Upravit stránku

Chirurgické oddělení

STRUKTURA ODDĚLENÍ:

 • 6 lůžek na jednotce intenzivní péče (JIP)
 • 74 lůžek ve 3 stanicích včetně 20 urologických lůžek
 • 4 operační sály
 • ambulance příjmová
 • ambulance kylní
 • ambulance mammární
 • ambulance traumatologická
 • ambulance cévní
 • ambulance proctologická
 • ambulance chronických ran

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ:

 •  12 lékařů
                  
 •  80 ostatního zdravotnického personálu včetně personálu operačních sálů

PRÁCE ODDĚLENÍ:

Chirurgické oddělení bylo v nemocnici otevřeno v roce 1951 a existuje nepřetržitě od doby vzniku nemocnice. Oddělení poskytuje komplexní lůžkovou a ambulantní péči pro děti i dospělé a konziliární službu pro ostatní pracoviště nemocnice. Součástí chirurgického oddělení je oddělení centrální sterilizace.

Celé oddělení prošlo za období posledních deseti let kompletní přestavbou a technickou modernizací, a to včetně ambulantní části, zákrokových a operačních sálů. Nachází se v nově rekonstruované a modernizované části nemocnice v hlavním traktu, k němuž byla přistavena nová budova se 4 operačními sály, a to sálem aseptickým, septickým, superaseptickým, urologickým – všechny na špičkové úrovni (plně klimatizovány, vybaveny anesteziologickými přístroji, pojízdnými operačními stoly atd.). Na samostatném patře této přístavby bylo zbudováno také oddělení ARO a v přízemí centrální sterilizace, jež je výtahem spojena s operačními sály.

Od 2.7. 2018 je Chirurgické oddělení Nemocnice Vyškov p.o., prvním pracovištěm v regionu, které má k dispozici Laparoskopický 3D systém, který byl zakoupen z prostředků Evropských rozvojových fondů. Přístroj přináší výhodu trojrozměrného obrazu při všech laparoskopických operacích, poskytuje lepší komfort pro operujícího chirurga v lepší přehlednosti a tím i pro pacienta v ještě vyšší bezpečnosti a ve zkrácení délky operace. Se zavedením 3D technologie se zde otevírá prostor pro další rozšíření laparoskopických operací o nové typy zákroků.
Zásadní význam je ovšem v tom, že základní benefity laparoskopického operovaní pro pacienta tento systém ještě rozšiřuje do nové dimenze.

LŮŽKOVÁ ČÁST:

Chirurgie I.
Vedoucí lékař: MUDr. Milan Bukvald
Staniční sestra: Marie Kadlíková
Tel.: +420 517 315 290

Chirurgie II.
Vedoucí lékař: MUDr. Jaroslav Kubalák
Staniční sestra: Hana Crhonková
Tel.: +420 517 315 300

Chirurgie III.
Vedoucí lékař:  MUDr. Pavel Kuba
Staniční sestra: Veronika Kulkusová
Tel.: +420 517 315 310

Lůžková část je umístěna v hlavním traktu nemocnice. Jednotlivé stanice nabízí klientům nadstandardní pokoje, pokoje s vlastním sociálním zařízením, polohovací lůžka a další vybavení na velmi dobré úrovni. Naším cílem je poskytnout pacientům maximálně možný komfort. Následnou odbornou péči operovaných pacientů zajišťuje na vysoké technické úrovni vybavená chirurgická jednotka intenzivní péče. Tato vybavenost spolu s odbornou erudicí lékařů umožňuje zavádění nových operačních postupů a zvyšování úrovně péče o chirurgicky nemocné pacienty.

Pokoje na chirurgickém oddělení jsou 2-4 lůžkové a všechny jsou vybavené sociálním zařízením. Na všech třech standardních jednotkách jsou 2 nadstandardní pokoje (400 Kč/den).

OPERAČNÍ SÁLY:

Vedoucí lékař: prim. MUDr. Petr Skřivánek
Staniční sestra: Romana Kopecká
Tel.: +420 517 315 277

Vyškovská chirurgie již několik desetiletí těží z vysoké úrovně obecné a břišní chirurgie včetně základní traumatologie. Jako jedno z prvních pracovišť v našem regionu se začala v 90. letech zabývat laparoskopickou operační technikou a artroskopií. Tedy technikami, které minimalizují pooperační bolestivost, zátěž pro pacienta a umožňují rychlý návrat k běžným aktivitám. Za posledních 10 let se spolu s modernizací vybavení operačních sálů rozšířilo spektrum laparoskopických výkonů i o ty náročnější – laparoskopické operace tlustého střeva. Tuto operační metodu považujeme na našem pracovišti již za zcela zavedenou a našim pacientům nabízíme možnost z ní profitovat.

O vysoké úrovni laparoskopických operací na naší chirurgii svědčí také několik workshopů, při kterých školíme lékaře z jiných nemocnic v technice laparoskopického řešení tříselních kýl.

Také na poli artroskopie se zejména v posledních pěti letech dosáhlo značného zvýšení úrovně jak diagnostiky, tak terapie, a to včetně vysoce specializované operace, jakou beze sporu je náhrada kolenních vazů. Celkově si vyškovská chirurgie již mnoho desetiletí drží poměrně vysokou úroveň, a to jak v diagnostice, tak v léčbě chirurgických pacientů spolu s aplikací těch nejmodernějších trendů v oboru.

Chirurgickým lůžkovým oddělením ročně projde přes 4 000 pacientů a je provedeno přes 2 300 operačních výkonů, z toho kolem 500 laparoskopických.

Nejčastější prováděné operační výkony:

 • břišní operace / žaludek, střeva, žlučník…./ převážně laparoskopicky
 • artroskopie kolenního klubu, náhrady vazů
 • chirurgická léčba zlomenin
 • operace kýly /tříselné, ventrální- laparoskopicky/
 • cévní operace / varixy, AV shunt, cévní náhrady/
 • kostní a kloubní operace
 • vybrané urologické operace
 • operace prsu
Nahoru