Upravit stránku

Aktuální opatření COVID-19

Aktuální opatření k situaci COVID-19

V souladu s vývojem epidemiologické situace v ČR přistupuje i Nemocnice Vyškov p. o. k postupnému rozvolňování opatření, souvisejících s onemocněním COVID-19.

18. 5. 2020 byla zrušena činnost dočasného infekčního oddělení, které bylo nahrazeno vytvořením izolačních pokojů na jednotlivých odděleních nemocnice. Na těchto pokojích bude poskytovaná zdravotní péče pacientům s podezřením na onemocnění COVID-19, podle příslušných odborností. V případě negativního testu bude pacient umístěn na standardní pokoj, v případě pozitivity bude pacient přeložen na Infekční kliniku FN Brno.

Od 23. 5. 2020 bude zrušeno třídění pacientů u vrátnice nemocnice. Tuto činnost nadále převezmou jednotlivé ambulance. Sestra změří pacientovi při vstupu do ambulance tělesnou teplotu a převezme pacientem vyplněné   čestné prohlášení-dotazník (.pdf soubor) se základními anamnestickými a epidemiologickými údaji. Tento dotazník nalezne pacient na webových stránkách nemocnice a může si ho vyplnit v klidu doma, popř. bude k dispozici v jednotlivých čekárnách u ambulancí. Vyplněním dotazníku pacient pomůže zrychlit administrativní průchod ambulancemi.

Nadále trvá doporučení telefonického objednávání na vyšetření/ošetření. Samozřejmostí je krytí úst a nosu pomocí roušky, dodržování bezpečných odstupů 2 metry a dezinfekce rukou.

Nahoru