Upravit stránku

Nahlížení, pořizování kopií ze ZD

Zdravotnická dokumentace
 

Nahlížení, pořizování výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace

Vážená paní, Vážený pane,

 

předkládáme Vám stručný přehled a postup při poskytování informací, nahlížení do zdravotnické dokumentace a vydávání jejích opisů, výpisů a kopií v Nemocnici Vyškov, p.o. Postup je zpracován v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů.

Jak lze požádat o nahlédnutí do aktuální zdravotnické dokumentace?

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace se podává na příslušné ambulanci nebo oddělení.

Pokud žadatel žádá o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, vyplní Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace (k dispozici zde). Při podání žádosti žadatel předloží doklad k ověření totožnosti a vztahu žadatele k pacientovi. Podaná žádost se zakládá do zdravotnické dokumentace.

            Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka není z provozních důvodů možné provést ihned. S ohledem na pracovní povinnosti zdravotnického personálu si žadatel při podání žádosti sjedná termín nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, které proběhne za přítomnosti pověřeného zdravotnického pracovníka Nemocnice Vyškov, p. o.

Jak lze požádat o nahlížení do historické ZD a o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace?

Vyplněná žádost o nahlížení a pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace se podává na právní oddělení.

Pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace není z provozních důvodů možné provést ihned. Pořízené výpisy, opisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace Nemocnice Vyškov, p. o. vydá žadateli v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to po předchozím zaplacení poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku placených služeb Nemocnice Vyškov, p. o. Poplatek se hradí v hotovosti na právním oddělení Nemocnice Vyškov, p.o. nebo bankovním převodem.


Kdo může žádat:

1. Pacient nebo zákonný zástupce pacienta

K ověření totožnosti je nutné předložit:

Pokud žádost podává pacient nebo jeho zákonný zástupce  – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti a předá ji pověřenému pracovníkovi. Pokud žádost podává opatrovník, ještě předloží originál či úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.

2. Osoba určená pacientem

Takovým žadatelem je osoba, kterou pacient ve zdravotnické dokumentaci výslovně určil k nahlížení do zdravotnické dokumentace, k pořizování výpisů nebo kopií.

K ověření totožnosti a oprávněnosti požadavku bude potřeba předložit:

Pokud žádost podává osoba určená pacientem – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti a předá           ji pověřenému  pracovníkovi Nemocnice Vyškov, p.o. 

3. Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta

Podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. mohou osoby určené pacientem.

Podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. může osoba blízká zemřelému pacientovi, tzn. příbuzný zemřelého v řadě přímé – manžel, potomci, sourozenci, rodiče, prarodiče, vnoučata, registrovaný partner – který spolu se žádostí předloží pověřenému pracovníkovi Nemocnice Vyškov, p.o. úřední doklad o vztahu k pacientovi (rodný list, oddací list, registrace). Jiná osoba blízká zemřelému – přítel, soused atp. – spolu se žádostí ještě předloží čestné prohlášení o tom, že je osobou blízkou zemřelému.

4. Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta, který vyslovil zákaz určité osobě blízké. 

Taková určitá osoba blízká může podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. avšak jen v případě, že současně se žádostí doloží pověřenému pracovníkovi Nemocnice Vyškov p.o.., že požadovaná informace je v zájmu ochrany zdraví žadatele nebo ochrany zdraví další osoby. Stejně postupuje žadatel, který přišel do styku s pacientem, a informace                                ze zdravotnické dokumentace pacienta jsou rozhodné pro ochranu zdraví žadatele.


Přílohy:

Vyplněný formulář „Žádost o nahlížení a pořízení kopií a výpisů ze zdravotnické dokumentace lze doručit:

Osobně:

Areál Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 253/36, 682 01 Vyškov

Budova L, 2.n.p. Právně-personální oddělení

 

Písemně:                                                       Mailem:

Nemocnice Vyškov, p. o.                             menouskova@nemvy.cz

Právní oddělení                                              

Purkyňova 235/36

682 01 Vyškov

 

Datovou schránkou:

8MyK6pn

 

V případě potřeby jsme Vám k dispozici.

Právní oddělení Tel. 517 315 131, 132Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti