Poděkování pacientů

GYN-POR

Dobrý den,
chtěla bych moc poděkovat celému porodnickému oddělení ve vaší nemocnici, za velmi přátelský a při tom profesionální přístup díky kterému se nám velmi dobře rodilo a moc si vážíme, jak jste se skvěle ke všemu postavili.
Byla jsem hospitalizována v pátek 1.6.2018 ve 41.+1 týdnu a velmi jsem si přála porodit přirozeně. Přestože jsem měla v porodním plánu že nechci porod vyvolávat, byla jsem nakonec ráda, že mi pan primář doporučil tabletu s prostaglandyny, která porod odstartovala. Moc děkuji pane primáři :-) jsem ráda, že jste mi o tabletě řekl a omlouvám se, že jsem prvně z toho byla taková rozhozená. Vím už, že jste to myslel se mnou i miminkem dobře. Děkuji a moc si vážím vaší práce s jakou oddělení vedete.
Dále bych pak chtěla velmi poděkovat všem sestrám, porodním asistentkám a lékařům, kteří o nás pečovali. Zejména celé denní směně, která byla u našeho porodu v neděli 3.6.2018 zejména moc chválím přátelský a profesionální přístup porodní asistentky (nevím jméno, ale jistě si podle směny najdete) a pana doktora (také nevím jméno - takový mladý byl a velmi šikovný). Ten den měli velmi mnoho porodů a práce a i přes to vše se nám věnovali na maximum. Velmi mi pomáhalo, že nám vždy řekli jaké jsou možnosti a jak by se dalo postupovat. Ačkoliv jsem měla předem porodní plán jiný, byla jsem vděčná, že jsme se ho striktně nedrželi a že jsem dala na rady zkušené asistentky a pana doktora. Moc mi oba pomohli a porod byl pro nás krásným zážitkem. Prosím, vyřiďte jim všem velikou pochvalu a poděkování.
Dá-li Pán Bůh, že budeme mít za nějaký ten rok další děti, těšíme se, že opět přijedeme rodit k vám. Vaše porodnice předčila naše očekávání. Děkujeme za vaši práci.

S přátelským pozdravem, I.C. , Brno          6.5.2018

ODN B

Poděkování všem sestřičkám na oddělení za jejich ochotu a vlídné chování. Přeji vám všem hodně zdraví.

S pozdravem

A.S.                25.5.2018

INTERNÍ ODD

Dobrý den,chtěla bych touto cestou poděkovat paní doktorce Synkové a především paní doktorce Bednářové z interny za skvělý přístup a vzornou péči o našeho tatínka pana O., o kterého se po dobu 5ti let vždy velice ochotně staraly.Tatínek bohužel zemřel  ale díky jejich přístupu byl jeho život s nemocí kvalitnější a lépe zvládnutelný.Celá naše rodina moc děkujeme.

21.12.2017       H.

CHIRURGIE

Dobrý den.

Dovolte,abych mohla poděkovat celému odd chirurgie III Vaší nemocnice za velmi lidský a profesionální přístup.Můj syn R. Z. byl u Vás hospitalizován s komplikovanou zlomeninou kotníka PDK po pádu ze schodů  od 22.10.-26.10.2017.A dostala se mu od Vašeho personálu  velmi kvalitní péče.Všichni byly ochotní,milý a díky přístupu p.primáře Kubačáka byl syn převezen a úspěšně odoperován v Úrazové nemocnici v Brně.Myslím,že právem můžete být hrdý na takovýto kolektiv profesionálů-ať už jde o lékaře,sestry......není to v dnešní době bohužel samozřejmost.Sama ve zdravotnictví pracuji a takovýto přístup bývá ojedinělý a málo častý.
Mnohokrát všem děkuji.
Přeji si a doufám,že poděkování bude všem tlumočeno.
S pozdravem  

20.11.17    M.Z.

TRANSFUZNÍ STANICE

Poděkování a pochvala všem zaměstnancům transfuzního úseku. Všichni byli při odběru krve moc ochotní a hodní.

5.11.17   D. B.

PLICNÍ ODD.

Děkujeme ošetřujícímu lékaři MUDr. Milanu Judáskovi, všem lékařům a sestřičkám a ostatnímu personálu plicního oddělení Nemocnici Vyškov za obětavou péči o mého manžela, pana J.G. ze Zelené Hory.

24.11.17       Manželka J. a děti s rodinami

CHIRURGIE

Poděkování MUDr. J.Kubalákovi za jeho lidský a profesionální přístup a skvělou péči při léčbě mého zranění.

30.10.2017     E. C.

DĚTSKÉ ODD.

Ve čtvrtek 24.8. jsem se synem byla přijata na dětské oddělení II.  Přijímala nás MUDr. Pukowietzová a sestřička J. Hurníková. Chtěla bych strašně moc pochválit jejich přístup a ochotu vše vysvětlit.

Sestřička Hurníková, absolutně nepopsatelný přístup, je to anděl vašeho oddělení. Vše dopodrobna vysvětlila, rozkrájela by se a syn byl okamžitě klidnější. Neznám lepší sestřičku, a to jsem sama zdravotník. Byla bych moc ráda, kdyby se moje chvála k nim dostala, opravdu díky nim byl náš pobyt absolutně příjemný.

Velmi děkuji i za možnost pobytu matky s dítětem staršího věku.

Pěkný zbytek léta

26.8 2017      L.B.

Chtěli bychom všem zaměstnancům DO1 a JIP poděkovat za perfektní péči o naši dceru Nelinku, která k vám byla převezena po autonehodě.

Profesionální a v neposlední řadě vstřícný lidský přístup nám byl balzámem na duši :-) a pomohl dceři k brzkému zotavení.

Velice chválím a obdivuji náročnou práci dětských sestřiček na dětském oddělení i na JIPu a poděkování patří i MUDr. Pukowietzové, která měla na starost péči o dceru na JIP.

Stravování ve vaší nemocnici bych hodnotila na 1* Děkujeme týmu kuchařů/kuchařek :-)

Všem lékařům, panu primáři, MUDr. Mokrošovi i sestřičkám patří naše díky a zdravíme Vás z lázeňského města Poděbrady.

 
29.8.2017 O. a J. D. s Nelinkou

INTERNÍ ODD.

Poděkování primáři Pinkovi, ošetřující lékařce paní MUDr. Válkové a všem sestřičkám za péči v průběhu mé dlouhodobé nemoci. Vážím si práce a vzdávám úctu paní doktorce Válkové za její neskonalou starostlivost, se kterou jsem se v životě nesetkal, vážím si vysokou erudici všeho personálu, zdravotní pomoci. Děkuji za každodenní zlepšování mého zdravotního stavu. Ještě jednou děkuji.

Ing. V. K.                      7.7.2017

GYN-POR

Ráda bych chtěla Vám všem poděkovat za úžasnou péči, které se mi od Vás dostalo. Vím, že laparoskopie je maličkost ve srovnání s tím, co tu běžně řešíte, ale byla to moje první operace a měla jsem strach. Mít v sobě kapačku a dren bylo přesně tak hnusné, jak jsem čekala, ale s Vaší pomocí všechno vypadalo lépe. Veselost paní uklízečky, laskavost a trpělivost sester a praktikantek, zájem a péče doktorek a doktorů, to všechno udělalo z mého pobytu akci, o které budu všude vyprávět. Jako podnět mám jednu drobnost- MUDr. Vašíček byl z lékařů jediný, kdo mi podal ruku a představil se. Možná je to maličkost, ale cením si jí. Na druhou stranu- tohle je za 4denní pobyt jediná připomínka, takže je myslím jasné, jak parádní všechno ostatní bylo. Doufám, že Vás nějakou dobu neuvidím, ale kdyby to bylo potřeba vím, že pod Vašimi křídly nemusím mít obavy.

L.K.                                 3.7.2017

UROLOGIE, NEUROLOGIE, ODN

Děkujeme zdravotníkům urologické ambulance, Lékařce neurologické ambulance MUDr. Janě Fojtíkové, zdravotníkům neurologického oddělení a oddělení dlouhodobě nemocných Vyškovské nemocnice. Paní doktorko Jitko Hanzlianová, vážíme si Vaší odborné péče a laskavého přístupu k pacientům i jejich rodinám.

