Právně personální náměstek

JUDr. Menoušková Taťána
Tel.: +420 517 315 130
E-mail:

Náměstek právního a personálního úseku je pracovník s předepsanou právní kvalifikací a praxí v oboru právo, který řídí a organizuje práci právního oddělení, personálního oddělení a současně je statutárním zástupcem ředitele.

 • sleduje dodržování zákonnosti v činnosti nemocnice
 • připravuje dokumenty a jednání před soudy, orgány justice, státními orgány, policií a jinými veřejnoprávními orgány
 • přezkoumává smluvní agendu
 • vede evidenci vyřizování stížností
 • účastní se na tvorbě vnitřních právních předpisů
 • zajišťuje vedení personální agendy a v součinnosti s vedoucími pracovníky sestavuje a vyhodnocuje plány pracovníků.
 • podle normy ČSN EN ISO 9001 má kumulovanou funkci i jako představitele vedení pro systém kvality
 • zajišťuje organizaci a řízení interních auditů kvality

Úseky řízené náměstkem PP

Právní oddělení  

  Telefon E-mail
Lenka Vičarová +420 517 315 131
Marie Krejčová +420 517 315 132
Jana Flochová +420 517 315 676 .
Mgr. Gabriela Široká +420 517 315 147
 • Právní agenda
 • Evidence a příprava smluv
 • Sbírka zákonů
 • Agenda odpovědnosti za škodu na majetku, zdraví
 • Vymáhání pohledávek
 • Vyřizování žádostí o zdravotnickou dokumentaci
 • Oznámení na soudy
 • Likvidace cestovních náhrad
 • Manažer kvality ve zdravotnictví

Personální oddělení  

  Telefon E-mail
Marta Pokorná +420 517 315 674  
Simona Štroblíková +420 517 315 675
Martina Bílková +420 517 315 133
 • Personální agenda
 • Důchodová agenda
 • Plánování a rozvoj lidských zdrojů
 • Statistika
 • Vzdělávání
 • Výběrová řízení
 • FKSP
 

Systém kvality

 • Manažer kvality 
 • Správce dokumentace
 • Interní auditoři

Komise

 • Škodní
 • Výběrová řízení zaměstnanců