2017

INTERNÍ ODD

Dobrý den,chtěla bych touto cestou poděkovat paní doktorce Synkové a především paní doktorce Bednářové z interny za skvělý přístup a vzornou péči o našeho tatínka pana O., o kterého se po dobu 5ti let vždy velice ochotně staraly.Tatínek bohužel zemřel  ale díky jejich přístupu byl jeho život s nemocí kvalitnější a lépe zvládnutelný.Celá naše rodina moc děkujeme.

21.12.2017       H.

CHIRURGIE

Dobrý den.

Dovolte,abych mohla poděkovat celému odd chirurgie III Vaší nemocnice za velmi lidský a profesionální přístup.Můj syn R. Z. byl u Vás hospitalizován s komplikovanou zlomeninou kotníka PDK po pádu ze schodů  od 22.10.-26.10.2017.A dostala se mu od Vašeho personálu  velmi kvalitní péče.Všichni byly ochotní,milý a díky přístupu p.primáře Kubačáka byl syn převezen a úspěšně odoperován v Úrazové nemocnici v Brně.Myslím,že právem můžete být hrdý na takovýto kolektiv profesionálů-ať už jde o lékaře,sestry......není to v dnešní době bohužel samozřejmost.Sama ve zdravotnictví pracuji a takovýto přístup bývá ojedinělý a málo častý.
Mnohokrát všem děkuji.
Přeji si a doufám,že poděkování bude všem tlumočeno.
S pozdravem  

20.11.17    M.Z.

TRANSFUZNÍ STANICE

Poděkování a pochvala všem zaměstnancům transfuzního úseku. Všichni byli při odběru krve moc ochotní a hodní.

5.11.17   D. B.

PLICNÍ ODD.

Děkujeme ošetřujícímu lékaři MUDr. Milanu Judáskovi, všem lékařům a sestřičkám a ostatnímu personálu plicního oddělení Nemocnici Vyškov za obětavou péči o mého manžela, pana J.G. ze Zelené Hory.

24.11.17       Manželka J. a děti s rodinami

CHIRURGIE

Poděkování MUDr. J.Kubalákovi za jeho lidský a profesionální přístup a skvělou péči při léčbě mého zranění.

30.10.2017     E. C.

DĚTSKÉ ODD.

Ve čtvrtek 24.8. jsem se synem byla přijata na dětské oddělení II.  Přijímala nás MUDr. Pukowietzová a sestřička J. Hurníková. Chtěla bych strašně moc pochválit jejich přístup a ochotu vše vysvětlit.

Sestřička Hurníková, absolutně nepopsatelný přístup, je to anděl vašeho oddělení. Vše dopodrobna vysvětlila, rozkrájela by se a syn byl okamžitě klidnější. Neznám lepší sestřičku, a to jsem sama zdravotník. Byla bych moc ráda, kdyby se moje chvála k nim dostala, opravdu díky nim byl náš pobyt absolutně příjemný.

Velmi děkuji i za možnost pobytu matky s dítětem staršího věku.

Pěkný zbytek léta

26.8 2017      L.B.

Chtěli bychom všem zaměstnancům DO1 a JIP poděkovat za perfektní péči o naši dceru Nelinku, která k vám byla převezena po autonehodě.

Profesionální a v neposlední řadě vstřícný lidský přístup nám byl balzámem na duši :-) a pomohl dceři k brzkému zotavení.

Velice chválím a obdivuji náročnou práci dětských sestřiček na dětském oddělení i na JIPu a poděkování patří i MUDr. Pukowietzové, která měla na starost péči o dceru na JIP.

Stravování ve vaší nemocnici bych hodnotila na 1* Děkujeme týmu kuchařů/kuchařek :-)

Všem lékařům, panu primáři, MUDr. Mokrošovi i sestřičkám patří naše díky a zdravíme Vás z lázeňského města Poděbrady.

 
29.8.2017 O. a J. D. s Nelinkou

INTERNÍ ODD.

Poděkování primáři Pinkovi, ošetřující lékařce paní MUDr. Válkové a všem sestřičkám za péči v průběhu mé dlouhodobé nemoci. Vážím si práce a vzdávám úctu paní doktorce Válkové za její neskonalou starostlivost, se kterou jsem se v životě nesetkal, vážím si vysokou erudici všeho personálu, zdravotní pomoci. Děkuji za každodenní zlepšování mého zdravotního stavu. Ještě jednou děkuji.

Ing. V. K.                      7.7.2017

GYN-POR

Ráda bych chtěla Vám všem poděkovat za úžasnou péči, které se mi od Vás dostalo. Vím, že laparoskopie je maličkost ve srovnání s tím, co tu běžně řešíte, ale byla to moje první operace a měla jsem strach. Mít v sobě kapačku a dren bylo přesně tak hnusné, jak jsem čekala, ale s Vaší pomocí všechno vypadalo lépe. Veselost paní uklízečky, laskavost a trpělivost sester a praktikantek, zájem a péče doktorek a doktorů, to všechno udělalo z mého pobytu akci, o které budu všude vyprávět. Jako podnět mám jednu drobnost- MUDr. Vašíček byl z lékařů jediný, kdo mi podal ruku a představil se. Možná je to maličkost, ale cením si jí. Na druhou stranu- tohle je za 4denní pobyt jediná připomínka, takže je myslím jasné, jak parádní všechno ostatní bylo. Doufám, že Vás nějakou dobu neuvidím, ale kdyby to bylo potřeba vím, že pod Vašimi křídly nemusím mít obavy.

L.K.                                 3.7.2017

UROLOGIE, NEUROLOGIE, ODN

Děkujeme zdravotníkům urologické ambulance, Lékařce neurologické ambulance MUDr. Janě Fojtíkové, zdravotníkům neurologického oddělení a oddělení dlouhodobě nemocných Vyškovské nemocnice. Paní doktorko Jitko Hanzlianová, vážíme si Vaší odborné péče a laskavého přístupu k pacientům i jejich rodinám.

Rodina Z.        13.7.2017

NEUROLOGIE

Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat primářce neurologie MUDr. Naděždě Fišerové za její nadstandardní přístup. Do nemocnice jsem přijela s neustávajícím motáním hlavy a s nálezem na mozku. Vzhledem k lidskému přístupu paní primářky Fišerové, která mi vše opakovaně podrobně vysvětlila a všechna potřebná vyšetření mi byla, díky ní, provedena v nejkratší možné době, jsem nemusela žít ve velkých obavách a psychickém stresu více než bylo nutné. Stejně takový přístup měla paní primářka i k další pacientce ležící na stejném pokoji. Opravdu jsem byla jejím přístupem ohromena, a proto jsem se rozhodla jí poděkovat i touto cestou.

Mgr. Bc. S. N.            20.7.2017

INTERNÍ ODD.

CHtěla bych vyslovit pochvalu pracovníkům 2. interny a příjmové ambulance. Minulý týden jsem se ocitla v jejich péči a nestačila jsem zírat, jak dokážou být v dnešním frmolu a psychickém náporu trpěliví, chápaví a hodní. Překvapil mě mladý kolektiv sestřiček na oddělení i mladinká paní doktorka a jejich milý přístup k pacientkám.

Na interní příjmové ambulanci jsem měla velmi dobrý pocit, že jsem mezi svými - Dr. Řezníčková i sestřičky se mi ihned věnovaly a podstatně snížily míru silné úzkosti, která moje potíže provázela.

Moc všem děkuji, obdivuji jejich práci v této těžké době (pro zdravotnictví) a přeji, ať jim síly dlouho vydrží! Kéž bychom se tak dokázali chovat všichni, vždy a ke všem.

RNDr. M.P.              24.7.2017

UROLOGIE

Chtěla bych touto formou poděkovat Nemocnici Vyškov a zcela konkrétně MUDr. Trnečkové. S tak úžasným přístupem k pacientovi jsem se již hodně dlouho nesetkala. Pokud mohu posoudit nemocnici Náchod, odkud pocházím, připadala jsem si jak v jiném světě. Jelikož moje dcera bydlí ve Vyškově, byla jsem u ní na návštěvě. Ve středu 26.7. před 22.hod. jsem dostala velké bolesti břicha a začala jsem naráz močit krev. Velice mě to vyděsilo. Dcera mě tedy hned odvezla na vaši pohotovost. Zde jsem byla, bez ohledu na to, kolik je hodin, velice vlídně přijata k vyšetření, sloužící MUDr. Trnečkovovu, Velmi empatická, usměvavá paní doktorka mě, kromě potřebných vyšetření, uklidnila a vše ochotně vysvětlila. Setkat se s takovým přístupem je vzácností, alespoň co se mých zkušeností týká. Následně jsem byla pozvána na kontrolní odběr krve v pátek. Jelikož střídavě pobývám v Náchodě a u dcery, pokud to bude možné, zvolím zcela jistě nemocnici ve Vyškově.

Hezký den

Z.T. Náchod            31.7.2017

GYN-POR

Touto cestou bychom chtěli poděkovat za velice milý, profesionální a lidský přístup personálu na porodním sále, velké díky patří především MUDr. Krhovskému a paní Marice Václavíkové. Velké díky patří i oddělení šestinedělí, byla jsem opravdu velice mile překvapena, jak ochotné sestry u Vás pracují, veškeré dotazy mi byly s ochotou zodpovězeny. Moc děkuji za skvělou péči především. L. Baldíkové, H. Hanákové a J. Černické

S pozdravem

1.6.2017 M.K s rodinou                                                                              

Poděkování personálu GYN-POR odd. za profesionální přístup lékařů, zdravotních sester a ostatního personálu nemocnice. U všech 3 porodů jsem byla s péčí velmi spokojená, i když nebyly vždy bez komplikací. Jmenovitě bych chtěla poděkovat primáři MUDr. Eimovi, MUDr. Foltýnové, sestřičce J. Englové a asistentce Z. Smejkalové. Mé poděkování patří všem na odd. ARO, kde jsem si chvíli poležela a v neposlední řadě sestřičkám a lékařům na novorozeneckém odd. Poděkování MUDr. Judáskové z hematologie, která se o mě starala u třetího porodu, který se zkomplikoval trombózou.

5.6.2017 J.K. s manželem a dětmi                                                             

RDO

Poděkování kolektivu RDO za odborný a lidský přístup. Od vypsání žádanky u příjmu, tak i rentgenové vyšetření a vyhotovení odborné zprávy od lékaře pro ošetřujícího lékaře je provedeno rychle a profesionálně. Velmi krátká čekací doba příjemně překvapí a s odbornou zprávou člověk spokojeně odchází k dalším výkonům. Ještě jednou velká pochvala odbornému kolektivu rentgenologie.

S pozdravem a přáním všeho dobrého pro Vyškovskou nemocnici.

S úctou

9.6.2017 J.K.                                                                                                 

CHIRURGIE, ARO

Poděkování za veškerou odbornou i lidskou péči primáři MUDr. J. KUbačákovi a kolektivu jeho lékařů, kteří o mně pečovali. MUDr. Kubalákovi, MUDr. Bučovi a všem ostatním lékařů,, kteří měli službu na oddělení i na operačních sálech. Zvláštní dík patří sestřičkám a sanitářům 2. chirurgie, které vede paní H. Crhonková. Sestřičky nikdy neodmítly radu ani pomoc, jsem moc ráda, že jsem Vás poznala…díky. Dále bych ještě poděkovala kolektivu lékařů a sester oddělení ARO, se kterými jsem se pravidelně potkávala při ošetření na operačním sále. Byli skvělí a plní optimismu. Venku bych Vás určitě nepoznala, protože jste byli vždycky zamaskovaní pod růžovou, fialovou, zelenou a veselou čepicí….tak vám děkuji alespoň takhle.

14.6.2017 E.F.                                                                                     

Dětské odd.

Poděkování všem zaměstnancům dětského oddělení za příkladnou péči. Lékaři i sestry na oddělení (hlavně na JIP, kde jsem byla nejdéle) jsou empatické, vstřícné, pečlivé. Staniční sestra JIP je člověk na svém místě, vždy poradila, pomohla. Můj osmiletý syn byl nadmíru spokojen, sám sestřičky chváll, skoro se mu nechtělo domů. Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům, sestrám i milé paní uklízečce za příkladnou péči, empatický přístup a za celkové zpříjemnění pobytu v nemocnici.

14.6.2017 D.V.                                                                                                      

GYN-POR

Dobry den, ráda bych poděkovala porodní asistence Aleně Vítkové, paní doktorce Viktorii Gamcové a sálové sestře Haně Zezulové za profesionální přístup při vedení mého porodu, sestřičce Ludmile Bubeníčkové za ošetření mé dcery Julinky. Dále bych chtěla poděkovat VŠEM novorozeneckým sestřičkám za nadstandartní přístup při mém pobytu v nemocnici Vyškov.

NEUROLOGIE

Poděkování především paní prim. MUDr. N. Fišerové z oddělení neurologie za velmi kvalitní a odbornou péči, profesionální, lidský a laskavý přístup, který věnovala mému manželovi během jeho hospitalizace. Dále děkuji paní primářce za to, že má na svém oddělení takové usměvavé, ochotné lékaře a sestřičky. Vyjadřuji Vám všem svůj hluboký obdiv a uznání a přeji Vám mnoho úspěchů a klidu v nelehké práci.

Srdečně zdraví

20.6.2017 V.Š.                                                                               

CHIRURGIE

Ráda bych touto cestou chtěla srdečně poděkovat celému týmu chirurgického oddělení CH II , věřím, že všem bude tato zpráva s radostí předána.
Velice si vážím skvělé péče a profesionality, pěkného prostředí a lidského přístupu.
Mé zvláštní poděkování a především vyjádření naprosté důvěry patří zejména panu doktoru Martinu Bučovi, který mě operoval - operace kýly.
Osobní přístup jeho a přístup dalších lékařů, kteří mě připravili na operaci, operovali, a následné pooperační péči - oddělení JIP, kde jsem byla odpoledne po operaci, přes noc, považuji za vysoce profesionální a lidský. Pan doktor mi vše vysvětlit a sdělil postupy srozumitelně, operace jsem se tak nebála.

Všem přeji hodně síly, spokojené pacienty ....

27.6.2017 G.A.                                                                             

INTERNA

Děkujeme p. prim. MUDr. Pinkovi, MUDr. Dvořáčkové, ostatním lékařům a všem zdravotnickým pracovníkům III. Interny za péči, kterou věnovali panu L. H. v posledních chvílích jeho života v boji s těžkou nemocí.

2.3.2017             manželka a synové s rodinou

GYN-POR

Dobrý den, ráda bych poděkovala kolektivu Gynekologicko-porodnického oddělení pod vedením prim. MUDr. Josefa Eima za výbornou péči, kterou věnovali mně a mojí prvorozené dceři během porodu i po něm. Cítila jsem se opravdu dobře a bezpečně, i když začátek mého porodu byl lehce dramatický. Ještě jednou děkuji a velice si vážím Vaší práce.

S pozdravem K.P.

7.3.2017

CHIRURGIE, ODN

Poděkování zaměstnancům chirurgie a ODN za poskytnutou zdravotní péči paní H.R. Jejich profesionality a empatického chování si velmi vážím.

10.3.2017   JUDr. L.R.

INTERNA

Poděkování I.internímu oddělení, panu primáři, sestřičkám a ostatnímu personálu za vzornou a obětavou péči o mého manžela.

20.3.2017      rodina B.

Poděkování MUDr. Alici Řezníčkové za její svědomitý a profesionální přístup, kterým mi zachránila život. Vážím si toho a jsem jí vděčný. Patří jí můj srdečný dík. Rovněž chci poděkovat její zdravotní sestře za její trpělivý a lidský přístup k pacientům.

22.3.2017     V.H.

CLR

Dovoluji si touto cestou poděkovat kolektivu sester oddělení rehabilitace pod vedením paní Konečné. Prošel jsem cvičením, laserem, elektromagnetem, vodoléčbou a všude jsem se setkal s ochotou i milým přístupem k nám pacientům. Stejný názor sdílí i moje manželka, která již několik roků dochází na masáž ruky po odebrání lymfatických uzlin. Ještě jednou díky celému kolektivu.

23.3.2017   S pozdravem O. a Z. Š.

GYN-POR

Poděkování za skvělou práci a vstřícný přístup panu primáři Josefu Eimovi, jeho zástupci MUDr. Branislavu Babjakovi, zdravotním sestrám Jitce Abrahámové, Evě Skřivánkové, Šárce Tomanové, Magdě Kotyzové. Dále celému týmu pracovníků na příslušném operačním sále. Přesto, že vykonávají velmi náročnou práci, lékaři se neustále vzdělávají a odborně zdokonalují, což je velice vyčerpávající, jsou navíc milí, trpěliví a ke každé pacientce volí vhodný individuální přístup.

31.3.2017     s pozdravem     Mgr.L.M.

RDO

Chtěl bych poděkovat pracovníkům CT za jejich kladný a lidský přístup k pacientům, zejména pan Bc. Vrána, který se mnou prováděl nejvíce úkonů, tak měl velmi dobře zvládnutou organizaci s pacienty a práce mu šla krásně od ruky. Prosím, předejte jim moje poděkování a ať jim tento přístup k pacientům vydrží co nejdéle. Děkuji.

