Upravit stránku

Povolení návštěv v nemocnici

Návštěvy probíhají vždy ve středu a neděli (případně dle domluvy s ošetřujícím lékařem), a to od 14:00 do 15:00 hod.

 

S účinností od 8. června 2021 je možné umožnit návštěvu ve zdravotnickém zařízení pouze
za splnění těchto podmínek:

 

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
  s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

 

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

 

 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikát o provedeném očkování Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

 

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

 

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a doloží o tom doklad

 

 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem,
  s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

 

 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví
  k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

 


Osoba navštěvující pacienta musí mít ochranný prostředek dýchacích cest (ústa a nos), kterým
je respirátor FFP2, KN 95 s výjimkou dětí do 2 let, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest a s výjimkou dětí od 2–15 let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

 

Prosíme o maximální zodpovědnost při dodržování nastavených opatření, aby nedošlo
k ohrožení pacientů a zdravotníků!

Nahoru