Upravit stránku

Uveřejněno ve Vyškovských novinách dne 15. 11. 2019

Oddělení dlouhodobě nemocných

Oddělení dlouhodobě nemocných v naší nemocnici  poskytuje  následnou  zdravotní  a  ošetřovatelskou péči pacientům, u kterých je ukončena  terapie  akutního  onemocnění,  ale  jejich  stav  ještě  nedovoluje  propuštění  z  nemocnice  do domácí péče. Disponuje devadesáti lůžky, je situováno  do  areálu  nemocnice,  což  v  případě  akutního zhoršení zdravotního stavu umožňuje prakticky okamžitou a nepřetržitou dostupnost adekvátní péče. Jsme vybaveni moderními elektrickými polohovatelnými lůžky,  antidekubitními  pomůckami,  koupacími  mobilními  lůžky  a  řadou  dalších  pomůcek pro lidi s různým stupněm snížení soběstačnosti. Samozřejmostí jsou základní rehabilitační a kompenzační pomůcky.Velkou  pozornost  věnujeme  stavu  výživy  a  ve  spolupráci  s  nutričními  terapeuty zajišťujeme pro pacienty výběr vhodné diety a podle potřeby i potravinových  doplňků.  V  rámci  nadstandardních  služeb  zajišťujeme  pedikúru  a  kadeřnictví. K naplnění duchovních potřeb je možnost navštívit nemocniční kapli a dle přání návštěvu duchovního na pokoji. Na   naše   oddělení   přijímáme   pacienty   k   doléčení   nejrůznějších   úrazů,   po  operacích,  po  zánětlivých  nemocech,  cévních  mozkových  příhodách,  ale  i při zhoršení hybnosti a kondice bez jasně definované příčiny. Prioritou péče je citlivá aktivizace a podpůrný přístup, s cílem co nejvíce snížit závislost pacienta na  péči  okolí.  Odborná  rehabilitace  probíhá  ve  spolupráci  s  Centrem  lůžkové  rehabilitace, pacientům s poruchou řeči se věnuje logoped. Personál poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči podle moderních ošetřovatelských standardů pro  pacienty  se  syndromem  demence,  inkontinence,  senzorickými  poruchami a sníženou pohyblivostí. Využíváme nejmodernější postupy vlhkého hojení ran. Díky  finančnímu  příspěvku  okolních  obcí  se  v  nedávné  době  podařilo  vybavit  všechny  pacientské  pokoje  moderními  televizemi,  byl  instalován  signál  wifi a krásně zařízena společenská místnost, což přispělo k výrazném zlepšení komfortu pro naše pacienty. Je příjemné, že z řad pacientů i rodinných příslušníků jsou pozitivní ohlasy na nadstandardní úroveň poskytované péče našeho oddělení.

MUDr. Andrea Babjaková, primářka ODN

Nahoru