Upravit stránku

Očkovací centrum COVID-19  Nemocnice Vyškov p. o.

 • Zájemci o očkování se mohou registrovat na internetové adrese https://registrace.mzcr.cz mohou s registrací pomoci jejich rodinní příslušníci, praktičtí lékaři či linka pomoci 1221.
 • Očkujeme i bez registrace !
  Očkování bez registrace je primárně určeno pro klienty na první dávku

 • Provozní doba očkovacího centra se bude upravovat dle aktuální situace a zájmu klientů.

 • Klienti, kteří mají provedenou registraci v Centrálním rezervačním systému, si mohou po obdržení 2. kódu  rezervovat termín na očkování. V současné době se mohou rezervovat lidé 12 + , postupně budou uvolněny všechny věkové skupiny. Prosíme klienty o dodržování časové rezervace termínů, přeočkování 2. dávkou probíhá ve stejném čase, jako dávka první.  V současné době je přeočkování nastaveno za 3 týdnů /Pfizer/ - plánujte proto termín první dávky s ohledem na tento časový interval. 

  Postupně, tak jak se budou navyšovat dodávky vakcín, budeme navyšovat i počet rezervačních termínů. 

 • Očkovací centrum je umístěno v prostorách nemocniční kaple . Cesta k očkovacímu centru je značena orientačním systémem.  Žádáme klienty očkovacího centra, aby dodržovali stanovený čas rezervace s příchodem nejdříve 10 minut před stanoveným časovým termínem a to v souvislosti se zajištěním plynulosti provozu očkovacího centra.

 

 • Dle informací České vakcinologické společnosti se při omezené dostupnosti vakcíny doporučuje odložit očkování osob, které prodělaly onemocnění Covid-19 a očkování zahájit nejdříve za 3-6 měsíců po ukončení izolace, v případě onemocnění covid-19 po aplikaci první dávky je doporučeno odložení aplikace druhé dávky o 6 měsíců po ukončení izolace. Toto doporučení je zdůvodněno tím, že ačkoliv doba imunity po prodělaném onemocnění může být různá, symptomatická reinfekce Covid-19 během 3-6 měsíců je podle dostupných údajů málo pravděpodobná. Doporučení je vydáno jako snaha o prioritizaci očkování pro osoby s vyšším rizikem možné nákazy. U osob ve vysokém riziku je možno očkování provést standardně, nejdříve 7-14 dnů po ukončení izolace.Prosíme všechny zájemce o očkování, aby dodržovali čas rezervace. Není nutné chodit s velkým předstihem, docházelo by ke zbytečnému hromadění většího počtu osob. Očkování bude provedeno pouze osobám, které jsou řádně zaregistrovány v centrálním rezervačním systému podle zarezervovaného data a času.
 • Pokud se léčíte se závažným chronickým onemocněním (autoimunitní choroby, porucha imunity, epilepsie, onkologické onemocnění, atd.), poraďte se o vhodnosti očkování se svým ošetřujícím lékařem.
 • Před první návštěvou očkovacího centra si podle svých možností vytiskněte a vyplňte Informovaný souhlas s očkováním zde a Dotazník před očkováním zde.  Dokumenty eventuálně vyplňte ve spolupráci s vaším praktickým lékařem či příbuznými – urychlíte tím celý proces očkování. Pokud nemáte možnost dokumenty vytisknout, budou Vám poskytnuty na místě. Přečtěte si také detailní informaci o možných nežádoucích účincích po podání očkovací látky zde volat. 
 • Ve sporných případech můžete být vyzváni k předložení potvrzující sms nebo potvrzujícího mailu z rezervačního systému.             

 • Nezapomeňte si vzít kartičku pojišťovny, občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. V indikovaných případech můžeme ocenit i údaje z vaší domácí zdravotní dokumentace a soupis chronicky užívaných léků.
 • Před očkováním se můžete dle vašich zvyklostí lehce najíst, napít i užít běžně užívané léky.
 • Oblékněte si na sebe oděv, který se dá snadno rozepnout nebo svléknout -  rozepínací svršky, triko s krátkým rukávem
 • Po celou dobu pobytu v očkovacím centru, mějte zakryté dýchací cesty, dodržujte hygienická pravidla a rozestupy.
 • Po vstupu do sportovní haly vyhledejte registraci klientů a zaregistrujte se k očkování.
 • Dále se řiďte pokyny personálu.
 • Lékař v očkovací ambulanci zkontroluje indikaci k očkování, vyhodnotí dotazník, poučí Vás o výkonu, podepíše s Vámi souhlas s očkováním. Sestra následně aplikuje očkovací látku.
 • Po očkování vyčkáte 30 min. v čekárně kvůli možným nežádoucím účinkům očkování (bližší informace najdete v informovaném souhlasu), následně po kontrole, poučení a vydání zprávy budete moci odejít.
 • Termín aplikace 2. dávky je Vám automaticky přidělen v systému Reservatic.
 • Součástí očkování je založení dokumentace v nemocničním informačním systému, záznam o očkování v systému ISIN a po přeočkování 2. dávkou vydání Certifikátu o očkování proti nemoci COVID-19. Tisk certifikátu po 2. dávce vakcíny bude proveden pouze na vyžádání, standardně je zasílán na osobní e-mail pacienta, pokud je k dispozici (k přístupu k certifikátu bude potřeba heslo, zaslané formou SMS), Očkovaný rovněž může využít očkovacího portálu ocko.uzis.cz, kde lze certifikát o očkování zobrazit, zkontrolovat a aktualizovat údaje v něm uvedené, stáhnout a vytisknout -  tento způsob přihlášení lze využít v případě, že jste absolvovali očkování a uvedli číslo mobilního telefonu, přihlášení je přes jednorázový sms kód, budete také potřebovat rodné číslo a číslo občanského průkazu. 
 • Odhadovaný čas celého procesu očkování je 1 hodina.
 • V případě, že rodinní příslušníci mají rezervaci k očkování na různou hodinu, ale v jednom dni, mohou se k očkování dostavit společně, nejlépe na první čas.

Nahoru