Upravit stránku

Náměstek pro ošetřovatelskou péči

Zodpovídá za odbornou úroveň poskytované ošetřovatelské péče. Spolu s primáři oddělení řídí a kontroluje vrchní sestry oddělení a ostatní vedoucí zdravotnické pracovníky nelékařských povolání na SVLS pracovištích. Ve spolupráci s primáři zajišťuje a koordinuje optimální personální obsazení.

Ve spolupráci s vedením Nemocnice stanovuje zásadní strategii a koncepci ošetřovatelské péče, která je realizována metodou ošetřovatelského procesu a jeho dokumentace.Odpovídá za organizaci, kvalitu a účelnost ošetřovatelské péče a činnosti poskytované na všech odborných pracovištích nemocnice včetně komplementu.

Odpovídá za dodržování odborných, etických pravidel a za holistický přístup při poskytování ošetřovatelské péče a zdravotních služeb na úseku zdravotnických pracovníků nelékařských povolání v rámci obecně závazných předpisů a dalších norem, upravujících tyto vztahy ve zdravotnictví a vnitřních předpisů a norem Nemocnice.

Vytváří a zajišťuje systém kontinuálního vzdělávání a získávání odborných dovedností zdravotnických pracovníků nelékařů a stanovuje zásady jeho realizace. Spolupracuje v této činnosti s náměstkem ZP, s primáři a vrchními sestrami oddělení a ostatními vedoucími pracovníky SVLS pracovišť. Na svém úseku vyřizuje stížnosti pacientů, kde využívá spolupráce s právním oddělením.

ŘÍZENÉ ÚSEKY:

 • vrchní sestry oddělení
 • vedoucí zdravotní laboranti
 • vedoucí fyzioterapeut
 • sanitář patologie
 • vedoucí farmaceutický asistent
 • vedoucí nutriční terapeut
 • vedoucí radiologický asistent
 • sestra pro kontrolu infekcí
 • zdravotně sociální pracovnice

V rámci zvyšování kvality poskytované péče a zajištění bezpečí pacientům v Nemocnici Vyškov se hodnotí:

 • Spokojenost pacientů: Každý hospitalizovaný pacient obdrží formulář „Anketa Nemocnice Vyškov“, který po ukončení hospitalizace odevzdá do schránky s Anketou.
 • Mimořádné události: tj. jakákoliv událost, která není shodná s požadovanou, normální nebo obvyklou činností zdravotnického zařízení
Nahoru