Rodina Z.        13.7.2017

NEUROLOGIE

Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat primářce neurologie MUDr. Naděždě Fišerové za její nadstandardní přístup. Do nemocnice jsem přijela s neustávajícím motáním hlavy a s nálezem na mozku. Vzhledem k lidskému přístupu paní primářky Fišerové, která mi vše opakovaně podrobně vysvětlila a všechna potřebná vyšetření mi byla, díky ní, provedena v nejkratší možné době, jsem nemusela žít ve velkých obavách a psychickém stresu více než bylo nutné. Stejně takový přístup měla paní primářka i k další pacientce ležící na stejném pokoji. Opravdu jsem byla jejím přístupem ohromena, a proto jsem se rozhodla jí poděkovat i touto cestou.

Mgr. Bc. S. N.            20.7.2017

INTERNÍ ODD.

CHtěla bych vyslovit pochvalu pracovníkům 2. interny a příjmové ambulance. Minulý týden jsem se ocitla v jejich péči a nestačila jsem zírat, jak dokážou být v dnešním frmolu a psychickém náporu trpěliví, chápaví a hodní. Překvapil mě mladý kolektiv sestřiček na oddělení i mladinká paní doktorka a jejich milý přístup k pacientkám.

Na interní příjmové ambulanci jsem měla velmi dobrý pocit, že jsem mezi svými - Dr. Řezníčková i sestřičky se mi ihned věnovaly a podstatně snížily míru silné úzkosti, která moje potíže provázela.

Moc všem děkuji, obdivuji jejich práci v této těžké době (pro zdravotnictví) a přeji, ať jim síly dlouho vydrží! Kéž bychom se tak dokázali chovat všichni, vždy a ke všem.

RNDr. M.P.              24.7.2017

UROLOGIE

Chtěla bych touto formou poděkovat Nemocnici Vyškov a zcela konkrétně MUDr. Trnečkové. S tak úžasným přístupem k pacientovi jsem se již hodně dlouho nesetkala. Pokud mohu posoudit nemocnici Náchod, odkud pocházím, připadala jsem si jak v jiném světě. Jelikož moje dcera bydlí ve Vyškově, byla jsem u ní na návštěvě. Ve středu 26.7. před 22.hod. jsem dostala velké bolesti břicha a začala jsem naráz močit krev. Velice mě to vyděsilo. Dcera mě tedy hned odvezla na vaši pohotovost. Zde jsem byla, bez ohledu na to, kolik je hodin, velice vlídně přijata k vyšetření, sloužící MUDr. Trnečkovovu, Velmi empatická, usměvavá paní doktorka mě, kromě potřebných vyšetření, uklidnila a vše ochotně vysvětlila. Setkat se s takovým přístupem je vzácností, alespoň co se mých zkušeností týká. Následně jsem byla pozvána na kontrolní odběr krve v pátek. Jelikož střídavě pobývám v Náchodě a u dcery, pokud to bude možné, zvolím zcela jistě nemocnici ve Vyškově.

Hezký den

Z.T. Náchod            31.7.2017

GYN-POR

Touto cestou bychom chtěli poděkovat za velice milý, profesionální a lidský přístup personálu na porodním sále, velké díky patří především MUDr. Krhovskému a paní Marice Václavíkové. Velké díky patří i oddělení šestinedělí, byla jsem opravdu velice mile překvapena, jak ochotné sestry u Vás pracují, veškeré dotazy mi byly s ochotou zodpovězeny. Moc děkuji za skvělou péči především. L. Baldíkové, H. Hanákové a J. Černické

S pozdravem

1.6.2017 M.K s rodinou                                                                              

Poděkování personálu GYN-POR odd. za profesionální přístup lékařů, zdravotních sester a ostatního personálu nemocnice. U všech 3 porodů jsem byla s péčí velmi spokojená, i když nebyly vždy bez komplikací. Jmenovitě bych chtěla poděkovat primáři MUDr. Eimovi, MUDr. Foltýnové, sestřičce J. Englové a asistentce Z. Smejkalové. Mé poděkování patří všem na odd. ARO, kde jsem si chvíli poležela a v neposlední řadě sestřičkám a lékařům na novorozeneckém odd. Poděkování MUDr. Judáskové z hematologie, která se o mě starala u třetího porodu, který se zkomplikoval trombózou.

5.6.2017 J.K. s manželem a dětmi                                                             

RDO

Poděkování kolektivu RDO za odborný a lidský přístup. Od vypsání žádanky u příjmu, tak i rentgenové vyšetření a vyhotovení odborné zprávy od lékaře pro ošetřujícího lékaře je provedeno rychle a profesionálně. Velmi krátká čekací doba příjemně překvapí a s odbornou zprávou člověk spokojeně odchází k dalším výkonům. Ještě jednou velká pochvala odbornému kolektivu rentgenologie.

S pozdravem a přáním všeho dobrého pro Vyškovskou nemocnici.

S úctou

9.6.2017 J.K.                                                                                                 

CHIRURGIE, ARO

Poděkování za veškerou odbornou i lidskou péči primáři MUDr. J. KUbačákovi a kolektivu jeho lékařů, kteří o mně pečovali. MUDr. Kubalákovi, MUDr. Bučovi a všem ostatním lékařů,, kteří měli službu na oddělení i na operačních sálech. Zvláštní dík patří sestřičkám a sanitářům 2. chirurgie, které vede paní H. Crhonková. Sestřičky nikdy neodmítly radu ani pomoc, jsem moc ráda, že jsem Vás poznala…díky. Dále bych ještě poděkovala kolektivu lékařů a sester oddělení ARO, se kterými jsem se pravidelně potkávala při ošetření na operačním sále. Byli skvělí a plní optimismu. Venku bych Vás určitě nepoznala, protože jste byli vždycky zamaskovaní pod růžovou, fialovou, zelenou a veselou čepicí….tak vám děkuji alespoň takhle.

14.6.2017 E.F.                                                                                     

Dětské odd.

Poděkování všem zaměstnancům dětského oddělení za příkladnou péči. Lékaři i sestry na oddělení (hlavně na JIP, kde jsem byla nejdéle) jsou empatické, vstřícné, pečlivé. Staniční sestra JIP je člověk na svém místě, vždy poradila, pomohla. Můj osmiletý syn byl nadmíru spokojen, sám sestřičky chváll, skoro se mu nechtělo domů. Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům, sestrám i milé paní uklízečce za příkladnou péči, empatický přístup a za celkové zpříjemnění pobytu v nemocnici.

14.6.2017 D.V.                                                                                                      

GYN-POR

Dobry den, ráda bych poděkovala porodní asistence Aleně Vítkové, paní doktorce Viktorii Gamcové a sálové sestře Haně Zezulové za profesionální přístup při vedení mého porodu, sestřičce Ludmile Bubeníčkové za ošetření mé dcery Julinky. Dále bych chtěla poděkovat VŠEM novorozeneckým sestřičkám za nadstandartní přístup při mém pobytu v nemocnici Vyškov.

NEUROLOGIE

Poděkování především paní prim. MUDr. N. Fišerové z oddělení neurologie za velmi kvalitní a odbornou péči, profesionální, lidský a laskavý přístup, který věnovala mému manželovi během jeho hospitalizace. Dále děkuji paní primářce za to, že má na svém oddělení takové usměvavé, ochotné lékaře a sestřičky. Vyjadřuji Vám všem svůj hluboký obdiv a uznání a přeji Vám mnoho úspěchů a klidu v nelehké práci.

Srdečně zdraví

20.6.2017 V.Š.                                                                               

CHIRURGIE

Ráda bych touto cestou chtěla srdečně poděkovat celému týmu chirurgického oddělení CH II , věřím, že všem bude tato zpráva s radostí předána.
Velice si vážím skvělé péče a profesionality, pěkného prostředí a lidského přístupu.
Mé zvláštní poděkování a především vyjádření naprosté důvěry patří zejména panu doktoru Martinu Bučovi, který mě operoval - operace kýly.
Osobní přístup jeho a přístup dalších lékařů, kteří mě připravili na operaci, operovali, a následné pooperační péči - oddělení JIP, kde jsem byla odpoledne po operaci, přes noc, považuji za vysoce profesionální a lidský. Pan doktor mi vše vysvětlit a sdělil postupy srozumitelně, operace jsem se tak nebála.

Všem přeji hodně síly, spokojené pacienty ....

27.6.2017 G.A.                                                                             

INTERNA

Děkujeme p. prim. MUDr. Pinkovi, MUDr. Dvořáčkové, ostatním lékařům a všem zdravotnickým pracovníkům III. Interny za péči, kterou věnovali panu L. H. v posledních chvílích jeho života v boji s těžkou nemocí.

2.3.2017             manželka a synové s rodinou

GYN-POR

Dobrý den, ráda bych poděkovala kolektivu Gynekologicko-porodnického oddělení pod vedením prim. MUDr. Josefa Eima za výbornou péči, kterou věnovali mně a mojí prvorozené dceři během porodu i po něm. Cítila jsem se opravdu dobře a bezpečně, i když začátek mého porodu byl lehce dramatický. Ještě jednou děkuji a velice si vážím Vaší práce.

S pozdravem K.P.

7.3.2017

CHIRURGIE, ODN

Poděkování zaměstnancům chirurgie a ODN za poskytnutou zdravotní péči paní H.R. Jejich profesionality a empatického chování si velmi vážím.

10.3.2017   JUDr. L.R.

INTERNA

Poděkování I.internímu oddělení, panu primáři, sestřičkám a ostatnímu personálu za vzornou a obětavou péči o mého manžela.

20.3.2017      rodina B.

Poděkování MUDr. Alici Řezníčkové za její svědomitý a profesionální přístup, kterým mi zachránila život. Vážím si toho a jsem jí vděčný. Patří jí můj srdečný dík. Rovněž chci poděkovat její zdravotní sestře za její trpělivý a lidský přístup k pacientům.

22.3.2017     V.H.

CLR

Dovoluji si touto cestou poděkovat kolektivu sester oddělení rehabilitace pod vedením paní Konečné. Prošel jsem cvičením, laserem, elektromagnetem, vodoléčbou a všude jsem se setkal s ochotou i milým přístupem k nám pacientům. Stejný názor sdílí i moje manželka, která již několik roků dochází na masáž ruky po odebrání lymfatických uzlin. Ještě jednou díky celému kolektivu.

23.3.2017   S pozdravem O. a Z. Š.

GYN-POR

Poděkování za skvělou práci a vstřícný přístup panu primáři Josefu Eimovi, jeho zástupci MUDr. Branislavu Babjakovi, zdravotním sestrám Jitce Abrahámové, Evě Skřivánkové, Šárce Tomanové, Magdě Kotyzové. Dále celému týmu pracovníků na příslušném operačním sále. Přesto, že vykonávají velmi náročnou práci, lékaři se neustále vzdělávají a odborně zdokonalují, což je velice vyčerpávající, jsou navíc milí, trpěliví a ke každé pacientce volí vhodný individuální přístup.

31.3.2017     s pozdravem     Mgr.L.M.

RDO

Chtěl bych poděkovat pracovníkům CT za jejich kladný a lidský přístup k pacientům, zejména pan Bc. Vrána, který se mnou prováděl nejvíce úkonů, tak měl velmi dobře zvládnutou organizaci s pacienty a práce mu šla krásně od ruky. Prosím, předejte jim moje poděkování a ať jim tento přístup k pacientům vydrží co nejdéle. Děkuji.

3.2.2017      M.S.

CLR

Dobrý den pani ředitelko,chtěla bych poděkovat všem lékařům za krásný přístup k pacientům, kdy na vizitě se věnovali s veškerou péči ke každému pacientovi i během dne, když bylo potřeba něco s pacientem prokonzultovat, tak byli vždy velice milí a pozorní  (mají ten dar naslouchat pacientům v jejích těžkostech ).  Chtěla bych také velice poděkovat všem sestřičkám fyzioterapeutkám za příkladnou péči a ochotu za těžkou službu, kterou mají s pacienty.Sestřičky byly vždy milé, pozorné, ochotně nám pomáhaly co jsme v začátku nezvládali a vždy říkali na to tady jsme, vždy přiběhly, jestli je všechno v pořádku, jestli něco nepotřebujeme . Musím  opravdu velice za tu vzornou péči ještě jednou poděkovat celému kolektivu lůžkovho rehabilitačního oddělení.          

Jsem po operaci páteře decompresio par laminect L2/3/4,  přišla jsem k vám  těžko chodící o fr. holích s bederním pásem, pravá noha byla skoro nefunkční , vůbec jsem se nemohla na ní udržet. A odcházela jsem bez holí a bez bederního pásu a to díky všem vaším zaměstnancům      

Ještě jedou veliký dík  

10.2.0217    pí. N

INTERNÍ  ODD

Děkuji za záchranu života. Jmenovitě MUDr. Bučkovi, primáři MUDr. Pinkovi a MUDr. Kadlecovi. Také děkuji všem sestřičkám na odd. JIP, které o mě pečovaly celou noc. Ještě jednou děkuji celému personálu.

21.2.2017      J.H. Valtice

Děkujeme I. internímu oddělení Vyškovské nemocnice, panu primáři, lékařům, sestřičkám a ostatnímu personálu  za vzornou péči o naši 100letou maminku R. M.

21.2.2017  rodina M.       Heršpice u Slavkova

CHIRURGIE

Velmi vřelý dík MUDr. Jindřichu  Melicharovi CSc, lékaři odborné chirurgické ambulance, za profesionální, lidský a obětavý přístup při léčení našich chorob.

13.2.2017      D.M. a Z.T.

CHIRURGIE

Poděkování všem pracovníkům nemocnice, především z oddělení chirurgie a chir. JIP, kteří obětavě pečovali o mého manžela J.B.

Ačkoliv se o úrovni našeho zdravotnictví u nás hovoří často nelichotivě, moje zkušenost je díky přístupu Vašich zaměstnanců veskrze pozitivní. Osobní empatický přístup MUDr. Polednika a dalších lékařů, kteří participovali na operaci mého manžela a následné pooperační péči, považuji za vysoce profesionální a velice lidský. Oceňuji především schopnost MUDr. Polednika vysvětlit pacientovi a jeho příbuzným i velice složité lékařské postupy srozumitelně, podat k onemocnění důležité informace, posilovat optimismus pacienta a jeho odhodlání na cestě k uzdravování.

Mé díky patří i všem sestřičkám a zdravotnímu personálu JIP a II. Chirurgie za projevenou laskavost a obětavost v péči o manžela. Zaslouží si obdiv a uznání.

Velice mě těší, že díky této zkušenosti mohu vyškovskou chirurgii doporučovat svým přátelům a známým jako vysoce profesionální pracoviště s kreditem odbornosti, s osobním přístupem a komorní pohodovou atmosférou provázenou lidským rozměrem zdravotní péče.

12.2.2017    doc. PhDr. I.B.,Ph.D.

INTERNA

Děkujeme I. Internímu oddělení vyškovské nemocnice , panu primáři, lékařům, sestřičkám a ostatnímu personálu za vzornou a obětavou péči o naši stoletou maminku.

28.2.2017     rodina M.

NEUROLOGIE

V únoru 2017 jsem byl hospitalizován na neurologickém oddělení vyškovské nemocnice. Byl jsem zde v péči vynikajících lékařů prim.MUDr. Fišerové, MUDr. Halasové, MUDr. Fojtíkové, MUDr. Sharova a vrchní sestry Mgr. Ryškové. Ošetřován jsem byl příjemnými, obětavými a vždy usměvavými  sestřičkami. Nebýt mých bolestí, připadal bych si jako v ráji. Perfektní léčení, dobrá strava, úklid a čistota, za což děkuji i p. uklízečkám. Gratuluji k tak skvělému personálu lékařů a sestřiček.

28.2.2017        S pokorou, úctou a vděčností pacient kpt. V.H., veterán PČR.

GYN-POR

Dobrý deň,
chcela by som sa veľmi krásne poďakovať pani Pupíkovej-porodnej asistentke, ktorá mi pomáhala pri porode 14.8.2016:

ĎAKUJEM ZA VÁŠ PRIATEĽSKÝ A ZÁROVEŇ PROFESIONÁLNY PRÍSTUP! BOLI STE PERFEKTNÁ!

Podporovala ma, keď som si už pri tých ukrutných, vykričaných, bolestivých, 8-hodinových kontrakciách bez analgetík nevedela rady, spýtala som sa jej, čo mám robiť a ona mi odpovedala, že robte to čo doteraz, robíte to skvelo :). Nikdy na to nezabudnem! ;) Keď už prišiel na rad hlavný bod programu, sestra hneď vedela zareagovať a poradila mi, ako by nám to mohlo ísť najlepšie. Maličkú som vytlačila potom na nejaké tie dve - tri zatlačenia a všetko bolo v poriadku.

Žena má kadejaké predstavy o porode, no skutočnosť je naozaj iná. Neviem, ako by som to zvládla bez mojho partnera a pani Pupíkovej, som im nesmierne vďačná, že pri mne stáli práve oni.

Chcem týmto ešte raz poďakovať celej porodnici Vyškov za perfektný celkový prístup. Bola som maximálne spokojná aj s doktormi, sestrami tak aj s celkovým personálom, stretla som sa tam len s príjemnými ľuďmi. Ak sa rozhodnem opať rodiť, jednoznačne sa k vám vrátim :).

