Gynekologicko-porodnické oddělení

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

VRCHNÍ SESTRA

prim. MUDr. Josef Eim
E-mail:

MUDr. Branislav Babjak
Tel.: +420 517 315 970
E-mail:

Jitka Abrahámová
Tel.: +420 517 315 321
E-mail:

Obecné informace:  

Svoji činnost oddělení zahájilo společně se vznikem nemocnice v roce 1951. Je zde poskytována komplexní gynekologická a porodnická péče, při tradičně dobré spolupráci s brněnskými klinickými pracovišti. Oddělení tvoří 4 samostatné části - gynekologie, šestinedělí, porodní trakt a minimálně invazivní jednodenní gynekologická chirurgie. Oddělení má k dispozici 4 vlastní operační sály. O  pacientky pečuje tým lékařů a sester pod vedením prim. MUDr. Josefa Eima. Základem naší péče je partnerský vztah a individuální přístup k řešení potíží pacientek.

Struktura oddělení:

  • Gynekologické odd.
  • Oddělení šestinedělí a rizikové gravidity
  • Porodnické oddělení se 3 porodními boxy
  • Operační sály
  • Centrum jednodenní gynekologie
  • Ambulantní část

 

Personální složení:

  •  11 lékařů (3 zkrácený pracovní úvazek)
  •  30  ostatního zdravotnického personálu včetně personálu operačních sálů

Oddělení má akreditaci pro postgraduální specializační vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví