Upravit stránku

Novinky

Poděkování všem dárcům, dobrovolníkům a sponzorům

Vážení pacienti, kolegové a partneři vyškovské nemocnice,

 

Vedení Nemocnice Vyškov, p. o. DĚKUJE všem dárcům, dobrovolníkům a sponzorům,
ať už se jedná o šití a dodávky roušek, respirátorů, štítů nebo zapůjčení mobilních buněk
ke třídění pacientů a měření teploty u vstupu do nemocnice, apod.
Velice si vážíme každé pomoci a podpory.

 

v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací byla i Nemocnice Vyškov p. o., s platností od 19.3.2020, nucena přistoupit k určitým preventivním opatřením. Cílem těchto opatření je minimalizovat rizika zavlečení infekčního onemocnění COVID-19 do prostor nemocnice, a tím chránit hospitalizované pacienty i zdravotníky. V nemocnici jsou zakázány návštěvy na všech odděleních i přítomnost otců u porodu.
Do odvolání jsou zrušena všechna plánovaná vyšetření a výkony, včetně preventivních prohlídek. Prosíme pacienty, kteří nemají akutní potíže, aby nevstupovali do areálu nemocnice. Pokud máte naplánované vyšetření nebo akutní zdravotní potíže, spojte  se telefonicky nebo mailem s personálem daného pracoviště a domluvte se na dalším postupu. V případě, že potřebujete předepsat léky, spojte se s Vaším ošetřujícím lékařem telefonicky a požádejte ho o vystavení elektronického receptu cestou SMS nebo mailem.

Do nemocnice a polikliniky je zachován jediný vstup – přes vrátnici. Všichni pacienti, přicházející do nemocnice, musí mít pokrývku úst a nosu. Musí projít třídícím pracovištěm u vrátnice, kde jim bude změřena teplota a odebrána rychlá anamnéza. Provozní doba třídícího pracoviště je 6:00 – 17:00 h. ve všední den a 8:00 – 16:00 h. o víkendech a svátcích. Mimo tuto dobu provádí třídění zdravotníci na LSPP a v nočních hodinách pracovník vrátnice. Pacient s teplotou nad 37,5 st. C obdrží červený lístek a bude odeslán na ambulanci nově zřízeného infekčního oddělení, kde bude vyšetřen lékařem a bude domluven další postup. Pacienti bez teploty a s negativní epidemiologickou anamnézou obdrží zelený lístek, který jim umožní pohyb po areálu nemocnice a vyšetření v příslušné ambulanci. Bez lístku nebudou pacienti ošetřeni.

Motorizovaní pacienti mohou pouze na veřejná parkoviště před nemocnicí. Odůvodněné výjimky, např. urgentní porody, sanitní vozy, zásobování a imobilní pacienti, včetně doprovodu, budou před vjezdem vyšetřeni pracovníky třídícího pracoviště.

Kantýna u vrátnice slouží pouze pro zaměstnance nemocnice a dárce krve.

V rámci uvedených opatření bylo v nemocnici zřízeno provizorní izolační infekční oddělení, kde je prozatím poskytována péče pacientům s podezřením, či prokázaným onemocněním COVID-19 na 18 lůžkách, včetně umělé plicní ventilace. V případě potřeby lze lůžkovou kapacitu oddělení navýšit. Proškolený personál je vyčleněn pouze pro potřeby tohoto oddělení.

 

Děkujeme pacientům za pochopení a spolupráci.

 

 

https://www.nemta.cz/wp-content/uploads/2020/03/sta%C5%BEen%C3%BD-soubor-300x71.png

 

 

Důležité upozornění pro dárce krve

Vážení dárci, vzhledem k nouzovému stavu a omezení elektivní péče, jsme nuceni přistoupit k aktivnímu zvaní dárců dle aktuálních skladových zásob a poptávky na základě aktuálních požadavků oddělení. Znamená to, že až do odvolání bude transfuzní oddělení aktivně zvát konkrétní dárce telefonicky, nebude možné přijít k darování bez předchozího vyzvání transfuzního oddělení! Děkujeme za pochopení, o případných změnách Vás budeme informovat na webových stránkách nemocnice nebo našem facebooku Transfuzní oddělení Vyškov.

Děkujeme za pochopení

Výzva veřejnosti

Vyzýváme veřejnost, aby navštěvovala nemocnici jen v nejnutnějším (závažném) případě!!!
 

S ohledem na zpřísněná bezpečnostní opatření související s šířením nového typu koronaviru prosíme pacienty, kteří: 

  • MAJÍ příznaky akutní infekce dýchacích cest (rýma, kašel), aby zrušili TELEFONICKY své plánované kontroly a nevstupovali do nemocnice,
  • JSOU CHRONICKY nemocní, aby své plánované kontroly zrušili TELEFONICKY,
  • POTŘEBUJÍ SVOJE LÉKY, aby si o ně požádali telefonicky ve své ambulanci. Recepty jim budou zaslány prostřednictvím SMS.
  • Opatření se netýká nemocných, kteří jsou léčeni chemoterapií u nichž by hrozilo nebezpečí z prodlení.

S ohledem na stávající situaci, navštěvujte prosím odborné ambulance pouze s akutními zdravotními problémy.
Jen tak můžete ochránit sebe a personál! Nemocný a v karanténě personál Vám už nemá jak pomoci!

Sledujte důležité informace v zveřejněné v sekci NOVINKY na úvodní stránce nemonice

Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru

Onemocnění koronavirem je možné předpokládat u osob, které kromě klinických příznaků (horečka, kašel, dušnost) splňují také epidemiologická kritéria – tzn. mají pozitivní cestovatelskou anamnézu (byli v ohnisku nákazy v dané oblasti) nebo byli v přímém kontaktu s osobou, u které byla potvrzena nákaza koronavirem, a to maximálně 14 dní před projevem příznaků.

 Pokud obě uvedené podmínky splňujete – tedy příznaky a pobyt v ohnisku nákazy nebo přímo kontakt s nakaženou osobou – zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte buď svého praktického lékaře nebo v době od 7:00 -15:30 linku OHS Vyškov 516 777 514, KHS Brno 773 768 994, mimo pracovní dobu můžete kontaktovat linku 112, popř. krizovou linku zřízenou Státním zdravotním ústavem tel. č. 724 810 106725 191 367. Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva zdravotnictví ČR http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html  

 

Pokud jste v ohrožených oblastech delší dobu pobývali a nemáte klinické příznaky onemocnění, pak v následujících 14 dnech  sledujte svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (teplota nad 38 st. C, kašel, dýchací potíže).

V rámci preventivních opatření doporučujeme důsledně dodržovat základní hygienická pravidla - časté mytí rukou, používání dezinfekčních prostředků, dodržování zásad respirační hygieny - tj. při kýchání a kašlání řádně užívat jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)

Vyhýbejte se zjevně nemocným lidem, nezdržujte se na místech s větším počtem lidí

Nahoru