Upravit stránku

Novinky

Nemocnice Vyškov se zapojila do celorepublikového charitativního projektu Život v kufříku

Nemocnice Vyškov se zapojila do celorepublikového charitativního projektu Život v kufříku

 

V pondělí 16. prosince 2019 předali představitelé rady kraje dary v rámci celorepublikového charitativního projektu Život v kufříku. Z rukou radních Milana Vojty a Taťány Malé obdrželi kufříky zástupci novorozeneckého oddělení vyškovské nemocnice.

Charitativní projekt Život v kufříku inicioval Nadační fond La Vida Loca. Stovky dětí ročně míří z porodnice do pěstounské péče či dětských center. Téměř vždy jsou informace spojené s jejich příchodem na svět zcela zapomenuty. Kufřík obsahuje památníček, kam sestřičky a poté dočasní pěstouni zapisují záznamy z prvních dnů života dítěte, a také básničky, fotografie sestřiček atd. Dobrovolnice z celé České republiky a ženy z domovů pro seniory přispívají pletenými svetříky, čepičkami, botičkami a první hračkou. Cílem počinu je, aby si děti uvědomily svoji minulost a zachovaly se jim vzpomínky na rané dětství.
Nadační fond vznikl v prosinci 2015 a své aktivity rozšířil i do oblastí základního školství a domovů pro seniory.

Plicní oddělení

Plicní oddělení je součástí vyškovské nemocnice téměř od jejího založení. Je tvořeno moderně vybavenou lůžkovou stanicí s osmi pokoji s vlastním sociálním zařízením, jeden pokoj je jednolůžkový, nadstandardní. Součástí oddělení je i ambulance na poliklinice. Věnujeme se především plicním nemocem, jako jsou zápaly plic, akutní a chronická onemocnění průdušek, choroby pleury a také nádory či plicní fibróza, kde spolupracujeme s dalšími odborníky.

Uveřejněno ve Vyškovských novinách dne 15. 11. 2019

Oddělení dlouhodobě nemocných

Oddělení dlouhodobě nemocných v naší nemocnici  poskytuje  následnou  zdravotní  a  ošetřovatelskou péči pacientům, u kterých je ukončena  terapie  akutního  onemocnění,  ale  jejich  stav  ještě  nedovoluje  propuštění  z  nemocnice  do domácí péče. Disponuje devadesáti lůžky, je situováno  do  areálu  nemocnice,  což  v  případě  akutního zhoršení zdravotního stavu umožňuje prakticky okamžitou a nepřetržitou dostupnost adekvátní péče. Jsme vybaveni moderními elektrickými polohovatelnými lůžky,  antidekubitními  pomůckami,  koupacími  mobilními  lůžky  a  řadou  dalších  pomůcek pro lidi s různým stupněm snížení soběstačnosti. Samozřejmostí jsou základní rehabilitační a kompenzační pomůcky.Velkou  pozornost  věnujeme  stavu  výživy  a  ve  spolupráci  s  nutričními  terapeuty zajišťujeme pro pacienty výběr vhodné diety a podle potřeby i potravinových  doplňků.  V  rámci  nadstandardních  služeb  zajišťujeme  pedikúru  a  kadeřnictví. K naplnění duchovních potřeb je možnost navštívit nemocniční kapli a dle přání návštěvu duchovního na pokoji. Na   naše   oddělení   přijímáme   pacienty   k   doléčení   nejrůznějších   úrazů,   po  operacích,  po  zánětlivých  nemocech,  cévních  mozkových  příhodách,  ale  i při zhoršení hybnosti a kondice bez jasně definované příčiny. Prioritou péče je citlivá aktivizace a podpůrný přístup, s cílem co nejvíce snížit závislost pacienta na  péči  okolí.  Odborná  rehabilitace  probíhá  ve  spolupráci  s  Centrem  lůžkové  rehabilitace, pacientům s poruchou řeči se věnuje logoped. Personál poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči podle moderních ošetřovatelských standardů pro  pacienty  se  syndromem  demence,  inkontinence,  senzorickými  poruchami a sníženou pohyblivostí. Využíváme nejmodernější postupy vlhkého hojení ran. Díky  finančnímu  příspěvku  okolních  obcí  se  v  nedávné  době  podařilo  vybavit  všechny  pacientské  pokoje  moderními  televizemi,  byl  instalován  signál  wifi a krásně zařízena společenská místnost, což přispělo k výrazném zlepšení komfortu pro naše pacienty. Je příjemné, že z řad pacientů i rodinných příslušníků jsou pozitivní ohlasy na nadstandardní úroveň poskytované péče našeho oddělení.

