Upravit stránku

Odborné ambulance

CÉVNÍ PORADNA:

Do odborné ambulance se pacienti objednávají na daném telefonním čísle.

Diagnostika, léčba a dlouhodobé sledovaní pacientů s onemocněním tepen i žil. Provádíme komplexní diagnostiku onemocnění cévního řečiště, přípravu k eventuelní operaci a pooperační dlouhodobé sledování.Ve spolupráci s ambulancí chronických ran komplexní léčba kožních defektů. Provádíme ambulantně i drobné kosmetické zákroky při žilním onemocnění dolních  končetin.

TRAUMATOLOGICKÁ PORADNA:

Do odborné ambulance se pacienti objednávají na daném telefonním čísle.

Diagnostika, léčba a sledování pacientů s onemocněním pohybového aparátu nebo po úrazech. Po úrazech poskytujeme komplexní péči včetně rehabilitace až do ukončení léčby. Dlouhodobé sledování pacientů po úrazech.

AMBULANCE CHRONICKÝCH RAN:

Do odborné ambulance se pacienti objednávají na daném telefonním čísle.

Diagnostika, léčba a dlouhodobá péče o pacienty  s dlouhodobě se nehojícími nebo špatně se hojícími kožními defekty. Součástí  této poradny je i konzultační činnost pro jiné ambulance, eventuelně pro pacienty dlouhodobě v péči praktických lékařů k zavedení nové léčby kožních defektů nebo úpravě léčby stávající. Velkou částí činnosti ambulance je péče o diabetiky a jejich chronické kožní defekty spolu s prevencí vzniku dalších a péče o pacienty s dekubity.   

PROKTOLOGICKÁ PORADNA:

  Do odborné ambulance se pacienti objednávají na daném telefonním čísle.

  Diagnostika, léčba a sledování pacientů s onemocněním konečníku a tlustého střeva. Ambulantně provádíme rektoskopie nebo drobné operační zákroky na konečníku. Součástí této ambulance je také stomická poradna, která je zaměřena na  komplexní péči o pacienty s dočasnou nebo trvalou stomií.

  KÝLNÍ PORADNA:

   Do odborné ambulance se pacienti objednávají na daném telefonním čísle.

   Diagnostika, příprava k léčbě, léčba a sledování po operacích kýl všech lokalizací. Vše dle mezinárodních kriterií pro kýlní centra. Kýly diagnostikujeme, nabízíme možné způsoby řešení. Provádíme přípravu k operaci a společně s pacientem najdeme nejvhodnější způsob řešení jeho problému. Po operaci kýly pacienty dlouhodobě sledujeme.

   STOMICKÁ PORADNA:

    Ordinační hodiny
    Individuálně dle domluvy se stomickou sestrou

    Do odborné ambulance se pacienti objednávají na daném telefonním čísle.

    FOTOGALERIE CHIRURGIE ODBORNÉ AMBULANCE

    Nahoru