Upravit stránku

Novinky

Plicní oddělení

Plicní oddělení je součástí vyškovské nemocnice téměř od jejího založení. Je tvořeno moderně vybavenou lůžkovou stanicí s osmi pokoji s vlastním sociálním zařízením, jeden pokoj je jednolůžkový, nadstandardní. Součástí oddělení je i ambulance na poliklinice. Věnujeme se především plicním nemocem, jako jsou zápaly plic, akutní a chronická onemocnění průdušek, choroby pleury a také nádory či plicní fibróza, kde spolupracujeme s dalšími odborníky.

Svět očima studentů

SVĚT OČIMA STUDENTŮ


 

Gymnázia a SOŠZE Vyškov

Vás srdečně zve na

VERNISÁŽ

4. 12. 2019

v 10:30 na ODN Nemocnice Vyškov

 


Studenti třetích ročníků se svými vyučujícími připravili krátký hudební program se sladkou tečkou na závěr.

 

 

Uveřejněno ve Vyškovských novinách dne 15. 11. 2019

Oddělení dlouhodobě nemocných

Oddělení dlouhodobě nemocných v naší nemocnici  poskytuje  následnou  zdravotní  a  ošetřovatelskou péči pacientům, u kterých je ukončena  terapie  akutního  onemocnění,  ale  jejich  stav  ještě  nedovoluje  propuštění  z  nemocnice  do domácí péče. Disponuje devadesáti lůžky, je situováno  do  areálu  nemocnice,  což  v  případě  akutního zhoršení zdravotního stavu umožňuje prakticky okamžitou a nepřetržitou dostupnost adekvátní péče. Jsme vybaveni moderními elektrickými polohovatelnými lůžky,  antidekubitními  pomůckami,  koupacími  mobilními  lůžky  a  řadou  dalších  pomůcek pro lidi s různým stupněm snížení soběstačnosti. Samozřejmostí jsou základní rehabilitační a kompenzační pomůcky.Velkou  pozornost  věnujeme  stavu  výživy  a  ve  spolupráci  s  nutričními  terapeuty zajišťujeme pro pacienty výběr vhodné diety a podle potřeby i potravinových  doplňků.  V  rámci  nadstandardních  služeb  zajišťujeme  pedikúru  a  kadeřnictví. K naplnění duchovních potřeb je možnost navštívit nemocniční kapli a dle přání návštěvu duchovního na pokoji. Na   naše   oddělení   přijímáme   pacienty   k   doléčení   nejrůznějších   úrazů,   po  operacích,  po  zánětlivých  nemocech,  cévních  mozkových  příhodách,  ale  i při zhoršení hybnosti a kondice bez jasně definované příčiny. Prioritou péče je citlivá aktivizace a podpůrný přístup, s cílem co nejvíce snížit závislost pacienta na  péči  okolí.  Odborná  rehabilitace  probíhá  ve  spolupráci  s  Centrem  lůžkové  rehabilitace, pacientům s poruchou řeči se věnuje logoped. Personál poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči podle moderních ošetřovatelských standardů pro  pacienty  se  syndromem  demence,  inkontinence,  senzorickými  poruchami a sníženou pohyblivostí. Využíváme nejmodernější postupy vlhkého hojení ran. Díky  finančnímu  příspěvku  okolních  obcí  se  v  nedávné  době  podařilo  vybavit  všechny  pacientské  pokoje  moderními  televizemi,  byl  instalován  signál  wifi a krásně zařízena společenská místnost, což přispělo k výrazném zlepšení komfortu pro naše pacienty. Je příjemné, že z řad pacientů i rodinných příslušníků jsou pozitivní ohlasy na nadstandardní úroveň poskytované péče našeho oddělení.

MUDr. Andrea Babjaková, primářka ODN

Světový den STOP DEKUBITŮM

Světový den STOP DEKUBITŮM

 

Jako každý rok, tak i letos je třetí čtvrtek v měsíci listopadu vyhlášen jako světový den „STOP DEKUBITŮM“, ke kterému se pravidelně připojuje i naše nemocnice. Za touto iniciativou stojí organizace EPUAP - Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (proleženin).

 

Dekubity jsou velmi závažným problémem. Vznikají převážně u osob s poruchou hybnosti. Pacientům způsobují utrpení a mohou je ohrozit i na životě. Proleženiny nejsou jen problémem českých nemocnic, ale jedná se o celoevropskou záležitost, na kterou je nutné klást velký důraz.

