Upravit stránku

Interní oddělení

STRUKTURA ODDĚLENÍ:

  • JIP s 6 lůžky
  • 3 oddělení v počtu 64 lůžek
  • ambulance příjmová
  • ambulance odborné  
     

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ:

  • 17 lékařů (1 zkrácený pracovní úvazek)
  • 54 ostatního zdravotnického personálu

PRÁCE ODDĚLENÍ:

 Interní oddělení bylo otevřeno společně se vznikem nemocnice v roce 1951. Poskytuje komplexní lůžkovou a ambulantní péči o pacienty s interními chorobami v nepřetržitém provozu. Závažná akutní onemocnění a kritické stavy jsou léčeny na jednotce intenzivní péče, ostatní na třech standardních odděleních s dostatečnou kapacitou pro poskytování péče pro pacienty s interními chorobami na našem okrese a dle zájmu i pro pacienty mimookresní. Jsme také výukovým pracovištěm pro praxi studujících na střední zdravotní škole, pro studující na lékařských fakultách. Jsme akreditovaným pracovištěm pro další předatestační vzdělávání v oboru vnitřní lékařství a gastroenterologie pro lékaře.

 K interně patří organizačně i ambulantní pracoviště. Je to příjmová ambulance,  interní ambulance (nemocniční a poliklinická) - kardiologická, nefrologická  a gastroenterologická ambulance. Další nedílnou součástí jsou vyšetřovací pracoviště s moderní vyšetřovací technikou. Ultrazvukové pracoviště je vybaveno moderním ultrazvukovým přístrojem Toshiba s možností vyšetření orgánů břicha, štítné žlázy, cév končetin a srdce. Na další vyšetřovně vybavené ergometrem testujeme funkci srdce, odhalujeme hrozící srdeční infarkt. Další pracoviště má možnost dvacetičtyřhodinové monitorace krevního tlaku a srdečních arytmií. Největším vyšetřovacím pracovištěm je endoskopie. Jsme vybaveni přístroji pro vyšetřování horní části zažívacího traktu a pro vyšetřování tlustého střeva s možností endoskopických terapeutických výkonů. To je stavění krvácení, extrakce cizích těles, sklerotizace jícnových varixů,   odstraňování polypů, odběr vzorků tkání na vyšetření. Při nevratných poruchách polykání zajišťujeme výživu zavedením perkutánní endoskopické gastrostomie. Nabízíme tyto ambulantní služby i mimookresním pacientům s minimálními čekacími dobami. Zajišťujeme 24 hodinovou endoskopickou příslužbu u krvácivých příhod zažívacího traktu.   Celkově má interní oddělení k dispozici 64 lůžek na třech standardních odděleních a 6 lůžek na jednotce intenzivní péče. I. a II. interna je v nově rekonstruovaných prostorech se tří a čtyřlůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením. Pro zájemce jsou k dispozici 3 nadstandardní jednolůžkové pokoje v ceně 400 Kč za den (televizor, lednice, telefon, trezorek, sociální zařízení, pracovní stůl, speciální postel, skříň). III.interna je po částečné rekonstrukci ( výměna oken).
Interní oddělení zajišťuje interní péči o pacienty ve spádové oblasti. Těsně spolupracuje s ostatními medicínskými obory nemocnice, ve vybraných případech využíváme služeb brněnských klinik.
 

 

Nahoru