MUDr. Andrea Babjaková, primářka ODN

Světový den STOP DEKUBITŮM

Světový den STOP DEKUBITŮM

 

Jako každý rok, tak i letos je třetí čtvrtek v měsíci listopadu vyhlášen jako světový den „STOP DEKUBITŮM“, ke kterému se pravidelně připojuje i naše nemocnice. Za touto iniciativou stojí organizace EPUAP - Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (proleženin).

 

Dekubity jsou velmi závažným problémem. Vznikají převážně u osob s poruchou hybnosti. Pacientům způsobují utrpení a mohou je ohrozit i na životě. Proleženiny nejsou jen problémem českých nemocnic, ale jedná se o celoevropskou záležitost, na kterou je nutné klást velký důraz.

 

Proto v naší nemocnici pacientům v riziku vzniku proleženin věnujeme zvýšenou pozornost. Na prevenci vzniku proleženin se podílí celý ošetřovatelský tým svou svědomitou a profesionální péčí, která je základem dané problematiky.

 

K potlačení vzniku proleženin  využíváme také kvalitní pomůcky určené k prevenci jejich vzniku
- pasivní i aktivní antidekubitní matrace a podložky, polohovací pomůcky a krytí pro prevenci vzniku dekubitů – se kterými pracuje řádně a pravidelně proškolený personál. Základem je však polohování pacienta a péče o jeho pokožku, kvalitní výživa a hydratace.

 

V Nemocnici Vyškov, p. o. je hodnocení výskytu dekubitů sledováno jako jeden z indikátorů kvality péče.

 

Více informací pro veřejnost lze získat na internetových stránkách: www. dekubity.eu.

 

 

 Martina Musilová       - staniční sestra Oddělení dlouhodobě nemocných

 Leona  Kyprá             - vrchní setra  Oddělení dlouhodobě nemocných

Uveřejněno ve Vyškovských novinách dne 1. 11. 2019

Centrum léčebné rehabilitace nemocnice Vyškov, p. o

 

Centrum  léčebné  rehabilitace  poskytuje  komplexní  rehabilitační  péči  pacientům v ambulantní a lůžkové části. Má široké spektrum pacientů všech věkových  skupin  (včetně  novorozenců),  o  které  se  stará  tým  rehabilitační  lékaři,  fyzioterapeuti, ergoterapeuti a zdravotní sestry. Mezi nejčastější diagnózy pacientů  patří  onemocnění  páteře,  kloubů,  stavy  po  úrazech  a  operacích  pohybového aparátu, po cévních mozkových příhodách. Od r. 2015 je naše centrum součástí programu Iktových center.

Fyzioterapeuti,  kromě  nejčastější  individuální  pohybové  terapie,  provádějí  měkké  a  mobilizační  techniky,  reflexní  masáže,  školu  zad  i  speciální  rehabilitační  metodiky,  např.:  Vojtova  reflexní  terapie,  Bobath  koncept  včetně  Baby  Bobath,  metodika  podle  Mojžíšové,  SM  systém,   manuální   lymfodrenáže   a   spoustu   dalších.   Výrazným  pomocníkem  fyzioterapeutů  jsou  přístroje:  motomed – kombinovaný přístroj umožňující aktivní či pasivní  cvičení  horních  i  dolních  končetin,  motodlahy,  které  pasivním  cvičením  přispívají  ke  zlepšení  pohyblivosti  v  kyčlích,  kolenou,  hleznu  a  rameni.  Práci  jim  usnadňují i hydraulická chodítka Taurus. Začátkem roku 2014 jsme získali nové moderní přístroje s funkcí biologické zpětné vazby  dynamický chodník Zebris pro analýzu a nácvik správné chůze, Armeo – přístroj pro rehabilitaci horní končetiny s motivační vizuální zpětnou vazbou. Dále přístroj pro rehabilitaci ruky Amadeo.

Další  specifické  činnosti  a  techniky  využívá  ergoterapie.  Ergoterapeut  pomáhá lidem s určitým omezením zvládat každodenní činnosti, včetně nácviku konkrétních dovedností.

Na  pracovišti  fyzikální  terapie  aplikujeme  různé  druhy  kontaktní  i  bezkontaktní elektroterapie, sonoterapii, magnetoterapii, laserovou terapii, přístrojové  lymfodrenáže.  Používáme  moderní  elektroterapeutické  přístroje,  ty  nejnovější jsme dostali v rámci dotace EU v r. 2018.

Na  vodoléčbě  provádíme  vířivé  koupele  končetinové  i  celkové,  perličkové koupele, podvodní masáže, cvičení v bazénu.

Naše pracoviště nabízí i služby nehrazené zdravotními pojišťovnami, za přímou úhradu  klasické masáže, laser terapii, kineziologický taping a přístrojové lymfodrenáže.

 

MUDr. Milena Neckařová, primářka centra léčebné rehabilitace

 

Nahoru