Upravit stránku

2016

UROLOGIE

Poděkování MUDr. B. Marcaníkové a zdravotní sestře M. Večeřové za vysoce lidský, morální a  profesionální přístup.

18.12.2016     P.K.

CHIRURGIE

Ráda bych touto cestou chtěla srdečně poděkovat celému týmu chirurgického oddělení v čele s prim. Mudr. Kubačákem a doufám, že všem bude tato zpráva s radostí předána.

Práce, kterou lékaři a sestry vykonávají není vůbec jednoduchá a pokaždé se nenaskytne příležitost k radosti či odpočinku při tak zodpovědném povolání. Alespoň tak jsem prostředí v nemocnici po operaci a kdykoli jindy vnímala já :-)

Velice si vážím skvělé péče a profesionality, hezkého prostředí a neméně milého lidského aspektu a smyslu pro humor, který člověka v takovém prostředí velice pozvedá.  

Mé zvláštní poděkování a především vyjádření naprosté důvěry patří zejména panu doktoru Martinu Bučovi, který mě operoval.

Všem přeji hodně síly, povzbuzení a radosti do další náročné práce !!!


14.11.2016      Bc. A.M.Š DiS

ODN

Poděkování MUDr. J. Hanslianové za nadstandardní pomoc při řešení onemocnění tatínka. Zejména za citlivé řešení zdravotní a sociální situace.
Poděkování prim. MUDr. J. Žákovi, Csc., lékařům, sestrám a veškerému personálu ODN za vzornou péči, trpělivost a ochotu s jakou se o tatínka starali.

Přeji všem hodně úspěchů v další práci a hodně spokojených pacientů.

14.11.2016    E.N.

CLR

jménem svého otce J. M. bychom rádi poděkovali celému personálu lůžkového oddělení rehabilitace za vzornou péči a osobní přístup.
 
S přáním hezkého dne
 
M.M.     8.10.2016

CHIRURGIE, INTERNÍ ODD., ARO

Poděkování primářům, lékařům a všemu zdravotnímu personálu oddělení chirurgie, interna II. a ARO za péči o 93letou maminku a následně i o pisatelku poděkování. V poděkování paní E.F. vyzvedává úžasnou spolupráci lidí všech zmiňovaných oddělení. Velké poděkování, uznání a obdiv především zdravotním sestřičkám, které kromě své odborné práce musí vykonávat nespočet dalších úkonů, které s jejich odborností možná ani nesouvisí a přes to všechno se vždy snaží být milé a vstřícné. Oceňuje jejich přístup k seniorům. Poděkování sanitářům za jejich práci.

1.8.2016     E.F.

RHB

Poděkování Bc. Haně Jeřábkové za trpělivý a odborný přístup při rehabilitaci.

11.8.2016    I.L.

INTERNÍ ODD.

Upřímné poděkování MUDr. Štěpánce Bednářové za vysoce lidský, morální a profesionální přístup . Svým profesionálním rozhodnutím mi zachránila život. Přeji všem zaměstnancům nemocnice na kraji města hodně úspěchů a ještě více takových spokojených pacientů jako jsem já.

11.8.2016     P.K.

CHIRURGIE

Poděkování MUDr. Kubalákovi za vstřícný, laskavý a lidský přístup při ošetření pana Ing. F.M. Nikdy mu nepřestanu být vděčný za pomoc.

18.8.2016          M.M.

CHIRURGIE, ARO

Obrovské poděkování všem zaměstnancům II. chirurgického oddělení a oddělení ARO vyškovské nemocnice za příkladnou a lidskou péči, kterou  mi věnovali po celou dobu mého pobytu a to od října 2015 do května 2016.
Díky patří primáři MUDr. Jiřímu Kubačákovi, že vůbec umožnil mou léčbu na jeho oddělení. Dále obrovský dík zástupci primáře MUDr. Jiřímu Polednikovi, který se mé léčby ujal a pustil se do náročné léčby s nejistým výsledkem. Nebál se pustit do případu, do kterého se nechtěli pustit ani fakultní nemocnice a od kterého zejména FN Olomouc dala ruce pryč. Kousek po kousku začal zpravovat to, co jiní doslova zpackali. Byly chvilky, kdy jsem přestávala věřit. A právě v takových chvílích mě dokázalo celé oddělení obrovsky podpořit.Dále MUDr. Martinu Bučovi a MUDr. Kubalákovi a všem ostatním lékařům, kteří na tomto oddělení pracují a kteří se mé léčby účastnili.Obrovské poděkování patří celému personálu operačních sálů. Lékaři a sestry dokázali uklidnit před každým výkonem. Jejich lidský přístup musím opravdu vyzvednout. Zažila jsem zde opravdu hodně, přes opětovné zavádění centrálního žilního katetru, epidurální anestezii až po zavedení centrálního portu.To vše by nešlo bez podpory dalšího ošetřujícího personálu , hl. kolektivu sestřiček v čele se staniční sestrou Hanou Crhonkovou. Na jejich práci nemohu nic vytknout a opět musím vyzvednout jejich profesionální a lidský přístup. Nic pro ně nebyl problém a vše šlo vyřešit. To platí i o sanitářkách, zřízencích a uklízečkách.Lidský přístup-v případě potřeby za mnou do nemocnice přišli ošetřit mě i v době svého osobního volna, mimo službu. Vždy dokázali člověka povzbudit a pozitivně naladit.Vůbec nezáleží na tom, do které nemocnice se dostanete, ale na lékařích, ke kterým se dostanete a zejména na jejich přístupu. Zde ve Vyškově byl perfektní. I malá okresní nemocnice může mít specialisty, kteří dokáží udělat víc než odborníci ve FN.

Ještě jednou obrovsky děkuji

S pozdravem        

7.7.2016       H.G.

TRN

Poděkování všem lékařům a celému personálu olicního oddělení Nemocnice Vyškov p.o. za péči, kterou mi věnovali po čas mé hospitalizace.

29.7.2016      H.H. s manželem

CHIRURGIE

Chtěl bych velice poděkovat za příkladnou péči a milé chovávání personálu chirurgie I. Zařízení pokojů, přístup sester a doktorů bylo opravdu na vysoké úrovni. Zvláště bych chtěl poděkovat paní Ivě Vlčkové (jménem si nejsem zcela jist), za neuvěřitelnou ochotu a empatii vůči mně a ostatním pacientům.  
Pobyt u Vás utekl velice rychle a nemocnici ve Vyškově budu nejen u nás v Prostějově chválit.
S pozdravem   

3.6.2016         L.V.

GYNEKOLOGIE

Chtěla bych poděkovat celému kolektivu Vašeho gynekologického oddělení a operačnímu personálu téhož oddělení. Dne 1.6.2016 jsem byla přijata na gynekologické oddělení Vaší nemocnice k operačnímu zákroku. Vzhledem ke svým zdravotním problémům jsem, bohužel, musela navštívit řadu zdravotnických pracovišť, takže si troufám říct, že můj názor je objektivní. Setkala jsem se tu s lidským přístupem, vlídností a skvělou péčí výše uvedených pracovníků. Přála bych si ve zdravotnictví více takto povolaných lidí.

2.6.2016         S.V.

TRN

Poděkování kolektivu plicního oddělení Nemocnice Vyškov p.o. pod vedením primáře MUDr. Pavla Daňka, lékařům, sestrám a všem ostatním zaměstnancům za jejich profesionální a obětavý přístup, který mi hodně pomohl  při mé hospitalizaci.

12.5.2016       MUDr. M.A.

GYN-POR

Poděkování všem doktorům a hlavně sestrám gynekologického oddělení. Pobyt v nemocnici ve mě vždy vyvolával nepříjemné pocity a stres, avšak po zkušenosti u Vás musím svůj názor přehodnotit. Milá a přátelská atmosféra, profesionální přístup a ochota ze stran zdravotního personálu na mě udělala velký dojem, děkuji. Mnoho úspěchů!!

2.5.2016      M.M.

CLR

Velké poděkování rehabilitačnímu oddělení pod vedením MUDr. Krejčíře. jsem s tímto oddělením velmi spokojená, přístup pana doktora i všech sestřiček a sanitářky byl velmi lidský. Ještě jsem se  s takovým přístupem nesetkala. Na oddělení to šlape  jako hodinky, na všechny moje dotazy mi bylo odpovězeno a vše řádně vysvětleno, což je pro mě velice důležité. Moc velké díky.

30.5.2016    L.N.

ODN

Poděkování celému kolektivu ODN ve Vyškově, především pak prim. MUDr. J. Žákovi, Csc., ošetřující lékařce MUDr. J. Hansliánové, všem sestřičkám a pomocnému personálu za příkladnou péči o mého devadesátiletého tatínka, pana A. H.

27.5.2016    dcera s rodinou

INTERNÍ ODD.

Před nedávnem jsem byl hospitalizován na III. interním odd., kterému velí primář MUDr. Synek. Ne jenom jemu, ale celému týmu lékařů sestrám i uklízečkám chci poděkovat za profesionální přístup a lidskost, se kterou se chovají k pacientům. Obzvlášť bych chtěl vyzvednout paní doktorku Synkovou, která se o moje zdravotní problémy stará už několik let a vše zdárně řeší. Dokonce mi zařídila i prohlídku  u lékaře v Bohunicích. Je vidět, že jí skutečně záleží na uzdravení pacienta. Nepoznal jsem jiná oddělení, ale pokud jsou takoví jako na interně III., tak můžete být na váš lékařský tým hrdá. 24.5.2016       M.Š.

TRN

Děkujeme kolektivu lékařů a zdravotnímu personálu plicního oddělení za vzornou péči a lidský přístup při ošetřování pana J. M. při jeho posledních dnech života.

Děkuje manželka s rodinou.

11.4.2016

NEUROLOGIE


V sobotu v odpoledních hodinách jsem se svojí dcerou byla nucená vyhledat pomoc na Vašem oddělení neurologie. Dcera trpěla velkými bolestmi. Setkali jsme se u Vás s velmi příznivým lidským i profesním přístupem, sloužící paní  doktorka Kadlčíková dceři zajistila ošetření, které jí hodně pomohlo. Dcera řeší svoje zdravotní problém dlouhodobě, ale s přístupem, jakého se jí dostalo od paní doktorky, se dosud nesetkala. Proto bych chtěla touto cestou poděkovat Vám i Vašemu personálu za to, že děláte nejen svoji profesionální práci, ale přidáváte k ní i lidský přístup a pochopení pro potřebu druhých.

Přeji Vám i celému kolektivu, ať máte radost ze své práce a také pěkné jarní dny

11.4.2016      L. Z.

CHIRURGIE

Osobní poděkování celému kolektivu chirurgického oddělení, především prim. MUDr. J. Kubačákovi a MUDr. L.Kleislovi za veškerou poskytnutou zdravotní péči, která vedla k záchraně dolní končetiny před amputací. Poděkování všemu personálu a vstřícné chování a profesionální přístup.

12.4.2016     H.P.

GYNEKOLOGIE a NOVOROZENECKÉ ODD.

Chceme poďakovať celému týmu na pórodnej sále, oddelení šestinedelia a novorodeneckého oddelenia za skvelý prístup a servis počas nášho pobytu u vás. Rodila som 22.-23. januára 2016 a naša úžasná dcérka sa narodila ráno o 7 hodine. Aj vďaka prístupu počas pórodu a po ňom je naša Ema jedno pokojné a vyrovnané dieťa. Má už dva mesiace :). S manželom vás všetkých pozdravujeme a posielame malé pripomenutie na nástenku prvého i druhého poschodia :). Prajeme všetko dobré. Šíríme meno ďalej medzi priaťeľmi - prvorodičkami či inými ženami na Slovensku.

7.4.2016   E. a M.M.      Bratislava

 INTERNÍ ODD.

Poděkování lékařům a všemu personálu III. internímu oddělení za příkladnou a profesionální péči.

14.4.2013     V.P. Zbýšov

CHIRURGICKÉ ODD.

Poděkování MUDr. Tomáši Kačurikovi a MUDr. Jaroslavu Kubalákovi a sestřičkám chirurgické ambulance za příkladnou péči, lidský přístup a profesionální dokonalost při léčbě mých popálenin. Jejich ochoty a nadstandardních služeb si velmi vážím.

18.4.2016   K.C.

TRN

Poděkování personálu plicního oddělení Nemocnice Vyškov, lékařům pod vedením primáře MUDr. Pavla Daňka, ošetřujícímu lékaři MUDr. Milanovi Judáskovi a MUDr. Květě  Barteysové a ostatním lékařům konajícím službu, zdravotním sestrám vedeným vrchní sestrou Šárkou Kolouchovou i všem ostatním zaměstnancům za vstřícnost, ochotu, profesionální, příkladnou a obětavou péči při mé více než třítýdenní hospitalizaci.

