Radiodiagnostické oddělení

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ: VEDOUCÍ RADIOLOGICKÝ ASISTENT:

prim. MUDr. Zdeněk Malaska
Tel.: +420 517 315 460
E-mail:

Mgr. Jiří Pinka
Tel.: +420 517 315 461
E-mail:

ZÁSTUPCE PRIMÁŘE: RADIOLOGICKÝ ASISTENT-TECHNIK:

MUDr.  
Tel.: +420 517 315 472
E-mail:  

Mgr. Jiří Pinka-dohlížející pracovník SUJB
Tel.: +420 517 315 474
E-mail:

personální složení:

  •   6 lékařů
  • 12 radiologických asistentů
  •  1 zdravotní sestra
Pracovní doba:  
Po – Pá 7:00 – 15:00
                                           Mimo pracovní dobu - pohotovostní služba

Objednávání pacientů k neakutním vyšetřením v evidenci RDO:
po - pá 07:00 - 15:00, Tel.: +420 517 315 462

Radiodiagnostické oddělení v naší nemocnici vzniklo v roce 1957. Jeho hlavní pracovní náplní je vyšetřování pacientů zobrazovacími metodami za použití rtg záření a ultrazvuku, s cílem stanovení správné diagnózy nutné pro volbu nejlepšího léčebného postupu. V návaznosti na diagnostiku je náplní oddělení i spolupráce při léčbě pac. v rámci intervenčních výkonů. Pracovníci oddělení spolupracují s praktickými, odbornými lékaři i s lékaři lůžkových oddělení nejen naší nemocnice.

Radiologie a zobrazovací metody, jako základní klinický lékařský obor, v naší nemocnici zabezpečuje tyto činnosti:

  • Vyšetření skiagrafická – klasické rentgenové snímkování
  • Vyšetření skiaskopická – prosvěcování těla rentgenovým zářením v návaznosti pak vyš. skiaskopicko – skiagrafická , kde po prohlížení následuje zhotovení rtg snímků.
  • Vyšetření CT – vyšetřování pomocí celotělového výpočetního tomografu rentg. zářením
  • Vyšetření ultrazvuková – pomocí sonografického přístroje ultrazvukem
  • Terapeutické a diagnostické intervenční výkony.

Radiodiagnostické oddělení je umístěno ve spojovacím traktu mezi nemocnicí a poliklinikou a je přístupno z obou budov. Sem bylo přestěhováno do nových prostor z přízemí nemocniční budovy v roce 1977.

V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce oddělení s kompletní výměnou přístrojů. Od této doby oddělení disponuje kvalitními přístroji skiagrafickými i univerzální skiaskopicko-skiagrafickou digitalizovanou stěnou firmy GE. K práci u lůžka nemocného a na operačních sálech slouží moderní mobilní rtg přístroje, včetně C ramen též firmy GE. K nejmodernějším metodám patří CT vyšetření. S CT diagnostikou má oddělení velmi dobré letité zkušenosti. První CT přístroj byl na oddělení v provozu od roku 1995. Dnes je oddělení vybaveno multidetektorovým CT přístrojem Activion 16 firmy Toshiba, je to již v pořadí třetí CT přístroj.

Na sklonku roku 2009 došlo v naší nemocnici k velmi významné modernizaci provozu oddělení, a to k plné celoplošné digitalizaci s odstraněním filmového provozu v celém rozsahu. Na našem oddělení se již všechny snímky uchovávají a zobrazují digitálně s elektronickým přenosem. K tomuto účelu slouží PACS. Digitální snímková dokumentace ze všech pracovišť se ukládá na serv. datovém úložišti k možnému zobrazení na všech diagnostických i prohlížecích stanicích. Systém je provázán samozřejmě i s nemocničním informačním systémem, a tím je možné prohlížení snímkové dokumentace přímo ze žádanky nebo z chorobopisů. Je možné též zasílat snímkovou dokumentaci elektronicky mezi nemocnicemi, čehož se hojně využívá při překladech pacientů , ke konzultacím i ke srovnání. V roce 2010 byla tato důležitá etapa dokončena ještě obměnou tří diagnostických přístrojů, a to mamografu, mobilního rtg přístroje a ultrazvukového diagnostického přístroje. Obměněné přístroje byly značně staré , naprosto již nevyhovující . Tím se naše nemocnice zařadila mezi moderní celoplošně digitalizované nemocnice.

Oddělení provádí prosté snímky všech rentgenologicky vyšetřitelných oblastí, s převahou snímků kostí a plic, dále vyšetření zažívacího a močového traktu s pomocí kontrastních látek umožňujících posouzení změn těchto orgánů při chorobných stavech.

Dále vyšetření prsů (mamografie), která slouží k diagnostice chorobných změn prsních žláz, z nichž nejvážnější je rakovina prsu.

Další vyšetřovací metodou je metoda ultrazvuková sloužící k diagnostice onemocnění bez použití rentgenového záření. Na našem ultrazvuku nejvyšší výkonnostní třídy, značky Aplio firmy Toshiba provádíme vyšetření celého břicha, krku, prsou, měkkých částí , kloubů a cévního systému.

K nejmodernějším metodám pak patří CT vyšetření, které rozšířilo možnosti oddělení v diagnostice mozku a dalších oblastí těla za využití počítačového zpracování obrazu. Vyšetřujeme prakticky všechny oddíly a orgány těla s výjimkou srdce. Její úloha v diagnostickém algoritmu je jistě klíčová. CT přístroj nám velmi dobře umožňuje provádět i rutinně složitější vyšetření, např. cév – angio CT, dále pak i intervenční výkony – biopsie, drenáže patologických kolekcí se zaměřením pod CT . Provádíme též i metodu periradikulární terapie – jedná se o metodu ke snížení bolestivosti umístěním analgetické směsi v blízkosti nerv. kořene.

Ve spolupráci s naším iktovým centrem provádíme rutinně všechna potřebná vyš. v rámci diagnostiky i sledování cévních onemocnění mozku.

Ultrazvukové vyšetření i mamografie ( mimo státem uznaný screening) je možno provádět i na přímou žádost pacienta za úhradu v hotovosti.

Všechna neakutní vyšetření jsou prováděna v pracovní době, akutní provoz je zajištěn nepřetržitou službou. Snímkování pacientů je bez objednání. Speciální vyšetření s podáním kontrastní látky , CT vyšetření, ultrazvukové vyšetření a mammografie, dle objednání .

Všechna vyšetření provádíme na základě žádanek , které vystavuje klinický lékař. Ten každého pacienta seznámí podrobně s požadovaným vyšetřením, zajistí dále přípravu , potřebná léčiva před vyšetřením atd. S dalšími dotazy se můžete samozřejmě obrátit též na pracovníky RDO, kteří vám vše potřebné rádi objasní.

RDG pracoviště splňuje veškeré podmínky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR z hlediska radiační ochrany. Diagnostiku na RDO provádí zkušený tým lékařů radiodiagnostiků a radiologických asistentů.

Oddělení má akreditaci pro postgraduální specializační vzdělávání v oboru

CT přístroj Toshiba Activion 16

CT diagnostické pracoviště

Sonografické pracoviště

Skiagrafie

Sklopná stěna

CR přístroj pro digitalizaci skiagrafických snímků

Máte dotaz k radiodiagnostickému oddělení? Napište nám!

* - označená pole jsou povinná

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.