Oddělení energetiky a odpadového hospodářství

Vedoucí oddělení: Vlastimil Pospíšil
Tel.: +420 517 315 980
Email:

Úsek energetiky zajišťuje výrobu a dodávky tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pomocí centrálního rozvodu zakončeného 14-ti předávacími stanicemi ve všech budovách nemocnice. Zdrojem tepla je nízkotlaká část kotelny obsahující dva litinové  kotle s celkovým výkonem 2 400 kW. Důležitou  činností je též výroba technologické páry pro prádelnu a kuchyni. Tato výroba se děje ve dvou středotlakých parních  kotlích s celkovým výkonem 1 500  kW. Kotelna je plně plynofikovaná, s nepřetržitou obsluhou.

Úsek odpadového hospodářství zajišťuje ve spolupráci s pracovnicemi úklidové čety třídění odpadů přímo na místě jeho vzniku, tj. na jednotlivých odděleních. Zde je odpad ukládán na vyhrazených místech, odkud je následně dopraven na shromaždiště odpadu, které je umístěno v hospodářské části nemocnice. Jedná se o zastřešený oplocený objekt, který je rozdělen na dvě samostatné části – část pro ostatní odpady a část pro nebezpečné odpady. Shromaždiště odpadu je vybaveno označovanými sběrnými nádobami (kontejnery) pro jednotlivé druhy odpadu. Obsluha tohoto pracoviště je po dobu hlavní pracovní doby zabezpečena stálým pracovníkem, který provádí svoz a třídění jednotlivých druhů odpadů. Odpad je tříděn a ukládán do nádob v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.