Upravit stránku

Linky pomoci v aktuální krizové situaci

KRIZOVÁ LINKA POMOCI PRO BLÍZKÉ PACIENTŮ

 

V rámci aktuální krizové situace byla ve spolupráci s MZ ČR pro ulehčení situace zdravotníkům a blízkým pacientů, zřízena speciální linka: 227 272 225

Ošetřující personál může předat příbuzným pacienta číslo na tuto linku. Proškolení pracovníci linky pomohou provést volajícího zátěžovou situací, kterou okolnosti související s COVID-19 nepochybně jsou. Jedná se často o obavy z nemoci a jejích následků, těžký průběh nemoci u blízké osoby nebo její úmrtí. Zpřísněná hygienická opatření mohou situaci blízkým a pozůstalým ještě dále ztěžovat.

Při výrazných projevech stresové reakce nebo zármutku je vhodné blízkým pacienta nebo zemřelého nabídnout psychickou podporu.  Nemůže-li ji zajistit ošetřující personál z důvodu vysoké vytíženosti, může být nabídnuta zdravotnickým interventem, psychologem, popřípadě nemocničním kaplanem či zdravotně sociálním pracovníkem. 

Pokud nejsou dostupní nebo je vaše zařízení nemá k dispozici, lze využít služeb krizové linky. Byla zřízena na přechodnou dobu trvání koronavirové krize. Je určena akutně zasaženým, tedy bezprostředně po sdělení nepříznivé zprávy, a v následujících hodinách. Má za cíl podpořit blízké pacientů a zemřelých, kteří se cítí ztracení v této situaci a potřebují více informací. Mohou na sobě cítit velký dopad aktuálních událostí nebo ztráty, být sami se svou bolestí a vnímat potřebu hovořit o tom, co dál, stejně jako chtít sdílet své emoce. 

Krizová linka je k dispozici v nepřetržitém provozu a dostupná přímou volbou telefonního čísla, stejně jako přepojením z linky 1221. 

V případě otázek a nejistoty ohledně potřeb blízkých pacientů a pozůstalých mohou linku využít i členové ošetřujícího týmu.

 Jsme tady pro vás. 

                                                                                                                                            

                                                                                                                        

Nahoru