Provozně technický náměstek

Ing. Odrazil Josef
Tel.: +420 517 315 160
E-mail: 

Vedoucí provozně technického odboru je pracovník s předepsanou kvalifikací. Zodpovídá za hospodaření se svěřenými prostředky a za úroveň a kvalitu odváděné (vlastními pracovníky) i přebírané (dodavatelskými organizacemi) práce, jakož i za věcnou správnost hospodářských smluv, které organizace v této oblasti uzavírá, resp. plnění závazků, které z této oblasti na sebe bere.

Provozně technický odbor se člení na:

  • Oddělení léčebné výživy a stravování
  • Oddělení praní prádla
  • Oddělení údržby
  • Oddělení energetiky (čistička odpadních vod, kotelna a spalování)
  • Oddělení úklidu
  • Oddělení technické
  • Oddělení vnitřních služeb
  • Administrativa podatelna