Upravit stránku

Porodní sály

Porodní sál je vybaven moderní technikou a kvalita porodní péče je dokladována nízkými parametry perinatální úmrtnosti. Rodičkám jsou k dispozici 2 standardní porodní boxy a jeden nadstandardní porodní box (nové okno). Ročně zde proběhne cca 1000 porodů ( z toho 90 % za účasti otce). V oblasti porodní péče je oddělení orientováno na vedení porodů přirozeným způsobem (nové okno). Pro tuto péči je charakteristické již tradičně nízké procento vyvolávaných porodů a porodů programovaných. S tím souvisí i velmi nízké ukazatele operativního ukončení porodu. Na oddělení jsou trvale přítomní 2 lékaři, starší a mladší. Existuje tak možnost okamžitého operačního řešení neodkladných porodnických situací, což je při centralizaci alternativního porodnictví považováno  za vysoce důležitý bezpečnostní prvek.

Porodnice spolupracuje s vybranými privátními porodními asistentkami. Porodnice respektuje přítomnost certifikovaných a osobním kontaktem prověřených dul u porodu.

Porodnice je nositelem titulu Baby Friendly Hospital (nové okno). Od roku 2004 se zde provádí odběry pupečníkové krve k získání kmenových buněk.

Od 1.3.2015 byla naší porodnici udělena ministerstvem zdravotnictví akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných  zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek

V naší porodnici je užívána řada moderních porodnických postupů jako např. bezbolestné porody (od r. 1988), duplexní vyšetření pupečníku plodu (od r. 1987), silikonový zvon (od r. 1997). Od roku 1998 se dostávají do popředí alternativní metody vedení porodu. Rodičky mají možnost volného pohybu v první době porodní, kontrakce tlumí přirozeným způsobem pomocí teplé vody (sprcha, vana), používáním masážních pomůcek a rehabilitačních balonů. Ke zpříjemnění porodu doporučujeme poslech relaxační hudby, masážní olejíčky (vše k dispozici na porodním sále),respektujeme porodní plány a aktualizujeme vlastní tiskopis porodního plánu, který v nabídce zde (nové okno). V současné době většina  porodů v našem zařízení probíhá za účasti otce dítěte. Po porodu podporujeme bonding – kontakt kůži na kůži u matky, otce a dítěte. Ponecháním zdravého dítěte na porodním sále u matky minimalizujeme nutné procedury rušící ranný poporodní  kontakt matka-dítě..

Také po porodu je možný společný pobyt celé rodiny na nadstandardním pokoji. Pro lepší informovanost a připravenost těhotných žen k porodu byly v roce 1999 zahájeny oblíbené předporodní kurzy, cvičení a plavání těhotných. Porodnice akceptuje možnost ambulantního porodu (nové okno), při kterém rodička po několika hodinách po porodu opouští oddělení.

Plavání těhotných (nové okno) probíhá pod vedením specializované porodní asistentky vždy ve čtvrtek 16:00-17:00 v areálu Vyškovského aquaparku. Vstupné 40kč (pro pojištěnce některých pojišťoven ZDARMA), bez nutnosti objednání.

Kurzy předporodní přípravy (nové okno)kurz předporodní přípravy probíhá každé pondělí od 13.30 - 14.30 v jídelně na šestinedělí - poskytujeme bezplatně.  Více informací a konzultace na tel. 333. Předporodní kurz i cvičení poskytujeme ZDARMA i pro region Bučovice a Slavkov vždy ve středu od  ve středu 9 - 10.30, 9.00 - 9.45 cvičení a 9.45 - 10.30 předporodní kurz  v MC Wrtulka (nové okno)  v Bučovicích v areálu  polikliniky Bučovice.

Porody s individuálním přístupem a realizací vlastních porodních plánů jsou možné. Po domluvě provádíme porody do vody. Podrobnější informace a objednání do kurzů je množné na tel.č. 517 315 333. Prosíme, aby se rodičky, které plánují rodit v naší porodnici, dostavily na porodní sál k sepsání dokumentace ještě před přijetím. Sepisování dokumentace může proběhnout během poraden, nebo po telefonické domluvě jindy. Děkujeme.

Dny otevřených dveří (nové okno) formou jednorázové informativní schůzky jsou po dobu platnosti opatření vlády ČR proti šíření COVID19 pozastaveny. Po uvolnění příslušných opatření budou termíny zveřejněny.
 


Začátek vždy v 13:30, vstupné 50 Kč, které se hradí na hlavní pokladně ve vestibulu nemocnice. Na den ot. dveří je nutné se telefonicky objednat na č. 517 315 333, počet návštěvníků je limitován.
 

Nahoru