Prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení

Prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení jsou v souladu s platnými právními předpisy povinni zajistit poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti  a dorost u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb.

Lékařská služba první pomoci (LSPP-Pohotovost) zajišťuje prohlídku těl zemřelých v době od 15:00 do 5:00 ve všední den a po dobu 24 hod v době víkendů a státních svátků, tel. 517 315 631 nebo 517 315 111.

V případě zemřelých, u nichž nelze zjistit registrujícího praktického lékaře, zajišťuje prohlídku těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení pověřený lékař Nemocnice Vyškov p.o. Informaci převezme spojovatelka na tel. 517 315 111, následně informuje příslušného lékaře.