Ďakujem ešte raz!

S pozdravom         K.P.

ODN

Děkujeme paní doktorce Jitce Hanslianové a celému kolektivu ODN vyškovské nemocnice za vzornou a citlivou péči, kterou poskytli mému manželovi panu K.K.

27.1.2017   manželka M.K.

UROLOGIE

Poděkování MUDr. B. Marcaníkové a zdravotní sestře M. Večeřové za vysoce lidský, morální a  profesionální přístup.

18.12.2016     P.K.

CHIRURGIE

Ráda bych touto cestou chtěla srdečně poděkovat celému týmu chirurgického oddělení v čele s prim. Mudr. Kubačákem a doufám, že všem bude tato zpráva s radostí předána.

Práce, kterou lékaři a sestry vykonávají není vůbec jednoduchá a pokaždé se nenaskytne příležitost k radosti či odpočinku při tak zodpovědném povolání. Alespoň tak jsem prostředí v nemocnici po operaci a kdykoli jindy vnímala já :-)

Velice si vážím skvělé péče a profesionality, hezkého prostředí a neméně milého lidského aspektu a smyslu pro humor, který člověka v takovém prostředí velice pozvedá.  

Mé zvláštní poděkování a především vyjádření naprosté důvěry patří zejména panu doktoru Martinu Bučovi, který mě operoval.

Všem přeji hodně síly, povzbuzení a radosti do další náročné práce !!!


14.11.2016      Bc. A.M.Š DiS

ODN

Poděkování MUDr. J. Hanslianové za nadstandardní pomoc při řešení onemocnění tatínka. Zejména za citlivé řešení zdravotní a sociální situace.
Poděkování prim. MUDr. J. Žákovi, Csc., lékařům, sestrám a veškerému personálu ODN za vzornou péči, trpělivost a ochotu s jakou se o tatínka starali.

Přeji všem hodně úspěchů v další práci a hodně spokojených pacientů.

14.11.2016    E.N.

CLR

jménem svého otce J. M. bychom rádi poděkovali celému personálu lůžkového oddělení rehabilitace za vzornou péči a osobní přístup.
 
S přáním hezkého dne
 
M.M.     8.10.2016

CHIRURGIE, INTERNÍ ODD., ARO

Poděkování primářům, lékařům a všemu zdravotnímu personálu oddělení chirurgie, interna II. a ARO za péči o 93letou maminku a následně i o pisatelku poděkování. V poděkování paní E.F. vyzvedává úžasnou spolupráci lidí všech zmiňovaných oddělení. Velké poděkování, uznání a obdiv především zdravotním sestřičkám, které kromě své odborné práce musí vykonávat nespočet dalších úkonů, které s jejich odborností možná ani nesouvisí a přes to všechno se vždy snaží být milé a vstřícné. Oceňuje jejich přístup k seniorům. Poděkování sanitářům za jejich práci.

1.8.2016     E.F.

RHB

Poděkování Bc. Haně Jeřábkové za trpělivý a odborný přístup při rehabilitaci.

11.8.2016    I.L.

INTERNÍ ODD.

Upřímné poděkování MUDr. Štěpánce Bednářové za vysoce lidský, morální a profesionální přístup . Svým profesionálním rozhodnutím mi zachránila život. Přeji všem zaměstnancům nemocnice na kraji města hodně úspěchů a ještě více takových spokojených pacientů jako jsem já.

11.8.2016     P.K.

CHIRURGIE

Poděkování MUDr. Kubalákovi za vstřícný, laskavý a lidský přístup při ošetření pana Ing. F.M. Nikdy mu nepřestanu být vděčný za pomoc.

18.8.2016          M.M.

CHIRURGIE, ARO

Obrovské poděkování všem zaměstnancům II. chirurgického oddělení a oddělení ARO vyškovské nemocnice za příkladnou a lidskou péči, kterou  mi věnovali po celou dobu mého pobytu a to od října 2015 do května 2016.
Díky patří primáři MUDr. Jiřímu Kubačákovi, že vůbec umožnil mou léčbu na jeho oddělení. Dále obrovský dík zástupci primáře MUDr. Jiřímu Polednikovi, který se mé léčby ujal a pustil se do náročné léčby s nejistým výsledkem. Nebál se pustit do případu, do kterého se nechtěli pustit ani fakultní nemocnice a od kterého zejména FN Olomouc dala ruce pryč. Kousek po kousku začal zpravovat to, co jiní doslova zpackali. Byly chvilky, kdy jsem přestávala věřit. A právě v takových chvílích mě dokázalo celé oddělení obrovsky podpořit.Dále MUDr. Martinu Bučovi a MUDr. Kubalákovi a všem ostatním lékařům, kteří na tomto oddělení pracují a kteří se mé léčby účastnili.Obrovské poděkování patří celému personálu operačních sálů. Lékaři a sestry dokázali uklidnit před každým výkonem. Jejich lidský přístup musím opravdu vyzvednout. Zažila jsem zde opravdu hodně, přes opětovné zavádění centrálního žilního katetru, epidurální anestezii až po zavedení centrálního portu.To vše by nešlo bez podpory dalšího ošetřujícího personálu , hl. kolektivu sestřiček v čele se staniční sestrou Hanou Crhonkovou. Na jejich práci nemohu nic vytknout a opět musím vyzvednout jejich profesionální a lidský přístup. Nic pro ně nebyl problém a vše šlo vyřešit. To platí i o sanitářkách, zřízencích a uklízečkách.Lidský přístup-v případě potřeby za mnou do nemocnice přišli ošetřit mě i v době svého osobního volna, mimo službu. Vždy dokázali člověka povzbudit a pozitivně naladit.Vůbec nezáleží na tom, do které nemocnice se dostanete, ale na lékařích, ke kterým se dostanete a zejména na jejich přístupu. Zde ve Vyškově byl perfektní. I malá okresní nemocnice může mít specialisty, kteří dokáží udělat víc než odborníci ve FN.

Ještě jednou obrovsky děkuji

S pozdravem        

7.7.2016       H.G.

TRN

Poděkování všem lékařům a celému personálu olicního oddělení Nemocnice Vyškov p.o. za péči, kterou mi věnovali po čas mé hospitalizace.

29.7.2016      H.H. s manželem

CHIRURGIE

Chtěl bych velice poděkovat za příkladnou péči a milé chovávání personálu chirurgie I. Zařízení pokojů, přístup sester a doktorů bylo opravdu na vysoké úrovni. Zvláště bych chtěl poděkovat paní Ivě Vlčkové (jménem si nejsem zcela jist), za neuvěřitelnou ochotu a empatii vůči mně a ostatním pacientům.  
Pobyt u Vás utekl velice rychle a nemocnici ve Vyškově budu nejen u nás v Prostějově chválit.
S pozdravem   

3.6.2016         L.V.

GYNEKOLOGIE

Chtěla bych poděkovat celému kolektivu Vašeho gynekologického oddělení a operačnímu personálu téhož oddělení. Dne 1.6.2016 jsem byla přijata na gynekologické oddělení Vaší nemocnice k operačnímu zákroku. Vzhledem ke svým zdravotním problémům jsem, bohužel, musela navštívit řadu zdravotnických pracovišť, takže si troufám říct, že můj názor je objektivní. Setkala jsem se tu s lidským přístupem, vlídností a skvělou péčí výše uvedených pracovníků. Přála bych si ve zdravotnictví více takto povolaných lidí.

2.6.2016         S.V.

TRN

Poděkování kolektivu plicního oddělení Nemocnice Vyškov p.o. pod vedením primáře MUDr. Pavla Daňka, lékařům, sestrám a všem ostatním zaměstnancům za jejich profesionální a obětavý přístup, který mi hodně pomohl  při mé hospitalizaci.

12.5.2016       MUDr. M.A.

GYN-POR

Poděkování všem doktorům a hlavně sestrám gynekologického oddělení. Pobyt v nemocnici ve mě vždy vyvolával nepříjemné pocity a stres, avšak po zkušenosti u Vás musím svůj názor přehodnotit. Milá a přátelská atmosféra, profesionální přístup a ochota ze stran zdravotního personálu na mě udělala velký dojem, děkuji. Mnoho úspěchů!!

2.5.2016      M.M.

CLR

Velké poděkování rehabilitačnímu oddělení pod vedením MUDr. Krejčíře. jsem s tímto oddělením velmi spokojená, přístup pana doktora i všech sestřiček a sanitářky byl velmi lidský. Ještě jsem se  s takovým přístupem nesetkala. Na oddělení to šlape  jako hodinky, na všechny moje dotazy mi bylo odpovězeno a vše řádně vysvětleno, což je pro mě velice důležité. Moc velké díky.

30.5.2016    L.N.

ODN

Poděkování celému kolektivu ODN ve Vyškově, především pak prim. MUDr. J. Žákovi, Csc., ošetřující lékařce MUDr. J. Hansliánové, všem sestřičkám a pomocnému personálu za příkladnou péči o mého devadesátiletého tatínka, pana A. H.

27.5.2016    dcera s rodinou

INTERNÍ ODD.

Před nedávnem jsem byl hospitalizován na III. interním odd., kterému velí primář MUDr. Synek. Ne jenom jemu, ale celému týmu lékařů sestrám i uklízečkám chci poděkovat za profesionální přístup a lidskost, se kterou se chovají k pacientům. Obzvlášť bych chtěl vyzvednout paní doktorku Synkovou, která se o moje zdravotní problémy stará už několik let a vše zdárně řeší. Dokonce mi zařídila i prohlídku  u lékaře v Bohunicích. Je vidět, že jí skutečně záleží na uzdravení pacienta. Nepoznal jsem jiná oddělení, ale pokud jsou takoví jako na interně III., tak můžete být na váš lékařský tým hrdá. 24.5.2016       M.Š.

TRN

Děkujeme kolektivu lékařů a zdravotnímu personálu plicního oddělení za vzornou péči a lidský přístup při ošetřování pana J. M. při jeho posledních dnech života.

Děkuje manželka s rodinou.

11.4.2016

NEUROLOGIE


V sobotu v odpoledních hodinách jsem se svojí dcerou byla nucená vyhledat pomoc na Vašem oddělení neurologie. Dcera trpěla velkými bolestmi. Setkali jsme se u Vás s velmi příznivým lidským i profesním přístupem, sloužící paní  doktorka Kadlčíková dceři zajistila ošetření, které jí hodně pomohlo. Dcera řeší svoje zdravotní problém dlouhodobě, ale s přístupem, jakého se jí dostalo od paní doktorky, se dosud nesetkala. Proto bych chtěla touto cestou poděkovat Vám i Vašemu personálu za to, že děláte nejen svoji profesionální práci, ale přidáváte k ní i lidský přístup a pochopení pro potřebu druhých.

Přeji Vám i celému kolektivu, ať máte radost ze své práce a také pěkné jarní dny

11.4.2016      L. Z.

CHIRURGIE

Osobní poděkování celému kolektivu chirurgického oddělení, především prim. MUDr. J. Kubačákovi a MUDr. L.Kleislovi za veškerou poskytnutou zdravotní péči, která vedla k záchraně dolní končetiny před amputací. Poděkování všemu personálu a vstřícné chování a profesionální přístup.

12.4.2016     H.P.

GYNEKOLOGIE a NOVOROZENECKÉ ODD.

Chceme poďakovať celému týmu na pórodnej sále, oddelení šestinedelia a novorodeneckého oddelenia za skvelý prístup a servis počas nášho pobytu u vás. Rodila som 22.-23. januára 2016 a naša úžasná dcérka sa narodila ráno o 7 hodine. Aj vďaka prístupu počas pórodu a po ňom je naša Ema jedno pokojné a vyrovnané dieťa. Má už dva mesiace :). S manželom vás všetkých pozdravujeme a posielame malé pripomenutie na nástenku prvého i druhého poschodia :). Prajeme všetko dobré. Šíríme meno ďalej medzi priaťeľmi - prvorodičkami či inými ženami na Slovensku.

7.4.2016   E. a M.M.      Bratislava

 INTERNÍ ODD.

Poděkování lékařům a všemu personálu III. internímu oddělení za příkladnou a profesionální péči.

14.4.2013     V.P. Zbýšov

CHIRURGICKÉ ODD.

Poděkování MUDr. Tomáši Kačurikovi a MUDr. Jaroslavu Kubalákovi a sestřičkám chirurgické ambulance za příkladnou péči, lidský přístup a profesionální dokonalost při léčbě mých popálenin. Jejich ochoty a nadstandardních služeb si velmi vážím.

18.4.2016   K.C.

TRN

Poděkování personálu plicního oddělení Nemocnice Vyškov, lékařům pod vedením primáře MUDr. Pavla Daňka, ošetřujícímu lékaři MUDr. Milanovi Judáskovi a MUDr. Květě  Barteysové a ostatním lékařům konajícím službu, zdravotním sestrám vedeným vrchní sestrou Šárkou Kolouchovou i všem ostatním zaměstnancům za vstřícnost, ochotu, profesionální, příkladnou a obětavou péči při mé více než třítýdenní hospitalizaci.

S přáním mnoha úspěchů

16.4.2016     Ing. Z. H.    Rousínov

UROLOGIE

Podruhé po nedlouhé době jsem byl hospitalizován na urologickém oddělení. Byl jsem maximálně spokojený s přístupem lékařů i personálu. Vzhledem k tomu, že nemám rád anonymní dotazníky, rád bych tímto způsobem zaslal poděkování za práci, perfektní a citlivý přístup všemu konajícímu personálu, se kterým jsem přišel do styku. Opět jsem se zde setkal se vzorným přístupem a perfektní péčí o pacienty.

28.4.2016       J.S.     Hoštice-Heroltice

CHIRURGIE

Dobrý den, chtěl bych, aby jste udělili velkou pochvalu na profesionalitu a velkou ochotu sestřičkám na ambulanci chirurgie zvl. sestře Matuškové Jarmile, kde jsem byl velice spokojen.
Moc děkuji za předání mého vzkazu
1.3.2016    J.D.

INTERNA

Chtěla bych  vyjádřit poděkování a úctu k vašim zaměstnancům, především panu primaři interního oddělení MUDr.Oldřichu Synkovi , zástupci primaře MUDr. Jiřímu Pinkovi , MUDr.Ireně Synkové , MUDr.Alici Řezníkové , MUDr.Josefu Veselému , všem sestřičkám na JIP a  I.interním oddělení za skvělou péči o mého manžela Stanislava Švehlu.Po celou dobu pobytu manžela od 12.2.2016 na JIP a od 15.2.2016 na lůžkovém oddělení I.interna se všechen personál staral obětavě a nadstandartně.Velice si vážím práce těchto zdravotních zaměstnanců  a přeji všem spravedlivější finanční ohodnocení jejich úsilí v nelehké situaci současného zdravotnictví  

1.3.2016            S úctou        R.Š.  

ODN

Rádi bychom touto cestou poděkovali lékařům, sestrám a dalšímu veškerému personálu ODN, kteří se vzorně starali o mého manžela J.H., našeho tatínka a dědečka při jeho pobytu na jejich oddělení. Děkujeme za jejich trpělivost a ochotu s jakou mu poskytoval i vzornou péči v jeho těžkém životním období a tím i nám pomohli celou situaci zvládnout. Přejeme všem, aby měli co nejlepší podmínky pro svoji práci, hodně spokojených pacientů a rodinných příslušníků svých pacientů, o které se tak krásně a profesionálně starají.

1.3.2016        manželka s dětmi, snachou a vnoučaty

GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODD.

Poděkování gyn-por. týmu za veškerou péči a průběh mého prvního a pro mě, při prvním dojmu, těžkého porodu. Děťátko se má čile k světu a roste nám před očima. Mnohokrát děkuji a za pár let se uvidíme zase :). Pěkný den a spoustu krásných porodů přeje

15.3.2016   Milišek, maminka Lucka a taťka Radim

Ve vaší nemocnici jsem byla velmi spokojena od začátku až do konce. A to jsem se jako prvorodička docela bála, jak svoji první hospitalizaci zvládnu.

13.3.2016            K.

DĚTSKÉ ODD.- prim. MUDr. P. Mokroš

Velké poděkování panu primáři dětského oddělení MUDr. Pavlu Mokrošovi.
Pan doktor Mokroš již léta nezištně zabezpečuje kvalifikovanou lékařskou péči na akcích pořádaných naší školou. Bez nároků na odměnu
doprovází v době svého volna žáky a pedagogy na lyžařských kurzech, školních výletech a kurzech vodní turistiky.

Jako ředitel školy s téměř osmnáctiletou praxí nyní vnímám značný nárůst osobní zodpovědnosti za zdraví žáků. Důvodem není, že bychom je posílali do stále riskantnějších aktivit, ale prostý fakt, že ruku v ruce s nárůstem administrativy a nesmyslných předpisů se z naší práce pomalu vytrácí zdravý selský rozum.
Díky tomu, že se v průběhu pořádaných akcí mohu spolehnout na spolupráci s člověkem, který je nejen na slovo vzatým odborníkem, ale i přirozenou morální autoritou,jsem si jistý tím, že je pro bezproblémový průběh akce vždy učiněno maximum možného.
S pozdravem a přáním mnoha osobních i pracovních úspěchů.

21.3.2016                   Mgr. P.D., ředitel školy
 

NEMOCNICE VYŠKOV P.O.

Dobrý den, chtěl bych vám jen napsat, že jsem jako řidič dopravní zdravotní služby projížděl okolo nemocnice Vyškov a jelikož jsem u Vás nikdy nebyl, tak mi to nedalo nezajet dovnitř, jelikož už příjezd a okolí mne upoutaly. Vaše nemocnice je moc krásná a lidi moc miloučký, tím smekám před Vaší nemocnicí a personálem.

přeji Vám hodně úspěchů

17.3.2016  V.Z.
 

ODN

Vřelé poděkování celému týmu ODN, především pak MUDr. J. Hanslianové, za vysoce profesionální přístup, odbornou pomoc a rychlé řešení závažné kardiální komplikace zdravotního stavu.

30.12.2015     H.P.

ARO, NEU JIP

Poděkování všem lékařům a sestrám ARO a JIP neurologického odd. Nemocnice Vyškov, zejména MUDr. Lucii Zmrzlé a MUDr. Janě Kadlčíkové za obětavou a příkladnou péči, kterou věnovali mé mamince, paní D.Z.

27.1.2016     S úctou Ing. P.L.

RDO

Velice ráda bych poděkovala paní z radiologického oddělení (jméno bohužel nevím, ale měla službu tento pátek 22.1.2016 v odpoledních hodinách) za velmi milý, ochotný a vřelý přístup, kdy jsem toto oddělení navštívila z důvodu vyšetření mé malé dcerky po pádu z přebalovacího pultu. Vážím si její ochoty a zájmu a velice jí tímto děkuji. Zároveň patří velký dík další paní, která tam byla na vyšetření se svojí maminkou (jméno také bohužel nevím, ale je shodou okolností také zaměstnankyní vaší nemocnice), která mě pomohla a zastoupila mě při rtg mé dcerky, kdy mě z důvodu mého těhotenství nebylo doporučeno s dcerkou rtg vyšetření absolvovat.
Ještě jednou velký dík oběma dámám, s takovým přístupem se dnes setkáváme jen zřídka.
S poděkováním

25.1.2016   Mgr. L.H.

CLR

Poděkování primáři Zd. Krejčířovi a celému kolektivu oddělení Centra léčebné rehabilitace za vzornou péči a vše, co pro mne udělali.

1.12.2015     I.Š.

INT

Poděkování všem zaměstnancům I. interního oddělení a hlavně primáři MUDr. Synkovi za dokonalou péči a vstřícnost, kterou věnovali panu V.Z., zejména v poslední době jeho života.

1.12.2015  rodina Z.

LDN

Děkuji všem z oddělení LDN-C pod vedením staniční sestry J. Kučerové za péči o mou dceru I.Š. Zvláště děkuji MUDr. K. Mittnerovi, MUDr. J. Hanslianové a vrchní sestře H. Procingerové.

1.12.2015   L.Š.

CLR

Poděkování za vzorný a vstřícný personál na oddělení CLR. V minulých dnech jsem zde jako pacient prožil 3 týdny na oddělení CLR, kde jsem se setkal s velmi vstřícným přístupem jak lékařů, lékařek, sanitářky, tak i zdravotních sestřiček a odborných fyzioterapeutických pracovníků. Všichni lékaři se zajímali o můj zdravotní stav a každý z nich pro mě udělal v pravý čas velmi pečlivé a důležité vyšetření, což můj zdravotní stav velmi zlepšilo. Vlídnost, vstřícnost a ochota všech pracovníků, jak lékařů, tak sestřiček, činnost těchto pracovníků mi připomínala dobře sehraný symfonický orchestr a to jsem zde byl zrovna v době, kdy zde byl velký nával pacientů a přesto vše běželo naprosto skvěle. Všiml jsem si také, že se zde takto chovají ke všem pacientům. Pro mě jednoznačně velmi příjemná zkušenost s nemocnicí.

3.12.2015  S přátelským pozdravem J.V.

CHIR

Ahoj - v prvom rade sa chcem poďakovať celému personálu, ktorý pracoval 06.12.2015 o 10:00 hod na chirurgickej pohotovosti v Nemocnici Vyškov - Jižní Morava. Pán doktor Mudr. Tomáš MAULE a dve veľmi príjemné setričky (sorry za mená neviem) - celkovo som sa s takým profesionálom a ľudským pristupom nikdy nestretol !!! Ešte raz vďaka ! Celkovo si z vašej služby môžu brať príklad všetky pohotovosti - Takto to má vyzerať a fungovať.!!!!
 Ešte raz ďakujem

8.12.2015     M.I.

NEU

Chtěl bych poděkovat za příkladnou péči při mé hospitalizaci na neurologii prim. MUDr. Fišerové, ošetřující lékařce MUDr. Peškové, kolektivu sester a všem pracovníkům nemocnice.
Přeji příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce.

9.12.2015  A.R.

DO

Ráda bych poděkovala Vaší nemocnici a především DO 2, kde jsem s dcerou pobyla 2 noci.  
Po celou dobu naší hospitalizace jsme se cítily obě velmi příjemně, dcera byla v nemocnici poprvé a díky Vašemu personálu nebude mít na pobyt v nemocnici špatné vzpomínky.  Všichni se k nám chovali velmi laskavě, ať už to byla sestřička s paní doktorkou, které nás v jednu ráno přijímaly a vše chápavě vysvětlily, tak všechen další personál v čele se sestřičkou, která za námi došla po 4 hodině ranní sama od sebe a donesla kapičky na kašel, že se dcera trochu více rozkašlala. A to právě dodělala příjem dalšího malého pacienta.
Mohla bych takhle pokračovat ještě velmi dlouho.  Práce personálu na DO 2 je nejen velmi profesionální, ale hlavně lidská. Myslím, že to mohu posoudit, sama pracuji ve zdravotnictví v akutní péči.
DO 2 je pro mě příkladem péče, jak by to mělo vypadat všude.
Moc děkujeme za péči,
s pozdravem vděční rodiče

Mgr. M.S. a Ing. M.S.

INTERNA

Poděkování všem zaměstnancům a primáři interního oddělení Nemocnice Vyškov MUDr. Oldřichu Synkovi za starostlivost, péči a obětavost, kterou věnovali J. Klenkovi v posledních dnech jeho života.

6.11.2015       rodina K.

Poděkování za vzornou péči, starostlivost a obětavost při hospitalizaci pana J.S. na INT JIP. Při hospitalizaci jsme se setkali se vzorným chováním a přístupem všech zaměstanců. Zvláště bychom chtěli ppděkovat panu primáři Synkovi, MUDr. Pinkovi a MUDr. Veselému za záchranu života našeho tatínka.

16.11.2015     manželka M.S., syn I.S., dcera M.Š.

Poděkování MUDr. Válkové a všem sestřičkám z oddělení III: interna za vzornou péči, kterou věnovali mému manželovi F. Š. v posledních dnech jeho života.

27.11.2015   manželka a synové s rodinami

CHIRURGIE a ARO

Poděkování všem lékařům a zdravotnímu personálu oddělení II. chirurgie, chirurgické JIP a ARO za profesionální a obětavou práci o paní A. A.

27.11.2015     vnučka V. s rodinou

ARO

Poděkování všem pracovníkům ARO za jejich obětavou práci, lidský přístup a milý úsměv. Péče o našeho tatínka byla jistě náročná. Vstřícnost, která nám byla prokázána převozem do bližší nemocnice je důkazem Vaší profesionality. Ještě jednou moc děkujeme za ochotu.

6.10.2015      K. P.

CHIRURGIE

Poděkování za vzornou péči při hospitalizaci mě a mého manžela na chirurgickém oddělení Vaší nemocnice. Při naší hospitalizaci jsme se setkali se vzorným chováním a přístupem všech Vašich zaměstnanců na oddělení I. a II. chirurgie. Zvláště bychom chtěli vyzvednout přístup MUDr. Polednika.

11.10.2015    J. T.

Poděkování všem lékařům a sestřičkám CHJIP a III.chirurgie za vstřícnost, ochotu a profesionální přístup, bez kterého bychom jako rodiče těžko zvládali situaci spojenou s operací našeho syna. Poděkování MUDr. Polednikovi za provedení operace a následnou pooperační péči.

10.10.2015    rodiče F.

ODN

Vyjádření úcty a poděkování týmu oddělení ODN pod vedením prim.MUDr. J. Žáka, především pak MUDr. J. Hansliánové. Veškerý personál se choval velmi profesionálně, ale zárověň i lidsky a účastně. Nepochyboval jsem ¨, že jsem ve správných rukách. Všichni se snažili, aby se mi ulevilo, starali se o mě s úsměvem, s citlivým přístupem. Milé chování, úsměv, popovídání - to vše přispělo k mé psychické pohodě a k postupnému zlepšování pooperačního stavu. Rád bych paní doktorce Hansliánové, celému týmu sester a ošetřujícímu personálu vyslovil svůj dík za jejich vynikající práci a lidský přístup. Přeji všem hodně radosti z uzdravení  pacientů, osobní štěstí a především pevné zdraví.
16.10.2015       J.V.

INTERNÍ ODD.

Poděkování všem lékařům a sestrám  III. interny, kteří pečovali o mého bratra v posledních dnech jeho života.

11.9.2015     Z. R.

ODN

Poděkování ošetřující lékařce MUDr. Jitce Hanslianové za veškerou lékařskou péči. Dále chci poděkovat vrchní a staniční sestře a všem ostatním sestrám a zřízencům na ODN za jejich lidský přístup.

9.9.2015      M. V.

GYNEKOLOGIE

Poděkování za profesionální a lidský přístup zdravotních sestřiček i lékařů k pacientovi. Na tomto oddělení jsem byla hospitalizovaná již v minulých letech a letos se mi opět potvrdilo moje přesvědčení o výborné kvalitě lékařské péče a práci zdravotních sester. byla jsem zde naprosto spokojena. Moc děkuji a přeji všem mnoho úspěchů v práci i v osobním životě.

22.9.2015     I. S.

CHIRURGIE

Pod okny projela Škoda, čas zde neutíká jako voda. Bylo u mne zrovna třeba odstranit mi kousek střeva.Do žilky mi dali kokino, usínám na stole jak mimino. Vnímám chvilku, potom ticho, muž s rouškou otevřel mi břicho. Nad postelí vidím tyč, kus střeva mám už pryč. Na druhé chirurgii odpočívám, na televizi se přitom dívám. Na břiše mám jizvičky, starají se o mne sestřičky. Je z nich cítit dobrota, úsměv, vlídnost, ochota. A doktoři celí v bílém, léčí všechny s jasným cílem, zdraví, funkčnost, pohodu vrátit marodům dle návodu. A pan primář to je chlapák, když po chodbě jde, to je klapák. S primářskou taktovkou, na bílém plášti jmenovkou, ve dřevákách si zdravě šlape a na chirurgii II mu všechno klape.

Poděkování všem z oddělení chirurgie II. za vstřícný přístup

30.9.2015      Bc. R. H.

UROLOGIE

Poděkování celému zdravotnickému personálu za příkladnou práci a starostlivost během mé hospitalizace na urologickém oddělení pod vedením MUDr. Bánovského.

3.8.2015      S.K.

CHIRURGIE

Poděkování MUDr. Jaroslavu  Kubalákovi za příkladnou péči, lidský přístup a profesionální dokonalost při mé léčbě. Jeho ochoty a nadstandardních služeb si velmi vážím.

5.8.2015     E.C.

CLR

Poděkování celému personálu oddělení Centra léčebné rehabilitace a fyzioterapeutkám za laskavý, přívětivý a milý přístup, snahu pomoci- jmenovitě paní doktorce, sestře Vykoukalové, Krejčířové a sestře Bohumile, staniční sestře Šárce, sanitárce Kubicové, paní uklízečce Ivetce, fyzioterapeutkám Janě a Anežce. Všem moc děkuji a přeji co nejsnadnější práci a co nejméně problémů v běžném i rodinném životě.

5.8.2015      K.B.

ODN, CHIRURGIE

Poděkování MUDr. J. Hanzlianové a veškerému personálu ODN "A" za jejich lidský přístup a zejména vynikající ošetřovatelskou péči, které se mi dostalo během mé hospitalizace  a díky níž se vyřešil můj dlouholetý zdravotní problém. Poděkování rovněž MUDr. J. Kubalákovi za jím poskytovanou zdravotní péči.

7.8.2015      M.Z.

GYNEKOLOGIE

Poděkování celému personálu gynekologického oddělení za velmi příjemný, ochotný a laskavý přístup. Sestřičky Magda, Šárka, Eva, Jana, Petra byly usměvavé a vždy v dobré náladě. Jejich vrchní sestra Jitka je jejich sluníčko každý den. Ani jeden den se nestalo, že by měla neusmívající náladu. Ještě jednou děkuji za tak milý přístup a starostlivost.

14.8.2015       D.J.

TRN

Poděkování lékařům ,sestrám  a ostatnímu personálu plicního oddělení nemocnice Vyškov  za péči , kterou mi poskytli během mé hospitalizace. Byl jsem velmi potěšen jejich  lidským přístupem ke mě. Děkuji  za péči všem zaměstnancům tohoto oddělení a přeji jim mnoho úspěchů v jejich práci i v osobním životě!  

25.8.2015        J.B.

GYNEKOLOGIE

Velmi ráda bych Vám chtěla poděkovat za vlídný přístup Vaší nemocnice.  Bydlím v Holešově a Vaši nemocnici jsem si vybrala proto, protože jsem tady před 16 a 12 lety porodila své 2 děti. S touto nemocnicí jsem byla tak velmi spokojena, že jsem neváhala a když jsem měla podstoupit operační zákrok, tak jsem zase zvolila Vaši nemocnici.  Ochota a lidský přístup vašeho personálu mluví za vše. Věřte tomu, že bude-li mít z mých známých přátel někdo nějaký zdravotní problém,doporučím Vaši nemocnici. Velmi jsem zde byla spokojena.  Ještě jednou Vám děkuji a hlavně děkuji panu primáři MUDR. Josefu Eimovi .

S pozdravem a velký dík Vaše pacientka

25.8.2015      D.J.

UROLOGIE

25.8. 2015 mě v přivezla záchranka do  vyškovské nemocnice  s ledvinovou kolikou. Poprvé v nemocnici, strach, úzkost. Příjímala mne  doktorka Martina Trnečková - usměvavá, příjemná, laskavá  všechno mi v klidu a nádherně vysvětlila, pro člověka v těchto chvílích je vlídné slovo  ten nejlepší lek. Prošel jsem nutná vyšetřeni  před mým zákrokem a stále jsem se potkával s ochotou a laskavým přistupem personálu nemocnice. Poděkování MUDr. Bánovskému a MUDr. Sikorovi, který ochotně vysvětloval moje dotazypoděkování všem milým a vlídným sestřičkám, které mi vždy byly ochotny pomoci. A ubytováni  na urologii. Pro mě to byl 5 hvězdičkový hotel. Stále se uklízí  a děvčata stále pracuji s mopem . Všem  kamarádům budu doporučovat Nemocnici Vyškov.
 

25.8.2015     K.K.

DĚTSKÉ ODD.

Chtěli bychom s manželem poděkovat kolektivu sestřiček a lékařů na DO JIP a DO 1 při nedávné hospitalizaci našeho 7-týdenního syna. Zvláštní poděkování patří MUDr.Brtníkové, která se nás ihned ujala, za její profesionální péči a lidský přístup.
Také děkujeme sestřičkám za jejich péči o našeho syna, jejich vstřícnost, trpělivost a cenné rady.

31.8.2015     L.O.

NEUROLOGIE

Poděkování MUDr. Fojtíkové za léčebnou péči, kterou poskytla manželovi MUDr. J.B. Díky její léčbě se manžel mentálně zlepšil, čímž se zlepšila kvalita nejen jeho života, ale i života celé rodiny.

31.8.2015       Mgr. E.B.

GYNEKOLOGIE

Poděkování  MUDr. Vystavělovi z gynekologicko-porodnického oddělení  za maximální ochotu, starost a práci, kterou odvedl dne 30.6.2015 při porodu dcery Vendulky. Velice ochotný a příjemný lékař.

7.7.2015     T.K.

CHIRURGIE

Poděkování personálu chirurgického oddělení pod vedením primáře MUDr. Kubačáka a zástupce primáře MUDr. Polednika za velmi profesionální a současně lidský přístup při poskytování zdravotní péče. Celý personál přistupoval ke své práci velmi odpovědně a vstřícně.

8.7.2015      Ing. P.B.

AMBULANCE KLINICKÉ ONKOLOGIE

Poděkování za příkladnou péči personálu na onkologické ambulanci. MUDr. Jiří Bukvald i obě zdravotní sestry jsou k pacientům milí a ochotní a snaží se pacientům léčení zpříjemnit. Za to jim patří uznání a velký dík.

17.7.2015       J.Š.

ZUBNÍ LSPP

Poděkování MDDr. Evě Holé za její lidský, citlivý a velmi profesionální přístup při akutním ošetření na pohotovosti dne 26.7.15.

22.7.2015   p. H

II.INTERNÍ ODD. a INT. JIP

Poděkování celému personálu interní JIP a II. interního oddělení za péči a trpělivost při poskytování zdravotní péče mé dceři I.Š. Zvláštní  poděkování MUDr. A. Řezníčkové, M.Dvořáčkové, Z.Krejčovi, P.Kulhánkové a staniční sestře JIP M.Dorkové.

28.7.2015      L.Š.

CHIRURGIE, ARO

Poděkování všem lékařům a sestřičkám II.chirurgického oddělení, především primáři MUDr. J. Kubačákovi, MUDr. J.Poledníkovi, MUDr. M. Bučovi, MUDr. T. Maulemu, poděkování personálu oddělení ARO pod vedením primáře MUDr. M. Pojezného za lidský přístup a vzornou péči po dobu léčení.

24.7.2015      J.K.

III. INTERNÍ ODD.

Poděkování personálu oddělení III.interny, zvláště MUDr. Š. Bednářové za její ochotu, laskavost a lidský přístup a péči o mého manžela F.M. Kdykoliv jsme se na ni obrátili, vždy se snažila pomoci. Je to vzácná žena-lékařka. Za vše děkuje manželka.

29.7.2015     L.M.

Chirurgie, urologie, neurologie

Poděkování za vzornou a obětavou péči při léčbě manžela, za trpělivost, vstřícný a laskavý přístup především primářům, všem lékařům, sestrám i dalším zaměstnancům jednotlivých oddělení pod vedením prim. MUDr. Naděždy Fišerové, prim. MUDr. Jiřího Kubačáka a vedoucího lékaře MUDr. Jiřího Banovského.

30.6.2015    Mgr. E.B.

JIP, ODN

Poděkování lékařům a sestrám JIP vyškovské nemocnice za záchranu života manželovi. POděkování prim. MUDr. Žákovi a MUDr. Hanslianové za krásný lidský přístup během následujícího léčení. Poděkování všem sestřičkám a ošetřovatelům, kteří měli vždy dobré slovo, tolik potřebné k uzdravení.

REGION Vyškov           manželka J.Š. a děti

Onkologická ambulance a interní oddělení

Poděkování a uznání za vysoce profesionální způsob léčby a hlavně za vlídné lidské jednání MUDr. Jiřímu Bukvaldovi a sestřičkám J.Poulíčkové a J. Korčákové z ambulance klinické onkologie.

Poděkování i personálu III. interního oddělení za péči o manželku.

4.5.2015       p. H.

Dětské oddělení

Poděkování kolektivu dětského oddělení, sestřičkám a lékařům dětské JIP za perfektní  profesionální péči. Zvláštní dík sestřičce Lence Kolečkářové za profesionalitu, pohotovost a špičkovou péči.

23.4.2015         K.M.

Rehabilitační oddělení

Poděkování za profesionální a lidský přístup během rehabilitace na oddělení CLR. Poděkování MUDr. Zdeňce Tučové, MUDr. Mileně Neckařové a celém týmu pracovníků rehabilitace. Zvláštní poděkování za nevšední, zodpovědnou a obětavou péči Mgr. Daně Vojáčkové při poskytování fyzioterapeutické léčby.

14.4.2015          Ing. A.D.

Chirurgické oddělení

Poděkování MUDr. Jiřímu Polednikovi za odbornou péči a humor, se kterým se postaral o vytvoření mostu mezi lékařem a pacientem. Odboural tak pocity bezradnosti, které často doprovázejí proces uzdravování.

14.4.2015          V.M.

Poděkování týmu lékařů a sester na chirurgické ambulanci za profesionální péči. Zvláštní poděkování MUDr. Poledníkovi za jeho lidský přístup a vstřícnost.

20.4.2015         J.B.

Chirurgické a interní oddělení

Poděkování lékařskému týmu primáře MUD. Kubačáka, jejich osobitému a profesionálnímu přístupu k řešení problémů nemocných. Poděkování kolektivu sester chirurgické JIPza náročnou práci a nesmírnou péči o každého pacienta.

Osobní poděkování za cenné rady MUDr. Š. Bednářové a MUDr. I. Synkové

16.4.2015       Mgr. E.L.

Interní oddělení, neurologická ambulance

Poděkování MUDr. Tesařové za velice vstřícné, ochotné a profesionální chování při poskytování zdravotní péče mamince pisatele. Poděkování i MUDr. Barteysovi, který maminku vyšetřoval konziliárně  na neurologické ambulanci.

25.3.2015       I.S.

Neurologické oddělení

Poděkování personálu I.neurologického oddělení za vzornou péči, vysokou míru profesionality, empatie a vysoce lidského přístupu k pacientům. Zvláštní dík patří MUDr. Peškové, která se věnuje pacientům nad rámec svých běžných pracovních povinností. Poděkování za profesionalitu, úsměvy a vlídnost, které pomohly překonat nepříjemné stránky léčby.

23.3.2015        MUDr. J. Sch.

Chirurgické oddělení

Poděkování za péči po operaci žlučníku MUDr.Vernerovi a MUDr.Bučovi, všemu personálu chirurgického oddělení za příkladnou a vlídnou péči.

6.3.2015         H. B.

Centrum léčebné rehabilitace

Velké poděkování oddělení CLR, vyjádření spokojenosti s přístupem lékařů i ostatního nemocničního personálu k pacientům. Příjemné chování lékařů, sester a personálu velice zpříjemnilo pisateli pobyt v nemocnici.

13.2.2015      MUDr. P.D.

Urologický ordinariát

Velké poděkování za laskavý a vstřícný přístup MUDr. Bánovskému, MUDr. Kučerovi a MUDr. Sikorovi.

4.2.2015         L.Z.

Chirurgické oddělení

Poděkování MUDr. Martinu Bučovi za přístup a péči o maminku pisatelky během její hospitalizace na chirurgickém oddělení, poděkování sanitářce Marii Šestořádové za příjemné zacházení a pomoc při hygieně.

4.2.2015         I.S.

Interní oddělení

Poděkování všem lékařům a sestrám  II.interního oddělení za péči .

2.2.2015          V.D.

Novorozenecké oddělení

Poděkování za bezchybnou péči o obě narozené děti sestrám novorozeneckého oddělení, především staniční sestře paní Horákové a zdravotním sestrám p. Baldíkové, Pokorné a Bubeníčkové. Poděkování za vstřícný přístup, každodenní  pomoc a ochotu.

20.1.2015     manželé  V. a P. Š.

TRN

Poděkování nemocničnímu personálu, především zdravotním sestrám, za jejich chování k pacientům a celkový přístup.

12.1.2015      E. L.

Gynekologicko-porodnické oddělení

Poděkování celému kolektivu gynekologicko-porodnického oddělení, především pak MUDr. Matěnovi za profesionálně odvedenou zdravotní péči při porodu syna.

5.1.2015         I.V.

Gynekologicko-porodnické oddělení

Poděkování všem zaměstnancům za nadstandartní péči při porodu. Osobní poděkování prim. MUDr. Eimovi za jeho odbornou péči a lidský přístup.

19.12.2014     manželé Haluškovi

Ambulance klinické onkologie

Poděkování za vlídné a laskavé jednání, profesionální péči a vždy vstřícný přístup MUDr. Jiřímu Bukvaldovi a sestřičkám p. Korčákové a Poulíčkové.

15.12.2014   Z. Beránek

III. chirurgické oddělení a odd. anesteziologie

Poděkování za trpělivý a ohleduplný přístup prim. MUDr. Kubačákovi, MUDr. Skřivánkovi, MUDr. Poledníkovi, MUDr. Bučovi a všem lékařům a sestrám III. chirurgického oddělení.

Zvláštní poděkování MUDr. Zmrzlé z oddělení anesteziologie za vstřícnost a přístup.

3.12.2014    B. a B. Jančovi

II. interní oddělení

Poděkování celému kolektivu oddělení pod vedením staniční sestry p. Hanákové a lékařům, hlavně MUDr. Kadlecovi a MUDr. Hlaváčkové.

21.11.2014    I. Šulcová