Anesteziologická ambulance

Vedoucí lékař: Sestra:
MUDr. Jiří Cetkovský
Tel.: +420 517 315 224
E-mail: 
Mgr. Dana Štolfová
Tel.: +420 517 315 224
      Ordinační hodiny dle objednání:
Po  od 08:00
Čt  od 12:30

             Anesteziologická ambulance slouží k předanestetickému vyšetření pacientů před plánovanými operačními výkony. Součástí vyšetření je stanovení míry anesteziologického rizika, včasná a cílená indikace doplňujících vyšetření s cílem minimalizace komplikací v souvislosti s plánovaným zákrokem a anestezií. Zároveň ambulance poskytuje prostor pro vysvětlení plánovaného postupu a zodpovězení dotazů pacienta.

            Do anesteziologické ambulance se pacienti objednávají telefonicky v pracovní době Po-Pá 08:00 – 15:30 na tel. 517 315 224, písemné instrukce k objednávání pacient obdrží od lékaře, který indikuje operační výkon. Ambulance se nachází v prostorách Kýlní poradny, ordinační hodiny jsou každou středu 8:00-12:00. Nezbytnou součástí vyšetření v anesteziologické ambulanci je hodnocení předoperačního vyšetření nemocného od jeho praktického lékaře. Ambulanci je proto možno navštívit až po provedení předoperačního vyšetření. Vyšetření v anesteziologické ambulanci se netýká pacientů již hospitalizovaných, s akutnícm stavem, imobilních, dětských pacientů, pacientek jednodenní gynekologie či pacientů žijících mimo náš okres, u těchto pacientů proběhne anesteziologické vyšetření u lůžka během hospitalizace.