Centrum následné péče (CNP)

STRUKTURA ODDĚLENÍ:

  • počet lůžek:90

CNP A 

CNP B

CNP C

PRÁCE A CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ:

Centrum následné péče (CNP) poskytuje následnou zdravotní a ošetřovatelskou péči pacientům, u kterých je zvládnuto akutní onemocnění, ale jejich stav není natolik stabilizován, aby mohli být propuštěni do domácí péče, nebo do zařízení sociálních služeb.  90-ti lůžkové oddělení, rozčleněné do tří stanic, je výhodně situováno do areálu nemocnice, což v případě akutního zhoršení zdravotního stavu umožňuje prakticky okamžitou a nepřetržitou dostupnost adekvátní péče v rámci možností akutních oddělení. 

Do CNP jsou přijímáni pacienti všech zdravotních pojišťoven na podkladě žádosti podané aktuálním ošetřujícím lékařem.

Přijímáme pacienty po zlomeninách kostí, endoprotézách nosných kloubů, po poraněních, chirurgických výkonech, cévních mozkových příhodách, při zhoršení hybnosti a kondice po infekčních onemocněních, pokročilých degenerativních postiženích pohybového aparátu, nervového systému, pacienty s onemocněním dýchacího systému, atd. Po přijetí na oddělení jsou důkladně vyšetřeni lékařem a sestrou, seznámeni s režimem oddělení. Nedílnou součástí vstupního vyšetření je komplexní funkční diagnostika a stanovení reálného rehabilitačního a ošetřovatelského plánu – s cílem co nejvíce podpořit pacientův potenciál. Příjmové dny jsou pondělí až pátek dopoledne.

Prioritou péče o pacienty je citlivá aktivizace a podpůrný přístup, nácvik soběstačnosti tak, aby se do budoucna co možná nejvíce snížila jejich závislost na pomoci druhých osob. Odborná rehabilitace probíhá ve spolupráci s Centrem léčebné rehabilitace – pod vedením fyzioterapeutek, s poskytnutím instruktáže k samostatnému cvičení. V dopoledních i odpoledních hodinách je možná ošetřovatelská rehabilitace pod vedením rehabilitačních sanitářek. Pacientům s poruchami řeči je poskytnuta logopedická péče.  

Na našem oddělení je poskytována komplexní ošetřovatelská péče dle moderních ošetřovatelských standardů, péče o pacienty se syndromem inkontinence, provádí se polohování, u imobilních a malnutričních pacientů denně kontrola stavu kůže, je využíván režim vlhkého hojení ran pod vedením certifikované sestry a ve spolupráci s chirurgickým oddělením. Poskytujeme péči o pacienty se stomiemi. Pacientům s nevyléčitelnou nemocí je poskytována komplexní paliativní péče s cílem zachování maximálního životního komfortu až do terminálního stavu.

U všech nemocných sledujeme stav výživy a spolupracujeme s nutričními terapeuty ve výběru vhodné diety a potravinových doplňků.

Velkou pozornost věnujeme prevenci nežádoucích událostí /pády, dekubity, malnutrice…../, a to formou aktivního vyhledávání pacientů s vyšším rizikem pro jejich vznik a následně intervenci /poučení, vhodná obuv, polohování, přizpůsobení stravy dle možností a preferencí pacienta, využití služeb nutričního terapeuta…/.

Centrum je vybaveno moderními elektrickými polohovatelnými lůžky, toaletními křesly, antidekubitními matracemi, koupacími mobilními lůžky a židlemi. U každého lůžka je k dispozici signalizační zařízení. K dispozici jsou základní rehabilitační a kompenzační pomůcky, pro specifickou rehabilitaci zajišťujeme pomůcky ve spolupráci s protetikem. Oddělení je vybaveno pomůckami pro kardiopulmonální resuscitaci, k dispozici je kyslíková terapie.

Na jednotlivých stanicích jsou pacienti umísťováni převážně na třílůžkové pokoje. Na všechny pokoje byly pro pacienty instalovány moderní televize, pro pacienty je možnost připojení na WI-FI.

CNP má pro pacienty rovněž zajištěny služby za úhradu – pedikúra a kadeřnice dle zájmu. Holení a stříhání mužů je zajištěno personálem bezplatně.

Pacienti mají možnost navštívit nemocniční kapli, můžeme zajistit návštěvu duchovního na pokoji nemocného. Pastorační službu dle přání pacienta zajišťuje 1x týdně jáhen. Neméně důležitou činností je práce dobrovolníků – z církve husitské, z organizace ADRA a dobrovolnice na předčítání knih. Velké oblibě se těší léta provozovaná canisterapie ve spolupráci s PIAFOU Vyškov, z.ú., která je prováděna také 1x za týden. Spolupracujeme s psychologem a psychiatrem.

Pacientům CNP i jejich rodinným příslušníkům jsou k dispozici služby zdravotně sociálních pracovnic, které poskytují bezplatné základní sociální poradenství. Služba je určena zejména těm, kteří se pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav, ztrátu soběstačnosti či osamělost ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. V rámci poradenství jsou poskytovány informace z oblasti sociálního zabezpečení, dlouhodobého ošetřovného, příspěvku na péči, a dále informace k sociálním službám. Jsou zprostředkovány kontakty na poskytovatele sociálních služeb, hospicovou péči a jiné instituce. Zdravotně sociální pracovnice se podílí na zajištění následné péče formou ambulantní a terénní služby např. pečovatelská služba, osobní asistence. V případě, kdy není možný návrat pacienta do přirozeného prostředí vlastního domova jsou nápomocny se zprostředkováním pobytové služby např. domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem aj. Pozornost je věnována také problematice osob bez přístřeší, kterým jsou zajišťovány služby sociální prevence např. azylové domy, noclehárny. Při řešení jejich nepříznivé situace je navázána spolupráce s příslušnými úřady, případně je zajištěno vyhotovení osobních dokladů a poskytnuto nezbytné ošacení.

Centrum následné péče se těší čím dál pozitivnějším ohlasům z řad našich pacientů
a jejich příbuzných.

 

 

 

Soubory ke stažení

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti