Upravit stránku

Centrum následné péče (CNP)

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ:

  • 4 lékaři
  • 23 všeobecných sester
  • 1 ošetřovatelka
  • 11 sanitářek a 2 sanitáři
  • 1 zdravotně sociální pracovník

STRUKTURA ODDĚLENÍ:

  • počet lůžek:90

CNP A 

CNP B

CNP C

PRÁCE A CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ:

Oddělení dlouhodobě nemocných (ODN) svým vznikem v r. 1989 patří mezi nejmladší oddělení Vyškovské nemocnice. Již od svého založení poskytuje své služby převážně starším a dlouhodobě nemocným občanům našeho okresu. 90 ti lůžkové oddělení, rozčleněné do tří stanic, je výhodně situováno do areálu nemocnice, takže dostupnost veškerých vyšetřovacích i léčebných metod, svojí šíří odpovídající kterémukoli „akutnímu“ oddělení, je prakticky zajištěna okamžitě, včetně případného konsiliárního vyšetření odborným lékařem a možností překladu pacienta na akutní lůžko odborného oddělení.

Na jednotlivých stanicích jsou pacienti umísťování převážně na třílůžkové pokoje. Pro zpestření léčebného pobytu jsou k dispozici pacientům společenské místnosti s televizí, knihovna a balkony s lavičkami s výhledem do nemocničního parku.

Oddělení je vybaveno moderními novými elektrickými polohovatelnými lůžky, jídelními a nočními stolky, jídelními stoly, odpočinkovými křesly, toaletními křesly, antidekubitními matracemi a antidekubitními podložkami, koupacími vozíky a koupacími židlemi. U každého lůžka je k dispozici signalizační zařízení, dále rehabilitační pomůcky a ve spolupráci s protetikem zajišťujeme i kompenzační pomůcky. Oddělení je vybaveno pomůckami pro kardiopulmonální resuscitaci, k dispozici je i kyslíková terapie.

U všech nemocných sledujeme stav výživy a spolupracujeme s nutričními terapeuty ve výběru vhodné diety a potravinových doplňků.

ODN má pro pacienty rovněž zajištěny služby za úhradu – pedikúra 1x měsíčně a kadeřnice dle zájmu pacientek. Holení a stříhání mužů je zajištěno personálem.  Se souhlasem spolupacientů lze na pokoji umístit za poplatek televizi nebo rádio. Je možné navštívit nemocniční kapli nebo zajistit návštěvu duchovního na pokoji nemocného. Neméně důležitou činností je práce  dobrovolníků a to 2 dobrovolnice z ADRY a dobrovolnice na předčítání knih. Pastorační službu  dle přání pacienta zajišťuje 1x týdně jáhen. Canisterapie ve spolupráci se Sdružením Piafa je prováděna  také 1x za týden. Po dohodě s pacientem a jeho rodinou lze uskutečnit také reminiscenční terapii – léčbu vzpomínkou.

Na ODN jsou přijímáni pacienti všech zdravotních pojišťoven na podkladě žádosti z jednotlivých akutních oddělení nemocnice a praktických či odborných lékařů. Čekací doba je  2 – 7 dnů. Po přijetí na oddělení jsou důkladně vyšetřeni lékařem a sestrou a dle charakteru nemoci či postižení pak zařazeni na jednotlivé typy lůžek. Příjmové dny jsou pondělí až pátek dopoledne.

Pacienti, vyžadující převážně odbornou ošetřovatelskou péči, nejčastěji s poruchami hybnosti, výživy, inkontinencí, bércovými vředy, proleženinami, demencí apod., jsou umístěni na ošetřovatelském lůžku. Kromě léčby a ošetřování svých postižení jsou vedeni v rámci ošetřovatelské rehabilitace k nácviku soběstačnosti (stravování, osobní hygiena, návrat či zlepšení pohyblivosti aj.) tak, aby se do budoucna snížila jejich závislost na pomoci druhých osob. Druhou skupinou klientů ODN jsou pacienti po zlomeninách kostí, endoprotézách nosných kloubů, různých poraněních, s degenerativními onemocněními pohybového aparátu, cévních mozkových příhodách atd., kterým jsou na ODN k dispozici rehabilitační lůžka. Pod vedením fyzioterapeutek je pak s nimi prováděna intenzivní rehabilitace. Díky úzké spolupráci s Centrem léčebné rehabilitace je možno základní cvičení, dle potřeb pacienta a na návrh odborného lékaře, rozšířit o celý sortiment fyzikálních procedur a léčbu prací. Poruchám řeči po mozkových příhodách se věnuje logopedka. Je poskytována komplexní léčebná, ošetřovatelská a rehabilitační péče pro polymorbidní nemocné, obtížně léčitelné, vyžadující speciální ošetřovatelskou a rehabilitační péči (péče o pacienty se stomiemi, chronickými ranami, paliativní ošetřovatelská péče).

Oddělení má akreditaci pro postgraduální specializační vzdělávání v oboru geriatrie.Podílí se na výuce studentů SZŠ, VOŠ a VŠ. V rámci vzdělávání a zvyšování úrovně kvality péče navštěvujeme i sami pořádáme školicí akce pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Soubory ke stažení

Nahoru