Odborné ambulance

Indikační poradna

 • Vedoucí lékař:  prim. MUDr. Eim Josef
 • Sestra: Petra Kanková, DiS.
  Tel.: +420 517 315 322
          ORDINAČNÍ HODINY
Středa 13:00 - 15:00

Ambulance indikační je zajištěna přednostou oddělení nebo jeho zástupcem, kteří indikují operační velké výkony a stanovují strategii diagnosticko léčebného algoritmu u závažných porodnicko – gynekologických patologií.

Poradna neplodnosti

 • Vedoucí lékař:  MUDr. Branislav Babjak (nutno se objednat)
                             MUDr. Taťána Rumpíková (2x měsíčně dle telefonické domluvy)
 • Sestra: Petra Kanková, DiS.
  Tel.: +420 517 315 322
          ORDINAČNÍ HODINY
Pátek 13:00 - 15:00
Ambulance se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou neplodného páru. Provádí gynekologické vyšetření, biochemické vyšetření, vyšetření trombofilních stavů, imunologie a genetiky. Provádíme vyšetření spermiogramu a hysterosalpingografii. V součinnosti s oddělením provádíme laparoskopické vyš. pacientky. Spolupracujeme s Centrem reprodukční gynekologie Zlín.

Urogynekologická ambulance

 • Vedoucí lékař:  MUDr. Lukáš Gebauer
 • Sestra: Hana Zezulová
  Tel.: +420 517 315 323
                          ORDINAČNÍ HODINY
Po a St 12:30 - 14:30
nutné objednání předem na tel.: +420 517 315 330

Urodynamická ambulance se zaměřuje na přesné vyšetření příčin inkontinence moče, problémům se sestupem dělohy a dalších poruch mikce. Provedení přístrojových vyšetření zásadně ovlivňuje výběr vhodného řešení od medikamentózní léčby až po doporučení optimálního operačního výkonu.

Mammární poradna

 • Vedoucí lékař:  MUDr. Vendula Foltinová, PhD.
 • Sestra: Bc. Zuzana Kučerová
  Tel.: +420 517 315 331
                               ORDINAČNÍ HODINY
Středa         13:00 - 15:00
nutné objednání předem na tel.: +420 517 315 340

mammologické (prsní) poradně provádíme preventivní vyšetření prsů, zajistíme ultrazvukové a mamografické vyšetření prsů, biopsii hmatných nádorů.Vyšetřovány a sledovány jsou pacientky s nezhoubnými onemocněními prsu, jako jsou např. cystická mastopatie, mastodynie, záněty, fibroadenomy, či s podezřelým nálezem v prsu. Pacientky s diagnostikovaným nádorovým (zhoubným) onemocněním prsu jsou po konzultaci s onkology a určení dalšího postupu odesílány k dalšímu léčení do příslušných spádových zařízení, kde je jim poskytnuta náležitá potřebná péče.

Prenatální poradna

 • Vedoucí lékař:  MUDr. Lukáš Gebauer
 • Sestra: Petra Kanková, DiS.
  Tel.: +420 517 315 322
        ORDINAČNÍ HODINY
Út a Čt 07:00 - 12:00

Hlavní úlohou prenatální poradny je péče o gravidní ženy od 36.týdne gravidity až do porodu. Dále je zaměřena na diagnostiku a léčbu rizikových faktorů a patologií v těhotenstí.