Upravit stránku

Informace pro návštěvy

DOPORUČENÉ NÁVŠTĚVNÍ HODINY V NEMOCNICI VYŠKOV, P.O.

Návštěvní hodiny
Pondělí - Pátek15:00 - 17:00
So, Ne, svátky14:00 - 16:00

Návštěvní dobu výrazně neomezujeme, ale doporučujeme odpolední hodiny. V průběhu dopoledne pacienti absolvují předepsaná vyšetření.

Své příbuzné můžete navštívit v podstatě kdykoliv během dne, ale vždy byste měli brát zřetel na jejich zdravotní stav a organizaci práce na oddělení. Ideální dobu návštěvy můžete konzultovat s ošetřujícím lékařem nebo zdravotním personálem přímo na oddělení. Každou svoji návštěvu, mimo oficiální návštěvní hodiny, ohlaste při příchodu na oddělení personálu.

Pokud chcete vykonat návštěvu na ARO nebo JIP, vždy se dopředu domluvte s ošetřujícím lékařem. Na těchto odděleních umožňujeme návštěvy s ohledem na charakter těchto provozů pouze s užitím přidělených ochranných pomůcek dle pokynů zdravotnického personálu nemocnice.

Z hygienicko-epidemiologických důvodů je v kompetenci  ředitelky nemocnice návštěvy dočasně zakázat.

Doporučení pro návštěvy:

 • Vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta zvolte přiměřenou dobu, délku návštěvy a počet lidí, kteří se jí zúčastní.
 • Při návštěvě berte ohled také na ostatní nemocné.
 • Respektujte chod oddělení a pokyny personálu, k personálu přistupujte s důvěrou.
 • Pacienta se snažte povzbudit a uklidnit, posilujte v něm vůli po léčbě a uzdravení.
 • Zvažte vhodnost dárku pro hospitalizovaného pacienta.

Do nemocnice nepatří:

 • Květiny v květináčích ani jiné předměty a věci, které mohou být zdrojem infekce.
 • Řezané květiny při pobytu nemocného na oddělení operačních oborů.
 • Větší množství ovoce a potravin, které rychle podléhají zkáze.
 • Dětem nenoste hlučné a nebezpečné hračky.
 • Na návštěvu rozhodně nepatří cigarety a alkohol.
 • Potraviny noste s přihlédnutím k pacientově dietě, pokud potřebujete poradit, neostýchejte se s dotazem obrátit na ošetřujícího lékaře.
Nahoru