Upravit stránku

V Nemocnici Vyškov, p. o. jsou pořádány osvětové akce zaměřené i pro širokou veřejnost.

DEN ZDRAVÍ

Celý projekt je zaměřen na prevenci civilizačních onemocnění - cukrovky, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, rakoviny tlustého střeva, prsu a plic. Dále na prevenci onemocnění ledvin, prevenci obezity u dětí. Představeny jsou také principy zdravé výživy a zdravého životního stylu. Nově je do programu zařazena  možnost nácviku kardiopulmonální resuscitace. Cílem Dne zdraví je především zvýšit informovanost a povědomí veřejnosti o civilizačních onemocněních a upozornit na účinné možnosti jejich prevence.Zájemcům měříme krevní tlak, vyšetřujeme cukr a cholesterol v krvi, přítomnost krve ve stolici a měříme procento tuku v těle.

DEN HYGIENY RUKOU

Zaměstnanci nemocnice poukazují na význam správné hygieny rukou, včetně správných postupů při jejich mytí a dezinfekci.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v nemocnici - tato akce se pořádá při významných příležitostech nemocnice. Jelikož od otevření nemocnici uběhlo již 65 let a zdravotnictví je dnes na vyšší úrovni, chtěli jsme veřejnost nechat tzv. „nahlédnout pod pokličku“ a zároveň akci spojit s osvětou v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí. Zpřístupnili jsme tři prohlídkové trasy, na kterých mohli, shlédnout velkou část naší nemocnice.
Návštěvnici z řad široké veřejnosti mohli hned u hlavního vchodu projít modelem tlustého střeva a navštívit moderní vozidlo rychlé záchranné služby s ukázkou fungování přístroje Lucas, který slouží k nepřímé srdeční masáži.
Na trase A byla připravena videoukázka laparoskopické operace kýly a trenažér, na kterémsi mohl každý návštěvník prakticky zkusit sám „operovat“. Dále byl zpřístupněn urgentní příjem s nácvikem kardiopulmonální resuscitace, ukázkou AED (automatický externídefibrilátor)a podtlakové léčby hojení ran. Na dalších stanovištích se návštěvníci dozvěděli o problematice ledvinových kamenů a o prevenci karcinomu prsu.
V průběhu prohlídky trasy B si mohli nechat změřit krevní tlak, vyšetřit hladinu glykemie a cholesterolu v krvi. Součástí trasy byla prohlídka endoskopického pracoviště s ukázkou ultrazvukového vyšetření srdce a EKG. Na dětském oddělení studenti zdravotnické školy sehráli divadélko pro dětské návštěvníky a pacienty.
Trasa C byla zaměřena na prohlídku Centra jednodenní gynekologie, porodního sálu, gynekologického nadstandardního pokoje a urodynamického sálku, kde probíhalo poradenství zabývající se inkontinencí. Na Oddělení dlouhodobě nemocných mohli návštěvníci vidět, jak probíhá canisterapie a dozvědět se cenné rady o prevenci proleženin. Tuto trasu uzavíralo Centrum léčebné rehabilitace, kde fyzioterapeutičtí asistenti předváděli cviky na odstranění bolestí zad a dynamický chodník. Ve vestibulu Oddělení následné péče probíhala prezentace Gymnázia a střední odborné školy zdravotnické a  zemědělsko- ekonomické.
Během odpoledne se v prostorách jídelny konaly zajímavé přednášky o prevenci civilizačních chorob, které si připravili lékaři nemocnice.

POČTENÍČKO S BABIČKOU

Vyškovská nemocnice je první v Jihomoravském kraji, kam od ledna 2015 chodí za pacienty dětského oddělení každý den „čtecí babičky“. Čtením pohádek, příběhů, hádanek či básniček, povídáním, kreslením a hrami dětem zpříjemňují pobyt na lůžku. Babičky přicházejí číst každý den včetně sobot a nedělí, vždy v přesně stanovenou dobu po dohodě s vedením oddělení. V roli babiček jsou většinou bývalé učitelky či zdravotní sestry, ale také jen aktivní ženy. Záměrem projektu je aktivizovat seniory, pomáhat jiným, zpříjemnit pobyt nemocným dětem, posílit mezigenerační vztahy a také vytvořit alespoň u některých dětí vztah ke knize a čtení. Počteníčko s babičkou je aktivizační seniorský projekt, plně v souladu s Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí populace na roky 2013–2017. Partnerem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Moravskoslezský kraj, ČPZP a Nadace České spořitelny. Záštitu nad projektem převzal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Pacienti mají možnost využít duchovní podpory buď přímo v kapli nemocnice nebo po domluvě osobní návštěvou u lůžka. V nemocnici jsou pořádány odborné semináře pro zaměstnance i pro odbornou veřejnost. Pacienti mají na odděleních k dispozici různé edukační materiály.

Podpora zdraví a prevence nemocí – jednotlivá oddělení

PLICNÍ ODDĚLENÍ:

Vyškolené sestry na lůžkovém plicním oddělení Nemocnice Vyškov provádějí krátkou intervenci, která trvá několik minut a má pomoci pacientovi - kuřákovi přestat kouřit anebo posílit jeho přesvědčení o nutnosti přestat kouřit.

Tento program se skládá z 5 bodů - otázek, které sestra položí pacientovi - anglicky 5A, česky 5P:

  1. Ask,                        Ptát se na užívání tabáku
  2. Advise,                   Poradit - jasné doporučení přestat kouřit
  3. Assess,                   Posoudit ochotu přestat kouřit
  4. Assist,                    Pomozte přestat kouřit
  5. Arrange follow-up,Plánujte kontroly

Tuto krátkou intervenci a její výsledek zaznamenává do zdravotnické dokumentace pacienta.
Pokud pacient - kuřák chce přestat kouřit a potřebuje intenzivní léčbu závislosti na tabáku, dostane doporučení na specializované pracoviště našeho oddělení - Poradnu pro odvykání kouření, která je v prostorách plicní ambulance - I. patro polikliniky Vyškov.
Ordinační doba - středa od 14:00 do 15:00 hod. Po předchozí telefonické domluvě na čísle +420 517 315 416.

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Poskytuje komplexní ambulantní péči rizikovým skupinám pacientům a zaměřuje se na edukaci a prevenci pozdních komplikací.

ENDOSKOPIE A GASTROENTEROLOGICKÉ PORADNY

Zabývají se problematikou prevence a onemocnění zažívacího traktu. V současné době probíhá ve spolupráci s pojišťovnami v celé České republice adresné zvaní občanů nad 50 let k preventivnímu vyšetření tlustého střeva (screeningové vyšetření nádorů tlustého střeva).

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Poskytuje komplexní ambulantní péči rizikovým skupinám pacientům a zaměřuje se na edukaci a prevenci pozdních komplikací.
MUDr. Fojtíková pořádá odborné semináře pro širší odbornou veřejnost pod záštitou Purkyňovy lékařské společnosti.

GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Zajištuje kompletní diagnostickou a terapeutickou péči a také specializovanou péči. Prevence nádorů zevních rodidel a děložního čípku. Přednášky pro budoucí maminky, včetně přípravy a možnosti přítomnosti otce u porodu, kurzy cvičení a plavání pro těhotné ženy. Maminkám po porodu poskytuje informační balíčky. Poskytuje služby laktační poradkyně.

MAMÁRNÍ PORADNA PRO ONEMOCNĚNÍ PRSU

Zajišťuje preventivní mamografické a ultrazvukové vyšetření prsů. Konziliární vyšetření při podezření nálezu na prsech. Poradenství pro nezhoubné onemocnění prsu. V této poradně jsou sledována zánětlivá i nezánětlivá onemocnění prsu a to jak nezhoubná, tak i zhoubná.

UROGYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

Poskytuje poradenství ohledně inkontinence.

CHIRURGIE

Poskytuje komplexní ambulantní péči rizikovým skupinám pacientům a zaměřuje se na edukaci a prevenci pozdních komplikací.

ODN

Pořádá různé kulturní akce k podpoře psychického zdraví pacientů. Spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA Brno. Zaměřuje se na prevenci proleženin.
Canisterapie je realizována na odd. již od roku 2013 ve spolupráci se Sdružením Piafa ve Vyškově. V rámci dobrovolnické činnosti je zajištěno čtení pro pacienty. V rámci celistvosti poskytovaných služeb zajišťuje i návštěvy kaplanů.
Prostřednictvím sociální pracovnice zajišťuje pacientům, rodinným příslušníkům informace z oblasti základního sociálního poradenství, následné péče, kontakty na půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek aj. Pořádá pro odbornou veřejnost naučné semináře.

CLR

Poskytuje komplexní ambulantní péči rizikovým skupinám pacientů a zaměřuje se na edukaci a prevenci pozdních komplikací, prevence bolesti zad.

ORL

Poskytuje komplexní ambulantní péči rizikovým skupinám pacientům a zaměřuje se na edukaci a prevenci pozdních komplikací, sleduje pacienty v riziku hluku a úzce spolupracuje s novorozeneckým odd, kde profylakticky sledují Otoakustické emise u novorozenců.

DO

Poskytuje komplexní ambulantní péči rizikovým skupinám dětských pacientů a zaměřuje se na edukaci a prevenci pozdních komplikací, počteníčko s babičkou.

STRAVOVACÍ PROVOZ

Řeší nutriční intervence v rámci Nemocnice Vyškov, p. o.

LÉKÁRNA

Poskytuje odborné konzultace pacientům v oblasti lékových problémů. Účastní se aktivně různých akcí, např. den lékáren, antibiotický týden a další aktuální akce vypsané a podpořené Českou lékárnickou komorou.

HTO

Podpora dárců krve, nemocnice věnuje každému dárci poukázku v hodnotě 100 Kč, kterou může dárce uplatnit v nemocniční lékárně anebo v kantýně. Na občerstvení dostane dárce čaj a rohlík.

OKB

V rámci preventivních prohlídek a preventivních programů provádí biochemická laboratoř řadu vyšetření (glykémie, cholesterol, tumorové markery, glukozotoleranční test u těhotných, stanovení prostatického antigenu u mužů, vyšetření stolice na okultní krvácení). V boji proti užívání drog, především u mládeže, provádíme anonymní vyšetření na přítomnost drog v moči. Součástí OKB je metabolická poradna, která je jedním ze dvanácti regionálních center v České republice. Je zapojena do evropského projektu vyhledávání a léčby osob s geneticky podmíněným onemocněním – familiární hypercholesterolémií. Osoby s diagnozou familiární hypercholesterolémie jsou v maximálním ohrožení kardiovaskulárním onemocněním již v mladém věku.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti