Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)

  1. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena do Nemocnice Vyškov, p. o.
  2. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.
  4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
  5. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti Nemocnice Vyškov, p. o., žádost bude odložena a takto odůvodněná skutečnost sdělena do 7 dnů od dne doručení žadateli.
  6. Nemocnice Vyškov, p. o. poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně nebo nahlédnutím do spisu. Lhůtu pro poskytnutí informací je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Žadatel bude o prodloužení lhůty i jeho důvodech včas prokazatelně informován.
  7. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací má žadatel právo podat odvolání prostřednictvím Nemocnice Vyškov, p. o.
  8. Při poskytování informací je Nemocnice Vyškov, p. o. vázána mlčenlivostí ve smyslu platné právní úpravy (zák. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Zpráva o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí být součástí Výroční zprávy, kde je jí věnována zvláštní kapitola pod názvem Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, nebo se vydává samostatně. Výroční zprávu Nemocnice Vyškov, p. o. za předchozí kalendářní rok lze najít na webových stránkách JMK.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti