Upravit stránku

Poděkování pacientů

BŘEZEN 2024

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážená paní, 

na základě rozhovoru s Vámi (minulý týden) bych Vás chtěl požádat o předání obrovské pochvaly prostřednictvím ředitelství Nemocnice Vyškov. Jedná se
o neurologické oddělení. Tam mi před několika lety doslova zachránili život po velmi těžké mozkové příhodě a dalších komplikacích. Teď jsem zcela samostatný. 

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval úplně všem lékařům, lékařkám, sestrám a dalšímu personálu za vynikající péči o pacienta. Přístup všech je nejen profesionální, ale především velmi lidský. Jsem si vědom, že tato práce je nesmírně náročná a vyčerpávající. Lékaři se setkávají každý den s obrovským  množstvím pacientů a řeší spoustu velmi náročných odborných problémů. I přes to všechno je jejich přístup klidný a laskavý. Viz moje vyšetření na neuropatii minulý týden.

To vše platí o MUDr. Řezníčkové, MUDr. Macháčovi a MUDr. Tučovi.

Velmi děkuji 

S pozdravem

M. B., Vyškov                                                                                                         25. 3. 2024

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Radi by sme sa poďakovali celému tímu lekárov, asistentiek a sestričiek pána primára MUDr. Josefa Eima, ktorý sa o nás celý čas staral a pomohol nám priviesť na svet nášho synka Sebastianka. Špeciálne by sme radi poďakovali pánovi doktorovi
MUDr. Vašíčkovi za jeho profesionálny a rozvážny prístup, pani MUDr. Kollárovej, pani porodnej asistentke Minaříkovej za podporu, pani porodnej asistentke Kašparkovej za jej citlivý a láskavý prístup a taktiež pani porodnej asistentke Loveckej za jej rady, ochotu a podporu.

H. Š. a F. S.                                                                                    

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane primáři,

v tomto měsíci jsem na doporučení MUDr. Gebauerové podstoupila zákrok na Vašem oddělení. Chci poděkovat celému Vašemu týmu. Oceňuji vstřícný a obětavý přístup. Především to, že jste vyhověli a respektovali mé přání bezkrevní léčby, i když to možná pro Vás znamenalo určitou míru rizika. Moc si toho vážím. Našla jsem v Bibli pěkný verš, který se vztahuje na Vás „Štědrému člověku se bude dobře dařit, a kdo osvěžuje druhé, bude sám osvěžen“ Přísloví 11:25. Chci také předat poděkování od pí I. K., která s vděčností vzpomíná, že byla u Vás první pacientkou se stejným přáním.

Přeji Vám samé spokojené pacientky.

Ať se Vám daří při Vaší záslužné práci.

J. G.                                                                                                                          19. 3. 2024

 

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ, ARO

Vážený pane řediteli,

okolností mé 14ti denní hospitalizace mě přiměly k tomu, abych Vám napsal tento děkovný list. Především bych chtěl poděkovat primáři urologického oddělení MUDr.  Kabilkovi, MUDr. Kučerovi, MUDr. Novákové a MUDr. Zmrzlé z oddělení ARO za profesionální provedení těžké operace. Dále bych chtěl poděkovat odd. ARO za příkladnou pooperační péči. Velké poděkování patří také personálu urologického oddělení, zvláště sestřičce Chaloupkové za její každodenní péči, kterou mi věnovala. Děkuji i sanitářkám a uklízečkám za vzorný pořádek. Na vysoké úrovni byla jak péče, tak kvalita služeb a stravování.

Děkuji

J. S.                                                                                                                    10. 3. 2024

 

CLR

Vážený pane řediteli,

chtěl bych Vašim prostřednictvím poděkovat celému personálu z Centra léčebné rehabilitace - lůžkové oddělení Nemocnice Vyškov, především  paní MUDr. Lucii Hrabalové, za vzornou a příkladnou péči při mé hospitalizaci od 13. 2. do 6. 3. 2024.

Ing. A. D., Vyškov                                                                                                  7. 3. 2024                                                    

 

ÚNOR 2024

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování za příkladnou a skvělou odbornou péči, kterou poskytuje ve vaší Nemocnici ve Vyškově Chirurgické oddělení - odborná ambulance, prim. MUDr. Jiřího Polednika. Děkuji za snahu, ochotu a laskavost zejména mému ošetřujícímu lékaři MUDr. Lukáši Migovi, zdravotnímu personálu - Zuzaně Petrželové, Ivetě Ryšánkové, Evě Rozehnalové a ostatním, kteří v době mého úrazu a dalších kontrolních ošetření vytvářeli klidnou, příjemnou atmosféru
a vykonávali odborný a profesionální přístup. Velice si tohoto přístupu vážím.

S úctou

H. M., Pustiměřské Prusy                                                                                   19. 2. 2024

 

CNP

Ráda bych tímto chtěla poděkovat, oddělení Centrum následné péče, primářce
MUDr. Babjakové všem lékařům sestrám a ostatním zaměstnancům oddělení B
za příkladnou péči o mojí maminku O. V., za lidský přístup, porozumění
a ohled za celou rodinu.

dcera Iveta, Olomouc                                                                                            17. 2. 2024

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

už je to viac jako týždeň od porodu našej dcerky Anežky a ja som stále plná krásných spomienok na porod a šestonedelie vo vašej nemocnici. Chcela by som sa Vám preto ešte raz aj takto cez email zo srdca poďakovať. Prosím, ak je to možné, preposlite tento email mojím drahým porodným asistentkám, paní Vejmolovej a pani Kramnej. Veľmi by som sa im chcela ešte raz poďakovat. Porod Anežky pre mňa navždy zostane zážitkom lásky a starostlivosti. Veľmi vám ďakujem za všetku starostlivosť, trpezlivosť, povzbudzovanie keď som to už vzdávala, že ste boli so mnou a do konca ste mi verili. Že som si mohla Anežku porodiť doslaova do rúk, všetko si to uchovavam v srdci
a som Vám veľmi vďačná.

Takýto prístup by som želala všetkým rodickam. Ďakujem Vám zo srdca. V prílohe pripájam foto Anežky aj so súrodencami.

Želám Vám všetko dobré a vždy na Vás budem s láskou spomínať.

K. B.

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane primáři,
chtěla bych Vám velice poděkovat za možnost pokusit se Vaší porodnici o VBA2C.

Porod proběhl ve čtvrtek, chvíli vypadal jako nepostupující, byl jste mě sám zkontrolovat ve chvíli, kdy se opět rozběhl a za nedlouho byl úspěšně dokončen. Velice si vážím toho, jak k ženám po sekcích přistupujete a že nám dáváte možnost pokusit se rodit přirozeně. Velké díky bych zároveň chtěla vyjádřit i Vašim zaměstnancům
na porodních sálech, speciálně potom PA Veronice a PA Denise, která se mnou
ve čtvrtek porod dokončila.

S přáním všeho dobrého

J. M. a M. M.                                   

 

LEDEN 2024

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ, RDO, ORL


Vážený pane řediteli,

velmi děkuji za poskytnutí lékařské péče ve Vaší nemocnici, do které jsem byl přivezen
před Vánocemi.

Byl jsem hospitalizován a léčen na neurologickém oddělení pod vedením paní primářky MUDr. Kadlčíkové a jejího týmu (MUDr. Barteysem, MUDr. Račkem, MUDr. Ing. Benešovou). Vzorně se o mě starali všechny sestřičky, sanitářky a sanitáři oddělení NJIP, N1, N2 pod vedením Mgr. Ryškové, Bc. Fryčové a staniční sestry paní Přecechtělové. Na radiologickém oddělení jsem byl vyšetřován panem prim. MUDr. Kederem, Bc. Vránou a dalšími pracovníky tohoto oddělení. Na ORL ambulanci jsem byl vyšetřen
paní MUDr. Dostálovou a sestřičkami. A určitě se o mě starala celá řada dalších lékařů, sestřiček atd.

Konstatuji, že mne velmi mile překvapila ochota, slušnost a přístup k nemocným, odbornost a profesionalita, se kterými jsem se setkal, a to nejenom na výše citovaných pracovištích.  

Vážený pane řediteli, jsem rád, že mohu napsat tento děkovný dopis. Můžete být právem hrdý na práci lékařek, lékařů, sester, sanitářek a sanitářů a dalších pracovníků Vaší nemocnice.

Navíc musím pochválit nemocniční stravu, která byla dobrá a pestrá.

Ještě jednou děkuji.

S úctou

J. J. Drnovice                                                                                                             21. 1. 2024

 

PROSINEC 2023

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ


Velké poděkování všem lékařům a zdravotnickému personálu z oddělení 3 chirurgie muži
pod vedením primáře MUDr. Jiřího Polednika a ošetřujícího lékaře MUDr. Pavla Kuby
za péči a záchranu zraněné nohy mého manžela M. K.
Jste všichni skvělí.    

D.  K.                                                                                                                20. 12. 2023

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den, vážený pane řediteli,

ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování gynekologickému oddělení vaší nemocnice,
kde byla odoperovaná a následně hospitalizovaná moje maminka (ročník 1938) v období
1. - 8. prosince 2023. Poslední roky žije v Pístovicích, sama si zavolala záchranku
pro narůstající bolest břicha a zad. Na příjmu, na oddělení, na ARO se k ní chovali lékaři
i sestřičky skvěle. Nemohla si vynachválit laskavý a lidský přístup. Bydlím v Brně, takže jsem využívala jako zdroj informací o jejím stavu telefon a musím konstatovat, že mne až dojala ochota a vstřícnost lékařů a sester - naprosto nestandardní, protože u vás není pacient jen diagnóza, ale zůstává člověkem.

Prosím proto, předejte moje i maminčino poděkování primáři Eimovi a celému jeho oddělení.

Ať se vám všem dobře daří!

S pozdravem

J. P.                                                                                                                    10. 12. 2023

 

LISTOPAD 2023

PLICNÍ ODDĚLENÍ, CNP

Děkuji za záchranu života prim. MUDr. Milanu Judáskovi z plicního oddělení, všem lékařům, sestřičkám a dalším zaměstnancům za obětavý přístup. Díky i všemu personálu za profesionální péči. Velké díky patří celému oddělení CNP-A pod vedením primářky Andrei Babjakové. Děkuji rehabilitační sestřičce Kristýnce, která mě opět postavila na nohy. Přeji všem pevné zdraví, pohodové Vánoce a do nového roku hodně úspěchů.

Vaše vděčná pacientka

B. Š.                                                                                                                      30. 11. 2023

 

ORL

Dobrý den,

dcera byla v listopadu na ORL na odstranění nosní mandle, ale chtěla bych moc poděkovat
za milý a vlídný přístup paní doktorky a sester a celého personálu. Byla jsem moc spokojena. Prosím o zveřejnění pochvaly.

Děkuji

D. H.                                                                                                                         15. 11. 2023

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

dnes jsem se po týdnu vrátila z oddělení GYN-POR a chtěla bych poděkovat celému personálu za profesionalitu. Úžasný operatér MUDr. Vašíček, vždy vše dopodrobna vysvětleno, odvedena úžasná práce, kolektiv sestřiček na operačním sále byl od začátku profesionální a velmi příjemný a tak stejně i sestřičky na oddělení…musím konstatovat jen a jen pozitiva a ostatní nemocnice a oddělení by si zde měly vzít příklad!

Díky! 

P.                                                                                                                             15. 11. 2023

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane Horáku,

velice bych chtěla poděkovat všem, celému týmu na gynekologické jednodenní ambulanci,
na oddělení, kde jsem strávila jeden pracovní den. Sestřičky, doktoři i doktorky, které jsem měla tu možnost v průběhu jednodenní gynekologie dne 13. 11. 2023 potkat, byl odborný, laskavý a ochotný personál s lidským přístupem a pochopením. Mám možnost porovnat veřejné zdravotnictví u nás a v Irsku či Skotsku a musím dát jedničku s hvězdičkou jednoznačně zdravotnictví v Čechách. Vzhledem k tomu, že se jako laik, člověk zcela odevzdává do rukou lidem, kterým dává souhlas téměř se vším, co se jeho zdraví a života týče, (i vzhledem
k podepsání nesčetných svolení před samotným zákrokem) musím říct, že pokud budu muset ještě někdy navštívit nějakou nemocnici, pak nebudu váhat nad „lokálností" Nemocnice
ve Vyškově.

Velice děkuji Všem, které jsem měla tu příležitost potkat.

K. S.                                                                                                                          14. 11. 2023

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ, CNP

Dobrý večer, pane řediteli,

nedá mi to vám neposlat zprávu. Od září u vás v nemocnici ležel můj tatínek na oddělení interním a pak byl přeložený na oddělení dlouhodobě nemocných, kde bohužel zemřel. Jen vám chci moc poděkovat za celý váš úžasný personál, díky kterému můj tatínek odešel s tou největší možnou péčí a důstojností, ať už jsem komunikovala s paní doktorkou, primářkou nebo sestřičkami, vždy byli moc milé, vstřícné a ochotné.

S pozdravem

R. P.                                                                                                                          9. 11. 2023                                                                                                               

 

ŘÍJEN 2023

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

S velkou úctou a uznáním děkujeme všem lékařům, sestřičkám a zaměstnancům za péči,
které se nám dostalo během naší hospitalizace ve dnech 16. 10. – 27. 10. 2023. Děkujeme
za profesionální, svědomitý, citlivý a laskavý přístup, za vlídná slova a úsměvy. Děkujeme
za to, že se na gynekologickém oddělení léčí také srdcem.

Š., Š., H., CH., H., B., S., B.                                                                                 26. 10. 2023

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

dne 23. října 2023 jsem byla po déletrvajících nepravidelných bolestech břicha hospitalizovaná v Nemocnici Vyškov, p. o. Poté jsem se podrobila operaci žlučníku. Přístup celého oddělení pod vedením primáře MUDr. Jiřího Polednika byl nejen profesionální, ale i velmi lidský. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří o mě po dobu mé hospitalizace pečovali,
MUDr. Polednikovi, jeho zástupci MUDr. Bučovi a celému sesterskému i nezdravotnickému personálu chirurgického oddělení, za péči jak operační, tak i pooperační, která mi byla poskytnuta v období od 23. 10. 2023 do 26. 10. 2023. Všichni vykonávají svou práci velmi odpovědně a vstřícně. To všechno člověk ocení zejména v situaci, kdy je zcela odkázán
na druhé. Přeji Vám všem ve Vaší náročné práci hlavně pevné zdraví, pohodu a mnoho spokojených klientů.

S úctou

Ing. J. H., Pístovice                                                                                              26. 10. 2023

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Dne 13. 6. po úspěšné srdeční resuscitaci mým synem a týmem záchranné služby jsem byla převezena na oddělení intenzivní péče do Nemocnice Vyškov. Chtěla bych vyslovit vděčnost
a velký dík za to, že mě vrátili zpět do života. Zároveň chci poděkovat panu primáři, lékařům
a zdravotníkům z interního oddělení, kteří mě po dobu mého pobytu ošetřovali a také za mnoho povzbuzujících slov. Velmi si vážím pěkného přístupu k pacientům. Dne 2. 6. 1939 jsem se poprvé narodila a díky Vám 13. 6. 2023 podruhé! Hluboce se skláním před Vaším posláním
a ještě jednou Vám všem srdečně děkuji.

M. K. Bučovice                                                                                                      19. 10. 2023   

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

jmenuji se E. S., včera jsem byla na ošetření v ambulanci chronických ran
u pana MUDr. Jaroslava Kubaláka a chtěla bych se poklonit výkonu pana doktora, jeho přístup
a ošetření bylo dokonalé, a při té spoustě pacientů v čekárně, klobouk dolů. To platí i jeho sestřičkám, milé a laskavé.

Děkuji, že máte takové lékaře.

Hezký den přeji

S.                                                                                                                               13. 10. 2023

 

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,
chtěla bych alespoň touto formou poděkovat týmu Neurologického oddělení Vaší nemocnice za příkladnou péči o mého dědečka pana K. J. (r. 1929), který zde byl hospitalizován
po hemoragické CMP uplynulého 1,5 měsíce. Jmenovitě patří náš velký dík paní doktorce Vlastě Peškové, která se na celý měsíc stala ošetřující lékařkou dědečka na standardním oddělení. Musíme vyzdvihnout její neutuchající vstřícnost v prakticky každodenním jednání telefonicky se mnou či osobně s dědečkovou družkou. Dokázala srozumitelně vysvětlit zdravotní stav, trpělivě odpovědět na veškeré dotazy, nadto vždy najít vhodná slova empatie, pochopení a podpory při zachování realistického obrazu zdravotního stavu dědečka.
Za mimořádnou dále považuji vstřícnost veškerého personálu nemocnice během telefonátů se mnou. Při jejich pracovním vytížení je to opravdu něco výjimečného.
Přeji Vám mnoho zdraví a Vaší nemocnici vstřícný personál i vděčné pacienty.
S úctou

R. Ž.                                                                                                                        12. 10. 2023

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobry den, pane řediteli,
touto cestou bych vám ráda poděkovala za velice dobrou péči na oddělení chirurgie II. ženy, lůžková část. Veškerá pomoc, přístup byl na velmi dobré úrovni.

Ještě jednou moc děkuji

H. Š.                                                                                                                          9. 10. 2023

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

ráda bych, pokud je to možné, touto cestou poděkovala za profesionální a lidský přístup
při ošetření našeho pětiletého vnuka včera na chirurgické pohotovosti, a při následné hospitalizaci na dětském oddělení, kde sestřičky byly až neskutečně hodné.

Moc děkujeme za Váš přístup

rodina U.,  Zaječí                                                                                                      2. 10. 2023

 

ZÁŘÍ 2023

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

ráda bych touto cestou pochválila dětské oddělení Vaší nemocnice. Byla jsem zde hospitalizována se synem V. Z., a to již dvakrát tohoto roku. Poprvé v dubnu, kdy měl jako novorozenec močovou infekci, podruhé nyní v září s rotavirovou gastroenteritidou. Pokaždé jsme byli nuceni navštívit pohotovost, poté následovala hospitalizace na JIP.

V obou případech jsem se vždy setkala jen s milým a velmi ochotným personálem s profesionálním přístupem. I na pohotovostní ambulanci, i na oddělení. Zvláště bych chtěla poděkovat paní doktorce Liškové, která nás měla na starosti v průběhu obou hospitalizací. Přístup paní doktorky i sestřiček byl vždy lidský a nápomocný, čímž dokázali vytvořit
na oddělení příjemnou atmosféru. Na vybavení oddělení je vidět, že by potřebovalo nějaké investice, což by si lékaři a sestřičky opravdu zasloužili, nicméně na celkovém dojmu to nic nemění díky jejich profesionalitě a entuziasmu. Jako lékařka si toho velmi cením, protože vím, jak je naše práce náročná po stránce psychické i fyzické.

S pozdravem a přáním pevného zdraví Vám i všemu personálu nemocnice

MUDr. E. Z.                                                                                                             25. 9. 2023

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

dnes jsme museli se synem navštívit vaší chirurgickou ambulanci (pohotovost) a chtěla bych vám moc poděkovat za profesionální a přátelský přístup vašeho personálu. Se synem skvěle komunikovali a i přes jeho strach z lékařů vše proběhlo naprosto v pohodě.

Moc děkuji

s přáním pěkného dne

U.                                                                                                                         9. 9. 2023

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

v období od 5. 9. 2023 do 8. 9. 2023  jsem byla hospitalizována s lehčím úrazem
na chirurgickém oddělení 2 ve vyškovské nemocnici. Na tuto hospitalizaci musím vyjádřit jen samou chválu: především na odbornou a pozornou péči všech lékařů (totéž platí i o mladé paní doktorce na pohotovosti a ambulanci chirurgického oddělení), dále všech sestřiček a dalších zaměstnanců na oddělení. K pohodě přispívá i nové vybavení, čistota na oddělení, ale i příjemné chování sestřiček a dalších pracovníků a pracovnic.

Vůbec se tato situace nedá v žádném směru srovnávat se situací v minulosti. (Pravdou ovšem je, že v minulosti hodně vzdálené, kdy jsem se občas zde jako pacientka, nebo matka pacienta vyskytla).

S pozdravem a poděkováním všem, kteří se na zlepšení podílí

D. D., Vyškov                                                                                                           8. 9. 2023

 

ODDĚLENÍ LÉČEBNÉ VÝŽIVY A STRAVOVÁNÍ, ORL, DO

Vážený pane řediteli, 

dovolte mi touto cestou poděkovat - znovu - za nejlepší péči vašeho nutričního týmu vedeného paní Mašlejovou. Byl to koncert, kdy jsem se mohla spolehnout i v těžších chvílích hospitalizace dcery na to, že i o mě, jako doprovázející osobu se složitou dietou, bude postaráno. Moc děkuji, opravdu je to velká pomoc. 

Pane řediteli, naše mnohaletá spolupráce s paní Mašlejovou ukázala, že máte výborný tým mezi nutričními. Přeji všem v týmu nutričních, ať je práce pořád baví, dělají to moc dobře! Věřte mi, že mám přehled v komunitě pacientů trpící stejným dietním omezením a můžu s klidem v srdci prohlásit, že přístup paní Mašlejové je nadstandardní, velmi profesionální a vstřícný. Je jen málo nemocnic v republice, které se dokáží připravit tak skvěle na hospitalizaci pacienta s tak náročnou dietou, ta vaše to umí. Moc děkuji! Paní Mašlejová, jste skvělá a jsem moc ráda,
že děláte tuto práci. Děláte ji moc dobře!

Zároveň ale nemohu zapomenout na pochvalu zdravotníků na ORL oddělení a dětské JIP. Všem díky, byli jste skvělí a moc dobře se mi s Vámi spolupracovalo. Děkuji za veškerou péči.

Zároveň Vám, pane řediteli, přeji mnoho sil a odhodlání. Za mého pobytu bych viděla i mnoho podnětů ke zlepšení, ale nechci, aby bylo předmětem mého mailu. Snad se jen těšíme
na rekonstrukci dětského oddělení a tleskáme nad již provedenou rekonstrukcí na oddělení ORL.

Závěrem tedy děkujeme za péči ve Vaší nemocnici a srdečně zdravíme všechen personál,
se kterým jsme mohly být v kontaktu.

S pozdravem

Ing. I. R. a A. R.                                                                                                      4. 9. 2023

 

SRPEN 2023

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli, 

v sobotu dne 26. 8. 2023 jsem byl hospitalizován na neurologickém oddělení vaší nemocnice se srdeční arytmií. Chci vyzvednout přístup službu konajícího lékaře na tomto oddělení, bohužel neznám jeho jméno, přístup sester na JIP oddělení i lékařce na CT.  Hlavně chci však poděkovat celému neurologickému oddělení pod vedením paní primářky MUDr. Kadlčíkové a MUDr. Račka, za jejich přístup, lidskost a osobní přístup. Věřím však, že tento přístup mají ke každému pacientovi. I vystupování i chování hlavní sestry a všech dalších děvčat byl vynikající. Nebyl jsem 62 let hospitalizovaný, takže jsem byl trochu psychicky špatný,
ale s jejich pomocí jsem vše zvládnul. Ještě jednou všem velmi děkuji a přeji hodně úspěchů
ve Vaši náročné práci.

Přeji hezký den

R. A.                                                                                                                         30. 8. 2023

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s prosbou, abyste v rámci Vašeho postavení předal poděkování lékařům chirurgie MUDr. Martinu Bučovi a MUDr. Jaroslavu  Kubalákovi. Dne 31. 7. 2023 jsem byl přijat na chirurgické oddělení v akutním stavu. Následně jsem byl operován výše uvedenými  kolegy. Dle  popisu byl zákrok problematický, komplikovaný s výrazně delší  časovou zátěží. Jelikož jsem se jako jejich  kolega  v počátcích zavedení této operace zabýval i laparoskopickou operativou, dokáži si uvědomit náročnost v tomto případě.
I pooperační péče byla s účastí sester 3. chirurgie  na vysoké odborné a lidské úrovni. 

Proto ještě jednou Vás  prosím o mé poděkování a pochvalu jim za precizní výkon, který je
i obrazem kvality práce, mohu-li říct, mých kolegů na mém bývalém pracovišti.                                                               

MUDr. L. K., Vyškov                                                                                                29. 8. 2023

 

NEUROLOGICKÉ, INTERNÍ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane řediteli a celé vedení vaší nemocnice.

Minulý týden se mi stala taková rychlá velká nevolnost a dostala jsem se k vám do péče. Chci moc poděkovat všem z oddělení neurologie a II. interny za to, jak o mě pečovali. Byla jsem opravdu v dobrých rukou doktorů, sestřiček, všech ostatních odborníků, sanitářek, ale i čistušek. Všichni byli velmi ochotní, milí a vstřícní, svoji práci dělali profesionálně a při tom s laskavostí. Nemocnici jsem opouštěla v dobrém stavu a s pocitem dobrých lidí kolem sebe.

Děkuji

J. K.                                                                                                                           11. 8. 2023                                                                                                   

 

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ, INTERNÍ ODDĚLENÍ

Dobrý večer, pane řediteli,

před vánoci jsem byl hospitalizován 2x na oddělení URL a minulý týden na interním oddělení, včetně vyšetření na kolonoskopii. Chtěl bych touto cestou poděkovat lékařům za perfektní ošetření. Mé poděkování patří také veškerému personálu uvedených oddělení za perfektní péči.

S pozdravem

Mgr. J. H.                                                                                                                 7. 8. 2023

 

ORL

Vážený pane řediteli, přeji Vám dobrý den.

Ve dnech 24. - 31. července 2023 jsem byl po třech letech opět hospitalizován na oddělení ORL. Bylo tomu tak již počtvrté od roku 2014. Dovoluji si Vám sdělit vysokou spokojenost
s veškerou péčí a pozorností, která mně byla poskytována.
Paní doktorka Dostálová a všechny pracovnice oddělení působily jako vždy velmi erudovaně, pečlivě, lidsky, mile a věnovaly nám pacientům velkou pozornost, rozdávaly dobrou náladu. Organizace práce se zdála být perfektní. Cítil jsem se velmi dobře. A jsem hrdý na to, že máme ve Vyškově takové oddělení. Už od roku 2013 let jsem v péči ambulance ORL a tento přístup je trvalý. Věřím, že i Vy máte radost z oddělení ORL. Vážený pane řediteli,  přeji Vám hodně zdraví, radostí a také úspěchy ve funkci, spokojené pacienty a spokojené zaměstnance.
Spokojený pacient
J. N., Vyškov                                                                                                            6. 8. 2023

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane řediteli,

ráda bych poděkovala vašemu internímu oddělení za péči při mé hospitalizaci. Prosím Vás
o předání této zprávy:

Vážení lékaři, sestřičky a sanitárky interního oddělení 2 Nemocnice ve Vyškově,

ráda bych touto cestou upřímně poděkovala za péči, kterou jste mi poskytovali během mého pobytu v nemocnici. Byla jsem u vás hospitalizována od 12. 6. do 14. 7. 2023. Uvědomuji si, že jsem byla ve velmi vážném stavu a že jste mi v podstatě zachránili život. Vaše obětavost, profesionalita a laskavost mi pomáhaly procházet tímto těžkým obdobím.

Chci poděkovat každému jednotlivci na tomto oddělení za vaši lidskost, péči a ohleduplnost. Vážím si vaší spolupráce, komunikace a ochoty, se kterou jste ke mně přistupovali. Zvláště chci poděkovat za léčbu a trpělivost mé ošetřující lékařce MUDr. Holcmanové.

Děkuji, že jste se mnou jednali s velkým pochopením a soucitem. Vaše práce má zásadní vliv na zlepšení zdravotního stavu pacientů, a já jsem vděčná za vaši ochotu a péči, kterou poskytujete každý den.

Přeji vám všechno dobré do budoucna a děkuji, že jste mi poskytli tak kvalitní péči.

S úctou,

J. K.                                                                                                                          6. 8. 2023

 

ČERVENEC 2023

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

chtěla bych za celou naši rodinu ještě jednou poděkovat a moc pochválit za přístup a péči všechny sestřičky a lékaře neurologického oddělení, především oddělení neurologické JIP,
kde dědeček, J. K. strávil většinu svého pobytu v nemocnici  4. 6. - 13. 7. 2023.

Děkujeme

K.                                                                                                                  28. 7. 2023

 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování celému dětskému oddělení při hospitalizaci mého syna A. M. (3 roky). Syn byl hospitalizovaný od 23. 7. 2023 do 25. 7. 2023. Jsem ráda, že má Nemocnice Vyškov dětské oddělení a nemuseli jsme do Brna. Snad se nezapomene
na jeho rekonstrukci a modernizaci sociálního zařízení. Ještě jednou mnohokrát děkuji všem
za profesionální péči a vstřícný přístup.

S úctou a díky

R. T.                                                                                                                          28. 7. 2023

 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

chtěla bych jen touto cestou poděkovat všem, kteří se postarali o dceru Nikol v sobotu
dne 1. 7. 2023, kdy byla potřeba po febrilních křečích intubace a převoz na ARO do Brna. Speciální díky patří sestřičce, která nás doprovodila k sanitce, bohužel nevím jméno, ale slíbila jsem ji, že se ozvu, jak to dopadlo, tak snad se k ní tento mail dostane. Čtyři dny jsme strávili
v Brně a už jsme v pořádku bez následků doma, ještě jednou děkujeme.

Jana S.                                                                                                                       12. 7. 2023

ČERVEN 2023

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane Horáku,

ráda bych se s Vámi podělila o moji zkušenost s pobytem ve Vyškovské nemocnici. Po dlouhém rozhodování jsem si pro svůj první porod vybrala právě Vyškovskou porodnici a dobře jsem udělala.

Porodní asistentka paní Čtvrtníčková byla skvělá - díky ní jsem věděla, co mám dělat a vůbec jsem se nebála. Porod byl rychlý, ale bohužel s následným zjištěním velkého poranění.

Na novorozeneckém oddělení mi moc pomohli. Postarali se o malého, naučili mě veškerou péči kolem miminka, neustále mě podporovali a dodávali optimismus. Myslím, že pátý den po porodu jsem se rozkojila jen díky sestřičce Menšíkové.

Na oddělení šestinedělí nemůžu také nic vytknout. Sestřičky se pořád chodily ptát, jestli něco nepotřebuji. Paní doktorka Osičková byla velmi empatická a každý den mi zvedla náladu. A ten nový bufet pro maminky je skvělý.

Největší moje poděkování a úcta patří panu doktorovi Vašíčkovi mladšímu. Jeho přístup k práci je opravdu nadstandartní a hodně mi pomohl.

Všem bych chtěla poděkovat za jejich péči a přeji mnoho spokojených pacientů.

S pozdravem
I. K.                                                                                                                              27. 6. 2023

ORL

Dobrý den,

minulý týden u vás na oddělení ORL byla hospitalizována dcerka Maruška pro plánovanou operací nosní mandle. Touto cestou bych vám a celému zdravotnickému personálu vašeho oddělení, chtěla od srdce velmi poděkovat za krásný a empatický přístup k dceři, která má
z lékařů a nemocnic po prodělaných nemocech strach. Manžel, jako dceřin doprovod, si vaše oddělení velmi chválil. 

S velkým poděkováním a pozdravem

CH. H.                                                                                                           23. 6. 2023

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den, 

chtěl bych takto aspoň symbolicky poděkovat. Včera jsem byl se synem na chirurgické pohotovosti a musím říct, že to bylo vše tak, jak to má být a k velké spokojenosti.

Už při vjezdu paní byla velice ochotná, to stejné bylo i při výjezdu, vše na pohodičku.
Na pohotovosti sestřička řešila vše s úsměvem. Pan doktor Migo byl z mého pohledu velice profesionální a řešil úraz myslím si, aspoň podle mě, velice důkladně a pečlivě. 

Prostě jsem to chtěl napsat a poděkovat,  že jsem byl spokojený, tak jak to proběhlo. Děkuji
a jen tak dále. Vím,  že pracovníci jsou různí, ale takových si je potřeba vážit.

S pozdravem

R. Š.                                                                                                                          6. 6. 2023

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

děkuji zdravotnickému personálu za péči o moji maminku M. S. při poslední cestě, zvláště děkuji MUDr. Kadlecovi za citlivý přístup a lidskost v nejtěžších chvílích.

J. M.                                                                                                                          5. 6. 2023

 

KVĚTEN 2023

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Vážení,
dovolte mi vyjádřit poděkování personálu gynekologického oddělení za výbornou péči a náležitý přístup v době mé hospitalizace. Zejména bych chtěla poděkovat panu primáři Eimovi za pomoc se zprostředkováním celé procedury včetně předoperačního vyšetření a za vedení zákroku samotného. 
Dále pak moc děkuji všem doktorům, sestrám i sanitářkám, které jsem potkala během svého krátkého pobytu na Vašem oddělení. Nikdy jsem asi nezažila tak lidský, milý a vstřícný přístup od zdravotnického personálu jako ve Vašem zařízení, přitom doprovázený nejvyšší kvalitou samotné zdravotnické péče - toto vše přitom bez zvláštních příplatků či známostí.

Vaše oddělení je důkazem toho, že když se chce, i ve státním "to jde" a že ke skvělé péči a pocitu nejsou potřeba luxusní prostory, ale "jen" lidské a profesionální chování. 
I když jsem prožívala osobně náročnou situaci, což se někdy na mě projevilo, nesetkala jsem se
s jakýmkoli náznakem netrpělivosti, výsměchu nebo lpění na rigidních pravidlech (oceňuji například, že za mnou kdykoli mohl přijít manžel s dcerou bez překonávání byrokratických i logistických překážek). 
Děkuji za možnost hospitalizace ve vaší nemocnici a prosím o osobní poděkování všem, kteří se podílí na tomto chodu vašeho oddělení.  Přeji všem mnoho radosti a úspěchů v osobním
a pracovním životě. 

B. P.                                                                                                                          31. 5. 2023

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dnes je to právě měsíc, co jsem prodělala závažnou operaci střev. Chci velmi poděkovat panu doktorovi Petru Sadílkovi za výkon, lidský přístup a přípravu na mou operaci. Dále patří mé poděkování všem z operačního týmu, všem z JIP chirurgie.

Z. S.                                                                                                                          18. 5. 2023

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

touto cestou bych chtěl velmi pochválit:

- pracovníky RZP pana Jedličku a pana Juříčka

- lékaře MUDr. Vojkůvku a zdravotní sestru Mgr. Outlou

  (nejsem si jistý, zda jsem jména uvedl správně)

- sanitáře pana Borise (bohužel příjmení nyní nevím)

Dne 5. 5. 2023 kolem 19 hodiny jsem si poranil flexou horní končetinu a byl jsem převezen RZP k vám na pohotovost. Už od telefonátu na tísňovou linku bylo jednání zaměstnanců velice profesionální a nápomocné. Operátorka dokázala zklidnit volajícího, poradila s první pomocí
a během chvilky dorazila sanitka. Všichni pracovníci mi moc pomohli, uklidnili mě a za jejich přístup jsem jim velice vděčný. Proto jsem se rozhodl je tímto způsobem pochválit. Jejich přístup není běžný (není každý tak ochotný a empatický) a přeji Vám, abyste měli více tolik profesionálních zaměstnanců.

Ještě jednou děkuji a přeji pevné zdraví.

S pozdravem

T. B.                                                                                                                       11. 5. 2023                                                                                                                                         

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, RDO, INTERNÍ ODDĚLENÍ

Pane řediteli,

tímto chci poděkovat vašim zaměstnancům. Dne 7. 4. 2023 jsem byl po kolapsu ve večerních hodinách přivezen ZZS do Vaší nemocnice z železniční stanice Bučovice. Děkuji za vstřícnost, profesionální přístup od sanitáře, chirurgické ambulanci, oddělení RDO, příjmové ambulanci
I. interny a zejména interně JIP MUDr. Kadlecovi, sestře Sotolářové a Indrové. Během pobytu
na JIP a standartním oddělení I. interny pokoj č. 4 zjišťuji, že všichni zaměstnanci vykonávají práci zodpovědně a na vysoké profesionální úrovni. Všem děkuji za práci, kterou mi věnujete.

L. H.                                                                                                                         10. 5. 2023

CLR

Dobrý den,

chtěla bych poděkovat za péči ve Vaší nemocnici. Byla jsem hospitalizovaná na CLR lůžkovém oddělení od 14. 3. 2023 do 5. 4. 2023. Byla jsem velmi spokojena s péčí veškerého personálu
na tomto oddělení. Všem ještě jednou děkuji a doufám, budu moci Vašich služeb znovu využít.

V. R.                                                                                                                          9. 5. 2023   

PLICNÍ ODDĚLENÍ

Vážená paní doktorko, Kateřino Božková,

dovolte mi Vám i veškerému personálu plicního oddělení při vyškovské nemocnici poděkovat
za péči o moji babičku, paní Marii Šrubařovou, nar. 13. 4. 1939. Na plicním oddělení Nemocnice Vyškov byla hospitalizovaná od 17. do 25. dubna t. r. a dříve v prosinci 2022. Babičce se nyní zase daří dobře. Jsme, a ještě nejméně další týden budeme spolu u ní doma v Ivanovicích na Hané. Vím, že to s babičkou v některých chvílích nebylo jednoduché (což bych přičetla jejímu onemocnění demencí), o to více oceňuji a děkuji za trpělivost, se kterou k takto křehkým pacientům dovedou pracovníci Nemocnice Vyškov přistupovat. Zvláště děkuji za konzultaci ohledně babiččiny dosavadní medikace a doporučení té následné. Tu nyní opatrně ladíme a zatím se zdá, že jsme na dobré cestě. Babička také postupně opět dostává chuť k jídlu a většinu dne je bdělá. Noc prospí většinou celou bez probuzení. Jakkoliv cynicky to může vyznívat, jsem vlastně ráda, že se babička opět ocitla u vás na plicním. Opět jste mi ji vrátili „zdravější“ i po psychické stránce. A samozřejmě jste především dobře zaléčili i její plicní obtíže.

Srdečně Vám děkuji a přeji vše dobré.

N. Š.                                                                                                                          4. 5. 2023

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

chtěl bych s manželkou poděkovat noční směně na porodních sálech Nemocnice Vyškov
dne 3. 5. 2023 a to konkrétně Bc. Radce Dvořákové a MUDr. Veronice Osičkové. Chci vyzdvihnout jejich profesionální přístup, odbornost, podporu a empatii po celou dobu našeho porodu.

S pozdravem

Bc. V. O., DIS.

Ing. D. G.                                                                                                                  3. 5. 2023

 

DUBEN 2023

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane řediteli,

ve dnech 29. 3. – 8. 4. 2023  jsem byla hospitalizována z důvodu provedení operativního zákroku na gynekologickém oddělení v Nemocnici ve Vyškově, kde zastáváte funkci ředitele. 

Po celou dobu mého pobytu na tomto oddělení bylo o mě pečováno s maximální péčí, laskavostí, ochotou i milým úsměvem. Ze strany sloužících sester jsem se nesetkala s jedinou negativní reakcí na moje žádosti. Vždy mi bylo ve všem obratem a ochotně vyhověno. Stejně tak byl přístup lékařů pod vedením pana primáře MUDr. Josefa Eima na tomto oddělení profesionální a současně velmi lidský a laskavý. To všechno každý ocení a i jinak vnímá teprve, až se dostane do takové situace, kdy je zcela odkázán na druhé. Milé chování, úsměv, krátké popovídání – to všechno
v danou chvíli jistě přispělo ke zvládnutí pooperačního stavu z mé strany a především k mé psychické pohodě.

Samotná operace byla náročná, ale proběhla bez komplikací, a to zejména díky panu primáři MUDr. Josefu Eimovi a MUDr. Martinu Vašíčkovi, kteří mě operovali. 

Vážený pane řediteli, s ohledem na výše uvedené bych proto ráda touto cestou poděkovala všem zaměstnancům gynekologického oddělení, kteří o mě po dobu mého pobytu v nemocnici pečovali. Velmi si Vážím jejich vysoce odborného a lidsky vlídného přístupu. Poznala jsem skvělou práci profesionálů, lidí na svém místě. 

Gynekologické oddělení tak nelze dle mého názoru hodnotit jinak, než jako po všech stránkách výborně fungující oddělení.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. M. Š.                                                                                                                       26. 4. 2023

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

jednou za rok chodím na preventivní prohlídky na urologické oddělení (absolvoval jsem jí právě dnes) a chtěl jsem tímto krátkým e-mailem poděkovat za dlouhodobě perfektní přístup pana primáře MUDr. Kabilky a předtím pana MUDr. Schaefra + milých sester na oddělení. Pacienti, kteří jsou případně nespokojeni, ať si to zkusí někde v zahraničí…)

Děkuji a jsem s úctou

P. F.                                                                                                                          26. 4. 2023

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za velmi profesionální přístup v poskytnuté péči
na oddělení chirurgie. Můj bratr M. P. byl do vaší nemocnice přijat ve velmi vážném zdravotním stavu. Po složité operaci byl hospitalizován právě na oddělení JIP chirurgie. Veškerý personál celého oddělení včetně pana primáře MUDr. Polednika odvedli mimořádný výkon. Obzvlášť bych ráda poděkovala MUDr. Sadílkovi za jeho odborný a zároveň lidský přístup,
který celé rodině dodal klid na duši. Velký dík patří také zdravotním sestrám, které se o něj vzorně staraly a pozitivně se zasloužily o jeho zdravotní stav po operaci.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme a přejeme hodně úspěchů.

Se srdečným pozdravem

I.  F.                                                                                                                           23. 4. 2023

CLR

Dobrý den,

jmenuji se J. P. a byl jsem hospitalizován v Nemocnici Vyškov na CLR
po TEP levého kolene. Před vánoci od 19. - 23. 12. 2022 a pak hned 2. 1. - 17. 1. 2023. Chci moc poděkovat paní primářce, také všem ošetřujícím lékařům. Ale hlavně sestřičkám
a fyzioterapeutkám, i všemu ostatnímu personálu za velice obětavou péči, ochotu pomoci
k rychlejšímu uzdravení!!!

Na CLR máte perfektní, obětavý a hlavně skvělý tým!!!      

S pozdravem a děkuji

J. P.                                                                                                                           3. 4. 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BŘEZEN 2023

CLR

Dobrý den, 

jmenuji se D. D. a chtěla bych touto cestou vyslovit velké poděkování paní Dudové Vendule - RHB sestřičce v ambulantním sektoru a paní Neverišové Kateřině z oddělení ERGO, za  jejich lidský a přitom profesionální přístup  a odbornou péči, kterou mi poskytovaly v průběhu mé rehabilitace na přelomu roku 2022 a 2023.

Ještě jednou velké poděkování.

D. D.                                                                                   27. 3. 2023

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane řediteli,
dovolte mi, abych Vašim prostřednictvím poděkovala týmu zaměstnanců Chirurgie II vaší nemocnice. Skvělý tým pod vedením primáře MUDr. Polednika, tj. pozorné lékaře, usměvavé vždy ochotné sestřičky, trpělivé a příjemné sanitářky.

A nemohu vynechat ani milou paní, která oddělení udržuje v čistotě. I se stravou jsem byla spokojená.
Takže moc děkuji a přejí všem v jejich nelehké, ale krásné práci, hodně zdaru.

Mgr. Z. Z.                                                                                                                 22. 3. 2023                                                    
                                                                                     

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,
touto cestou bych chtěla velice poděkovat všem doktorům a sestřičkám na dětském lůžkovém oddělení za péči. Byla jsem zde hospitalizována se synem po přijetí z pohotovosti. Všichni byli vstřícní, hodní a vše krásně vysvětlili. Víc takových lékařů a sestřiček.
S pozdravem

V. CH.                                                                                                                      14. 3. 2023

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobré odpoledne, pane Poledniku, 
ráda bych touto cestou pochválila MUDr. Karolínu Kuchařovou a tým sestřiček, které mne dne 10. 3. ráno ošetřili na chirurgické ambulanci v nemocnici.
Stoupla jsem na střep, prorazil mi botu a bylo z toho šití (3 stehy). Oceňuji krátkou čekací dobu, vstřícnost i pohodovou atmosféru během zákroku.
Děkuji
J. Z.                                                                                                                           13. 3. 2023

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Veliké poděkování a uznání lékařům a sestrám chirurgické ambulance, i všem z III. chirurgie
za dobrou práci a jejich obětavost. Byl jsem velmi spokojen, strava byla také velmi dobrá, řidiči sanity také velmi dobří a slušní. Ovšem nejvíce děkuji panu doktorovi z oddělení cévní chirurgie, panu Bukvaldovi, který svojí péčí a dokonalou prací zachránil moji nohu před amputací, včetně doléčení.

V. K.                                                                                                                        7. 3. 2023

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den vážený pane řediteli,

chtěl bych poděkovat Nemocnici Vyškov a chirurgickému oddělení pod vedením
prim. MUDr. Jiřího Polednika a jeho zástupci MUDr. Bučovi a celému sesterskému
i nezdravotnickému personálu chirurgického oddělení, za úžasnou péči jak operační,
tak i pooperační, která mi byla poskytnuta v období od 24. 2. 2023 do 26. 2. 2023. Rovněž velmi děkuji anesteziologickému oddělení pod vedením prim. MUDr. Pojezného a hlavně
MUDr. Cetkovskému a sesterskému personálu za jejích laskavou a profesionální péči. Velmi si vážím všech a přeji Vaši nemocnici jen to dobré. Prosím, aby se poděkování dostalo i na příslušná oddělení. Přeji všem pevné zdraví a ještě jednou Vám všem velmi děkuji.

S pozdravem

MUDr. V. V.                                                                                                            1. 3. 2023

                                                                                

ÚNOR 2023

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,
dne 10. 1. 2023 jsem rodila ve vaší porodnici a chtěla bych moc poděkovat. Přístup personálu, porodních asistentek a lékařů, byl ukázkově podporující. Nabízeli mi plno možností pomoci
a dali dobré rady, ale nic mi nenutili. Po předchozích císařských řezech jsem z vyškovské porodnice odjela nejen s děťátkem, ale i psychiku uzdravujícím zážitkem.
Děkuji moc za velmi dobrou práci, která má obrovský smysl.
S pozdravem

L. M.                                                                                                                         11. 2. 2023

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

během minulého týdne byl můj syn Benedikt hospitalizován na Vašem oddělení. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat celému personálu za profesionální a empatický přístup. Oceňuji přístup lékařek, které trpělivě a s klidem vyšetřovaly syna i přesto, že on se bránil. Děkuji zdravotním sestrám, které navozovaly příjemnou atmosféru a byly velmi milé a příjemné. 

Děkujeme

H.                                                                                                                                 4. 2. 2023 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

dlouho jsem zvažoval, zda Vám mám napsat, ale musím říct, že jsem se pro to rozhodl rád.
Dne 26. 1. jsem byl hospitalizován na chirurgickém oddělení Vaší nemocnice, kde mi primář MUDr. Jiří Polednik voperoval dialyzační katetr. Krom toho mi dal do pořádku kýlu, o které jsem nevěděl. Díky komplikacím, které přišly, jsem týden byl v nemocnici, kterou Vy vedete, věřte,
že jsem přicházel s jistou nedůvěrou, ale pobyt mě přesvědčil o chodu pěkné nemocnice. Bylo kouzelné sledovat, jak se kolem páté ranní budí chirurgické oddělení, s jakou laskavostí.

Proto Vás prosím, zda byste mohl moje poděkování předat oběma primářům, ale i celému kolektivu nemocnice. Je samozřejmé, že je to taktéž dané osobností, která tuto nemocnici vede, tedy Vámi. Vyjadřuji skutečně úctu všem lidem, kteří se u Vás starají o nemocné. A mám jednu jistotu – nezvolil jsem si nemocnici špatně.

J. H.                                                                                                                           3. 2. 2023

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážení,

dovolte mi touto cestou vyjádřit mé velké díky za vzornou péči o mou osobu celému týmu chirurgického oddělení nemocnice ve Vyškově.

Od 12. 1. 2023 jsem byla hospitalizována na tomto oddělení a po všechny dny byly profesionalita, vstřícnost a obětavost všech lékařů i sestřiček naprostou samozřejmostí. Tento přístup mi velmi pomohl vyrovnat se svou zdravotní situací, která pro mě nebyla jednoduchá.

Pan primář Jiří Polednik, všichni lékaři, sestry a další personál mají můj hluboký obdiv, s jakým nasazením zvládají svoji těžkou práci.

Vzhledem k velké vytíženosti celého oddělení nebylo příliš prostoru pro osobní poděkování, činím tak tedy alespoň touto cestou.

S pozdravem

Mgr. B. B.                                                                                                                 1. 2. 2023

 

LEDEN 2023

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou pochválit práci týmu cévní ambulance ve složení MUDr. Bukvalda
a sestřičky pí Jančíkové za profesionální přístup, entuziasmus pro práci, ochotu a flexibilitu. I přes velké množství pacientů zachovávají klid, někdy i úsměv a pracují nad míru své pracovní doby
a přestávek v práci.

S pozdravem

Mgr. L. W.                                                                                                                30. 1. 2023

 

ORL

Dobrý den pane řediteli,

ráda bych touto cestou poděkovala celému oddělení ORL Nemocnice Vyškov. Ve dnech
24. 1. - 26. 1. 2023 jsme byli se synem hospitalizovaní na tomto oddělení a cítili jsme se zde, jako bychom nebyli ani v nemocnici. Všichni se zde snaží, jsou mimořádně lidští, ochotní
a týmově sehraní. Syn byl na operaci nosní mandle a takhle skvěle se k mému dítěti nechovali ani na dětském oddělení. Jsou zde opravdu neskutečně milí a pracovití lidé (od paní uklízečky, sanitářky, sestřiček, lékařů až po pana primáře). Cítili jsme se zde jako na hotelu
a ne v nemocnici. Moc děkujeme, že ve vyškovské nemocnici takové bezvadné oddělení máme
a nemusíme s dětmi nikam jinam, protože tady je to opravdu TOP. Doufám, že se moje chvála dostane i k výše zmíněným. Velmi děkujeme za poskytnutou péči.

S pozdravem a přáním hezkého dne

L. H. se synem L.                                                                                                      26. 1. 2023

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane primáři,

Musím velmi poděkovat a pochválit lékaře i sestry Vašeho oddělení (všechny, milý
a profesionální přístup). Syn Michal si v listopadu strčil prsty do mixéru a péče o něj zejména
od MUDr. Martinkoviče, který ho prioritně ošetřoval, (následně MUDr. Migo) byla perfektní.
Michalův případ je zajímal a maximálně se mu věnovali tak, aby léčba byla úspěšná. Nakonec to dopadlo moc dobře na to, jak to původně vypadalo. Budu ráda, když jim moji pochvalu předáte. Mají ve Vás výborný příklad.

Hezký den

H. G.                                                                                                                        16. 1. 2023

 

PROSINEC 2022

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

dne 24. 11. 2022 jsem byla po opakovaném kolapsu převezena RZS do Vaší nemocnice
a hospitalizována na JIP interním oddělení. Následující den jsem byla převezena do FN u sv. Anny, kde mi byl implantován kardiostimulátor. Teď už se cítím dobře a s přístrojem si na sebe zvykáme :-). Ráda bych co nejsrdečněji poděkovala všem zaměstnancům Vaší nemocnice, kteří se o mě starali - lékařům a sestrám na JIP a také lékařům na neurologii i kardiologii, kde jsem po příjezdu absolvovala několik vyšetření.

Děkuji Vám všem za profesionální přístup a také za milý a citlivý přístup k pacientům.

S pozdravem

Mgr. M. L.                                                                                                                29. 12. 2022

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

letos v říjnu jsem absolvovala gynekologickou operaci ve Vaší nemocnici. Operace dopadla
na jedničku. Veškerý personál se choval příjemně a profesionálně. Můj velký dík patří jim všem
a hlavně primáři Eimovi, který mi doslova opravil celé břicho. A dal mi tak druhou šanci normálně fungovat. Je MISTREM svého oboru a navíc profesionálem s lidským přístupem. Kéž by dokázal vychovat více chirurgů jako je on sám. 
Přeji Vám i Vašim pracovníkům krásné Vánoce.

K. M., DiS.                                                                                                                   21. 12. 2022

 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

ráda bych touto cestou poděkovala a pochválila dětské oddělení, na kterém jsme byli se synem hospitalizováni v červenci tohoto roku. Již je to necelý půl rok a já stále cítím obrovský vděk.
Děkuji všem ze zdravotního personálu, s kterým jsme měli tu čest! Děkuji za vyléčení syna, profesionální přístup každého z nich, ale i za tu neuvěřitelnou lidskost napříč celého oddělení. Všichni byli tolik laskaví a péče o syna byla více než 100%. Děkuji sestřičkám za veškerou pomoc a čas, který nám věnovaly, za každé povzbuzení, cenné rady, úsměv a empatii. Děkuji, že nám pobyt v nemocnici natolik zpříjemnily. Je úžasné vědět, že jsme byli v těch nejlepších rukou. Zdravotní personál byl zde do jednoho úžasný.

Ještě jednou obrovské díky a klobouk dolů před vaší prací!

Přejeme příjemné prožití vánočních svátku a úspěšný nový rok.

S pozdravem

M. P. a miminko J. Š.                                                                                           21. 12. 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚ

chtěl bych touto cestou poděkovat  a zároveň vychválit Vaše 3. chirurgické lůžkové oddělení,
na kterém jsem byl od 9. 12. - 14. 12. 2022 hospitalizován. Jsem z Brna a do Vaší nemocnice jsem se dostal díky tomu, že jsem poznal pana MUDr. Sadílka v Surgal clinic a tam vznikla má důvěra. Takže když jsem zavolal a chtěl pomoct, řekl, že už  pracuje ve Vyškově. Zkrátka jsem neváhal
a jel. Díky tomu jsem poznal Vaší skvělou nemocnici, která mně změnila názor na  naše zdravotnictví. Vaše 3. chirurgické lůžkové oddělení má skvělé doktory a sestry. Ne jen profesionální, ale lidský přístup k pacientům. Jsou neustále nad věcí, i když řeší otravné pacienty, jako jsem asi byl i já. Tolik vstřícnosti optimismu, co u Vás dávají sestřičky, už vlastně uzdravuje. Tato nemocnice by měla být ukazována jako vzor.

Ještě jednou moc děkuji                                                                                                 19. 12. 2022

M. H.

 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Vážená paní náměstkyně,

Vážená paní Moravová,

touto cestou bych velmi ráda poděkovala Dětskému oddělení 2 za perfektní péči o našeho
syna F. O., který byl přivezen záchrannou službou a následně hospitalizován dne 26. 11. 2022
do 30. 11. 2022.

S velkou úctou a ze srdce děkujeme lékařce MUDr. Opálkové, která měla službu dne 26. 11. 2022, dále MUDr. Budíkové, která pečovala o syna po celou dobu hospitalizace a perfektním sestřičkám z DO2. Moc děkujeme za vlídná slova a pochopení. Díky skvělým lékařům a sestřičkám se nám dostala ta nejlepší péče. 

Přejeme všem pevné zdraví, klidné služby a krásné vánoční svátky. 

O.                                                                                                                              12. 12. 2022

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

po celý minulý týden jsem byl hospitalizován pro velké problémy s páteří (nemohl jsem se vůbec,  nebo jen velice omezeně a za velkých bolestí pohybovat) na Vašem neurologickém oddělení. Mohu jen konstatovat, že po týdenní intenzivní léčbě jsem se vrátil do normálního života
bez bolestí a s možností normálního pohybu. Paní primářka MUDr. Jana Kadlčíková, ošetřující lékařka MUDr. Vlasta Pešková a celý tým oddělení od zdravotních sester až po pomocný personál odvedli úžasný kus práce. Obdivoval jsem profesní přístup všech zaměstnanců a to ke všem pacientům stejně a bez rozdílu. Myslím si, že oddělení neurologie je špičkovým pracovištěm,
na které můžete být právem hrdý. Poděkování patří samozřejmě i zaměstnancům Vaší kuchyně
za velice kvalitní a dobrou stravu.  Jsem velmi rád, že právě u nás ve Vyškově máme tak kvalitní nemocniční zařízení a jsem na něho a jím vykonávanou práci osobně velmi hrdý.

S pozdravem a přáním pěkného dne a pohodového prožití vánočních svátků.

J. K., Vyškov                                                                                                            7. 12. 2022     


LISTOPAD 2022

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

dnes jsem po 3 týdnech opustil Nemocnici Vyškov, kde jsem byl hospitalizován, nejprve na interně a pak na neurologii. Zde jsem se setkal s příkladným a profesionálním přístupem k pacientům, který se hned tak nevidí. A co je vůbec nejkrásnější? Ta ohromná lidskost a laskavý přístup
k pacientům. Toho si člověk cení nejvíc. Začíná to příkladem paní primářky Jany Kadlčíkové, pana doktora Filipa Račka a celého sesterského personálu vedeného věčně usměvavou vrchní sestrou paní Ludmilou Ryškovou, která se nás každé ráno přišla zeptat, jak se nám daří a zda něco nepotřebujeme. A hned nám bylo o něco líp. Když ne na těle, tak na duši určitě. A za tohle jim my pacienti moc děkujeme a věřte, že si Vaší práce velmi vážíme.

Za všechny Vám Všem děkuje

B. K.                                                   30. 11. 2022


CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím co nejsrdečněji poděkoval MUDr. Lukášovi Migovi
a sestřičkám na příjmové chirurgické ambulanci v úterý 29. 11. 2022 za jejich profesionální
i lidský přístup. Dále bych rád poděkoval celému chirurgickému oddělení III. Byl jsem po všech stránkách velice spokojen.

Ing. P. Š.                                                  30. 11. 2022


ORL

Dobrý den,

ráda bych touto cestou poděkovala celému oddělení ORL. Ve dnech 14. 11. – 23. 11. 2022 jsem byla na tomto oddělení hospitalizována pro náhlou poruchu sluchu. V příjmové ambulanci mi byla paní doktorkou Dostálovou podrobně a velmi trpělivě vysvětlena důležitost mé hospitalizace, kterou bych bývala podcenila, za což jí velice děkuji.

V průběhu mého léčení jsem se setkala s velmi trpělivým, milým a profesionálním přístupem. Zdravotní sestry mě seznámily s postupem léčení, veškerými vyšetřeními a na mé dotazy vždy zřetelně a trpělivě odpověděly. Jelikož mám po rozsáhlé extrakci několika zubů, a tedy zhoršený příjem stravy, velmi ochotně mi byla zajištěna vyhovující a výživná dieta.

Jsem opravdu ráda, že v této uspěchané době se personál tohoto oddělení tak profesionálně
a s úsměvem stará o své pacienty.

Celému oddělení ORL přeji stále dobrou náladu, úsměv na tváři a mnoho spokojených pacientů, jako jsem byla já.

Ještě jednou děkuji.

S pozdravem

I.    K.                                            29. 11. 2022


DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu dětské JIP, zejména pak sestřičkám. Syn byl hospitalizován se zápalem plic, v nemocnici jsme společně strávili týden. Za celou dobu jsem se nesetkala s jediným problémem. Sestřičky byly stále pozitivně naladěné, milé, ochotné a snažily se nám pobyt co nejvíce ulehčit. I lékařský personál byl profesionální a velmi příjemný. Oceňuji, že i okresní nemocnice vykazuje takovou míru profesionality a přitom obyčejné lidskosti.

Ještě jednou děkujeme.

M. K.                                                   3. 11. 2022
 

 


ŘÍJEN 2022

CLR
Vážený pane řediteli,
chtěla bych touto cestou poděkovat celému týmu lékařů, fyzioterapeutek a sestřiček Centra léčebné rehabilitace-lůžkového oddělení Nemocnice Vyškov.
V měsíci srpnu jsem byla hospitalizovaná na tomto oddělení. Neskutečně jsem byla překvapena milým, vstřícným a profesionálním přijetím, avšak mé překvapení pokračovalo  po celou dobu hospitalizace.
Tolik odborné, milé, přátelské a všímavé péče jsem ještě ve Vaší nemocnici nepoznala. Vím,
že každá sestřička, fyzioterapeutka i lékaři mají své životy, starosti i radosti, avšak po dobu mé hospitalizace jsem se nesetkala se zamračenou tváří ani se zamítavou odpovědí na moji otázku.
Udivovala mě vzájemná provázanost personálu, pracovní souhra všech, kteří se o mě starali. Každý vyřčený problém byl vyslechnut a poslán dál k těm správným uším.
Velice si vážím náročné práce na centru léčebné rehabilitace, a pokud každý z personálu do této práce dá i kus svého srdce, pak si my pacienti připadáme jako v pohádce, jako doma mezi svými nejbližšími.
A právě tak jsem se na centru léčebné rehabilitace cítila já.
Spokojená pacientka
J. L.                                                                                                                       25. 10. 2022


CNP - B

Děkujeme lékařům a zdravotnickému personálu za příkladnou, nelehkou a odpovědnou práci
při léčení V. B.

Držíme vám palce!

B. s rodinou                                             21. 10. 2022


GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane řediteli, 

musela jsem s roční dcerou navštívit jednu z Vašich ambulancí, a to dětskou gynekologii. Mám ještě další dvě starší děti, které měl tou dobou hlídat tatínek. Bohužel, dostal se do kolony, a tak nestihnul přijet včas. Musela jsem tam tedy se všemi se strachem, že se jim to v nemocnici nebude líbit a tak nás ani nevezmou. Ovšem omyl. Sestřička i paní doktorka vše pochopily a hned se starších dětí sestřička ujala. Paní doktorka tedy měla klid a čas se plně věnovat dceři. Jelikož malá při pohledu na kohokoli cizího strašně pláče, paní doktorka se snažila odvést pozornost a celou dobu jsem při vyšetření malou držela v náručí, abych aspoň trošičku tu moji princeznu utěšila.
Za to ji patří obrovské děkuji. Nakonec starší odcházeli s velikým zážitkem a mě spadnul kámen ze srdce, že jsem mohla být v té nepříjemné situaci dcerce maximální oporou. Ještě jednou tedy děkuji paní doktorce Gebauerové a její sestřičce. Vám taktéž děkuji, pokud jste můj email dočetl dokonce.

S pozdravem

J. S.                                                         14. 10. 2022 

 
ORL

Dobrý den,

ráda bych vyjádřila poděkování celému oddělení ORL Vyškovské nemocnice. S dcerou jsme byli hospitalizování v září na operaci nosní mandle a vše proběhlo bez problémů. Ráda bych pochválila péči celého personálu, ať už sestřiček, tak i skvělou a odbornou péči všech ošetřujících lékařů. Veškeré informace mi byly sděleny, na vše jsem se mohla bez problémů zeptat. Velmi empatické chování vůči rodičům a hlavně vůči dětem. Děkujeme za skvělou péči a doufám, že pochvala
se dostane všem na oddělení ORL, na takové oddělení totiž může být Nemocnice Vyškov hrdá. 

S pozdravem 

J. G.                                                     5. 10. 2022

ZÁŘÍ 2022

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, ARO

Vážený pane řediteli,

chtěly bychom Vám poděkovat za péči o naši maminku, kterou jí poskytla Nemocnice Vyškov. Koncem srpna byla maminka hospitalizovaná na chirurgické JIP. Podstoupila akutní břišní operaci. Byla velice rizikový pacient. Touto cestou bychom chtěly poděkovat především
MUDr. Sadílkovi a prim. Polednikovi za velmi obětavý, lidský a profesionální přístup. Taktéž veliké poděkování patří sestřičkám CHJIP za jejich péči, lidskost, ochotu a pozornost.

Zdravotní stav maminky byl velice komplikovaný a vyžadoval po druhé operaci hospitalizaci
na ARO. Rády bychom poděkovaly prim. Pojeznému a celému týmu lékařů za obrovskou profesionalitu a vstřícnost. Vyjadřujeme neskutečnou vděčnost všem sestřičkám oddělení ARO
za jejich příkladnou péči, laskavost, empatii a vysokou odbornost.

Slovy nelze vyjádřit vděčnost, jak moc si vážíme práce všech zúčastněných.

S úctou děkujeme

L. B. a M. M.                                                       29. 9. 2022 


DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,
 
chtěla bych poděkovat za přístup, kterého se nám dostalo včera večer na dětském oddělení, kam jsme byly s dcerou odeslány z pohotovosti. Službu konající sestra, jejíž jméno bohužel nevím, nás velmi mile přijala a MUDr. Kostelníková následně velmi pečlivě vyšetřila.
 
Přístup jak službu konající lékařky, tak sestry byl velmi laskavý a vstřícný, i když v mezičase     řešily jinou evidentně emočně velmi náročnou situaci. Velmi oceňuji nadstandardní profesionální a velmi laskavý přístup. 

Ještě jednou děkujeme za ošetření a přejeme mnoho sil do vaší náročné práce.
 
Se srdečným pozdravem

H.                                            20. 9. 2022


NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

ač 3x očkovaná, prošla jsem si v druhé polovině dubna t. r. docela těžkým průběhem covidu. Přesto, že ještě docela zesláblá, vrhla jsem se na Vysočině do pomoci mému příteli, který byl právě po operaci karpálního tunelu na pravé ruce. Bylo hodně práce na zahradě, se skládáním dřeva na zimu, z auta jsem tahala 30 kg pytle granulí pro králíky, atd., zkrátka od rána do večera jsem dělala za dva a výsledkem byly najednou strašné bolesti v bederní páteři. Tím mi nefungovala levá noha, najednou jsem spadla na zem. Bolestí jsem byla téměř nepohyblivá, proto mě můj syn v polovině července o víkendu odvezl na vyškovskou "pohotovost". Tato pro mě velmi bolestivá cesta byla naprosto zbytečná, doporučené léky mi ani po týdnu vůbec nepomohly. Proto můj syn přijel
z Prahy do Vyškova znovu a odvezl mě do nemocnice na neurologii (pro akutní případy).

A to je hlavní důvod, proč jsem se rozhodla Vám napsat. Tam se mi věnovala pí MUDr. Lenka Hanousková. Od prvního momentu jsem věděla, že jsem ve správných rukou. Po vyšetření
a rentgenu mi doporučila léky, které mi už čtvrtý den ty veliké bolesti snižovaly. Mluvila hezky, lidsky, jasně a naprosto profesionálně. Dopodrobna mě informovala o mém stavu (dvě vyhřezlé ploténky), o tom, co nemusí, ale ještě může nastat, celkově jednala tak, jak má podle mého názoru výborný lékař s nemocnými lidmi jednat.

Teď v září jsem měla možnost navštívit ji znovu a můj názor svým jednáním jen znovu potvrdila. Moc mi pomohla, po dvou měsících už chodím doma bez francouzských holí, jen venku mi dodávají pocit jistoty. Jsem šťastná, že se už obejdu bez cizí pomoci a můžu docházet
na fyzioterapii. Díky paní doktorce Hanouskové nic nevzdávám, i když je to někdy docela velká dřina.

Vím, že se v dnešní divné době všude hodně šetří, ale paní MUDr. Hanouskové bych přála
z Vaší strany nějaké zvláštní ocenění. Věřte, že jako bývalá policistka a v mém důchodovém věku se už v lidech vyznám a vysokou profesionalitu poznám.

K vyškovské nemocnici a dobrým zdravotníkům mám už od dětství kladný vztah i proto, že moje maminka v ní pracovala jako dispečerka a můj otec J.  H. byl téměř 30. let vedoucím Dopravní záchranné služby (Vyškov, Slavkov, Bučovice). Ta "jeho záchranka" byla pro něho vším, a proto bývala pod jeho vedením nejednou vyhodnocená jako nejlepší v jihomoravském kraji. Tatínek
už bohužel 15 let nežije. Když jsem před časem přebírala Zlatou plaketu Jánského za bezplatné dárcovství krve, i při tom jsem si na něho vzpomněla. Jsem si jistá, že by měl z toho velkou radost.

Vážený pane řediteli, věřím, že tento můj podnět k ocenění paní MUDr. Hanouskové jen tak nezapadne bez povšimnutí. Moc bych jí to přála, zaslouží si to. A Vám přeji, abyste měl Vy (i my všichni) takových lékařů ve vyškovské nemocnici mnohem víc.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Z. P. Vyškov                                        19. 9. 2022


GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ,
ODDĚLENÍ LÉČEBNÉ VÝŽIVY A STRAVOVÁNÍ

Dobrý den, pane řediteli,

minulý týden jsem byla na operaci momentálně odd. šestinedělí, chtěla bych pochválit jak pana doktora Vašíčka, tak úžasné sestřičky za péči, které se mi dostalo. Protože jsem vegetarián, příjemně mě překvapilo, že si můžu objednat vegetariánskou stravu. Posílám přes Vás do kuchyně obrovské díky, protože vše bylo opravdu chutné a dostačující.

S pozdravem spokojená pacientka

A.                                                             1. 9. 2022
 

SRPEN 2022

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

ráda bych touhle cestou moc pochválila a poděkovala panu doktorovi Marko na ambulanci chirurgie, kdy dnes pan doktor ošetřoval moji dceru s pohmožděným prstem na ruce. Pro někoho banalita, ale pan doktor byl úžasný, skvělý přístup, dcera se doktorů bojí a s panem doktorem
i mluvila. Dále také velmi ochotné paní sestřičky.

Děkujeme. Jen tak dál.

S pozdravem 

K.                                                                                                                               17. 8. 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

chci pochválit profesionální přístup personálu chirurgie. Syn byl dnes cca v 17 hodin na šití kolene a všichni byli naprosto vstřícní a milí.

Děkuji.

I. M.                                                                                                                          16. 8. 2022

 

CLR

Vážený pane řediteli,

před dvěma lety jsem absolvovala rehabilitaci po operaci kyčle ve vašem zařízení. I když bylo zařízení staršího data a hygienické zázemí nedostačující, celý personál byl na jedničku. Jaké bylo moje překvapení, když jsem před měsícem nastupovala na CRL opět po operaci druhé kyčle. Krásné, nové zázemí, které splňuje vše, jak to má být a co víc, stejné, usměvavé a laskavé sestřičky pod vedením vrchní sestry pí Konečné, jak jsem si je pamatovala.

Pane řediteli, můžete být pyšný na celý personál včetně lékařů na CRL. Patří jim velká pochvala a hlavně díky za lidský přístup, všestrannou ochotu a obětavost. Jsou na správném místě.

Moc děkuji a s pozdravem

L. Š.                                                                                                                            11. 8. 2022

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane řediteli,

chtěl bych touto cestou vyslovit dík vaší nemocnici a hlavně první interně prim. Janu Pořízkovi
a celému oddělení za jejich profesní přístup k mojí diagnóze a navrácení mého příliš vysokého srdečního tepu do normálu.

Moc vám všem děkuji a jsem s pozdravem

P. P.                                                                                                               10. 8. 2022

 

 

PLICNÍ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

ráda bych poděkovala plicnímu, lůžkovému oddělení pod vedením primáře Judáska
za profesionální přístup v léčbě mého manžela. Poděkování patří nejen jemu a lékařům, ale také veškerému personálu tohoto oddělení.

Děkuji

 

J. H.                                                                                                                             7. 8. 2022

 

ČERVENEC 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane primáři,
začátkem měsíce července jsem byl hospitalizován na vašem oddělení, kde jste mi provedli operační zákrok. Nyní se zotavuji, vše je v pořádku. Chtěl bych poděkovat Vám, všem lékařům operatérům a celému týmu na sále. Také zdravotnickému personálu za péči na lůžkovém oddělení.
S pozdravem

J. M. Holasice                                                                                                              27. 7. 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, RDG

Dobrý deň,

dne 13. 7. 2022 som absolvovala viacero vyšetrení vo vašej nemocnici. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať sestričkám aj lekárom/lekárkam, s ktorými som sa stretla. Všetci boli veľmi milí a ochotní, aj keď bolo vidieť, že majú veľa práce, a hlavne na chirurgii čakalo naozaj veľké množstvo ľudí. Myslím si, že je dôležité to oceniť, hlavne preto, že moje skúsenosti v nemocniciach bývajú väčšinou bohužiaľ opačne (v Brne). Menovite ďakujem za profesionálny aj ľudsky prístup doktorom a sestričkám:

Doktor Migo, na chirurgii

Sestrička Formánková, na chirurgii

Doktorka Soboličová, na UTZ

Sestrička, ktorá doobeda slúžila na UTZ s doktorkou Soboličovou, bohužiaľ som už nezistila meno, ma krátke plavé vlasy

Milé sestričky z laboratória, kde som bola na odbery oGTT

Prosím vás, určite im moje poďakovanie odovzdajte, nech vedia, že ľudia si vážia ich prácu
a prijemný prístup, hlavne v dnešnej neľahkej dobe. Ďakujem.

Prijemný deň

 

D. K.                                                                                                                             18. 7. 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

ráda bych touto cestou poděkovala sestrám i doktorům na příjmové ambulanci chirurgie Vyškov za vstřícnou, milou a profesionální péči u ošetření mé dcery. Velice si vážím přístupu celého personálu, který se i přes velké vytížení ambulance choval příjemně a profesionálně. Chtěla bych Vás poprosit o předání poděkování.

Děkuji.

M. P.                                                                                                                         13. 7. 2022

 

ČERVEN 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

chtěl bych alespoň touhle cestou poděkovat. V pondělí 27. 6. 2022, jsem byl nucen ve večerních hodinách navštívit pohotovost chirurgie. Rád bych poděkoval panu doktorovi i sestřičce, kteří měli službu za příkladnou ochotu, profesionální chování, pomoc, vstřícnost a příjemné jednání. Ještě jednou díky.

S pozdravem

L. H.                                                                                                                         30. 6. 2022

 

ARO, CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážené ředitelství,

tak, jak se občas v životě každého člověka stává, přicházejí situace, kdy nás nemoc zastaví, a v tuto chvíli jsme odkázáni na pomoc těch, kteří dělají vše proto, aby nás vrátili zpět k normálním životům.

I já jsem prošla tou zkušeností, kdy jsem byla zcela odkázána na pomoc lékařů a zdravotního personálu, když jsem v květnu letošního roku bojovala o život.

Dovolte mi tedy, abych touto cestou poděkovala všem lékařům včetně primářů jednotlivých oddělení a celému zdravotnímu personálu, a to především na oddělení ARO, JIP, chirurgie a gynekologie. 

Nesmírně si vážím jejich profesionality, obětavosti a preciznosti, se kterou ke své profesi přistupují. Těší mě, že v dnešní hektické době se najdou lidé, kteří ke své profesi přistupují zodpovědně a s pokorou. Za to jim patří obrovský dík.

V úctě

R. Š.                                                                                                                           29. 6. 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

ráda bych touto cestou poděkovala personálu chirurgie pod vedením pana primáře MUDr. Polednika, zejména lékařům (Sadílkovi, Prchalovi, Marko, Skřivánkovi), všem sestřičkám a všemu ostatnímu personálu. Byla jsem velice spokojena a nadšena ze zájmu a starost o mne jako pacienta. Neustále za mnou chodili, ptali se, jak mi je, jestli něco nepotřebuji, vše mi pořádně vysvětlili. To se v dnešní době již nevidí!!! Absolvovala jsem operaci nohy a nedopatřením si u vás ještě zlomila ruku (kterou mi opět operovali). Přesto jsem byla velice spokojena, a ještě jednou všem mnohokrát děkuji.

 

J. H.                                                                                                                          20. 6. 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane primáři,

dovolte mi, abych Vám osobně, vašim spolupracovníkům lékařům, zdravotním sestrám a veškerému personálu chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov, poděkoval za péči a vysoce profesionální a odborný přístup při mé hospitalizaci. Přeji Vám mnoho dalších osobních i odborných úspěchů.

S pozdravem

Mgr. M. Š.                                                                                                                    20. 6. 2022

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

dovolte mi touto cestou poděkovat za péči, které se mi ve Vyškovské porodnici dostalo, ale také se podělit se svou zkušeností.

Na porodním sále nemůžu než chválit skvělou péči paní porodní asistentky Radky a paní doktorky Veroniky, jméno dětské paní doktorky nebo sestřičky si bohužel nepamatuji. Všechny tři byly velmi chápavé a jakékoliv úkony mi nejdříve vysvětlily.

Jako prvorodička nemohu srovnávat s jinými nemocnicemi, pouze s tím, co mi bylo řečeno od jiných lidí. Na Vaši porodnici jsem slyšela jenom samá pozitiva, na oddělení šestinedělí už pouze to, že je to jako všude „nic moc“. O to více jsem byla překvapená, jak příjemně jsem se tam celé 4 dny cítila. Nic nám s malou nechybělo. Velmi jsem ocenila pomoc s kojením, když si na mě jedna ze sestřiček udělala chvilku a probrala to se mnou, abychom nemuseli hned sáhnout po umělém mléku. Stejně tak starostlivost sestřiček a doktorek na šestinedělí.

Velmi si vážím, pokud jste dočetli až sem. Opravdu bych ráda poděkovala za milý přístup, kterého se mi ve Vyškově dostalo.

S pozdravem

V. K.                                                                                                                         19. 6. 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

 

Vážení,

chtěl bych touto cestou vyjádřit srdečné poděkování a velké uznání panu primáři chirurgického oddělení MUDr. Jiřímu Polednikovi. Jeho vstřícnost, laskavost, empatie, v kombinaci s vysokou profesionalitou je pro nás i naše nefrologické pacienty nesmírně obohacující lidsky a stejně tak přínosná odborně. Ve srovnání s jinými pracovišti bych chtěl vyzdvihnout nejen perfektní práci, ale i bezchybnou komunikaci vždy s maximální snahou ochotně vyhovět a pomoci.

Pan primář MUDr. Polednik vybudoval jedinečné chirurgické zázemí pro komplexní péči o peritoneálně dialyzované pacienty, které pohotově řeší nejen implantaci katetrů, ale i veškeré chirurgické komplikace vzniklé v průběhu léčby domácí dialýzou. Toto má zcela zásadní vliv pro celý program peritoneální dialýzy a jeho celoregionální rozvoj.

Nesmím opomenout poděkovat také celému jeho zdravotnickému týmu – lékařům, sestřičkám, pomocnému personálu, za výbornou a kvalitní péči o naše pacienty po implantaci peritoneálních katétrů.

Přeji panu primáři i všem kolegům z celého oddělení zdraví, osobní pohodu a klid do dalších dní. Ještě jednou mnohokrát děkuji a těším se na další vynikající vzájemnou spolupráci.

S přátelským pozdravem

Za nefrologickou ambulanci Thetis-Seirenia Brno a pracoviště v Boskovicích

MUDr. S. Š.                                                                                                                  13. 6. 2022

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za prvotřídní péči a vždy milý přístup Vašeho personálu na Gynekologicko-porodnickém oddělení.

Naše velké díky patří zejména primáři MUDr. Josefu Eimovi. Doprovázela jsem maminku
ke konziliárnímu vyšetření (tumor ne zcela jasné lokalizace), kdy si mnoho jiných lékařů skládalo hlavu do dlaní a nevědělo „kudy kam“. Přístup pana primáře nám vlil novou krev do žil a dodal nám chuť bojovat a nevzdávat se. Dnes je již vše, jak doufáme, na dobré cestě k uzdravení a za to vděčíme právě primáři MUDr. Eimovi.  Je to člověk na správném místě!

Dále bych chtěla poděkovat MUDr. Miroslavu Krhovskému za jeho milý, obětavý a důsledný přístup v péči o mou maminku. A nesmím opomenout poděkování sestřičce Petře Kankové, DiS. na příjmové ambulanci gynekologického oddělení. Profesionalita Vašich zaměstnanců je opravdu úctyhodná a slova díku neumí ani trošku vyjádřit to, co pro nás jejich přístup znamená!

Děkuje dcera J. P.                                                                                                            13. 6. 2022

 

KVĚTEN 2022

 

CLR

Dobrý den,

chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování za péči a rehabilitaci mého syna paní primářce MUDr. Neckařové a paní fyzioterapeutce Alturbanové. Obě byly velmi profesionální, lidské

a empatické.

Moc si Vás za to vážíme a děkujeme.

S úctou

R. T.                                                                                                                         24. 5. 2022

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

chtěl bych velice poděkovat paní sestřičce Veronice Vejmolové, jak se starala o mou přítelkyni.  Náš malý se narodil 11. května něco málo po desáté hodině. Sestřička se starala takovým způsobem, že to ani nemohu popsat.

Děkujeme 

F. Š. a A. B.                                                                                                                  13. 5. 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

ráda bych touto cestou pochválila chirurgickou pohotovost ze dne 6. 5. 2022 – především MUDr. Jana Knapa a jeho tým za velice vstřícný a milý přístup i přes náročnou směnu a plnou čekárnu.

Děkuji a přeji hezký den

K. Š.                                                                                                                                9. 5. 2022

 

CLR

Dobrý den,

dnes jsem přijel z Nemocnice Vyškov, kde jsem strávil 14 dnů na oddělení rehabilitace -  jsem po operaci kyčelního kloubu. Byl jsem velmi spokojen s celkovým pobytem u vás, a to jak s péčí doktorů, tak i ostatního personálu – pracují u Vás profesionálové, a to se mi líbí.

S pozdravem

Ing. A. K.  Hlubočany                                                                                                       5. 5. 2022

 

DUBEN 2022

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

bohužel žijeme v době, kdy si lidé zvykli neustále stěžovat na cokoliv, aniž by přemýšleli, zda vůbec udělali něco pro změnu k lepšímu. Já raději volím opačný přístup a snažím se lidem děkovat a chválit je za cokoliv, čím přispívají k pohodě a radosti. A to je případ lůžkového gynekologického oddělení vaší nemocnice. Před týdnem jsem byla propuštěna po operaci, kterou provedl pan doktor Vašíček. A mojí povinností je vám sdělit a tímto ještě jednou poděkovat veškerému personálu oddělení od pana primáře, až po paní uklízečku za jejich nesmírně příjemné chování, úsměvy, dobrou náladu, ochotu a prolidský přístup. Tímto se před nimi ještě jednou klaním, všechny srdečně zdravím a děkuji. Vám gratuluji k obdivuhodným lidem, kteří na tomto oddělení pracují.


S pozdravem a přáním hezkého dne

E. Z.                                                                                                                               26. 4. 2022

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane doktore Horáku, pane primáři Eime, pane doktore Vašíčku, paní Abrahámová, ve Vaší Nemocnici Vyškov se mi podařil krásný VBAC, za který bych velmi ráda poděkovala.
Porodní oddělení je naprosto úžasné, je zvláštní to říci, ale cítila jsem se tam rodinně. Příjemné porodní pokoje s tlumeným světlem. Aromaolejíčky, nápařky. Velmi si cením, že vše bylo čisté. Ačkoliv jsem neměla to štěstí, že bych měla nadstandardní pokoj, společná sprcha i toalety byly čisté. Velmi ráda bych i vyzdvihla kvalitní personál - laskavé porodní asistentky (ačkoliv já jsem měla domluvenou svoji soukromou, úžasnou Bc. Karin Doubkovou, DiS.) a velmi laskavou paní doktorku, která mi každý výkon trpělivě vysvětlila. 

Novorozenecké oddělení hodnotím taktéž velmi kladně. Sestřičky jsou velmi profesionální, vysvětlí, poradí, cením pozitivní přístup k laktaci. Jsem opravdu velmi vděčná za takto kvalitní personál, který se o mne i syna staral.

Se srdečným pozdravem

Mgr. et Bc. L. M.                                                                                                      20. 4. 2022

 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,
včera jsme byli s dcerou na pohotovosti na dětském oddělení kvůli horečkám. Sestřička byla moc milá a paní doktorka Lišková úžasná. Moc děkujeme za vyšetření a milý přístup.

S pozdravem

M. P.                                                                                                                        19. 4. 2022

 

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážená a milá paní primářko,

ještě jednou velké díky za vaši péči a vyšetření, ve kterém nyní pokračuji na neurologii v Kateřinské ulici, kde byli velmi spokojeni, co jste mi všechno za vyšetření byly schopny dát. Stále se však plácáme, co to mohlo být. Srdečně zdravím a přeji požehnané svátky velikonoční a posílám můj malý článek uveřejněný na mém blogu.

 

M. Z. A.                                                                                                                    19. 4. 2022

 

Před lety jsem ležel na JIP(ce) v Motole a napsal jsem článek Hrdost na dělníky s Hippokratovou přísahou, tedy o zdravotnické partě lékařů, urologů, chirurgů, operátorů, sestřiček, saniťáků a uklízeček pod vedením prof. M. Babjuka.
Byl jsem nadmíru spokojen s jejich profesionalitou, laskavostí, lidským přístupem i pořádkem na urologickém lůžkovém oddělení. To mimopražští řeknou: „Jó v Praze, tam je blaze!“ Tam jdou všechny prachy a Motolská nemocnice zvaná „masokombinát“, to je výstavní skříň našeho zdravotnictví.
Za prvé je to doklad, že naše zdravotnictví, tedy to státní, je přes všechny problémy, kritiky, nadávání, fronty, stížnosti či reorganizace na výborné úrovni. Nejsem za tento názor nikým placen, ale jen umím srovnávat, co jsem zažil na vlastní kůži ve světě, třeba v Anglii nebo v Americe.
Za druhé nejen v Praze je výborná zdravotní péče. Právě před pár dny jsem ležel na JIP(ce)
ve Vyškově, kde jsem se náhle objevil přivezen záchrankou z dálnice Ostrava-Brno. Podotýkám žádná známost, podobně jako v Motole, a přesto jsem byl příjemně překvapen, že nebyl žádný rozdíl. Profesionální lékaři pod vedením primářky J. Kadlčíkové, vyšetření se všemi moderními přístroji (MR, CT, CTA, EMG), které ani neumím vysvětlit, laskavá vstřícnost, příjemné jednání, čistota, denní výměny povlečení, nová hezká budova i interiér a strava a vše grátis na pokladnu, že jsem se docela nerad loučil. To však již přeháním. Samozřejmě jsem z JIP(ky) a z nemocnice rád vypadl, ale mé díky i nyní posílám do Nemocnice Vyškov a paní doktorce Kadlčíkové, kterou jako jejího kolegu Babjuka z Motola počítám mezi Hippokratovy dělníky. A takových s cílem pomáhat a léčit, jako s jejich vlastním životním mottem, je u nás spousty, jen ti úředníci nad nimi jim to komplikují! Mí šamani v Amazonii by to neuměli lépe!

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

dovolte mi touto cestou poděkovat za vzornou péči, personálu oddělení chirurgie  pod vedením  pana primáře MUDr. Jiřího Polednika, při operaci žlučníku a  následném pobytu. S přáním hezkého dne zdraví

R. B. Vyškov                                                                                                            13. 4. 2022

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

dne 28. 3. se nám narodil syn v porodnici Vyškov a rádi bychom tímto poděkovali za velmi vstřícný přístup všech lidí, se kterými jsme měli možnost přijít do kontaktu. Jak na novorozeneckém či na šestinedělí. Děkujeme moc za péči, kterou nám porodnice poskytla. Byla to velmi příjemná zkušenost.

P. K.                                                                                                                          13. 4. 2022

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

byla jsem u vás hospitalizována déle než jeden měsíc s nadměrným zvracením v těhotenství. Péče lékařů a sester na Gynekologickém oddělení byla opravdu nadstandardní. Sestřičky vždy s úsměvem na tváři, byly velmi vstřícné, starostlivé a empatické. Na tomto oddělení nepracují lidé, ale andělé.

Děkuji za vaši péči.

S pozdravem 

H. J.                                                                                                                          11. 4. 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

dne 7. 4. jsem podstoupila ve vyškovské nemocnici chirurgický zákrok. Chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu 2 chirurgických oddělení pod vedením primáře MUDr. Polednika. Po dobu hospitalizace jsem se setkala jen s profesionálním, vlídným a ochotným personálem, čehož si nesmírně vážím.

E. K.                                                                                                                           9. 4. 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat všem lékařům, sestřičkám a ostatnímu personálu chirurgického oddělení II. pod vedením primáře MUDr. Jiřího Polednika za empatický a lidský přístup při mé hospitalizaci 29. 3. – 2. 4. 2022.

Další poděkování patří celému kolektivu na operačním sále chirurgického oddělení. Jsou úžasní, zodpovědní a pečliví ve své práci.

Za obětavou a vzornou péči ještě jednou děkuji.

L. Š. Vyškov                                                                                                                    7. 4. 2022

 

                       

 

BŘEZEN 2022

 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Hezký den,
ráda bych napsala pozitivní recenzi na vyškovskou nemocnici, dětské oddělení. S dcerou jsem byla přijata ve čtvrtek odpoledne po celodenním zvracení a průjmu, nakonec pozitivní rotaviry. Na příjmu moc milé sestřičky i ošetřující lékařka. Všechna příjmová vyšetření dělali s dcerou na klíně. Antigenní testy byly provedeny velice "něžně". Po přijetí jsme i s manželem šli na oddělení, kde nám bylo všechno vysvětleno, co se bude dělat a následné kroky. Manžel jel pro věci a dceři že půjdou se mnou napíchnout kanylu, dceru jsem držela v objetí na lehátku a moc milá paní doktorka ji říkala, co se bude dělat. Na pokoji jsme spaly spolu v posteli, během celého pobytu všechna vyšetření se mnou. Moc milé sestřičky i lékaři. Škoda jen zastaralého prostředí, sprch a zázemí pro rodiče.


Opravdu za mě perfektní přístup.

A. M.                                                                                                                        30. 3. 2022

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane primáři, vážení zaměstnanci celého oddělení, dne 21. 3. 2022 jsem u vás podstoupila drobný zákrok, byla jsem tzv. jednodenka. Ráda bych vám všem touto cestou poděkovala za profesionální, ale hlavně lidský přístup celého oddělení. Ráda bych poděkovala i celému týmu z operačního sálu (i když se mi všichni představili a vysvětlili, co je jejich úkolem, nepamatuji si je). Po celou dobu byli všichni velmi profesionální a každý se snažil dělat svoji práci s největší pečlivostí.
Prosím, vyřiďte všem velké díky za moji klidnou cestu těžkým (pro mě těžkým) dnem. Vaše práce zaslouží víc než jen díky, ale to není v mých kompetencích.

Já smím říct jen upřímné DÍKY

S úctou


I. P.                                                                                                                            24. 3. 2022

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,
dovolte, abych Nemocnici Vyškov vysekla velkou pochvalu. Konkrétně 2. 2. 2021 jsem si způsobila komplikovanou zlomeninu nohy. Byl to tak komplikovaný úraz, že jsem pochybovala, že ještě někdy budu chodit. Operovali mě dva Vaši lékaři. MUDr. Kubalák a MUDr. Vojkůvka. Operace dopadla na výtečnou, noha je krásně srostlá. Dne 15. 3. letošního roku jsem nastoupila na chirurgii k vytažení šroubů. A opět nemůžu nic jiného než chválit. Všechen personál jsou velmi slušní a vstřícní lidé. Ani jednou jsem se nesetkala s nevolí, nebo neochotou. Na Vaši nemocnici můžete být právem hrdí.

Moc všem děkuji a budu potěšená, pokud mé poděkování budete tlumočit.

I. M. Bošovice                                                                                                         18. 3. 2022

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

 

Dobrý den, pane řediteli Horáku, chtěla bych moc poděkovat veškerému  personálu gynekologického oddělení. Naprosto profesionální a lidský přístup, se kterým jsem se jako pacientka setkala, jak na oddělení, tak na operačním sále, jsem si pochvalovala nejen já, ale i všechny ostatní hospitalizované klientky.

Moc, moc děkuji

S pozdravem Š. T.                                                                                                    15. 3. 2022

 

CNP

Dobrý den, rád bych od srdce poděkoval celému lékařskému i nelékařskému týmu oddělení CNP - A pod vedením milé paní primářky MUDr. Babjakové za vynikající odbornou péči a lidskost, kterou mě doslova postavili zpátky na nohy a splnili mi sen, vrátit se domů. Jejich pracovní nasazení a zájem o pacienta je v dnešní době velmi vzácný a já i celá rodina si toho moc vážíme. Jmenovitě bych ještě moc rád poděkoval mé ošetřující lékařce, paní doktorce Hanslianové, její péče dalece přesahovala její povinnosti, díky ní jsem se nejenom posouval velkými kroky k uzdravení, ale také mi pomáhala udržet si náladu, byla skvělým sportovním partnerem.

Moc děkuji.

J. K. a celá jeho dojatá rodina                                                                                  11. 3. 2022

 

ÚNOR 2022

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Chtěl bych touto cestou poděkovat za profesionální a především lidský přístup sestře Pavlíně Prosserové a paní doktorce Synkové. Navštěvuji jejich ordinaci skoro rok a vždy se setkávám s milým přijetím a dobrou náladou obou jmenovaných.

S pozdravem

Ing. A. R. Vyškov                                                                                                             7. 2. 2022

PCR

Dobrý den, dne 27. 1. 2021 jsem byla ve vaší nemocnici na PCR testu. I když před testovacím místem byla fronta, byla jsem mile překvapená, jak se fronta rychle posunuje kupředu. I přes velký nápor lidí, mě za dveřmi testovací místnosti čekal velmi milý a ochotný personál. Tímto bych zdravotním sestřičkám chtěla poděkovat za profesionální přístup. Kéž by v našem zdravotnictví, bylo takových lidí víc.

M. S.                                                             

 

LEDEN 2022

CNP

Vážená paní primářko,

na Vašem oddělení CNP Nemocnice Vyškov byla od konce října hospitalizována moje maminka Marta Lejsalová. Přes veškerou péči, kterou jste jí poskytovali, 5. 12. 2021 zemřela. Vím, že jste udělali vše, abyste udrželi její nedobrý zdravotní stav na takové úrovni, aby byl slučitelný se životem. Velmi Vám osobně, všem lékařům a sociálním sestrám děkuji za výbornou péči a velmi vstřícný přístup při komunikaci mezi námi. Zdravotním sestrám velmi děkuji za obětavost, s jakou o moji maminku pečovaly.
Zároveň vám všem děkuji za vynikající péči o Antonína Lejsala. Na Vašem oddělení byl na podzim 2021 umístěn po operaci krčku. Díky péči vás všech se jeho zdravotní stav natolik upravil, že mohl být, a to díky aktivitě vašich sociálních sester, umístěn v domově se speciální péčí Hvězda v Nových Hvězdlicích, kde je velmi spokojen.

Přeji vám všem mnoho štěstí, úspěchů a pevného zdraví!

S pozdravem Mgr. B. Š.                                                                                           31. 1. 2022

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

včera jsem byla propuštěna z péče na interním oddělení II. a chtěla bych Vám vyjádřit velké poděkování za to, jakým způsobem nemocnici řídíte. Na oddělení panuje velice přátelská, lidská atmosféra. Všude čisto, výborné jídlo a velké porce. Návštěvy sestřiček, sanitárek a lékařů na pokoji byly hodně časté, doslova nás nespouštěli z očí. Sestřičky a sanitářky jsou usměvavé, ochotné a pečlivé. Vrchní sestřička, paní Hanáková, si vždy ví rady. Sálá z ní klid, rozvaha, pochopení a ohromná lidskost. Za její umění v rozpíchané ruce najít a bezbolestně píchnout žílu jsme byly všechny pacientky na pokoji velmi vděčné. Můj ošetřující lékař byl pan doktor Erik Hasan Sukar. Pan doktor svoji práci miluje, to je jednoznačné. Neúnavně vyšetřuje, sleduje symptomy, hledá nová řešení. Je velmi lidský, na dnešní dobu skutečně nebývale. Je citlivý, ale zároveň pevně drží směr léčby tak, jak je potřeba. V průběhu mé hospitalizace jsem byla na vyšetření žaludku na gastroenterologii u paní doktorky Synkové. Tato žena dokáže jediným pohledem člověka uklidnit a zbavit ho strachu, spolu se sestřičkami dokážou vyšetření vést tak, že se z toho stane příjemná záležitost. Paní doktorka Synková je dle mého laického názoru obrovská odbornice, která také svoje poslání velmi miluje. Pane řediteli, je mi 51 roků, nemám moc zkušeností s hospitalizací, ale několikrát už jsem v nemocnici ležela a něco už jsem ve svém životě zažila. A věřte mi, že Vaše nemocnice tak, jak jsem ji mohla zažít v tomto týdnu, je skutečně unikátní. Jsem vděčná, že jsem mohla být léčena právě ve Vyškově a že moji léčbu vedli tak skvělí lidé.

Ještě jednou Vám děkuji za Váš přístup, s kterým nemocnici řídíte a přeji Vám, nemocnici a všem

pacientům, abyste ji vedl ještě hodně dlouho.

S úctou

Š. E.                                                                                                                       28. 1. 2022

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

v sobotu 8. 1. 2022 jsem u vás ambulantně rodila svoje 3. dítě – dceru Alici. Rodila jsem s porodní asistentkou Johanou Scholcovou. Protože už z vašeho oddělení mám výbornou zkušenost s mladým panem doktorem, který rodil mého druhého syna 16. 10. 2016, rozhodla jsem se vám o tom napsat.
Jsem velmi ráda, za zkušenost z vaší porodnice. Na vašem oddělení jsem se setkala s respektem, lidskostí, trpělivostí a ochotou. Měla jsem štěstí na paní doktorku Kolesárovou, která mi vždy vše vysvětlila, poskytla čas na rozmyšlenou, klidně a trpělivě vysvětlila znovu, pokud bylo třeba. Nikdy nedělala nic proti mé vůli a naopak se vždy snažila vše vykomunikovat k oboustranné spokojenosti. Informace od ní byly profesionální a dokázala mě podpořit. Se svými dětmi potkám hodně lékařů, o to víc si vážím práce, kterou denní směna toho dne odváděla. Určitě byla jejich práce nad rámec pracovních povinností. Ač se kolem mě střídalo toho dne dost rodiček, nikdy jsem nepocítila, že bych na něco musela počkat, nebo že by byl někdo netrpělivý, uspěchaný, vystresovaný. Ve chvíli, kdy chyběla moje porodní asistentka, než se rozběhly kontrakce, mi vždy poradily vaše porodní asistentky. Byly milé, pozorné a empatické. Je úžasné, že tolik hodných a profesionálních lidí, se může sejít na jednom místě. Nikdo se nemračil, na oddělení byla pohodová atmosféra. Mám hrůzu z nemocnic, ale u vás jsem si připadala jako doma. Moc Vám tímto děkuji a budu ráda, pokud všem a sestřičce na dětském, moje poděkování vyřídíte. Obdivuji se takové práci, kterou kolem mě všichni dělali srdcem.

Přeji pěkný den

I. Z.                                                                                                                            17. 1. 2022

 

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Tímto bych chtěla poděkovat celému personálu Nemocnice Vyškov na infekčním oddělení rehabilitace, neurologie, infekční JIP a ARO za péči o mě a hlavně o mého manžela Ladislava Skoupého.

Děkuji

Š. S. s rodinou                                                                                                              14. 1. 2022

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Děkujeme všem lékařům, zdravotním sestrám a všem pracovníkům 1. interního infekčního oddělení vyškovské nemocnice pod vedením primáře MUDr. Jiřího Pinky, za úspěšnou léčbu a vzornou péči o naši maminku, paní Marii Studnařovou.

Všem patří velký dík.

Za celou rodinu děkuje dcera, I. S.                                                                               14. 1. 2022

 

PROSINEC 2021

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Vážená paní náměstkyně,

touto cestou bych velmi ráda poděkovala Infekčnímu oddělení 2 a následně Infekční JIP za péči o mého tatínka Vladimíra Lampu, který byl hospitalizován od 8. 12. 2021-11. 12. 2021. S velkou úctou a ze srdce děkuji paní MUDr. Tkáčíkové a sestřičkám z Infekční JIP a panu MUDr. Kadlecovi z Interní JIP, kteří bojovali o tatínkův život až do posledních chvil a umožnili se mi s tatínkem rozloučit, za to jsem jim velmi vděčná a zavázána. Děkuji za laskavý a vlídný přístup a pochopení. Velmi si vážím práce vás všech na těchto odděleních, kdy v této těžké době to máte velmi náročné. Máte můj velký obdiv. Přeji všem pevné nervy a hlavně pevné zdraví. 

Prosím o předání poděkování.

Děkuji za celou moji rodinu. 

Dcera L. O.                                                                                                                  21. 12. 2021

 

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

 

Dobrý den, pane doktore,

 

chtěla bych touto cestou moc poděkovat vašim zaměstnancům z infekčního interního oddělení 1. Ležela zde maminka, Marie Studnařová, s covidem, se zápalem plic, téměř 5 let ochrnuta po mozkové příhodě, kdy se o ni starám v domácí péči. Vašim lékařům se podařilo téměř nemožné, vyléčit ji z těžkého zápalu plic a jiných neduhů. Maminka ležela na oddělení 4 týdny, nemá žádné proleženiny, ani flíček, i přesto, že je úplně plegická. To také díky vzorné péči sestřiček a ostatních pracovníků, včetně kluků od hasičů a vojáků. Patří ode mě všem obrovský dík, jsem jim všem neskutečně vděčná. Chtěla bych i vyzvednout jejich vždy vstřícné a mile vystupovaní, a to opět úplně všech. Je Vaší ctí, že máte tak skvělé lékaře, zdravotní sestry a všechny další zaměstnance z tohoto oddělení ve Vašich řadách. Pokud by to bylo možné, přikláním se pro všechny i k nějaké odměně, určitě si ji všichni zaslouží. Přeji Vám všem hodně úspěchů ve Vaší práci a co nejvíce vyléčených a spokojených pacientů.

 

I. S.                                                                                                                           20. 12. 2021

 

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ, RDO

 

Dobrý den, pane řediteli.

 

v pátek 17. prosince 2021 jsem byla vyšetřena na Interní příjmové ambulanci ve vyškovské nemocnici. Velká pochvala sestrám, lékaři MUDr. Kadlecovi. Poděkování také patří sestrám RTG, CT - CT angiografii plicních tepen, Duplexním vyšetření žilního systému, Sonografii or. dutiny břišní /vyšetření panem primářem/. U všech lidský přístup, vše vysvětleno, vynikající profesionální přístup. 

 

S pozdravem

 

O. K.                                                                                                                         19. 12. 2021

 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

 

Dobrý den,

 

chtěla bych velmi poděkovat za poskytnutou lékařskou péči mému synovi. Byl 15. 12. 2021 přijat na dětské oddělení s podezřením na meningitidu. Jsem moc vděčná MUDr. Hronkovi i sestřičkám z dětského oddělení, a také posádce sanitky, která syna následně převezla do dětské nemocnice do Brna. Jejich péče byla velmi profesionální a zároveň i citlivá a lidská.

 

S pozdravem a přáním klidných svátků a pevného zdraví

 

A. H.                                                                                                                         17. 12. 2021

 

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

 

Vážený pane řediteli,

 

ráda bych touto cestou vyjádřila velké poděkování celému týmu vyškovského porodního oddělení. Dne 21. 10. se nám u vás narodila holčička Lada. O vaši porodnici jsem nepochybovala, ale až tak laskavou a profesionální péči jsem nečekala.

 

Porod vedla paní porodní asistentka Marika Václavíková a paní doktorka Viktorie Gamcová, nemohla jsem si přát lepší péči. Bylo až neuvěřitelné, jak mi paní Marika přesně v pravou chvíli doporučila to, co jsem právě potřebovala a co mám udělat. Po celou dobu se o mě starala, její slova mi dodávala sílu. Měla jsem v ní velkou oporu a současně mi dávala volnost, do ničeho jsem nebyla nucena, vše bylo tak přirozené. Díky ní byl pro mě porod krásným a nezapomenutelným zážitkem. Vedení paní Mariky bylo velmi profesionální a zároveň jsem si v její péči připadala jako u nejbližší rodiny. Jsem za její přítomnost nesmírně vděčná. Během porodu miminku trochu padaly ozvy, proto paní doktorka Gamcová doporučila častější měření, byla velmi starostlivá a já jsem věděla, že jsme v těch nejlepších rukou. Moc si vážím toho, že jsem měla možnost mít při sobě tyto dvě úžasné paní. Připadala jsem si u vás jako v tom nejlepším wellness hotelu.

 

Kvůli menšímu zdravotnímu problému mi byla doporučena kontrola týden po porodu. Ošetřující lékař pan Krhovský byl velmi důsledný, pro jistotu mě poslal ještě na další vyšetření, které zařídil ihned a já jsem tak stihla vše v jeden den. Děkuji za jeho ochotu a vstřícný přístup.

 

Nemůžu opomenout ani oddělení šestinedělí, kde jsme se setkaly s tolika laskavými náručemi sestřiček. Ve dne i v noci jsem se na ně mohla obrátit.

 

Díky personálu Vyškovské nemocnice jsem si odnesla mnoho krásných vzpomínek. Doufám, že k vám zase zavítáme a moc se na to těším.

 

Přejeme všem kouzelné Vánoce.

 

B. R.                                                                                                                              13. 12. 2021

 

 

 

CNP, PLICNÍ ODDĚLENÍ

 

Dobrý den, vážený pane řediteli,

 

chtěla bych poděkovat zaměstnancům Vaší nemocnice, a to především kolektivu oddělení následné péče a plicnímu oddělení za ochotu, lidskost, trpělivost, pochopení, empatii a vstřícnost. Můj tatínek je na těchto odděleních častým pacientem a není to s ním vždy zrovna jednoduché, proto si můj dík a vděčnost opravdu zaslouží. Můžete být hrdý, že zde máte takové zaměstnance, kteří i v takto náročné době neztrácejí laskavost, trpělivost, vždy si najdou čas vyslechnout problémy, které klienty trápí a s vlídností, laskavostí a milým úsměvem vždy problém k oboustranné spokojenosti vyřeší. Děkuji a přeji Vám i všem Vašim spolupracovníkům hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti do dalšího roku.

 

S úctou

 

R. CH.                                                                                                           11. 12. 2021

 

 

HTO

 

Dobrý den,


chtěla bych vyjádřit hluboké díky hematologickému oddělení, respektive ambulanci a paní doktorce Lucii Judáskové. Byla jsem na Vaši ambulanci poslána jiným lékařem a po dlouhém zvažování jsem si nakonec vybrala Nemocnici Vyškov. Po určitých zkušenostech jsem byla vůči tomu na rozpacích, jestli jít nebo ne, ale nakonec jsem se rozhodla, že ano. A jsem nadmíru spokojena!!!! Paní doktorka má k pacientovi výborný přístup, vše vysvětlí, poradí a odpoví na jakýkoliv dotaz. Je poctivá, vše důkladně vyšetří, nenechá člověka, aby si “domyslel” co různého se mnou může být. Za to ji posílám moc velké díky.

(Řekla jsem ji to i osobně, ale chtěla jsem vyjádřit i děkuji k Vám na ředitelství).

P. S. Sama jsem zdravotník a vím, jak moc je to v dnešní době těžké, ať už je covid situace či jakákoliv jiná. Přeji mnoho sil a hodně zdraví, ať se vše zvládá jak má.


Ještě jednou moc děkuji.


Přeji hezký den.


S pozdravem

 

L. K.                                                                                                                           9. 12. 2021

 

 

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

 

Vážený pane řediteli,

 

chtěla bych touto cestou poděkovat za péči na infekčním oddělení 3, kde za normálních okolností je neurologické oddělení. Nelze vyzvednout jednotlivce, všichni byli velmi ochotní, vstřícní, příjemní. Jak sanitáři, sestřičky, lékaři. Nic nebyl problém, nám pacientům přišlo, že se nám dostává nadstandardní péče, pro personál to byla samozřejmost. Tam nepracují lidé, ale andělé. Opravdu velké díky za takovou péči.

 

Hezký den

 

J. J.                                                                                                                        8. 12. 2021

 

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

 

Dobrý den, pane řediteli,

dne 17. 11. 2021 jsem ve vyškovské porodnici přivedla na svět své třetí děťátko, syna Toníčka.
Touto cestou chci upřímně poděkovat a pochválit pana doktora Martina Vašíčka a sestřičku Soňu Holcmanovou. Chci vyzdvihnout jejich lidský a přátelský přístup, to jsou hodnoty, kterými rozhodně nešetřili. Porod byl díky tomu pro mě překrásným zážitkem, moje vzpomínky jsou hluboce zakořeněny a velmi ráda se k nim v myšlenkách vracím.


S velkou úctou

P. M.                                                                                                                         9. 12. 2021

 

LISTOPAD 2021

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Milé sestřičky,

ráda bych Vám vyjádřila poděkování za péči o mojí maminku paní Farmačkovou. Velice si vážím Vaší práce a vím, že není vůbec lehká. Přijměte můj veliký dík za vše, co pro moji maminku i ostatní pacienty děláte.

S vděčností a úctou

J. M.                                                                                                                            24. 11. 2021

 

OČKOVACÍ  MÍSTO

Dobrý den, paní Indrová, pane řediteli, 

ráda bych touto formou poděkovala za vstřícný a velmi flexibilní a trpělivý přístup na očkovacím centru. Komunikovala jsem s paní Indrovou a cením si jejího nasazení a přístupu a také přístupu celého týmu v tomto náročném zaměstnání.

Děkuji a přeji klidné dny

E. K.                                                                                                                               5. 11. 2021

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,


dne 30. 9. 2021 jsem ve Vaší nemocnici absolvovala porod plánovaným císařským řezem. Přestože jsem vždy chtěla rodit přirozeně, z důvodu velikosti miminka a špatné polohy jsem tentokrát bohužel neměla na výběr. Velmi jsem se zákroku obávala. Na doporučení a pozitivních recenzí mých přátel a známých jsem si vybrala Vaší nemocnici, přestože se někteří podivovali, proč nevolím Brno, které mám od bydliště podstatně blíže (do Vyškova to mám cca 1 hodinu).
Toto rozhodnutí bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí v životě.


Tímto bych Vám a Vašemu týmu chtěla poděkovat za to, co pro 'pacientky' a jejich miminka děláte. Nikdy bych si nemyslela, že v nemocnici mohu zažít tak individuální, přátelský a milý přístup a to jak ze strany lékařů, tak ze strany sester a ostatního personálu. Porod samotný (přes všechny obavy) byl pro mne nezapomenutelným zážitkem, atmosféra na operačním sále byla nad očekávání pozitivní, řekla bych až rodinná, péče byla dokonalá a cítila jsem se 'hýčkaná' na každém kroku - od porodních příprav až po odchod po 5ti dnech. 

 
Velmi si cením toho, že rodičkám a jejich přáním nasloucháte a snažíte se porod přizpůsobit jejich přáním. Taktéž děkuji za umožnění otce u porodu, stejně tak umožnění asistence mé duly - Petry Sušické. Byl to můj již druhý porod, a zatímco první porod (v jiné nemocnici) mám spíš uložený v kolonce 'noční můry', porod u Vás pro mne zůstane navždy nepopsatelným zážitkem - pouze díky Vašemu zařízení a přístupu lidí ve Vašem týmu.

 
Bohužel neznám jména konkrétního personálu u porodu (30. 9. 2021, 8:26), pokud by to bylo jen trochu možné, prosím o veřejné poděkování všem zúčastněným.

 
Doporučení na Vaši nemocnici budu šířit dále, aby si takto nevšední porody mohly užít i ostatní rodičky.
 
Děkuji a přeji hezký den


K. K. Vranov                                                                                                                   2. 11. 2021

 

ŘÍJEN 2021

INTERNÍ ODDĚLENÍ, CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE

 

Děkujeme za péči, která byla věnována panu Josefovi Dobešovi po dobu jeho pobytu na III. interním oddělení vyškovské nemocnice, dále paní MUDr. Synkové, GEO ambulance. Velké poděkování patří paní primářce MUDr. Babjakové a celému oddělení LDN, kde strávil poslední dny svého života. Obdiv a dík všem lidem, kteří tuto záslužnou práci vykonávají.

 

Sestry s rodinami                                                                                                   8. 10. 2021

 

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ, CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE

Vážený pane řediteli, 

V měsíci červenci jsem byla hospitalizována s diagnózou vertigo na neurologickém oddělení a následně v měsíci září jsem absolvovala hospitalizaci na oddělení léčebné rehabilitace. Chtěla bych touto cestou vyjádřit pochvalu a poděkování oběma primářkám, lékařům, sestrám, rehabilitačním sestrám za vstřícný přístup, příjemné a obětavé chování k pacientům, s čím se tak často nesetkáváme. Také bych ráda ohodnotila prostředí, které se podařilo krásně přebudovat a cítí se tam člověk příjemně a v čistotě, o což se stará tým sanitárek a uklízeček. Chci touto cestou poděkovat všem a Vám přeji jen takové skvělé podřízené.

S úctou k těmto profesím

H. V.  Vyškov                                                                                                          4. 10. 2021

 

ZÁŘÍ 2021

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Umíte vrátit dětský úsměv, a to je nejvíc, co si rodič v infarktovém stavu, který prožívá, když jeho děťátku něco je, přát. Všem, co o nás po dobu hospitalizace pečovali, DĚKUJI!!!

JSTE ÚŽASNÍ!

Maminka V. S.                                                                                                         21. 9. 2021

 

CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE

Vážená paní primářko,

ráda bych Vám i celému Vašemu oddělení poděkovala za vstřícnost, ochotu a milé chovaní a hlavně za nesmírnou trpělivost v péči o mého tatínka pana Petra Wőlfela. Nesmírně si vážím Vaší práce a obětavosti a chtěla bych Vám i celému oddělení popřát hodně zdraví, spokojenosti a úspěchu. Vím, že jste to s tatínkem neměli vůbec jednoduché, mám ho doma v péči již dlouhou dobu a někdy je to opravdu velmi náročné, a to nejen fyzicky, ale především po psychické stránce, a to mám v péči nyní už jen jeho, jelikož maminka mi před půldruhým rokem zemřela. Ale Vy tam takto náročných pacientů máte celé oddělení, proto si Vás za práci, kterou děláte a přitom neztrácíte laskavý úsměv, který někdy léčí více než cokoliv jiného, velmi vážím a ještě jednou Vám všem moc děkuji.

S nesmírnou úctou k Vaší profesi

CH. R.                                                                                                                       3. 9. 2021                                                                                                     

                                                            

SRPEN  2021

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

chci poděkovat oddělení chirurgie JIP za ochotu veškerého personálu, jak se krásně chovají a vyplní každé přání. Vím, že to nebylo se mnou jednoduché, ale jsem tady moc spokojena, je tu čisto a opravdu jsem se tu cítila jako doma. Ještě jednou moje velké děkuji. Doufám,že máte všechna taková oddělení.

S pozdravem

S. D.                                                                                                                         10. 8. 2021

 

ČERVENEC 2021

 

PODĚKOVÁNÍ SESTRÁM, LÉKAŘŮM A OŠETŘOVATELŮM

Milí a vážení - paní sestřičky, doktoři, ošetřovatelé,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za mého tatínka pana Petra Wőlfela. Chtěla bych  Vám říci, že si nesmírně vážím Vaší pomoci a péče, se kterou se staráte o mého tatínka, jelikož to není jednoduchý pacient, vzhledem ke všem nemocím, kterými trpí, věřte mi, že vím, jak je ta péče leckdy nejen fyzicky, ale také psychicky velmi náročná, jelikož jsem se 10 let starala
o těžce nemocnou maminku a teď o tatínka. Vím, že pro Vás je to daleko náročnější, než pro mne, protože já měla ze začátku pouze jednoho a později dva „pacienty“, ale vy máte plné oddělení pacientů. Chci tento dopis napsat i proto, aby si ho přečetli i jiní lidé a uvědomili si, jak náročnou profesi máte, obzvláště pak v této náročné době, kdy Vám práci stěžuje práce s respirátory kvůli epidemii. Děkuji všem za laskavost a sebemenší pomoc – laskavé slovo, úsměv, pohlazení, trpělivost. Každý z Vás má doma svou rodinu a starosti, které musí v práci „dát stranou“ a být tu pro ty, „druhé“, Vaše klienty-pacienty, kteří dokážou být ne vždy milí a vstřícní.

Děkuji ještě jednou.

S velkou úctou k Vaší profesi.

CH. R.                                                                                                                      23. 7. 2021

 

ARO, NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ, INTERNÍ ODDĚLENÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za péči po dobu dlouhé nemoci, která byla věnována panu Pavlu Gottwaldovi. Oddělení ARO vyškovské nemocnice pod vedením primáře MUDr. Miroslava Pojezného, oddělení neurologie a JIP neurologie vyškovské nemocnice       pod vedením primářky MUDr. Jany Kadlčíkové, internímu oddělení vyškovské nemocnice pod vedením primáře MUDr. Jiřího Pinky.

Rodina G.                                                                                                                 23. 7. 2021

 

ARO, PLICNÍ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou jménem svým i celé své rodiny poděkovat z celého srdce celému oddělení ARO pod vedením primářem MUDr. Miroslavem Pojezným. Za vzornou péči, lidský přístup a záchranu života mého manžela Jaromíra Gottvalda. V době, kdy byl covid na ústupu, u nás udeřil v té nejtěžší formě. I když máme ještě dlouhou cestu k uzdravení. DĚKUJI. Vážíme si jejich profesionality, ochoty, lidskosti a vstřícnosti. A ještě jedna pochvala a velké děkuji pro MUDr. Andreu Molnárovou a MUDr. Alenu Dvořákovou z plicního oddělení. Mají srdíčko na pravém místě. Moc pro nás udělali a vážím si jich. Prosím o předání poděkování.

S úctou a pozdravem

E. G. s rodinou                                                                                                            15. 7. 2021

 

ČERVEN 2021

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

V době od 19. 5. 2021 do 4. 6. 2021 jsem byla hospitalizována na vašem chirurgickém oddělení na pokoji č. 4 3 patro. Můj velký dík patří všem zdravotníkům, kteří dělali vše proto, abych se uzdravila. Pan MUDr. Bukvald svým citlivým přístupem a povzbuzujícími slovy mi dodával sílu vše zvládnout. Pan MUDr. Randula je vynikající lékař, na kterého jsme se my, všechny starší pacientky těšily. Jeho milé vystupování, úsměv, působily jako balzám. Díky svým nemocem jsem strávila kus svého života v nemocnicích a moc ráda bych ocenila a pochválila vynikající zodpovědnou a těžkou práci Vašich sestřiček a veškerého pomocného personálu. Starají se o nás opravdu s láskou, i když je vidět únava. Dávají nám kus sebe a srdíčko. Za to jim patří můj velký dík!!!! Zaslouží si nejen poděkování (kéž by to bylo možné).

Přeji pevné zdraví všem.

M. S. Křenovice                                                                                                        8. 6. 2021                                  

 

KVĚTEN 2021

OČKOVACÍ MÍSTO

Dobrý den, paní doktorko,

dnes jsme byli s manželem na 2. dávce očkování. Vyslechla jsem si od pacientů, jak jsme seděli, jak  prý to má nemocnice  pěkně  připraveno.  Spokojenost  byla  veliká. Proto patří  nemocnici  poděkování  za  tak  perfektně  připravené  očkování.  Pacientů tam bylo hodně a vše pěkně probíhalo  bez  dlouhé doby  čekání. Přístup zdravotníků k nám byl zdvořilý.

Děkujeme

V. B.                                                                                                                         18. 5. 2021 
 

DUBEN 2021

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

dne 11. března jsem byl záchrannou službou převezen  na oddělení JIP vyškovské nemocnice.  Diagnóza byla zdrcující – těžký covidový zápal plic. Můj zdravotní stav byl velmi vážný. Plíce byly natolik zasažené, že šlo doslova o přežití. Obvykle se s touto diagnózou pacienti nevrací zpět. Jen díky obrovskému nasazení lékařů a zdravotnického personálu JIP, kteří bojovali o můj život ve dne v noci, jsem se mohl začít uzdravovat.

Všichni lékaři, hlavně pak MUDr. Kadlec, i zdravotní sestřičky prokázali, že jsou profesionálové na svém místě. Viděli ve mně nejen jednoho z mnoha pacientů, ale i člověka. Díky nim jsem nepropadl apatii a bojoval také. Obdivuji jejich práci a nasazení obzvlášť v této době. Sestřičky se o mě staraly jako o vlastního. To vše mi moc pomohlo nejen fyzicky,
ale i psychicky. Moc jim za to děkuji! Strávil jsem na JIP neuvěřitelných 34 dní s kyslíkem, hadičkami a na přístrojích. Když mě museli přeložit na III. internu, měl jsem slzy vděku  v očích. Ale bylo mi jasné, že jsou na řadě další pacienti ve vážném stavu.

V současné době jsem v domácím léčení. Nikdy na  lékaře i zdravotní sestřičky nezapomenu. Vděčím jim za život.

Jako ředitel vyškovské nemocnice můžete být na celou JIP hrdý.

S pozdravem vděčný pacient

J.  M. Luleč                                                                                                               26. 4. 2021

 

K poděkování se přidávám i já, manželka. Díky vyškovské JIP mám manžela zpátky doma. I já jsme si poležela na kapačkách s covidem na interně ve vaší nemocnici. Neměla jsem tak těžký průběh nemoci jako manžel, ale už bych to nechtěla nikdy zažít znova. Moc mi pomohla  paní MUDr. Lucia Masárová, která si na mě vždycky udělala čas, vyslechla mé nářky a vždy mi vyšla velmi vstříc.

Děkuji.

H. M. Luleč                                                                                                              26. 4. 2021

                                                                                  

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

touto cestou bych chtěl poděkovat lékaři chirurgie MUDr. Jaroslavu Kubalákovi za úžasný lidský a profesionální přístup při mé léčbě. Měl jsem tu čest poznat skvělou práci profesionála a člověka na svém místě.

Mockrát děkuji za Váš obětavý přístup.

Pacient F. V.                                                                                     Ve Vyškově 20. 4. 2021                                                                                                                              

 

 

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Dovolte mi předat poděkování 3. infekčnímu oddělení neurologie Vyškov. Můj manžel, Jiří Kotyza, byl na tomto oddělení léčen ve dnech 7. 3. - 8. 4. 2021. Na oddělení byl přijat v kritickém stavu. Péče, která mu byla poskytovaná, mu zachránila život. Profesionální přístup lékařů a starostlivá a empatická péče zdravotních sester a sanitářů umožňovala postupné zlepšování zdravotního stavu. Poděkování je třeba vyslovit i za to, že všichni měli ztížené podmínky v komunikaci s manželem, neboť je téměř neslyšící.

Závěrem lze konstatovat, že měl manžel obrovské štěstí, že se dostal do rukou takových vzácných lidí. Prosím, tlumočte celému oddělení naše poděkování a vděk.

Manželka J. K. s rodinou                                                                 V Dědicích dne 20. 4. 2021

 

OČKOVACÍ MÍSTO

Dobrý den,

dne 21. 4. 2021 jsem byl zaočkován 1. očkovací dávkou proti COVID-19 a byl jsem opravdu velmi spokojený, ba nadšený organizací a profesionalitou zaměstnanců očkovacího centra Nemocnice Vyškov. Moc děkuji a přeji hodně sil a pevné zdraví v této nelehké době.

S pozdravem

J. K.                                                                                                                         22. 4. 2021

ARO

Touto cestou bychom chtěli poděkovat za péči o paní Taťánu Preisovou zdravotnímu týmu ARO Nemocnice Vyškov v posledních dnech jejího života. Děkujeme příbuzným, přátelům, kamarádům, známým a všem ostatním, kteří se dne 26. února přišli s maminkou, paní Taťánou Preisovou rozloučit.

Dcera K. G. s rodinou                                                                                                  15. 4. 2021 

 

BŘEZEN 2021

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Dobrý den. Chtěl bych touto cestou poděkovat zdravotnickému personálu na infekčním lůžkovém oddělení na neurologii, kde jsem byl jako pacient tři týdny se zápalem plic a nemocí covid-19. Zdravotní sestry, lékaři, sanitářky prostě všichni se chovali k pacientům ohleduplně, mile a profesionálně. Jejich psychicky i fyzicky namáhavá práce zaslouží více než pouhou pochvalu.

S pozdravem

P. J.                                                                                                                           30. 3. 2021

CHIRURGICKÁ AMBULANCE

Dobrý den, ráda bych poděkovala za práci pana doktora i sester na chirurgické ambulanci - mají to tam opravdu náročné (sobota 27. 3.). Velmi pečlivě mi vyšetřili syna po pádu (nakonec se ukázalo, že se sice nejedná o pád z výšky, který mi děti původně nahlásily), ale o pád z meze, nicméně nikdo nic nepodcenil a všichni k nám byli moc milí. Prosím, poděkujte jim za práci.

Děkuji za předání vzkazu.

S pozdravem

P. H.                                                                                                                       29. 3. 2021

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Vážené vedení nemocnice, porodnice,

chtěla bych PODĚKOVAT PORODNICI za ohleduplný, přirozený porod. Bohužel si nepamatuji jméno porodní asistentky, ale rodila jsme 9. 11. 2020 večer. Celkově byla respektována kompletně má porodní přání i má práva a práva dítěte. Následná péče
MUDr. Krhovského byla také respektující a ohleduplná. Děkuji, že něco tak přirozeného
a důležitého, jako je porod nového člověka, mohlo proběhnout bez újmy na zdraví nebo na cti. Mám potřebu toto zdůrazňovat, ačkoli jde dle mě o samozřejmé chování zdravotníků, kvůli rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2021. Ten rozhodl, že provádět rodičkám zásahy během porodu je možné i přes jejich výslovný nesouhlas, je možné omezovat je v pohybu
a provádět škodlivé zásahy jak pro rodičku, průběh porodu tak následně pro dítě. Děkuji,
že ve Vaší porodnici necháváte zodpovědnost tam, kde má být – na rodičích, které personál informuje. Prostor pro zlepšení je vždy, každopádně jsem ráda, že se nebudu bát do porodnice ve Vyškově případně jet rodit znovu. Vím, že každý dělá to nejlepší, co v daný moment může a umí – zdravotníci i rodičky. Ještě jednou děkuji konkrétní porodní asistentce i té, která mě před tím kolem 13 hodiny přijímala (Pupíčková?), a panu doktoru Krhovskému. Také sestře Holcmanové, se kterou jsem řešila dokumentaci před porodem. Vše bylo profesionální.

Mgr. et Mgr. K. F.                                                                                          23. 3. 2021

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli, 

chtěla bych Vaším prostřednictvím vyjádřit pochvalu a velké poděkování lékařům a sestřičkám JIP chirurgie a III. chirurgie, kde léčili našeho tatínka p. Jindřicha Samsonka. Především však panu doktorovi Kubovi a panu doktorovi Sadílkovi. Jejich profesionální, pečlivý, vzorný
a citlivý přístup je opravdu úctyhodný. Díky jejich přístupu se snad vše podchytilo včas a my jsme rádi za brzký návrat tatínka z nemocnice. Kromě již zmíněných, tatínek obdivuje pracovitost i pana Jirky (vojáka, sloužícího na JIP). Prosím, předejte všem tuhle pochvalu
a poděkování. Snad jim udělá radost a bude jim povzbuzením do další, často nelehké práce. 

S pozdravem jménem celé rodiny

E. D.    dcera                                                                                                   22. 3. 2021

 

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane řediteli,

chtěl bych touto cestou moc poděkovat vašim zaměstnancům, jmenovitě paní MUDr. Marii Pojezné a prim. MUDr. Milanu Judáskovi, za velmi profesionální a obětavý přístup k mé osobě v době, kdy jsem se díky infekci COVID-19 již opravdu necítil vůbec dobře a léčbu v domácím prostředí jsem nezvládal. Dále bych rád poděkoval za vzornou péči a přístup lékařů a veškerého personálu na infekčním oddělení, kde jsem byl následně hospitalizován (tuším interna I). Pokud bych mohl ze své pozice člena rady města Vyškova, jakkoliv přispět k vaší činnosti, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit. Ještě jednou moc děkuji a moc si vážím toho co děláte.

S pozdravem

 

I. CH.                                                                                                                  19. 3. 2021

OČKOVACÍ MÍSTO

Očkováni ve vaší nemocnici má příjemnou úroveň (i když na tom nic příjemného není)
a děkujeme, že jste připravili vhodné místo, že personál je klidný a příjemný, všechno klape podle plánu. Když už musíme tuhle patálii absolvovat, není to pro nás stres a nepříjemný pocit. Nikdo nám nedává pocítit, že jsme starý lidi. Jednání sestřiček je úžasné a my si to zasloužíme. Kdyby takhle pracovala ta dobře placená a neschopná banda ve vládě, všichni bychom ten čas přežívali snadněji. Jsme oba starý, ale fit, jako ve 40, přesto nějaká reakce po injekci u obou, snad to bude k něčemu.

Děkujeme

Z. H. a C. H.                                                                                                        17. 3. 2021

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

rada bych z celého srdce poděkovala oddělení šestinedělí, novorozeneckému oddělení a nejvíce porodnímu oddělení, hlavně pak porodní asistentce Soni (příjmení jsem si bohužel nezapamatovala) a ostatním z noční a ranní směny ze dne 23. 2. 2021, kdy se narodila naše sladká dcera. Moc moc děkuji za laskavý a klidný přístup. A v poslední řadě děkuji kuchyni, jídlo bylo výborné, moc mi chutnalo.

S pozdravem

V. Z.                                                                                                                      11. 3. 2021

 

 

OČKOVACÍ MÍSTO

Dobrý den, vážený pane řediteli,

 

dnes jsem absolvovala první dávku očkování na Covid a nedá mi to, abych Vám nenapsala.
V dnešní době je in na vše nadávat a hlasitě kritizovat. Já tedy naopak musím pochválit naprosto PROFESIONÁLNÍ práci všech zúčastněných zdravotníků, perfektní organizaci, pohodu, jaká tam vládne. A přístup zdravotnického personálu je až neuvěřitelný! Laskavost, vlídnost, úsměvy.... a to nepatřím mezi nemohoucí stařečky vzbuzující soucit. Po celou dobu povinného čekání po očkování jsem měla možnost proces sledovat a byla jsem opravdu velmi mile překvapena. Takže sestrám jsem stejně mile poděkovala, ale přesto chci ještě vyslovit uznání i Vám, protože je zřejmé, že Vaše vedení je vynikající. Děkuji a přeji PEVNÉ ZDRAVÍ, NERVY a spolehlivý kolektiv.

S pozdravem a přáním pěkného dne 

E. M.                                                                                                                      11. 3. 2021

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

minulý a tento týden jsem strávila na gynekologickém oddělení nemocnice Vyškov. Chtěla bych poděkovat celému zdravotnickému i ostatnímu personálu tohoto oddělení za příkladnou péči i starostlivost. Sestry i paní sanitářka odváděly špičkovou péči, vždy ochotné a v dobré náladě. Velmi mně i ostatním pacientkám ulehčovaly pobyt v nemocnici. Už jsem byla na více odděleních, ale na tomto oddělení je opravdu nadstandartní péče. Měla jsem tam možnost vidět i jejich práci se staršími pacientkami, které vyžadovaly více pozornosti a sestry v čele s vrchní sestrou vše zvládaly s obdivuhodnou trpělivostí a ohleduplností. Opravdu před nimi smekám
a moc jim děkuji za to, jaké jsou. Také paní uklízečky byly vždy příjemné a milé a oddělení udržují v naprosté čistotě. Musím pochválit i lékaře, kromě skvělé práce na sále, byli i u vizity vždy v dobré náladě a ochotně odpovídali na všechny i dokola opakující dotazy. Budu se opakovat, ale gynekologické oddělení je personálem naprosto špičkové oddělení. 

 

Moc celému oddělení děkuji.

 

S pozdravem 

 

H.                                                                                                                         5. 3. 2021 

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den, 

rádi bychom ještě jednou moc poděkovali s partnerem celému porodnímu týmu, který se o mne při porodu staral, porodila jsem 26. 2. 2021. Především bych moc chtěla poděkovat paní porodní asistentce (omlouvám se, že jsem si nezapamatovala jméno). Byla jste úžasná a jak jste se o nás starala a pomáhala mi, cítila jsem se bezpečí a v klidu. Poprvé jsem na Vás narazila v poradně. Už z toho prvního setkání jsem měla dobrý pocit a byla jste mi moc sympatická 😊. Následná péče na oddělení šestinedělí má za mě další plus. Vaši porodnici budu chválit a jsem ráda, že jsem si vybrala Vyškov. 

Děkujeme a přejeme klidné dny. 

D. N.                                                                                                                      4. 3. 2021

 

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ, INTERNÍ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování zdravotníkům v Nemocnici ve Vyškově
za to, co pro pacienty dělají. Byli jsme s manželem oba hospitalizovaní s onemocněním COVID-19. Manžel byl od 13. 2. 2021 na oddělení INF JIP, INT JIP a na infekčním lůžkovém oddělení do 28. 2. 2021. Byl ve vážném stavu. Já jsem byla od 16. 2. 2021 do 24. 2. 2021
na infekčním lůžkovém oddělení. Velké naše poděkování patří lékařům, sestřičkám, dobrovolníkům, kteří na oddělení pracují. Starají se o pacienty v této nelehké době, ve velmi těžkých podmínkách moc pěkně. Přejeme vám všem hodně sil a energie ke zvládání této složité situace.

L. a A. H. Račice                                                                                                      4. 3. 2021

 

ÚNOR 2021

 

OČKOVACÍ MÍSTO 

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych vyslovila poděkování vám, a především očkovacímu centru v Nemocnici Vyškov. Mé poděkování vychází z osobní zkušenosti při očkování mých rodičů. Z hlediska dostupnosti od místa bydliště rodičů jsem pro jejich očkování Covid zvolila očkovací centrum vyškovské nemocnice. Hned při startu očkování jsem byla velmi spokojena s celou organizační strukturou této náročné záležitosti. Na webových stránkách nemocnice jsou přehledně a srozumitelně uvedeny veškeré důležité informace. Příjezd až k výtahu budovy nemocnice, parkování, doprava výtahem do patra s očkováním – vše skvěle vyřešeno. V samotném očkovacím místě výborná organizace, vše plynulo hladce. A především, a to chci zdůraznit nejvíce, skvělý zdravotnický tým. V očkovacím centru jsme se setkali s ochotou, trpělivostí, vstřícností, milým chováním a profesionálním vystupováním. Uvědomuji si, jak je náročné a složité se staršími osobami komunikovat. Proto velmi oceňuji takový přístup k této skupině osob. Určitě jim to pomáhá vzniklou situaci zvládnout. Vaše očkovací centrum mohu tedy všem vřele doporučit. 

Přeji vám, aby se vám vaše náročná práce dařila a celou situaci úspěšně zvládali.

S pozdravem

Mgr. H. CH.                                                                                      27. 2. 2021

 

OČKOVACÍ MÍSTO 

Dobrý den,

po všech požadovaných registracích a rezervacích k očkování pro pojištěnce VoZP jsme po poněkud komplikované přepravě z místa bydliště na Drahanské vrchovině byli 16. 2. 2021 8:30 v 1. kole úspěšně a bez komplikací očkováni na preferovaném očkovacím místě v Nemocnici Vyškov. Byli jsme překvapeni vzornou péčí a ochotou při zajištění očkování (včetně objednání ke 2. kolu za 3. týdny) pro mne i invalidní manželku, počínaje vedením nemocnice, po veškerý personál nemocnice, který byl do očkování zapojen.

Děkujeme

Srdečně zdraví L. M.                                                                      17. 2. 2021

 

OČKOVACÍ MÍSTO

Včera jsme u Vás byli s maminkou na očkování proti Covidu. Byli jsme maximálně spokojeni jak s organizací, tak s přístupem veškerého personálu. Úplně nás to nabilo pozitivní energií a vírou, že Covid společným úsilím porazíme. Přeji Vám hodně síly, vytrvalosti a trpělivosti.

P. Š.                                                                                             17. 2. 2021

 

OČKOVACÍ MÍSTO

Dobrý den,

dnes, 16. 2. 2021, jsem byla s maminkou na očkování první dávky v očkovacím centru Nemocnice Vyškov. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat všem sestřičkám, lékařům i ostatním pracovníkům, neboť očkování proběhlo naprosto v klidu, pohodě, s úsměvy a laskavým slovem pod rouškami. Je to pro tyto staré lidi velká psychická podpora.

Ještě jednou díky

J. Š.                                                                                                                        16. 2. 2021

 

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

než se skloní Vaše oči nad těmito pár řádky, tak dovolte abychom Vás co nejsrdečněji pozdravili. Doba, ve které se všichni nacházíme není lehká, ale i přesto bychom chtěli touto cestou poděkovat sestře Večeřové M. a Plhalové V. z ambulance urologie v nemocnici, které byly a jsou za každé situace profesionálové. Málo je takových lidí jako ony dvě.

S pozdravem

M. a spol.                                                                                                               16. 2. 2021

 

OČKOVACÍ MÍSTO

Dobrý den,

dnes jsem byla u Vás na očkování se svojí matkou, které je 89 let. Musím Vás jenom chválit, parkování bez problémů, všechno označené, sestřičky i lékaři velmi příjemní a ochotní, to víte se staršími lidmi to někdy není jednoduché. Za mě všechno na jedničku, a v této nelehké době pro nás pro všechny, tak pro mě byl přístup všech pohlazení na duši a za to díky Vám všem. Vydržte!

A. P.                                                                                                                          15. 2. 2021

 

CNP, DO

Dobrý den, pane řediteli,

ráda bych touto cestou poděkovala paní primářce Andree Babjakové z CNP ve Vaší nemocnici. Na jejím oddělení byli v poslední době hospitalizováni moji rodiče . Jsme velmi spokojeni s vysoce odborným a lidským přístupem paní primářky ke starým a nemocným lidem, za což jí patří naše velké poděkování. Věřím, že vynikající péče o rodiče na tomto oddělení, přispěla k překonání těžké nemoci rodičů a k záchraně jejich života. Svým laskavým přístupem pomohla paní primářka i naší rodině lépe zvládnout těžkou situaci v době vážné nemoci rodičů. Stejně tak děkujeme vždy ochotnému personálu tohoto oddělení. Moc si toho vážíme. S úctou vzpomínáme i na pana primáře Mokroše z dětského oddělení, který již před mnoha lety včasnou diagnózou a léčbou pomohl našemu těžce nemocnému synovi zvládnout nemoc bez následků. Doufám, že současná situace s covidem se co nejdříve uklidní a všichni zdravotníci budou opět moci pracovat v normálních podmínkách. Je zde spousta vynikajících odborníků.

Ještě jednou děkuji paní primářce Babjakové a přeji hodně sil do další práce.

S pozdravem

I. H.                                                                                                                           15. 2. 2021

 

COVID NEUROLOGIE, COVID JIP NEUROLOGIE, ARO

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem lékařům a sestřičkám z vyškovské nemocnice oddělení covid neurologie, covid JIP neurologie a ARO za starostlivost, ochotu, obětavost a péči o pana Jaromíra Steinera. V této nelehké chvíli odvádíte obrovskou práci a pomáhali jste mu prožít ty nejtěžší chvíle jeho života důstojně.

Děkujeme

Manželka a dcery                                                                                                      10. 2. 2021

 

COVID NEUROLOGIE

Chci poděkovat lékařům a sestřičkám covid neurologie za vzornou péči a starostlivost, se kterou se o nás, pacienty, v této těžké době starají. Díky vám všem.

Váš bývalý pacient Z. B. z Moravských Prus                                                           5. 2. 2021

 

 

LEDEN 2021

ARO

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem lékařům a zdravotnickému personálu oddělení ARO vyškovské nemocnice za obětavou péči o paní Dagmar Zemánkovou v posledních dnech jejího života.

Manžel, syn a dcera s rodinou                                                                                 29. 1. 2021

 

ANTIGENNÍ ODBĚROVÉ CENTRUM

Vážený pane řediteli,

v pondělí 18. 1. ve 12:40 jsem ve vaší nemocnici absolvovala antigenní test. Ráda bych jen napsala, že vše proběhlo přesně na čas, všechny sestřičky, které jsem potkala, se chovaly vstřícně a mile. Sestřička provádějící odběr vzorku byla citlivá a opatrná. Sestřička na recepci opakovaně vysvětlovala lidem do telefonu stále stejné informace a stále stejně trpělivě.

Děkuji za dobrou zkušenost.

D. H.                                                                                                                       21. 1. 2021

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat za vzornou péči, které se mi dostalo na interním oddělení 2 (a předtím na oddělení infekčním) při mé hospitalizaci z důvodu covidové pneumonie ve dnech 27. 12. 2020 až 8. 1. 2021. Děkuji zejména ošetřující lékařce MUDr. Lucii Masárové, sestřičkám i všemu personálu a smekám před jejich trpělivostí, pečlivostí a vysokým pracovním nasazením. Současně bych rád internímu a infekčnímu oddělení přispěl peněžním darem 20.000,- Kč. S opakovanými díky a přáním mnoha sil v těžké práci.

M. F.                                                                                                                         16. 1. 2021

 

DOČASNÉ INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

prosím Vás o předání poděkování prim. MUDr. Jiřímu Pinkovi za velkou vstřícnost a ochotu při hospitalizaci mého manžela na infekčním lůžkovém Covid oddělení (rehabilitace II.) Nemocnice Vyškov. Dále chci poděkovat ošetřující lékařce MUDr. Ditě Hanákové za profesionální a lidský empatický přístup, zdravotní sestřičce Janě Brtníčkové a všem sestřičkám na tomto oddělení za vzornou péči. V této nelehké Covidové době to byla pro mě jednoznačně velmi příjemná zkušenost s Nemocnicí Vyškov.

J. G.                                                                                                                           12. 1. 2021

 

CLR, Stravovací provoz

Vážený pane řediteli,

tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na mém zotavení z operace TEP kolene v době od 21. května do 10. června 2020. A to především celému oddělení Centrální lůžkové rehabilitace s paní primářkou MUDr. Neckařovou a vrchní sestrou paní Šárkou Konečnou a ambulantní rehabilitaci s vrchní sestrou Stanislavou Konečnou. Nejen aktuálně přítomným rehabilitačním pracovnicím na oddělení CLR, které mi pomáhaly v rehabilitaci, ale také všem lékařům, sestrám, sanitářce i uklízečkám. Všichni poskytli vynikající péči, a tak velmi zpříjemnili třítýdenní pobyt v nemocnici. Na závěr bych chtěla poděkovat a vyzdvihnout dobrou práci celého kolektivu kuchařek a kuchařů, zejména vrchní dietní sestře paní Jitce Mašlejové. Připravovali vždy vynikající jídla, maso bylo měkké, strava pestrá, pečivo čerstvé. Velmi mi vyhovovala studená večeře.

Přeji všem pevné zdraví a hodně úspěchů v další práci.

S úctou a pozdravem

J. P.                                                                                                                             5. 1. 2021

 

PROSINEC 2020

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

dovolte, abych toule cestou srdečně poděkovala panu doktorovi Kubalákovi. Za jeho profesionální, ale hlavně krásný lidský přístup, který věnuje mému synovi Adamovi Zaoralovi. Přeji Nemocnici Vyškov více takových lékařů a srdečně děkuji a přeji krásné Vánoce.

M. Z.                                                                                                                 18. 12. 2020

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, HTO

Vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za příkladnou péči ve Vaší nemocnici, konkrétně personálu příjmové chirurgické ambulance (MUDr. Petru Sadílkovi, MUDr. Jindřichu Melicharovi, CSc. a všem sestřičkám) a Hematologicko-transfúznímu oddělení (prim. MUDr. Lucii Judáskové a všem sestřičkám). Již sedmý měsíc se léčím s akutní leukémií a tak milý a profesionální přístup k pacientům je v dnešní době výjimečný. Velmi si toho cením. Ještě jednou děkuji.
S pozdravem

Ing. P. Z.                                                                                                    10. 12. 2020

 

CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE

Vážený pane řediteli,

píši vám, protože bych chtěl poděkovat personálu vaší nemocnice, kde jsem měl možnost pracovat v měsíci listopadu tohoto roku. V měsíci říjnu došlo díky nařízení vlády k uzavření mnohých provozoven a mimo jiné i služeb, do kterých jako masér (OSVČ) také spadám. Proto jsem ze dne na den zůstal doma. Chvíli mi trvalo a přemýšlel jsem, co budu v této době dělat. Proto jsem napsal na vaše personální oddělení a za dva dny jsem začal pracovat na Centru léčebné rehabilitace, kde bylo dočasně zřízeno infekční oddělení. Vzhledem k tomu, že nemám zdravotnické vzdělání, tak jsem byl po celou dobu k ruce uklízečkám, sanitářkám, sestrám a případně lékařkám. Díky tomu, že jsem zatím zdravý, tak jsem za celý život byl v nemocnici jen párkrát. Občas na vyškovskou nemocnici neslyším chválu. Proto mě mile překvapila ochota, profesionalita a zejména lidskost výše uvedeného personálu, kteří se nějakým způsobem podíleli na péči pacientů v nelehké zdravotní situaci. Vše bylo pro mě zajímavější o skutečnost, že na chodu oddělení se podílel personál z různých oddělení nemocnice. Chod oddělení běžel jako dobře namazaný stroj. A protože 30. 11. 2020 jsem byl u vás naposledy a shodou okolností se oddělení uzavíralo, tak nebyl čas, abych všem, se kterými jsem spolupracoval, poděkoval. Proto vás žádám, jestli byste toto poděkování postoupil všem, kteří v měsíci listopadu na CRL pracovali.

S úctou

Ing. J. G.                                                                                                                   7. 12. 2020

 

DOČASNÉ INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,
dovolte, abych touto cestou upřímně poděkoval lékařům a sestrám, kteří se starají o (a nejen) covidové pacienty. Ve vaší  nemocnici jsem měl hospitalizovanou tchýni, polymorbidní ženu s klinickými příznaky na covid. Prošla přes JIP necovidový, covidový a covidové oddělení. Vrátili jste nám ji živou, s přiměřeným nálezem vzhledem k jejím chorobám. Jako lékař si dovedu představit náročnost péče o podobné pacienty. Ještě jednou děkuji celému kolektivu.


S úctou

MUDr. J. P.                                                                                                              1. 12. 2020

 

LISTOPAD 2020

ARO, CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Poděkování úžasnému personálu

Vážený pane řediteli,

tímto bych chtěla vyjádřit veliké poděkování celému ARO týmu lékařů, sestřiček a ostatnímu personálu, kteří se s nasazením vlastních životů a sil precizně starali o moji babičku paní Vlastu Pallovou. Poděkovat bych chtěla hlavně panu prim. MUDr. Pojeznému a zástupci prim MUDr. Cetkovskému, sestřičce Gryc – Přecechtělové. Také bych chtěla poděkovat za péči o mého tatínka pana Jana Pallu taktéž celému ARU, ale hlavně i NEU JIP, kde nám o něj pečovali. Jmenovitě hlavně MUDr. Gacíkovi, MUDr. Hradečné (jejímu manželovi, kteří nám tatínka spolu převezli) a sestřičce Janě Brtníčkové, prostě všem dobrým lidem. Ve vaší nemocnici pracují Ti největší profesionálové, které znám a jsem jim neskonale vděčná, že se mi o moje milované blízké starali. A ještě poslední díky patří také panu MUDr. Kubalákovi, který se o moji babičku roky staral a ona na něj nedala dopustit.

Děkuji za vše

V. V.                27. 11. 2020


NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ – DOČASNÉ INFEKČNÍ ODDĚLENÍ
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA


Vážený pane řediteli,
dovoluji si obrátit se na Vás s prosbou o předání mého poděkování. Z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu jsem devátého listopadu požádal o vyšetření našeho závodního lékaře, který mne odmítnul vyšetřit s tím, že má hodně práce a já si mám zajet do místa svého bydliště (což je Chomutov, ve Vyškově pracuji přes týden). Následně jsem zavolal na ústřednu Vaší nemocnice, kde jsem paní popsal svou situaci – že jsem si udělal test na COVID (pozitivní) a že již nejsem v dobré fyzické kondici. Během několika minut mi paní volala zpět s tím, že mi zařídila návštěvu plicní ambulance a nabídla odvoz sanitou. Odvoz jsem měl vlastní, nicméně před nemocnicí si již pro mne musela sestřička přijet s vozíkem, jelikož jsem nebyl schopen pohybu. Po následném vyšetření na plicní ambulanci jsem byl okamžitě hospitalizován na oddělení infekční neurologie, kde jsem se setkal s naprosto profesionálním, a hlavně lidským přístupem.
Rád bych touto cestou poděkoval zaměstnancům na ústředně za výše uvedenou ochotu a také všem zaměstnancům na oddělení infekční neurologie. Z vlastní zkušenosti z nemocnice v Chomutově vím, že ani v dnešní době není obvyklé, aby personál zdravil a doktoři se pacientům představovali.
Děkuji tímto všem, které jsem uvedl za jejich péči a ochotu.
T. N.              24. 11. 2020
 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Dobrý den, pane řediteli Horáku,

proč Vám zasílám tento dopis, je důvodem, který jsem si zde ve Vaši nemocnici prožil. Dne 29. 10. 2020 jsem byl převezen z výcvikového cvičení vojáků, tady v kasárnách Vyškova, s velkými bolestmi břicha. Nikdy bych si v životě neřekl, že budu bojovat o svůj život. Myslel jsem si, že mám nějaké žaludeční potíže, ale nakonec se z toho byla Gangréna slepého střeva. Proč vlastně píši tento email. Chtěl bych vyzdvihnout velkou část vašich podřízených, ale také, když se dívám zpětně, jaké jsem měl štěstí, že žiji. Ten hlavní důvod je ten, že bych ze srdce chtěl poděkovat všem sestřičkám a doktorům, z oddělení, kde jsem ležel a jedné sestřičce z ambulance, kde jste mě přijímali a staršího pána, který mě převážel na různá vyšetření. Ten den, tedy čtvrtek 29. 10. 2020, byl můj nejdelší den v životě, co jsem zažil. Nikdy bych nepřál nikomu prožít bolesti, co jsem měl a nikdy jsem nikoho neprosil, aby mě zachránil. V tento den, jsem prosil každého, aby mě pomohl a moje slova asi naznačovala, že něco není v pořádku. Nikdy nezapomenu na to, jak mě sestřička držela ruku a jak říkala, že to zvládnu. Kdybych mohl poděkovat všem, trvalo by to dlouho. Ti lidé, kteří ví, co dělali a dělali to správně a s láskou k práci, určitě vyslyší vaše poděkování z Vaších úst a budou vědět, že si jich moc vážím, jako lidí, kteří svou práci dělají, jako by na lehátku ležel někdo z jejich rodiny.
Děkuji Vám, že máte úžasný operační tým, vedený panem Randulou, který stál při mně v den zákroku. Ani nevím, jak vypadá, ale myslím si, že to je jeden sympatický muž, který mě navštívil i na pokoji a už v ten moment jsem věděl, že jsem v dobrých rukou. Tímto bych své poděkování chtěl zakončit a opravdu vyznamenat celý tým lidí na patře, kde jsem ležel a lidi, kteří mě byli oporou a pomohli mě k tomu, abych vše zvládl a otevřel oči a mohl brzy přivítat svého úžasného syna, manželku a rodinu.

Děkuji moc a prosím, pokud je to ve Vaši moci, udělte těmto lidem pochvalu za to, co dělají a dělají to s pokorou a úctou k lidem, kteří jim denně projdou rukama.

Pěkný den

P. L.                                                                                                 2. 11. 2020

 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ JIP

Dobrý den, pane řediteli,

v neděli jsme museli do Vaší nemocnice na pohotovost, moje dcera měla otřes mozku a jelikož spadla z velké výšky hlavou na beton, bylo provedeno kromě USG a RTG i CT. Úplně všude byli skvěle profesionální a zároveň se k nám chovali mile a na dětském byl přístup až rodinný, sestřičky, lékařky, primář, všichni byli moc fajn, usmívali se na nás a zároveň nic nezanedbávali.

Děkujeme!

S pozdravem

MVDr. J. Č.                    10. 11. 2020

 

ŘÍJEN 2020

 

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

jsem důchodkyně a v březnu letošního roku jsem utrpěla úraz s komplikovanou tříštivou zlomeninou pravého ramene, která byla řešena operativně ve FN USA v Brně. Po krátké hospitalizaci jsem byla předána do domácího léčení. V tu chvíli se mi zásadně změnil život, protože jsem byla odkázána i v naprosto běžných životních situacích na pomoc blízkých osob. S touto situací jsem se těžko smiřovala a propadala beznaději, protože se hybnost ruky nezlepšovala. K postupnému zlepšování začalo docházet až díky práci pracovníkům Rehabilitačního oddělení Vaší nemocnice. Chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat paní Aleně Šmerdové, která se mi velice věnovala a díky jejímu profesionálnímu a lidskému přístupu jsem zaznamenala obrovský pokrok. Teď už věřím, že ruku budu moct zase používat. Vážený pane řediteli, přála bych Vám více takových zaměstnanců jako je paní Alena Šmerdová, kteří dělají dobré jméno Vašemu ústavu.

S úctou

E. L.                            19. 10. 2020

 

ZÁŘÍ 2020

 

CNP

Děkuji paní primářce ODN Nemocnice Vyškov MUDr. Andree Babjakové, jejímu kolektivu a také sestřičkám, sanitářům tohoto oddělení, za profesionální péči a lidský přístup k pacientům. Velmi si cením jejich obětavé práce.Taktéž děkuji primáři MUDr. Jiřímu Kubačákovi z chirurgie 3, kde jsem byl operován MUDr. Maulem, sestřičkám, sanitářům za kladný přístup k pacientům.

Musím také ještě poděkovat sestrám z rehabilitačního oddělení, které mě učily opět chodit. V ošetřování také musím poděkovat sestrám z Charity Vyškov.

A. S. st.                       11. 9. 2020

 

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

náš syn Miroslav Skoupý nar. 1973 z Letonic byl po měsíční léčbě v nemocnici v Brně na ul. Pekařské, kde mu lékaři zachránili život, převezen na doléčení do Nemocnice
ve Vyškově, a to na internu JIP, kde pokračovala jeho léčba. Zde strávil dalších 35 dnů. Za tuto dobu děkujeme MUDr. Jaromíru Kadlecovi a Bc. Ivě Holubové a také všem zdravotním sestrám z tohoto oddělení, kteří se o syna starali. Jejich lidský přístup, ochota a obětavá náročná práce hodně dopomohla k následnému doléčování našeho syna na tomto oddělení JIP. V současné době byl syn od 8. 9. 2020 přemístěn k doléčení na 3. chirurgii vaší nemocnice, kde doufáme, že i zde budou lékaři i sestry pokračovat ve stejném profesionálním přístupu a v kvalitním doléčení syna. Po doléčení a propuštění z Nemocnice ve Vyškově, bychom s Vaším souhlasem tento dopis rádi zveřejnili v regionálním tisku.

M. a M. S.                  12. 9. 2020

 

 

PLICNÍ ODDĚLENÍ

Vážený pane primáři,

rádi bychom Vám a celému kolektivu zaměstnanců plicního oddělení poděkovali za péči o našeho dědečka pana Miroslava Úlehlu, který byl ve vyškovské nemocnici hospitalizován s nádorem plic od 12. do 21. srpna, kdy bohužel svému onemocnění podlehl. Děkujeme za velmi citlivý, lidský přístup a za profesionální péči poskytnutou v posledních dnech života.

S pozdravem

L. S.                        14. 9. 2020

 

SRPEN 2020

 

CNP

Dobrý den,

dovolte mi, abych jménem celé rodiny pana Božíka Pelikána poděkovala celému kolektivu CNP C v čele s paní primářkou MUDr. Andreou Babjakovou, za příkladnou a obětavou péči v době jeho hospitalizace na tomto oddělení. Ještě jednou děkuji všem lékařům, sestřičkám a ošetřovatelům, kteří svým přístupem ulehčili jeho poslední dny.

M. D.                           14. 8. 2020

 

 

CLR

Tímto bych chtěla poděkovat za skvělou péči a profesionální přístup na lůžkovém oddělení rehabilitace! Byla jsem zde na přeléčení od 14. 8. 2020, zítra odcházím domů. Byla zde skvělá pohoda, profesionální přístup a vše, jak má být. Velice ochotný personál, příjemný a empatický. Profesionalita na skvělé úrovni. Strava též skvělá. Skvělé vybavení pokojů. Děkuji, že jsem se zde mohla léčit. Věřím, že se sem určitě budou pacienti rádi vracet, tak jako já.

S pozdravem

S. L.                    27. 8. 2020

 

 

GYN – POR

Vážený pane řediteli Horáku,

Vážený pane primáři Eime,

 

touto cestou bych Vám chtěla velmi poděkovat za péči poskytnutou v průběhu porodu, který proběhl ve Vaší porodnici dne 13. 8. 2020. V průběhu porodu se o mne staral MUDr. Miroslav Krhovský a porodní asistentka Ladislava Ryšavá. Veškerá péče byla respektující, všechna vyšetření vysvětlena a na porodním sále vládla velmi přátelská a příjemná atmosféra. Bohužel jméno dětské lékařky, která v přítomnosti manžela dceru vyšetřovala již nedohledám, neboť její propouštěcí zprávu má již obvodní dětská lékařka. V 19:34 téhož dne se nám ve Vaší porodnici narodila dcera Štěpánka. Péče o mne i dceru s námi byla konzultována a naše přání respektována. Nejvíce jsem s manželem ocenili, že jsme mohli po vyšetření dcery pediatrem a proběhnutí laboratorních vyšetření mohli vrátit domů, kde na nás čekal starší syn, taktéž narozený ve vaší porodnici.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se na péči o mne a dceru podíleli.  

 

Mgr. V. R.

RNDr. L. R.

 

ČERVENEC 2020

 

PLICNÍ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás tímto dopisem. Byla jsem hospitalizována na plicním oddělení. Tak s milým přístupem jsem se dlouho nesetkala. Vstřícnost, ochota, povzbuzení, dodání dalších sil. A věřte je to krásný pocit, když vidíte tu snahu a obětavost. Hlavně bych chtěla poděkovat pí MUDr. Dvořákové, další panu primáři a MUDr. Molnárové a veškerému zdravotnímu personálu za jejich snahu a obětavost. Všem děkuji.

H. P.                           2. 7. 2020

 

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Dobrý den,

prosím o přeposlání fotek sestřičkám na 1. odd. interny. Zároveň bych rád vyjádřil sestrám tohoto oddělení a všem ostatním zaměstnancům velké poděkování za profesionální a vlídné zacházení, které nám zpříjemnilo pobyt ve Vaší pěkné nemocnici.

S pozdravem

B. M.                          9. 7. 2020

 

 

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Poděkování za poskytnutí kvalitní péče

Ve dnech od 5. 7. do 9. 7. 2020 jsem byla hospitalizovaná na oddělení Neurologie, JIP a Neurologie I. Ráda bych touto cestou poděkovala všem pracovníkům za příkladnou odbornou péči a vždy ochotnou pomoc svým pacientům.

M. Z.                           14. 7. 2020

 

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Vážený pane řediteli,

dne 3. 7. 2020 jsem ve vyškovské nemocnici prodělal operační zákrok na ruce (diagnóza M 7204). Zákrok prováděl MUDr. Kubalák. Chtěl bych mu Vaším prostřednictvím ještě jednou poděkovat za jeho lidský a vstřícný postoj k pacientovi a jeho další pooperační péči.

S pozdravem

Ing. P. Š.                     19. 7. 2020     

 

CNP

Poděkování na CNP.

Kristina                       29. 7. 2020

ČERVEN 2020

CNP

Vážené vedení nemocnice,

dovoluji si Vám tímto poděkovat za péči, kterou jste věnovali mojí mamince paní M. K. Zejména chci tímto dopisem vyjádřit upřímné poděkování oddělení Centra následné péče pod vedením primářky MUDr. Babjakové. Prosím vyřiďte můj velký dík všem zaměstnancům oddělení B, tj. veškerému zdravotnickému personálu. Vím, že jejich práce je nelehká, a proto si jí velmi vážím, neboť to není jen práce, ale poslání pomáhat druhým lidem.

S úctou Ing. M.J., dcera                  16.6.2020

GYN – POR

Dobrý den,

tímto dopisem vyjadřuji pochvalu na Gynekologicko-porodnické oddělení. Dne 19. 3. 2020 se u vás císařským řezem narodila moje druhorozená dcera. Velice oceňuji přístup vašeho personálu, který respektoval mé požadavky, o kterých v jiných porodnicích nebylo možné ani polemizovat. Jmenovitě děkuji MUDr. Branislavu Babjakovi, PA Soně Holcmanové a sestřičce Veronice z oddělení šestinedělí. Velké díky patří také paní doktorce, ten den konající službu, z novorozeneckého oddělení, která včas zareagovala a nechala naši dceru převést do Dětské nemocnice v Brně, kde dceři diagnostikovali mikrodeleci na 15. chromozomu.

Vašemu oddělení a celé nemocnici přeji spoustu spokojených klientů.

S přáním pevného zdraví.

I. H.                    27. 6. 2020

 

KVĚTEN 2020

CHIRURGIE

Jménem rodiny děkujeme všem lékařům, sestrám a ostatním pracovníkům oddělení 3.chirurgie Nemocnice Vyškov za péči o mého manžela Josefa Jelínka v jeho posledních dnech života.

Manželka, syn a dcera s rodinami

14.5.2020 (REGION)

CHIRURGIE

Vážená paní Pojezná,

ve dnech 06.-10. května 2020 byla moje dcera I.F. hospitalizována ve Vaší nemocnici ve Vyškově, na odd.Chirurgie II. s potřebným odstraněním žlučníku.Ačkoliv jsme z Blanska a nemocnici zde máme, Vyškov jsme zvolili z důvodů výborných referencí našich známých z Vyškova.Překvapeni jsme byli rychlou reakcí Vaší nemocnice, kdy přes omezení veškeré lékařské péče v Zemi z důvodu koronavirové infekce jsme s problémy přijetí a provedení zákroků počítali, jste nám vyšli vstříc. Už telefonická domluva na základě našeho kontaktního e-mailu, kdy hlavní sestra, paní Mgr. Romana Kopřivová byla velmi vstřícná a milá, a vše potřebné nám vysvětlila. Operace byla úspěšná, stejně jako celá hospitalizace. Pan doktor, Mudr. Petr Skřivánek, který byl jejím ošetřujícím lékařem, i tým sestřiček, který se po celou dobu hospitalizace o dceru staral, byli profesionální a vstřícní. Dcera Ivana byla velmi spokojená. A my, rodiče také. Proto přijměte, prosím, naše poděkování celému týmu Chirurgie II.

Děkujeme a přejeme Vám hodně úspěchů při Vaší skvělé práci.

P. a V. F.  rodiče                                                                  27.5.2020

 

DUBEN 2020

Centrum následné péče

Nikdy nepřestaneme děkovat paní primářce MUDr, A. Babjakové, všem sestřičkám i celému kolektivu CNP zato, jak se po celý pobyt ve vyškovské nemocnici starali o naši maminku paní Annu Kolmačkovou z Topolan. Děkujeme za ochotu, obětavost, trpělivost, vstřícnost, citlivý a lidský přístup.

Za celou rodinu děkuje dcera Alena Štěrbová                                       9.4.2020

 

BŘEZEN 2020

 

CHIRURGIE

chtěl bych touto cestou velmi poděkovat zdravotnickému personálu z oddělení chirurgie. Jmenovitě obrovské díky náleží sestře Jančíkové z chirurgické ambulance, která mi svým profesionálním a velmi lidským přístupem moc pomohla v době bezprostředně po vážném úrazu a byla velmi ochotná a milá po celou dobu tzv. „vyšetřovacího a přijímacího kolotoče“.  Dále pak oceňuji přístup vrchní sestry Kopřivové a primáře MUDr. Skřivánka.

Děkuji, s pozdravem R.T.

 

DĚTSKÉ ODD.

v pátek 28.2. jsme byli se synem přijati na dětské oddělení kvůli otřesu mozku. Rádi bychom touto cestou poděkovali za poskytnutou péči a vyjádřili vděčnost veškerému personálu, který se o nás staral. Všichni byli maximálně ochotní, vstřícní a milí. Rádi bychom poděkovali personálu z chirurgické pohotovosti, rentgenu i dětského oddělení. Obzvláště pak patří náš dík MUDr. Spáčilové z dětského oddělení, která celou dobu naší hospitalizace projevovala o našeho syna nadstandartní zájem. 

Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

 

S přáním příjemného dne  Mgr. M.K.

 

ÚNOR 2020

 

ODN, neurologie

Vážený pane řediteli, 

chtěla bych nejen za sebe, ale za celou naši rodinu poděkovat, za vzornou péči, kterou jste poskytli mému – dnes již zemřelému – tatínkovi Jaroslavu Staňkovi.  Tatínka přivezla RZ ve středu 11. 12. 2019 po mozkové mrtvici na neurologické odd. JIP, kde ležel do 21. 12., poté byl převezen na klasické neurologické oddělení a odtud 9. 1. 2020 na oddělení dlouhodobě nemocných, kde v ranních hodinách 22. 1. 2020 zemřel dříve, než jsem stačila vše vyřídit, abych o něho potom mohla sama pečovat doma. Poděkování za péči patří veškerému zdravotnickému personálu – sestrám, lékařům i sanitárním pracovníkům oddělení, kde tatínek ležel – neurologické JIP, neurologického oddělení i oddělení dlouhodobě nemocných A. Poděkování především za trpělivost, odbornou i prostou lidskou péči, vstřícnost, empatii – to vše zdravotnický personál v plné míře prokázal, a patří mu za to velké díky. Tatínek zemřel zaopatřen svátostmi umírajících – i toto zařizovala paní doktorka na oddělení dlouhodobě nemocných. Neprožívali jsme ani neprožíváme jako rodina lehké období, a právě proto dokážeme ocenit pomoc a starostlivost, kterou jste tatínkovi věnovali.   

Ještě jednou veliké díky všem, kdo mého tatínka ošetřovali a starali se o něho až do jeho samého odchodu z tohoto světa na věčnost.

 Za celou rodinu děkuje dcera   G. S.                         5.2.2020

 

CLR

Dobrý den, pane řediteli Horáku,

úraz při sportu mě po péči chirurgické ambulace zavedl následně na ambulantní část - Centra léčebné rehabilitace u Vás ve Vyškově. Chtěla bych upřímně poděkovat za přístup, péči a lidskost všem fyzioterapeutkám a pomocnému personálu, kteří se o mě starali, ať už v rámci cvičení, vodoléčby či elektroléčby. A nejenom o mě, ale i svým chvályhodným chováním  k ostatním pacientům. Jsou to lidé na svých místech i přes bariéru dnešní uspěchané doby. 

Děkuji za věnovaný čas a péči.

S pozdravem        P.K.             6.2.2020

 

DO

Vážený pane řediteli,

ráda bych Vám sdělila poděkování a velkou pochvalu pro Dětské oddělení, kde jsme byli celý týden hospitalizováni. Zprvu na Dětském odd. I a pak na JIP I a zase zpět na Dětském odd. I.  Pán doktor Hronek, který se o nás staral byl velmi skvělý! I mladé paní doktorky, které nás přijímaly a později se také o syna staraly, byly skvělé, jejich přístup byl velmi pěkný a příjemný!!! Sestřičky na obou odděleních jsou velmi příjemné, vždy usměvavé a neustále připravené kdykoliv pomoci. Jsem moc ráda, že máte takový personál a že je máme! Za mě osobně jedno z nejlepších oddělení, ještě včetně Porodnice a následné péče, kde jsem rodila syna před rokem a půl.

S přáním krásného dne      Mgr. J.V.             10.2.2020

 

REHABILITACE

Vážený pane řediteli,

chtěl bych Vašim prostřednictvím poděkovat paní primářce MUDr. Mileně Neckařové, lékařům, sestrám, fyzioterapeutkám a celému dalšímu perzonálu z Centra léčebné rehabilitace nemocnice Vyškov za vzornou a příkladnou péči při mé hospitalizaci od 27.1. do 11.2.2020.

Ing. A.D.                 14.2.2020

CHIRURGIE, RDO

Dobrý den,

 v nočních hodinách jsem byl nucen vyhledat ošetření ve Vaší nemocnici, neboť jsem si při sálové kopané způsobil poranění na čele, které vyžadovalo šití. Chtěl bych tímto poděkovat pracovníkům chirurgie a radiotechnického oddělení. Konkrétně bych chtěl poděkovat MUDr. Marcaníkové a sestřičkám, které se o mě postaraly (bohužel na lékařské zprávě nebylo jméno sestřiček uvedeno). Paní doktorka i sestřičky byly celou dobu usměvavé a ochotné a mé ošetření proběhlo velmi rychle. Chtěl bych také poděkovat pracovníkům radiotechnického oddělení, i když bylo zřejmé, že jsou „v  jednom  kole“(jen za dobu mé krátké přítomnosti v čekárně kolem mě projelo několik nepohyblivých pacientů na urgentní vyšetření), byl popis mého RTG k dispozici téměř ihned.

Děkuji!

Ve Vyškově dne 17.2. 2020       J.Š.

 

ARO, CHIRURGIE III., CHIRURGIE JIP

 

Děkujeme lékařům a celému zdravotnickému personálu uvedených oddělení  za péči, kterou věnovali panu J.K. z Letovic.

 

Děkujeme vám           rodina K.                     21.2.2020

 

 

CLR

Dobrý den, pane řediteli,

úraz při sportu mě po péči chirurgické ambulance zavedl následně na ambulantní část CLR u vás ve Vyškově. Chtěla bych upřímně poděkovat za přístup, péči a lidskost všem fyzioterapeutkám a pomocnému personálu, kteří se o mě starali, ať už v rámci cvičení, vodoléčby či elektroléčby. A nejenom o mě, ale i svým chvályhodným chováním k ostatním pacientům. Jsou to lidé na svých místech i přes bariéru dnešní doby.

Děkuji za věnovaný čas a péči

S pozdravem P.K.                6.2.2020

 

LEDEN 2020

INTERNA

Dobrý den, chtěl bych zpětně poděkovat dr. Bednářové, která provedla předoperační vyšetření u mentálně hendikepované pacientky, která byla plánována na zákrok v CA na našem pracovišti. Velice si vážím, že rodičům i nám dr. Bednářová vyšla vstříc a vyřešila svízelnou situaci s předoperačním vyšetřením u pacienty.

Děkuji. S úctou

P.K.               6.1.2020

 

DĚTSKÉ ODD

Dobrý den, chtěla bych touto cestou moc podekovat a pochvalit za příkladnou péči cele dětské oddělení, všechny sestřičky, doktory i pana primare. Jsou to fakt profici s lidskym pristupem. Vše nám vysvětlili, malá se vůbec nebala, spíš naopak byli to pro ni kamarádi, ani se ji nechtělo domů. Ještě jednou děkujeme.

S přáním krásného dne H.T.           31.1.2020

 

PROSINEC 2019

GYN - POR

Vážený pane řediteli,
dovolte mi touto cestou velmi poděkovat Vašim lékařům, sestřičkám a dalšímu zdravotnickému personálu. V pátek 29.11.2019 jsem podstoupila na jednodenní gynekologii operační zákrok. Byla jsem překvapena velkou mírou empatie, ohleduplnosti a přátelským prostředím, včetně samotného profesionálního výkonu.
Rodila jsem ve Vyškovské nemocnici v roce 2007, kdy jsem byla také moc spokojená. Proto jsem si Vás opět vybrala.

Vděčná pacientka

P.N.                   9.12.2019

Vážený pane primáři, dovolte mi, prosím, touto cestou poděkovat všem sestřičkám, paní PA a panu doktorovi, kteří se významně podíleli atˇuž na mojí předporodní přípravě, samotném porodu ( který proběhl 27.11. ), či poporodní péči. Jmenovitě: Lenča Pupiková - za všechny rady, tipy ohledně doporučených homeopatik a naprosto úžasné sedací bylinkové lázni. Díky Ti za vše, Leni! Paní PA Zuzka Krejčová - za naprosto excelentní vedení mého porodu s "úsměvem na rtech". Děkuji moc, ještě jednou, jste zlatá! Panu doktoru Kocandovi - za vynikající asistenci u mého porodu. Díky za vše! Celému kolektivu sestřiček z novorozeneckého oddělení a sestřičkám z odd. šestinedělí, včetně pana doktora Krhovského, za velice milý, přátelský a profesionální přístup. Ještě jednou velké díky VÁM VŠEM za to, že jste! :) Hana Kuchyňková

H.K.     18.12.2019

ARO, INTERNA, CHIRURGIE, HEMATOLOGIE

Dobrý den. 

Pane řediteli,

ráda bych touto cestou poděkovala oddělení ARO panu prim.MUDr. Miroslavu Pojeznému všem lékářům, lékařkám a sestrám za příkladnou a citlivou péči o mého manžela v posledních dnech jeho života. Rovněž náleží velké díky internímu oddělení pod vedením prim.MUDr Jiřího Pinky, kteří vždy vyšli vstříc s nadstandartním pokojem, který si manžel přál.
Poděkování patří také  MUDr. Alici Řezničkové z Dialyzačního střediska která měla pro manžela vždy pochopení, MUDr. Monice Humpolíkové, MUDr.Růženě Závodné, která když měla službu tak se vždy za manželem zastavila, prim.MUDr.Lucii Judáskové, všem lékařům a celému zdravotnickému personálu.
Ještě děkuji MUDr. Jaroslavu Kubalákovi za obětavou péči při ošetření.

S  pozdravem       M. K.

V Medlovicích    11.12.2019

INTERNA

Dobrý den pane řediteli !

Právě jsem se vrátil z pobytu ve Vaší nemocnici. Jsem sponzorem Babyboxu a 48 násobným dárcem krve u MUDr. Růženky Závodné, dodavatelem bílých ohebných lampiček.

Se svými příbuznými jsem jako řidič objel mnoho převážně brněnských nemocnic. Musím s úctou konstatovat, že jsem se nesetkal s tak perfektně fungujícím týmem, jako je na vyškovské 1. interně. Osobně jsem poděkoval a poblahopřál panu primáři Pinkovi k tomu, jaké se mu podařilo vytvořit oddělení. Kolektiv převážně mladých lidí, sestřičky, pomocný personál, ochotní, co jsme potřebovali, bylo hned, bez čekání, sanitáři najezdí 20km za směnu s lehátky. Jaký pán, takový krám. Pan primář úžasný, vyzařuje kolem sebe všeléčivý optimismus, ošetřující lékař pan Blaha, pečlivý, svědomitý, logistika vyšetření skvělá, nikde jsme nečekali po čekárnách a v jeho péči jsem se skutečně cítil v dobrých rukou, vše mi trpělivě vysvětlil, dotazy zodpověděl, poučil. Kuchyně spoutaná dietními předpisy vařila chutně a dnešní "domácí" buchty jako od babičky ze šporhertu mě dorazily.

Vyslovte prosím této partě mé poděkování, obdiv a úctu.

Děkuji, s pozdravem Z. M.                  16.12.2019

ODN

Na ODN A pře 2 měsíci jsem nastoupil jako těžší pacient, nemohl jsem chodit. Poskytnutou péčí a snahou chdit a cvičením mně pomohli vše překonat, teď už chodím. Díky celému kolektivu, paní doktorce a sestrám. Velice jsem spokojen.

T.         2.12.2019

Tímto bychom chtěli poděkovat za velikou péči, ochotu a vstřícnost při péči o našeho strýce pana M.B. Náš strýc byl samotář a trochu komplikovaný člověk, ale jinak velice skromný a hodný, nikdy nikoho nezarmoutil. Strýc byl sám, neměl rodinu. My jsme jeho neteře. Byl k vám do nemocnice převezen po nešťastném pádu doma a prošel přes interní a plicní odd. až sed dostal na ODN A. Nikde na žádném oddělení se mu nedostalo takové péče jako na vašem oddělení. A to nejen od MUDr. Hanslianové, ale i od kolektivu zdravotních sester a dalšího ošetřovatelského personálu oddělení. I přes těžké psychické a zdravotní onemocnění pookřál. Kdykoliv jsme za ním přijeli, tak byl čistý, přikrytý, sestřičky byly obdivuhodné, starostlivé, milé a ochotné. Vážená paní doktorko Hanslianová, děkujeme za velkou, citovou podporu, ochotu a porozumnění a hlavně za lidský postoj, který jste nám věnovala při pomoci k důstojnému dožití našeho blízkého.

V Brně 11.12.2019

Děkuji všem, kteří mě ošetřovali a léčili, Za jejich trpělivost, ochotu, příjemné a přátelské chování

Z. T.                  16.12.2019

26.10. jsem utrpěl zlomeninu krčku levé nohy. Po operaci a nezbytné léčbě na chirurgii jsem nastoupil na ODN A a pokračoval v léčbě. Byl jsem velmi dobře přijat a seznámen s dalším léčením. Personál se choval velmi dobře. Lékaři mi vysvětlili další postup a doporučili posilovací cviky pro rehabilitaci. Léčba probíhala velice dobře, proto mohu opustit nemocnici a jít do domácího léčení. Touto cestou děkuji všem lékařům, zdravotním a rehabilitačním sestrám a všemu personálu nemocnice.

B.A.       16.12.2019

ARO

Vážený pane řediteli, paní náměstkyně,

letos v červnu zamřel ve Vyškovské nemocnici můj otec J.B. Jeho odchod byl rychlý, a i přes pokročilý věk (měl nedožitých 85 roků) pro nás nečekaný. Hospitalizován byl se zlomeným obratlem, ke kterému se postupně přidal zápal plic a další komplikace. Píšu to zjednodušeně, ale to není podstatné. To, co chci napsat, je zkušenost, kterou jsem při návštěvách vaší nemocnice získal. Otce jsem navštěvoval na  Anesteziologicko - resuscitačním oddělení. Jeho stav byl vážný a postupně se horšil. Přicházel jsem za ním téměř denně, a protože bydlím v Ostravě a přes týden pracuji v Ústí nad Labem, bylo pro mne složité dodržovat návštěvní hodiny. Chvíle, které jsem na oddělení ARO trávil, byly pro mne těžké a špatně se mi smiřovalo s postupným odchodem otce. Současně jsem měl spoustu času vnímat péči a úsilí lékařů a sester, kteří o mého otce pečovali. Přístup vašich zaměstnanců byl doslova neuvěřitelný. Nevím, jak fungují ostatní části nemocnice, ale při všech svých návštěvách jsem vnímal obrovskou profesionalitu, lidskost a pochopení. Dnešní věda a technologie dokáží doslova zázraky, hodně věcem rozumíme, ale ještě větší část nám zůstává skryta. Moderní medicína dokáže léčit spoustu nemocí a zranění, jsou však chvíle, kdy je třeba smířit se s tím, že všechno má svůj začátek i konec. Pak se vracíme k těm základním pravidlům a hodnotám, které nás Provází životem bez ohledu na situaci či výdobytky doby.
Chtěl bych alespoň tímto dopisem poděkovat za obrovskou profesionalitu, pochopení a vstřícnost, které jsem byl svědkem. Emoce již odezněly a já musím stále myslet na skvělé jednání a pochopení doktorů a sester ve vaší nemocnici. Pro mne chvíle strávené s těmito lidmi znamenaly velmi mnoho, znovu mi připomněly, že svět je i přes všechny své nedostatky krásné místo, na kterém je radost žít.
Prosím poděkujte primáři Anesteziologicko - resuscitačního oddělení a všem lékařům a sestrám za skvělou práci, kterou odvádějí. Dělají čest vaší nemocnici i svému povolání.

S úctou

RNDr. J.B.  Ostrava – Petřkovice      29.12.2019

 

LISTOPAD 2019

ODN

Pane řediteli Vyškovské nemocnice, vážený pane Horáku, chtěla bych se nejen s Vámi, podělit o nevšední zážitky z ústavu, který řídíte. Myslím, že mám s čím porovnávat.      Mé zcela ojedinělé poznání je z konkrétního oddělení Vyškovské nemocnice, a to z oddělení dlouhodobě nemocných, které zde vede primářka MUDr.Andrea Babjaková.      Jelikož jsem měla možnost se pohybovat v běžném provozu mnoha různých státních i soukromých zařízeních v městě Brně, tak si tohle dovoluji napsat. Nikde, ale opravdu nikde, kde jsem byla, jsem nezaznamenala tolik nehrané laskavosti a obětavé péče k starým lidem, jako zde. Když jsem se pak dověděla, v jakém počtu pracuje personál a pro kolik pacientů, nezmohla jsem se na nic jiného, než na údiv.  Zřejmě každý z nás bude jednou stár a možná bude potřebovat i nějakou péči. Mohu s určitostí říci, že tohle Vaše oddělení předčí přístupem a péčí personálu mnohá i soukromá zařízení. Troufám si říci, že by to, co píši, jistě potvrdili i samotní pacienti a jejich příbuzní. Dle mého názoru, se vše odvíjí od samotné vedoucí tohoto oddělení, která svůj pracovní a osobní lidský přístup, přenesla i na své podřízené.Píši tohle mé vskutku unikátní poznání nejen Vám, ale dávám i na vědomí řediteli JMK, jakož i Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu sociál.věcí. Můj názor je ten, že právě zařízení, která prokazují takové výsledky a chování, i přes stálý nedostatek personálu, se mají podporovat finančně. Zaměstnanci by měli být pod vedením primáře, jako je p.Babjaková, ohodnoceni vysoko nad průměr a samotné oddělení i celá nemocnice a její vedení mít zvláštní podporu a ocenění.  Asi nebude náhodou, že ve stejné budově, jen o nějaké patro níž, jsme před pár lety, na jiném oddělení, pod vedením jiného primáře - MUDr.Josefa Eima, zažili podobný přístup. Zrovna v době, kdy Vám píši, se v médiích probírá kauza domů seniorů a chování personálu k lidem, kteří zde žijí. O to víc je důležité, aby se vědělo i o opačném přístupu, v jiných zařízeních. O tom dobrém. A aby se právě i proto, vyzdvihly k příkladu a následování. V médiích i že stran nadřízených orgánů.
Děkuji za pozornost a přeji nám všem více takových pracovišť, která dělají hlavně  lidé - svou autoritou, precizností, slušností a noblesou, jako p.Babjaková, p.Eim a jim podobní.

         Za rodinu Kovářovu a Vrtílkovu

               s pozdravem

                                        Jana Vrtílková 

21.11.2018

GYN – POR

Vážená paní Moravová,

v pátek 22. listopadu jsem podstoupila zákrok s krátkodobou anestézií v centru jednodenní gynekologie Nemocnice Vyškov.
Ráda bych vaším prostřednictvím poděkovala ošetřující lékařce MUDr. Lucii Hlouškové za excelentní přístup k pacientovi. Velmi profesionální a empatická péče mi byla poskytnuta i sestrou na příjmu a veškerým personálem, s nímž jsem se během pobytu setkala.  Obdivovala jsem i promyšlenou organizaci - koordinaci přípravy a realizace zákroků, včetně komunikace s pacienty na pokojích.
Mám radost, že mohu služby regionální nemocnice chválit. 

S úctou a poděkováním

RNDr. D. Z.

RHB, Neurologie

 

Rádi bychom poděkovali touto cestou lékařům a sestřičkám rehabilitačního a neurologického oddělení vyškovské nemocnice za vzornou dlouholetou péči a vstřícný přístup při léčbě a rehabilitaci pana S.V.

Děkuje manželka s rodinou.

21.11.2019

 

ŘÍJEN 2019

DĚTSKÉ ODD.

Vážená náměstkyně ošetřovatelské péče Mgr. Moravová a vrchní sestro Indrová,

V září letošního roku jsem byla se svou šestitýdenní dcerou hospitalizována na dětském oddělení I. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sestřičkám tohoto oddělení za péči a profesionální přístup nejen k pacientům ale i k jejich maminkám či jinému doprovodu. Sama z vlastní zkušenosti vím jak je tato práce náročná a sestry zaměstnané na vašem oddělení ji zvládají naprosto skvěle. Věřím, že jednání s přecitlivělými a ustrašenými matkami není jednoduché, a proto před nimi smekám.
 Mé velké díky pak patří sestřičce Dagmar Hlaváčkové, které jsem téměř hystericky proplakala celou službu a ona jako profesionál každým coulem dokázala uklidnit nejen mé dítě ale i mně . Udělila mi spoustu cenných rad, pomohla mi s každou mou prosbou a projevila tím opravdový zájem o pacienty. I díky ní jsem se naučila spoustu věcí zvládat s nadhledem. Takto si představuji dětskou sestru!  Pokud by se všechny sestry i v jiných zdravotnických zařízeních chovaly takto, stala by se hospitalizace příjemnější.
Chtěla bych také poděkovat sestřičce Martě Chvostov,é která nás sice neměla přímo na starosti, ale když jsem se na ni obrátila s prosbou o pomoc či radu, vždy s úsměvem a ochotou vyhověla.

 JEŠTĚ JEDNOU VELIKÉ DÍKY!!

 S pozdravem J. P.                   1.10.19

ODN

Vážený pane řediteli,

touto cestou chceme pochválit sestřičky, lékaře  všechen personál z oddělení ODN „B“ za vstřícnost, ochotu a povzbuzení a empatii, kterou každý den projevují našemu tatínkovi panu K. po dobu jeho pobytu na tomto oddělení.

Dcera a synové s tatínkem

1.10.2019

CHIRURGIE

Dobrý den, chtěla bych poděkovat celému oddělení Chirurgie I za skvělou pooperační péči, příjemným a laskavým sestrám, panu MUDr. M. Bukvaldovi za provedení operace a profesionální přístup. Dále bych také chtěla poděkovat panu MUDr. Bočkovi a sestrám z polikliniky za vstřícnost. Děkuji.

A.CH.      8.10.2019

Vážený pane řediteli, 

Dnes ráno/14.10.2019/  byla do nemocnice přivezena moje matka L.K. s akutním cévním uzávěrem horní kočetiny.
S matkou jsem absolvovala celý proces a musím  poděkovat všem pracovníkům. Zejména sloužícím sestrám na chirurgické ambulanci,interní ambulanci a v neposlední řadě i paní doktorce z chirurgie/jméno jsem zapomněla/,která hned zajistila všechna potřebná vyšetření. Veliký dík patří Mudr Bukvaldovi a celému operačnímu týmu.
Skláním se před sestrami z lůžkového oddělení za bleskovou přípravu k operaci.
Prosím o předání  poděkování  VŠEM. 
Velice si cením práce celého chirurgického oddělení, které  jsem opakovaně měla možnost poznat / péče o vnuka -zlomenina horní  končetiny, otec zlomeniny obou krčků kosti stehenní ...ještě jednou moc děkuji .

S pozdravem A.K.                                                                  14.10.19

 

GASTROENTEROLOGIE

Dobrý den paní doktorko,

tento týden jsem byl u vás na kontrole po zánětu slinivky (po 2 letech). Chtěl bych vám touto cestou pochválit, jak je vaše ordinace zorganizována. To co jsem u vás tento týden zažil není ve vyškovské nemocnici standardní.

  • - Byl jsem objednán na odběr krve v čase 7:00 - 8:30. Dorazil jsem v 7:01, vyzvednul jsem si číslo 9 a na řadu jsem přišel v 7:12 - úžasné.
  • - Odběr krve byl proveden efektivně (dostal jsem pochvalu, že mám připravenou poslední zprávu a kartu pojištěnce).
  • - Poté mne sestry objednali na 10:30, ale uvědomili si, že by jim potom zbylo méně času na další pacienty, proto mne požádali, abych přišel již v 10:15 - prostě sehraný inteligentní team.
  • - Dorazil jsem 10:14 a po 10 vteřinách jsem byl již vyzván do ordinace - neuvěřitelné načasování.
  • - Po prohlídce u vás (rovněž efektivní práce) jsem šel s mou zdravotní kartou zpět k sestrám, kde jsem čekal na orazítkování zprávy. Jedna ze sester mne požádala, abych si stoupnul na tohle místo, že tady budu nejméně zavazet - oni ten frmol v jejich kanceláři mají zorganizován do nejmenšího detailu.
  • - V tom samém okamžiku volal nějaký pacient, který si žádal vás - sestra jej přepojila, proto že zrovna máte minutu mezi dvěma pacienty - tomu říkám synchronizace.
  • - Další pacientka byla současně vyzvána do ordinace, protože já jsem ji již opustil, nicméně, protože vám tam přepojili hovor, další pacientka čekala v kanceláři sester, kde já čekal na to razítko na zprávu. Jedna sestra mi ji razítkovala a druhá již předávala zdravotní kartu další pacientce - to je prostě nádherně zorganizované pracoviště.

Mám na vás jednu prosbu. Nemohla by jste takto zorganizovanou ordinaci prezentovat ostatním oddělením nemocnice? Hodně lidem v našem regionu by se ulevilo a začali by mít nemocnici rádi.

S pozdravem, P.L.                  21.10.19

PS: nejdříve jsem si myslel, že 2 sestry na jednu doktorku je jakýsi neefektivní nadstandard, ale po osobní zkušenosti musím říci, že je to dobře obsazené pracoviště - výsledná efektivita je neuvěřitelná

ZÁŘÍ 2019

ODN

Pane řediteli Vyškovské nemocnice, vážený pane Horáku,

Chtěla bych se nejen s Vámi, podělit o nevšední zážitky z ústavu, který řídíte. Myslím, že mám s čím porovnávat.  Mé zcela ojedinělé poznání je z konkrétního oddělení Vyškovské nemocnice, a to z oddělení dlouhodobě nemocných, které zde vede primářka MUDr.Andrea Babjaková.  Jelikož jsem měla možnost se pohybovat v běžném provozu mnoha různých státních i soukromých zařízeních v městě Brně, tak si tohle dovoluji napsat.  Nikde, ale opravdu nikde, kde jsem byla, jsem nezaznamenala tolik nehrané laskavosti a obětavé péče k starým lidem, jako zde. Když jsem se pak dověděla, v jakém počtu pracuje personál a pro kolik pacientů, nezmohla jsem se na nic jiného, než na údiv.  Zřejmě každý z nás bude jednou stár a možná bude potřebovat i nějakou péči. Mohu s určitostí říci, že tohle Vaše oddělení předčí přístupem a péčí personálu mnohá i soukromá zařízení. Troufám si říci, že by to, co píši, jistě potvrdili i samotní pacienti a jejich příbuzní.  Dle mého názoru, se vše odvíjí od samotné vedoucí tohoto oddělení, která svůj pracovní a osobní lidský přístup, přenesla i na své podřízené. Píši tohle mé vskutku unikátní poznání nejen Vám, ale dávám i na vědomí řediteli JMK, jakož i Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu sociál.věcí.  Můj názor je ten, že právě zařízení, která prokazují takové výsledky a chování, i přes stálý nedostatek personálu, se mají podporovat finančně. Zaměstnanci by měli být pod vedením primáře, jako je p.Babjaková, ohodnoceni vysoko nad průměr a samotné oddělení i celá nemocnice a její vedení mít zvláštní podporu a ocenění.  Asi nebude náhodou, že ve stejné budově, jen o nějaké patro níž, jsme před pár lety, na jiném oddělení, pod vedením jiného primáře - MUDr.Josefa Eima, zažili podobný přístup.Zrovna v době, kdy Vám píši, se v médiích probírá kauza domů seniorů a chování personálu k lidem, kteří zde žijí. O to víc je důležité, aby se vědělo i o opačném přístupu, v jiných zařízeních. O tom dobrém. A aby se právě i proto, vyzdvihly k příkladu a následování. V médiích i že stran nadřízených orgánů.
Děkuji za pozornost a přeji nám všem více takových pracovišť, která dělají hlavně  lidé - svou autoritou, precizností, slušností a noblesou, jako p.Babiaková, p.Eim a jim podobní.

Za rodinu Kovářovu a Vrtílkovu

s pozdravem

Jana Vrtílková 

21.11.2018

GYN – POR

Vážená paní Moravová,
v pátek 22. listopadu jsem podstoupila zákrok s krátkodobou anestézií v centru jednodenní gynekologie Nemocnice Vyškov. Ráda bych vaším prostřednictvím poděkovala ošetřující lékařce MUDr. Lucii Hlouškové za excelentní přístup k pacientovi. Velmi profesionální a empatická péče mi byla poskytnuta i sestrou na příjmu a veškerým personálem, s nímž jsem se během pobytu setkala.  Obdivovala jsem i promyšlenou organizaci - koordinaci přípravy a realizace zákroků, včetně komunikace s pacienty na pokojích. 
Mám radost, že mohu služby regionální nemocnice chválit. 

S úctou a poděkováním

RNDr. D. Z.

RHB, Neurologie

Rádi bychom poděkovali touto cestou lékařům a sestřičkám rehabilitačního a neurologického oddělení vyškovské nemocnice za vzornou dlouholetou péči a vstřícný přístup při léčbě a rehabilitaci pana S.V.

Děkuje manželka s rodinou.

21.11.2019

ČERVENEC 2019

ODN A 

Chtěl bych touto cestou poděkovat celému kolektivu za příkladnou  péči a jednání. Je to už můj několikátý pobyt zde. Dal jsem se zde do pořádku po zdravotní i psychické stránce, za což vám ještě jednou upřímně děkuji.

7.7.2019       J.P.                      

DĚTSKÉ ODD.

Dobrý den,

ráda bych zpětně touto cestou chtěla moc poděkovat personálu Dětského odd. nemocnice ve Vyškově, odd. mladších dětí (DO I), kde jsme byly s mojí dcerou Julií Horváthovou hospitalizovány letos ve dnech 15 - 19. dubna.

Děkuji za profesionální, ochotný, milý přístup a za podporu paní doktorky MUDr. Laury Adamcové, dále také MUDr. Evě Vašíčkové a především paní sestřičce, která nás mimo jiné přijímala.

Děkujeme! :-)

S přáním všeho dobrého N. P.

16.7.2019

CHIRURGIE

Vážená paní doktorko Marcaníková,

chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši práci, za Vás přístup k pacientům a Vaši profesionalitu. Před 3 týdny jsem mela úraz a ocitla jsem se u Vás na pohotovosti. Měla jsem tržné rány a odřeniny na obličeji. Moc dekuji, že jste mě šila právě Vy, za Váš klid a útěchu a za to, že jste si se mnou opravdu vyhrála.

Moc děkuji a přeji Vám jen to nejlepší.

29.7.2019        B. V.                

 

 

ČERVEN 2019

GYN - POR

Dobrý den.

Jmenuji se Lucie Š., a včera to byli dva měsíce, kdy jsem u vás na porodním sále, porodila druhou dceru Martinku. Chtěla bych touto cestou, poděkovat vše , kteří se o nás starali. Porodila jsem o Velikonocích na Velký pátek v 15:24. Po celou dobu, jak na porodních sálech či na oddělení na lůžku, jste se o nás všichni úžasně starali. Všechny sestřičky, asistentky a doktorky, byly úžasné. Pomohli nám, v prvních dnech, kdy jsme měli poprvé v náručí, náš malý poklad. Vaše práce není jednoduchá, je to obrovská zodpovědnost a pravda, s některými maminkami, to nemáte jednoduché...

Každopádně, za mě a za mého manžela, vám moc děkujeme, díky vám, vzpomínáme na den porodu naší Martinky jen a jen s úsměvem.

Krásný den.

Lucie Š.

Dražovice                                       20.6.2019

 

KVĚTEN 2019

CHIRURGIE

Chtěl bych touto cestou poděkovat MUDr. Bočkovi a zdravotním sestrám za lidský přístup k pacientovi dne 9.5.19 a následně na kontrole 14.5.19 a ošetření levého kolena. Prosím vyřiďte jim poděkování.

Děkuji a s pozdravem       V.                               15.5. 2019

GYN - POR

Dobrý den,

rádi bychom vyjádřili poděkování lékařskému a ošetřovatelskému týmu na Gynekologicko-porodnickém a novorozeneckém oddělení Vaší nemocnice. Ráda bych ale zdůraznila poděkování paní Marice Václavíkové, porodní asistentce pracující na porodním sále vyškovské nemocnice a panu doktorovi Branislavovi Babjakovi, zástupci primáře Gynekologicko-porodnického oddělení.

Osud nám připravil několik těžkých zkoušek v podobě manželovy onkologické nemoci. Když jsme po mnohých peripetiích čekali naše vytoužené dítě, moc jsme se radovali. Porod našeho syna byl završením našeho toužebného očekávání, ale logicky byl provázen velkými obavami a strachem. Ty ale postupně odcházely. Empatický, milý, ale přesto velice profesionální přístup paní Mariky i pana doktora Babjaka mi moc pomáhal. I přes to, že jsem nebyla zdaleka jediná rodička, která byla v tu chvíli na porodním sále, paní Marika byla po celou dobu úžasná. Takový klid a jistota zkušené porodní asistentky v kombinaci s jejím srdečním projevem mi navždy zanechá krásný zážitek z porodu našeho prvního dítěte.

Děkujeme!

S pozdravem Jiří, Lenka a Jiříček Š.                               22.5.2019

INTERNA

Vážení,

ráda bych vám řekla pár slov k pobytu u vás v Nemocnici Vyškov. Byla jsem u vás hospitalizovaná poprvé. Věřte mi, že se svojí diagnózou jsem s českým zdravotnictvím často v kontaktu, zejména v Brně. A právě proto bych chtěla poděkovat za péči na JIP interny tady ve Vyškově. S tak skvělým přístupem jsem se ještě nesetkala. Celý tým je vysoce profesionální. Jde vidět jejich zájem o pacienta. Neztrácejí lidský přístup i v těch nejdramatičtějších situacích. Je to obdivuhodné! Moc vám všem. Kteří jste se o mě starali po celou dobu léčby, děkuji. Já i celá moje rodina jsme šťastni, že jste mě vrátili do života.

S úctou Ing. G. H.                          31.5.19

DUBEN 2019

PLICNÍ ODD.

Dobrý den,

velmi rád bych poděkoval všem zaměstnancům plicního oddělení, kde jsem byl 14 dní hospitalizován se zápalem plic. Vážím si práce pomocného personálu (uklízeček), jejich práce byla vidět na první pohled, vše bylo čisté a uklizené. Nejvíce bych chtěl poděkovat zdravotním sestrám, za jejich vlídný a lidský přístup k nám pacientům. Také oceňuji práci a profesionální přístup všech lékařů, kteří mě vždy ochotně informovali o mém zdravotním stavu a léčbě. A pomohli mi velmi rychle se uzdravit a vrátit do normálního života.
Nemohu zapomenout ani na stravovací provoz, neboť jídlo bylo vždy vynikající. Sice v prvních dnech, kdy jsem nebyl schopen nic jíst, jsem si pokrmů moc neužil. Zato na konci pobytu jsme se všichni pacienti těšili, až bude oběd.
Přeji Vám co nejvíce vyléčených a spokojených pacientů, mezi které teď také patřím,

na Vyškovskou nemocnici budu v dobrém vzpomínat.

Děkuji

Ing. Petr Pokorný, učitel ZŠ             15.4.2019

DĚTSKÉ ODD.

Vážený pane primáři,

Chci touto cestou poděkovat za péči o dceru při naší nedávné hospitalizaci na DO JIP a DO I. Lékaři, sestry i ostatní personál byli vždy profesionální a laskaví, od přijímacího procesu až po propuštění.

B.J. s dcerou                    12.4.2019

ODN

Jsem velmi spokojen s přístupem paní primářky a sestřiček s jejich prací. Cítil jsem se na tomto odd. velmi dobře. A tímto bych chtěl poděkovat celému týmu ODN – A za příkladnou péči.

P.Š.                                    8.4.2019

GYN – POR

Děkuji tímto panu primáři, jeho zástupci, všem lékařům, vrchní sestře, ostatním sestrám, sanitářkám, usměvavým uklízečkám, lékařům a sestrám na operačním sále, prostě všem, kteří se o mě perfektně na gynekologickém oddělení během mé hospitalizace starali.

Všichni s úsměvem na tváři vykonávali svou náročnou a zodpovědnou práci, která není, jak se patří ohodnocená.

Tak alespoň tento můj obrovský dík za laskavý a lidský přístup.

M.S.                 19.4.2019

CHIRURGIE, RDO

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům chirurgické JIP a všem zaměstnancům RDO za příkladnou práci a ochotu při mém dlouhodobém léčení.

S pozdravem    Z.                                  15.4 19

BŘEZEN 2019

STRAVOVACÍ PROVOZ

Vážení paní ředitelko,

v nedávné době jsem byla ve Vaší nemocnici dvakrát hospitalizována, pokaždé na oddělení šestinedělí. Poprvé to bylo pro akutní stav, podruhé pro porod. Vaší nemocnici jsem si k porodu vybrala už podruhé.

Při výběru porodnice pro druhý porod sehrála také zásadní roli zkušenost, kterou jsem měla u prvního porodu. Netýká se však lékařského personálu, nýbrž personálu kuchyně, konkrétně nutričních sester pod vedením paní Mašlejové. Od narození držím velmi přísnou a neobvyklou dietu při fenylketonurii. Ze zkušenosti vím, že se i lékaři s touto dietou setkávají maximálně jednou za svou praxi a tím, že je tak neznámá a striktní, je třeba se na každou cestu mimo domov připravit. Již u prvního porodu v roce 2015 jsem kontaktovala paní Mašlejovou a společně jsme vymyslely jídelníček a plán na mou hospitalizaci. O tři a půl roku později jsme jen již vytvořené drobně poupravily a využily znovu. Do nemocnice jsem tedy jela klidná, i když jsem musela být pro akutní stav hospitalizovaná o něco dříve, a pak u porodu znovu.

Při mém pobytu jsem se setkala s naprosto profesionálním, ale zároveň lidským a milým přístupem všech, kteří se o mou speciální stravu starali, a navíc jídlo, které mi byli schopni uvařit, bylo vynikající. Není snadné připravit jídlo z tak omezeného množství a surovin, ale jim se to opravdu dařilo.

Ráda bych paní Mašlejové a jejímu týmu ještě jednou poděkovala, a přestože si nikdo nepřeje být v nemocnici, tak věřím, že pokud tak nastane, budeme v naší úspěšné spolupráci nadále pokračovat.

Paní ředitelko, gratuluji vám k výběru tak profesionálního týmu na úseku dietního stravování.

S úctou  Ing. I.R.                               11.3.2019

REHABILITACE

Vážená paní ředitelko,

Žádám Vás o vyslovení pochvaly celému kolektivu rehabilitačního oddělení za vzorný přístup při mé léčbě po výměně kyčelního kloubu. Všichni zaměstnanci rehabilitačního oddělení byli vysoce erudovaní a měli lidský přístup k pacientům. Mohu říci, že jsem se ještě nesetkal s takovým přístupem a odborným vedením, jako při mé rehabilitaci.

Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem

Ing. P.T.                  21.3.2019

ÚNOR 2019

ODN A

Dovolte mi, abych vám všem poděkovala za příkladnou péči, kterou jste věnovali mojí mamince, paní V.S. Díky vaší péči pro ni nebyly poslední dny jejího života utrpením a cítila se zde mezi vámi velmi dobře.

Ještě jednou za vše děkuji

H.S.               5.2.2019

INTERNA, PLICNÍ

Vážené vedení nemocnice Vyškov,
chtěl bych touto cestou poděkovat kolektivu lékařů a sester oddělení pana primáře Jiřího Pinky za profesionální a lidský přístup při léčbě moji manželky Mgr.Z.Š.
Rovněž děkuji panu primáři MUDr. Judáskovi z plicního oddělení ,který svým včasným zásahem zabezpečil přesun manželky na oddělení INT-JIP.
Moc si vážím namáhavé a zodpovědné práce lékařů i sester, kde musím zvláštně ocenit velmi pěkný lidský přístup k pacientům na oddělení INT-JIP.
Srdečné díky za její záchranu.
S úctou O.Š.                                22.2.2019

CHIRURGIE

Děkujeme III. chirurgii a JIP, přestože tam paní Patermannová ležela jen krátce, měli k ní i k nám profesionální přístup.

Patermannovi          25.2.2019

UROLOGIE

Děkuji lékařům, lékařkám, operatérům a zdravotnickému personálu urologického oddělení za laskavý a starostlivý přístup, který mně věnovali po dobu mého pobytu v Nemocnici Vyškov.

Vladimír Indrych           25.2.2019

INTERNA

Poděkování panu prim. MUDr. Jiřímu Pinkovi a pracovníkům I. Interního oddělení za vysoce profesionální a lidský přístup při léčbě naší maminky, paní Marie Jančíkové.

Syn a dcera      25.2.2019

CHIRURGIE

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi, abych poděkoval chirurgické příjmové ambulanci Nemocnice Vyškov, jmenovitě MUDr. Tomáši Maulemu, za přišití, záchranu a obnovenou funkčnost mého palce levé ruky. Děkuji i celému personálu této ambulance.

Ještě jednou děkuji a přeji Vám mnoho takových lékařů

V.L.           27.2 2019

LEDEN 2019

ODN

Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování a uznání kolektivu zaměstnanců ODN - -A za péči a starostlivost o mého manžela Ing. O.M. po dobu jeho hospitalizace v závěru roku 2018.

S pozdravem

L.M.             7.1.2019

 

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti