Upravit stránku

Novinky

LSPP zubní nebude 1. srpna 2021 zajištěna

Z personálních důvodů nebude LSPP zubní 1. srpna 2021 zajištěna.

Děkujeme za pochopení.

vedení Nemocnice Vyškov, p. o.

 

V případě potřeby se obracejte na:

Zubní lékařskou službu
v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, 
od 8:00 do 20:00 hodin.

Prádelna Nemocnice Vyškov - nabídka služeb pro veřejnost

- mandlování
- praní ložního prádla, ručníků, utěrek, ubrusů, záclon, závěsů, pracovních a sportovních oděvů ...
- praní velkých kusů prádla, které se nevejdou doma do pračky

Budeme rádi, když využijete našich služeb.
Máme krátké dodací lhůty a příznivé ceny.

Informace na tel. 517 315 180

Povolení návštěv v nemocnici

Návštěvy probíhají vždy ve středu a neděli (případně dle domluvy s ošetřujícím lékařem), a to od 14:00 do 15:00 hod.

 

S účinností od 8. června 2021 je možné umožnit návštěvu ve zdravotnickém zařízení pouze
za splnění těchto podmínek:

 

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
  s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

 

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

 

 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikát o provedeném očkování Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

 

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

 

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a doloží o tom doklad

 

 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem,
  s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

 

 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví
  k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

 


Osoba navštěvující pacienta musí mít ochranný prostředek dýchacích cest (ústa a nos), kterým
je respirátor FFP2, KN 95 s výjimkou dětí do 2 let, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest a s výjimkou dětí od 2–15 let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

 

Prosíme o maximální zodpovědnost při dodržování nastavených opatření, aby nedošlo
k ohrožení pacientů a zdravotníků!

RT-PCR screening (PCR test zdarma)

S platností od 7.6.2021 provádí Nemocnice Vyškov p.o. screeningové testy RT-PCR (PCR test zdarma). Zájemci mají možnost se registrovat v rezervačním formuláři na webových stránkách nemocnice. Registrace je nutná z kapacitních důvodů, bez registrace nebude vyšetření provedeno. Stěr bude proveden v prostorách ORL oddělení, budova C, 2.patro (budova, kde je umístěno GYN-POR odd. a CNP).

Návštěva hejtmana v OČKOVACÍM CENTRU

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich navštívil ve středu 12. května 2021 OČKOVACÍ CENTRUM ve Vyškově. Poděkoval personálu za jejich obětavou práci a předal jim drobné dárky

ODBĚROVÉ MÍSTO PCR - samoplátci

     Od 10. 5. 2021 provádí Nemocnice Vyškov vyšetření PCR pro samoplátce. Zájemci o vyšetření se mohou objednat (bez registrace a přihlášení) pomocí formuláře, který se zobrazí po výběru dne a času - viz. odkaz níže.  Při objednávce dalších členů rodiny je nutné pro každého člena vyplnit formulář samostatně.
     Vyšetření bude probíhat v prostorách ORL oddělení, budova C, 2.patro (budova, kde se nachází CNP  a GYN-POR). Cena vyšetření, je 814 ,- Kč a vystavení certifikátu 140 ,- Kč u standardního vyšetření s dodáním výsledku do 24 hod., nebo 2 000,- Kč u expres vyšetření s dodáním výsledku do 4 hod.

Certifikát je v česko-anglicko-ruské verzi.

Certifikát negativního výsledku testu v česko-anglické verzi si můžete vytisknout na webové stránce: www.ocko.uzis.cz

     Zájemce o vyšetření  si vybere termín  v rezervačním systému. V den odběru zaplatí příslušnou částku na pokladně ve vestibulu hlavní budovy. S dokladem o úhradě se dostaví na odběrové místo (ORL odd.), kde mu bude proveden stěr. Odebraný vzorek odevzdá na Oddělení klinické mikrobiologie v suterénu pravého křídla hlavní budovy. Výsledek vyšetření, včetně certifikátu si může zájemce vyzvednout osobně na Oddělení klinické mikrobiologie nebo mu bude zaslán na jím uvedenou mailovou adresu.

Rezervační systém pro placené PCR testyhttps://tinyurl.com/NemvyPCRplacene

 

ODBĚROVÉ MÍSTO SCREENING - zdarma

S platností od 7.6.2021 provádí Nemocnice Vyškov p.o. screeningové testy RT-PCR (PCR test zdarma nejvýše dvakrát měsíčně). Zájemci mají možnost se registrovat v rezervačním formuláři na webových stránkách nemocnice. Registrace je nutná z kapacitních důvodů, bez registrace nebude vyšetření provedeno. Stěr bude proveden v prostorách ORL oddělení, budova C, 2.patro (budova, kde je umístěno GYN-POR odd. a CNP). Při požádání je možné vystavit certifikát v česko-anglicko-ruské verzi za 140 ,- Kč. Dodání výsledku je do 48 hod.

Certifikát negativního výsledku testu v česko-anglické verzi si můžete vytisknout na webové stránce: www.ocko.uzis.cz

Rezervační systém pro PCR testy zdarmahttps://tinyurl.com/NemvyPCRzdarma

Nahoru