Upravit stránku

Dobrovolníci v Nemocnici Vyškov, p.o.

Nemocnice Vyškov, p. o. se již v roce 2011 zapojila do projektu "Dobrovolníci v nemocnicích". Dobrovolnická činnost úspěšně probíhá na Oddělení dlouhodobě nemocných a na Dětském oddělení.

Cílem této dobrovolnické činnosti je vytvářet nadstandardní podmínky pro pacienty a zpříjemnění pobytu v nemocnici. Velmi důležitá je podpora lidského kontaktu s pacientem, pomoc při aktivizaci, motivaci a psychické pohodě hospitalizovaných pacientů. Dětem i dospělým pacientům dobrovolníci umožňují zapojení se do běžného života a vedou k jejich sociální integraci.

Dobrovolnické aktivity přispívají ke zlepšení celkové atmosféry ve zdravotnickém zařízení.

Dobrovolník je ten, kdo se vědomě a svobodně rozhodne věnovat část svého času, energie 
a schopností ve prospěch druhých  a tuto činnost vykonává bezplatně
. Dle zákona může být dobrovolníkem fyzická osoba, starší 15 let, trestně bezúhonná a která se na základě svých znalostí
a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu bez nároku na odměnu.

Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, je školen v oblasti náplně role dobrovolníka ve zdravotnickém zařízení, podepisuje smlouvu o mlčenlivosti a je seznámen s prevencí vzniku možných rizikových situací.

Náplně činnosti dobrovolníků se liší s ohledem na převažující potřeby pacientů. Hospitalizovaní pacienti  si mají možnost, prostřednictvím "Dotazníku duchovních potřeb", vybrat z nabízených  služeb dobrovolníků duchovní službu o kterou by měli zájem. V rámci nemocnice je zajištěno: čtení knih, reminiscenční terapie, canisterapie, návštěva duchovního, někdy i obyčejný rozhovor pacienta s nezdravotníkem a  s dobrovolníkem.

Nemocnice Vyškov, p. o. v oblasti dobrovolnictví spolupracuje s:

Práci dobrovolníků koordinuje vrchní sestra  Renáta Indrová na  Dětském oddělení a na Oddělení dlouhodobě nemocných zdravotně-sociálně pracovnice Mgr. Adriana Ingrová, DiS a vrchní sestra Hana Procingerová.

Mgr. Jitka Moravová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Nahoru