Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

            je nám velice líto, že ztrácíte svého blízkého. Chtěli bychom Vám ulehčit tyto dny, proto Vám nabízíme stručný návod, jak postupovat při vyřizování náležitostí spojených s úmrtím blízké osoby.

            Dostavte se laskavě na oddělení, kde byl Váš zesnulý naposledy hospitalizován. Potřebné informace Vám podá ošetřující lékař, vrchní sestra, staniční sestra nebo sestra ve službě.
Podle předpisů o úmrtí je nutné, aby v rozmezí 48 až 96 hodin od úmrtí bylo zahájeno jednání o zajištění pohřbu a kontaktována vybraná firma zajišťující pohřby.

Osobní věci zemřelé(-ho) Vám budou vydány proti podpisu po předložení občanského průkazu. Většinou se jedná o osobu blízkou nebo osobu zajišťující pohřeb. Obdržíte předměty osobní potřeby, občanský průkaz, kartu pojištěnce zdravotní pojišťovny, List o prohlídce zemřelého (v případě provedení pitvy tento obdržíte později), oblečení, klíče, aj. věci osobní potřeby a finanční hotovost, kterou měl zemřelý u sebe a která nebyla uložena na depozitním účtu.

Finanční hotovost či finanční produkty nebo jiné cennosti, které byly převzaty
do zvláštní úschovy, se stávají součástí pozůstalosti. Tyto věci jsou uloženy v trezoru nemocnice a peněžní prostředky na depozitním účtu u banky
. Vše bude řádně přihlášeno do dědického řízení na  příslušný soud podle místní příslušnosti. Soud pověří projednáním dědictví notáře, který pozůstalým zašle výzvu k projednání dědictví se všemi potřebnými informacemi, dědictví projedná a předloží k rozhodnutí soudu. V rozhodnutí soudu je uveden dědic, kterému mají být vydány věci uložené v trezoru nemocnice a peníze uložené na depozitu. Na základě předložení pravomocného rozhodnutí soudu bude vše vydáno dědici. Z důvodů sociálních je možné na pokladně v nemocnice vyplnit „Žádost“ o vyplacení deponovaných finančních prostředků na zajištění nákladů pohřbu. Tato skutečnost bude také nahlášena do dědického řízení.

            Pohřeb Vám zajistí kterákoliv pohřební služba. K vyřízení budete potřebovat pouze občanský průkaz zemřelé (-ho). Služby pohřebního ústavu jsou komplexní – od tištění parte, smuteční květinové výzdoby, až po typ obřadu dle přání příbuzných.

            Šaty pro přípravu zemřelé (-ho) na pohřeb je potřeba po domluvě přinést na patologii, popřípadě přímo pohřební službě následující den.

           Úmrtní list se vystavuje na matrice (podle místa úmrtí) a zpravidla do jednoho měsíce je vyhotoven. Matrika Vyškov, tel: 517 301 513, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 1, 2.poschodí, dveře č. 328. Úmrtní list se vydává jen přímému příbuznému nebo se posílá poštou. K vydání úmrtního listu je nutné předložit občanský průkaz, rodný list, popřípadě oddací list zemřelé/ho a občanský průkaz, rodný list a rodné číslo osoby pozůstalé, která žádá o jeho vystavení. Doklad zdravotního pojištění zemřelé (-ho) / karta pojištěnce / je nutno vrátit příslušné zdravotní pojišťovně.

            Víme, že toto období nebude pro Vás lehké. Pokud budete potřebovat jakoukoliv informaci nebo pomoc, můžete se s důvěrou obrátit na sociální pracovnici, pracoviště ODN tel.: 517 315 437.