Upravit stránku

Advent na Oddělení dlouhodobě nemocných

6. prosince 2019 v odpoledních hodinách navštívily oddělení děti s dobrovolnicí paní Jarošovou. Zazpívaly koledy a všem pacientům rozdaly nadílku. Dopoledne 10. prosince si děti z Mateřské školy Puškinova pod vedením paní učitelky Štěrbové připravily vánoční besídku. Zazpívaly, zatancovaly a zarecitovaly  a potěšily tak nejen naše pacienty, ale i zaměstnance. 11. prosince se o vánoční atmosféru zasloužily i děti ze Základní školy Purkyňova. Pod vedením paní učitelky Provazové a Mazáčové představily pásmo koled a písniček za doprovodu kláves. Nakonec předaly krásné dárečky.

 

Všem patří naše velké poděkování.

 

Leona Kyprá, vrchní sestra

 

Nahoru