Upravit stránku

Odborné ambulance

INDIKAČNÍ PORADNA:

Ambulance indikační je zajištěna přednostou oddělení nebo jeho zástupcem, kteří indikují operační velké výkony a stanovují strategii diagnosticko léčebného algoritmu u závažných porodnicko – gynekologických patologií.

PORADNA NEPLODNOSTI:

MUDr. Branislav Babjak (nutno se objednat)

Vedoucí lékař

MUDr. Taťána Rumpíková (2x měsíčně dle telefonické domluvy)

Vedoucí lékař

Ordinační hodiny
 13:00 - 15:00

Ambulance se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou neplodného páru. Provádí gynekologické vyšetření, biochemické vyšetření, vyšetření trombofilních stavů, imunologie a genetiky. Provádíme vyšetření spermiogramu a hysterosalpingografii. V součinnosti s oddělením provádíme laparoskopické vyš. pacientky. Spolupracujeme s Centrem reprodukční gynekologie Zlín.

UROGYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE:

Urodynamická ambulance se zaměřuje na přesné vyšetření příčin inkontinence moče, problémům se sestupem dělohy a dalších poruch mikce. Provedení přístrojových vyšetření zásadně ovlivňuje výběr vhodného řešení od medikamentózní léčby až po doporučení optimálního operačního výkonu.

MAMMÁRNÍ PORADNA:

    mammologické (prsní) poradně provádíme preventivní vyšetření prsů, zajistíme ultrazvukové a mamografické vyšetření prsů, biopsii hmatných nádorů.Vyšetřovány a sledovány jsou pacientky s nezhoubnými onemocněními prsu, jako jsou např. cystická mastopatie, mastodynie, záněty, fibroadenomy, či s podezřelým nálezem v prsu. Pacientky s diagnostikovaným nádorovým (zhoubným) onemocněním prsu jsou po konzultaci s onkology a určení dalšího postupu odesílány k dalšímu léčení do příslušných spádových zařízení, kde je jim poskytnuta náležitá potřebná péče.

    PRENATÁLNÍ PORADNA:

      Hlavní úlohou prenatální poradny je péče o gravidní ženy od 36.týdne gravidity až do porodu. Dále je zaměřena na diagnostiku a léčbu rizikových faktorů a patologií v těhotenství.

      Nahoru