Upravit stránku

CLR-lůžková část

CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

Tel.: +420 517 315 494

Na lůžkovém oddělení jsou hospitalizování dospělí pacienti k akutní rehabilitační péči. V návaznosti na ambulantní část rehabilitace a oddělení akutní péče (ortopedie, chirurgie, neurologie, interna, atd.) je zde prováděna intenzivní léčebná tělesná výchova s využitím speciálních technik, fyzikální terapie, vodoléčba, ergoterapie, diagnostika a medikamentosní terapie.

Mezi nejčastější diagnózy patří akutní či chronické vertebrogenní potíže, artrozy, stavy po úrazech a operacích (zejm. po implantacích kloubních endoprotéz), pacienti po cévních mozkových příhodách a s nejrůznějšími parézami, pacienti po amputacích dolních končetin k nácviku chůze s protezou atd.

Oddělení disponuje 20-ti lůžky, jídelnou, WC a sprchami na chodbě, samostatnými místnostmi pro individuální a skupinovou léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii a ergoterapii. Vodoléčba, LTV v bazénu a některé specializované úkony jsou hospitalizovaným pacientům prováděny v ambulantní části CLR.

Lůžkové oddělení Centra léčebné rehabilitace je přestěhováno do nových prostor- přízemí budovy B2 ( bývalá budova neurologie a ORL).Nově je k dispozici i  nadstandardní pokoj.

Nahoru