ZRUŠENÍ REGULAČNÍCH POPLATKŮ

30.12.2014 06:30

V souladu s účinností novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se ruší
od 1. ledna 2015 regulační poplatky ve výši 30,-- Kč za provedení klinického vyšetření a za realizaci receptu v lékárně. V platnosti zůstává pouze poplatek ve výši 90,-- Kč za pohotovostní službu.

Náhrada za zakoupené nevyužité regulační poplatky 30,-- Kč pro účely klinického vyšetření bude vyplácena v pokladně Nemocnice Vyškov po odevzdání zakoupeného regulačního poplatku
do 9. ledna 2015.