 

Proto v naší nemocnici pacientům v riziku vzniku proleženin věnujeme zvýšenou pozornost. Na prevenci vzniku proleženin se podílí celý ošetřovatelský tým svou svědomitou a profesionální péčí, která je základem dané problematiky.

 

K potlačení vzniku proleženin  využíváme také kvalitní pomůcky určené k prevenci jejich vzniku
- pasivní i aktivní antidekubitní matrace a podložky, polohovací pomůcky a krytí pro prevenci vzniku dekubitů – se kterými pracuje řádně a pravidelně proškolený personál. Základem je však polohování pacienta a péče o jeho pokožku, kvalitní výživa a hydratace.

 

V Nemocnici Vyškov, p. o. je hodnocení výskytu dekubitů sledováno jako jeden z indikátorů kvality péče.

 

Více informací pro veřejnost lze získat na internetových stránkách: www. dekubity.eu.

 

 

 Martina Musilová       - staniční sestra Oddělení dlouhodobě nemocných

 Leona  Kyprá             - vrchní setra  Oddělení dlouhodobě nemocných

Uveřejněno ve Vyškovských novinách dne 1. 11. 2019

Centrum léčebné rehabilitace nemocnice Vyškov, p. o

 

Centrum  léčebné  rehabilitace  poskytuje  komplexní  rehabilitační  péči  pacientům v ambulantní a lůžkové části. Má široké spektrum pacientů všech věkových  skupin  (včetně  novorozenců),  o  které  se  stará  tým  rehabilitační  lékaři,  fyzioterapeuti, ergoterapeuti a zdravotní sestry. Mezi nejčastější diagnózy pacientů  patří  onemocnění  páteře,  kloubů,  stavy  po  úrazech  a  operacích  pohybového aparátu, po cévních mozkových příhodách. Od r. 2015 je naše centrum součástí programu Iktových center.

Fyzioterapeuti,  kromě  nejčastější  individuální  pohybové  terapie,  provádějí  měkké  a  mobilizační  techniky,  reflexní  masáže,  školu  zad  i  speciální  rehabilitační  metodiky,  např.:  Vojtova  reflexní  terapie,  Bobath  koncept  včetně  Baby  Bobath,  metodika  podle  Mojžíšové,  SM  systém,   manuální   lymfodrenáže   a   spoustu   dalších.   Výrazným  pomocníkem  fyzioterapeutů  jsou  přístroje:  motomed – kombinovaný přístroj umožňující aktivní či pasivní  cvičení  horních  i  dolních  končetin,  motodlahy,  které  pasivním  cvičením  přispívají  ke  zlepšení  pohyblivosti  v  kyčlích,  kolenou,  hleznu  a  rameni.  Práci  jim  usnadňují i hydraulická chodítka Taurus. Začátkem roku 2014 jsme získali nové moderní přístroje s funkcí biologické zpětné vazby  dynamický chodník Zebris pro analýzu a nácvik správné chůze, Armeo – přístroj pro rehabilitaci horní končetiny s motivační vizuální zpětnou vazbou. Dále přístroj pro rehabilitaci ruky Amadeo.

Další  specifické  činnosti  a  techniky  využívá  ergoterapie.  Ergoterapeut  pomáhá lidem s určitým omezením zvládat každodenní činnosti, včetně nácviku konkrétních dovedností.

Na  pracovišti  fyzikální  terapie  aplikujeme  různé  druhy  kontaktní  i  bezkontaktní elektroterapie, sonoterapii, magnetoterapii, laserovou terapii, přístrojové  lymfodrenáže.  Používáme  moderní  elektroterapeutické  přístroje,  ty  nejnovější jsme dostali v rámci dotace EU v r. 2018.

Na  vodoléčbě  provádíme  vířivé  koupele  končetinové  i  celkové,  perličkové koupele, podvodní masáže, cvičení v bazénu.

Naše pracoviště nabízí i služby nehrazené zdravotními pojišťovnami, za přímou úhradu  klasické masáže, laser terapii, kineziologický taping a přístrojové lymfodrenáže.

 

MUDr. Milena Neckařová, primářka centra léčebné rehabilitace

 

Nahoru