S přáním mnoha úspěchů

16.4.2016     Ing. Z. H.    Rousínov

UROLOGIE

Podruhé po nedlouhé době jsem byl hospitalizován na urologickém oddělení. Byl jsem maximálně spokojený s přístupem lékařů i personálu. Vzhledem k tomu, že nemám rád anonymní dotazníky, rád bych tímto způsobem zaslal poděkování za práci, perfektní a citlivý přístup všemu konajícímu personálu, se kterým jsem přišel do styku. Opět jsem se zde setkal se vzorným přístupem a perfektní péčí o pacienty.

28.4.2016       J.S.     Hoštice-Heroltice

CHIRURGIE

Dobrý den, chtěl bych, aby jste udělili velkou pochvalu na profesionalitu a velkou ochotu sestřičkám na ambulanci chirurgie zvl. sestře Matuškové Jarmile, kde jsem byl velice spokojen.
Moc děkuji za předání mého vzkazu
1.3.2016    J.D.

INTERNA

Chtěla bych  vyjádřit poděkování a úctu k vašim zaměstnancům, především panu primaři interního oddělení MUDr.Oldřichu Synkovi , zástupci primaře MUDr. Jiřímu Pinkovi , MUDr.Ireně Synkové , MUDr.Alici Řezníkové , MUDr.Josefu Veselému , všem sestřičkám na JIP a  I.interním oddělení za skvělou péči o mého manžela Stanislava Švehlu.Po celou dobu pobytu manžela od 12.2.2016 na JIP a od 15.2.2016 na lůžkovém oddělení I.interna se všechen personál staral obětavě a nadstandartně.Velice si vážím práce těchto zdravotních zaměstnanců  a přeji všem spravedlivější finanční ohodnocení jejich úsilí v nelehké situaci současného zdravotnictví  

1.3.2016            S úctou        R.Š.  

ODN

Rádi bychom touto cestou poděkovali lékařům, sestrám a dalšímu veškerému personálu ODN, kteří se vzorně starali o mého manžela J.H., našeho tatínka a dědečka při jeho pobytu na jejich oddělení. Děkujeme za jejich trpělivost a ochotu s jakou mu poskytoval i vzornou péči v jeho těžkém životním období a tím i nám pomohli celou situaci zvládnout. Přejeme všem, aby měli co nejlepší podmínky pro svoji práci, hodně spokojených pacientů a rodinných příslušníků svých pacientů, o které se tak krásně a profesionálně starají.

1.3.2016        manželka s dětmi, snachou a vnoučaty

GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODD.

Poděkování gyn-por. týmu za veškerou péči a průběh mého prvního a pro mě, při prvním dojmu, těžkého porodu. Děťátko se má čile k světu a roste nám před očima. Mnohokrát děkuji a za pár let se uvidíme zase :). Pěkný den a spoustu krásných porodů přeje

15.3.2016   Milišek, maminka Lucka a taťka Radim

Ve vaší nemocnici jsem byla velmi spokojena od začátku až do konce. A to jsem se jako prvorodička docela bála, jak svoji první hospitalizaci zvládnu.

13.3.2016            K.

DĚTSKÉ ODD.- prim. MUDr. P. Mokroš

Velké poděkování panu primáři dětského oddělení MUDr. Pavlu Mokrošovi.
Pan doktor Mokroš již léta nezištně zabezpečuje kvalifikovanou lékařskou péči na akcích pořádaných naší školou. Bez nároků na odměnu
doprovází v době svého volna žáky a pedagogy na lyžařských kurzech, školních výletech a kurzech vodní turistiky.

Jako ředitel školy s téměř osmnáctiletou praxí nyní vnímám značný nárůst osobní zodpovědnosti za zdraví žáků. Důvodem není, že bychom je posílali do stále riskantnějších aktivit, ale prostý fakt, že ruku v ruce s nárůstem administrativy a nesmyslných předpisů se z naší práce pomalu vytrácí zdravý selský rozum.
Díky tomu, že se v průběhu pořádaných akcí mohu spolehnout na spolupráci s člověkem, který je nejen na slovo vzatým odborníkem, ale i přirozenou morální autoritou,jsem si jistý tím, že je pro bezproblémový průběh akce vždy učiněno maximum možného.
S pozdravem a přáním mnoha osobních i pracovních úspěchů.

21.3.2016                   Mgr. P.D., ředitel školy
 

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti