Upravit stránku

Informace pro pacienty

PŘIJETÍ DO NEMOCNICE

Pokud Vás praktický nebo odborný lékař odešle k přijetí do nemocnice, řiďte se jeho radami.
K plánovanému příjmu se dostavte ve stanovený den od 7.00 do 10.00 hodin nebo dle předchozí domluvy (nevztahuje se na akutní případy).

Při přijetí do nemocnice potřebujete:

  • doporučení praktického nebo odborného lékaře, ev. jiné související lékařské zprávy
  • doklad totožnosti - občanský průkaz, pas
  • průkaz pojištěnce registrující zdravotní pojišťovny
  • doklad o pracovní neschopnosti (pokud byl vystaven)
  • před plánovaným operačním výkonem výsledky vyšetření, která byla provedena ambulantně (laboratorní výsledky, rtg nálezy, event. doklad o vyšetřené krevní skupině)
  • osobní potřeby - toaletní potřeby, přezůvky, pyžamo, ručník, župan, osobní zdravotnické pomůcky (inzulinové pero), osobní kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko, hůl)
  • běžně užívané léky v originálním balení

Cennosti

Prosíme pacienty, aby do nemocnice nebrali větší obnos peněz, cennosti (vkladní knížky, platební karty, šperky), audio-vizuální techniku, zbraně.
Cennosti a větší obnos peněz doporučujeme odevzdat staniční sestře k uložení do trezoru nemocnice. Nemocnice v žádném případě nemůže ručit za ztrátu či krádež neuložených cenností. Také v případě poškození nebo ztráty elektrických přístrojů nepřebírá nemocnice žádnou zodpovědnost.
Případnou ztrátu neodkladně hlaste u staniční sestry.
Děkujeme za pochopení.

Poskytování informací

Při přijetí budete informováni o tom, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem. Lékař Vás seznámí s postupem léčby, přípravy na vyšetření nebo operaci, aj. S dotazy během hospitalizace se obracejte především na ošetřujícího lékaře, nejlépe během vizity. Od lékaře máte právo dostat úplné a vyčerpávající informace o svém zdravotním stavu.
Informace budou z důvodu zachování lékařského tajemství poskytnuty jen Vám a s Vaším souhlasem nejbližším příbuzným.

Všichni zaměstnanci jsou vázáni služebním tajemstvím a povinností mlčenlivosti.
Důvěrné informace o Vašem zdravotním stavu lze podávat telefonicky jen na základě dopředu smluveného hesla.

Dieta

Předepsaná dieta je významnou součástí léčby. Jídla a diety jsou připravovány odbornými dietologickými pracovníky. Připadá-li Vám jídlo bez chuti, může to být proto, že lékař doporučil omezení soli nebo tuku ve Vaší stravě. Individuální problémy s váhou (nedostatečnou či nadměrnou) s Vámi mohou na základě upozornění ošetřujícího lékaře nebo sestry řešit nutriční terapeuti.

Případné připomínky ke stravě a Vaše přání sdělte staniční sestře nebo ošetřujícímu lékaři. Pokud dostanete od návštěvníků jídlo nebo nápoje, doporučujeme Vám, abyste se zeptali lékaře nebo sestry, zda Vám toto přilepšení neublíží.

Doprovod dětského pacienta

Víme, jak je důležitý kontakt rodiče s hospitalizovaným dítětem. Proto pokud je to možné, umožňujeme přijetí, tj. celodenní pobyt rodiče (či jiného zákonného zástupce) na oddělení. Informujte se, prosím, na podrobnosti u staniční sestry na oddělení. U starších dětí (od 6 let věku) je možná současná hospitalizace rodiče s dítětem za úhradu (viz ceník nadstandardní pokoje), pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

Nahoru