se setkávají lidé, kteří se léta neviděli, jak si i po těch letech mají co říci, jak pochvalně komentují změny, kterými naše nemocnice za svou historii prošla a jak se skvěle baví. Byla to krásná a vydařená akce.

Mgr. Jitka Moravová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Fotka 1

Fotka 2

Fotka 3

Fotka 4

Fotka 5

Fotka 6