Upravit stránku

Plicní oddělení-pneumologie a ftizeologie

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ:

  • 4 lékaři
  • 12 ostatních zdravotnických pracovníků

STRUKTURA ODDĚLENÍ:

  • příjmová ambulance  
  • odborná plicní ambulance (při oddělení)
  • odborná plicní ambulance (na poliklinice )
  • lůžkové oddělení pneumologie a ftizeologie

PRÁCE ODDĚLENÍ:

Plicní oddělení bylo otevřeno v roce 1953, dva roky po otevření nemocnice. Celé oddělení prošlo komplexní rekonstrukcí a od roku 2009 je umístěno v nově zrekonstruovaných prostorách levého křídla hlavního traktu nemocnice. Nabízí  ubytování hotelového typu, jenž poskytuje pacientům příjemný pobytový komfort. Oddělení má k dispozici jeden plně vybavený nadstandardní pokoj, jeden dvoulůžkový, jeden trojlůžkový a pět čtyřlůžkových pokojů. Každý pokoj má samostatné sociální zařízení. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, lůžkovými rampami, stolky. Pacienti mají možnost využívat společenskou místnost- jídelnu, televizi aj.

K diagnostice slouží nové přístroje - videobronchofibroskop, spirometr, pulzní oxymetry. Velkým přínosem pro oddělení je celoplošná digitalizace Nemocnice, která umožňuje přenos digitální snímkové dokumentace elektronicky přímo na oddělení.

Oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou tuberkulózy, jak plicní, tak i mimoplicní lokalizace (zde ve spolupráci s dalšími příslušnými odborníky) a dalšími onemocněními dýchacího ústrojí- chronický zánět průdušek, bronchiální astma, nádorová onemocnění dýchacího ústrojí, záněty plic, plicní fibrózy, selhávání srdce z plicních příčin, sarkoidoza, pneumothorax a další méně častá onemocnění dýchacích cest. V diagnostice jsou používány standardní metody - rentgenové, včetně CT (a angio CT) plic, bronchofibroskopická vyšetření pomocí ohebných přístrojů s videokamerou, ultrasonografická vyšetření, spirometrická vyšetření, provádíme biopsie plic tenkou jehlou skrze stěnu hrudníku po zaměření CT přístrojem. K upřesnění diagnozy přispívá také radioizotopové vyšetření (na pracovišti v Blansku) a celá škála laboratorních vyšetření (a to jak na pracovištích v nemocnici, tak i na různých brněnských pracovištích).

V léčbě bronchiálního astmatu a chronického zánětu průdušek se řídíme u nás přijatými mezinárodními terapeutickými postupy, v léčbě tuberkulózy metodickými pokyny, v léčbě onkologických pacientů postupujeme ve spolupráci s odbornými lékaři v oblasti onkologie v onkologických centrech, jak v naší nemocnici, tak i mimo ni. Z léčebných přípravků používáme nejmodernější léky a léčebné prostředky. V léčbě se řídíme současnými standardy léčby plicních chorob.

Plicní oddělení (ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami) je garantem přidělování koncentrátorů kyslíku k provádění dlouhodobé domácí léčby kyslíkem.

Nahoru