3.2.2017      M.S.

CLR

Dobrý den pani ředitelko,chtěla bych poděkovat všem lékařům za krásný přístup k pacientům, kdy na vizitě se věnovali s veškerou péči ke každému pacientovi i během dne, když bylo potřeba něco s pacientem prokonzultovat, tak byli vždy velice milí a pozorní  (mají ten dar naslouchat pacientům v jejích těžkostech ).  Chtěla bych také velice poděkovat všem sestřičkám fyzioterapeutkám za příkladnou péči a ochotu za těžkou službu, kterou mají s pacienty.Sestřičky byly vždy milé, pozorné, ochotně nám pomáhaly co jsme v začátku nezvládali a vždy říkali na to tady jsme, vždy přiběhly, jestli je všechno v pořádku, jestli něco nepotřebujeme . Musím  opravdu velice za tu vzornou péči ještě jednou poděkovat celému kolektivu lůžkovho rehabilitačního oddělení.          

Jsem po operaci páteře decompresio par laminect L2/3/4,  přišla jsem k vám  těžko chodící o fr. holích s bederním pásem, pravá noha byla skoro nefunkční , vůbec jsem se nemohla na ní udržet. A odcházela jsem bez holí a bez bederního pásu a to díky všem vaším zaměstnancům      

Ještě jedou veliký dík  

10.2.0217    pí. N

INTERNÍ  ODD

Děkuji za záchranu života. Jmenovitě MUDr. Bučkovi, primáři MUDr. Pinkovi a MUDr. Kadlecovi. Také děkuji všem sestřičkám na odd. JIP, které o mě pečovaly celou noc. Ještě jednou děkuji celému personálu.

21.2.2017      J.H. Valtice

Děkujeme I. internímu oddělení Vyškovské nemocnice, panu primáři, lékařům, sestřičkám a ostatnímu personálu  za vzornou péči o naši 100letou maminku R. M.

21.2.2017  rodina M.       Heršpice u Slavkova

CHIRURGIE

Velmi vřelý dík MUDr. Jindřichu  Melicharovi CSc, lékaři odborné chirurgické ambulance, za profesionální, lidský a obětavý přístup při léčení našich chorob.

13.2.2017      D.M. a Z.T.

CHIRURGIE

Poděkování všem pracovníkům nemocnice, především z oddělení chirurgie a chir. JIP, kteří obětavě pečovali o mého manžela J.B.

Ačkoliv se o úrovni našeho zdravotnictví u nás hovoří často nelichotivě, moje zkušenost je díky přístupu Vašich zaměstnanců veskrze pozitivní. Osobní empatický přístup MUDr. Polednika a dalších lékařů, kteří participovali na operaci mého manžela a následné pooperační péči, považuji za vysoce profesionální a velice lidský. Oceňuji především schopnost MUDr. Polednika vysvětlit pacientovi a jeho příbuzným i velice složité lékařské postupy srozumitelně, podat k onemocnění důležité informace, posilovat optimismus pacienta a jeho odhodlání na cestě k uzdravování.

Mé díky patří i všem sestřičkám a zdravotnímu personálu JIP a II. Chirurgie za projevenou laskavost a obětavost v péči o manžela. Zaslouží si obdiv a uznání.

Velice mě těší, že díky této zkušenosti mohu vyškovskou chirurgii doporučovat svým přátelům a známým jako vysoce profesionální pracoviště s kreditem odbornosti, s osobním přístupem a komorní pohodovou atmosférou provázenou lidským rozměrem zdravotní péče.

12.2.2017    doc. PhDr. I.B.,Ph.D.

INTERNA

Děkujeme I. Internímu oddělení vyškovské nemocnice , panu primáři, lékařům, sestřičkám a ostatnímu personálu za vzornou a obětavou péči o naši stoletou maminku.

28.2.2017     rodina M.

NEUROLOGIE

V únoru 2017 jsem byl hospitalizován na neurologickém oddělení vyškovské nemocnice. Byl jsem zde v péči vynikajících lékařů prim.MUDr. Fišerové, MUDr. Halasové, MUDr. Fojtíkové, MUDr. Sharova a vrchní sestry Mgr. Ryškové. Ošetřován jsem byl příjemnými, obětavými a vždy usměvavými  sestřičkami. Nebýt mých bolestí, připadal bych si jako v ráji. Perfektní léčení, dobrá strava, úklid a čistota, za což děkuji i p. uklízečkám. Gratuluji k tak skvělému personálu lékařů a sestřiček.

28.2.2017        S pokorou, úctou a vděčností pacient kpt. V.H., veterán PČR.

GYN-POR

Dobrý deň,
chcela by som sa veľmi krásne poďakovať pani Pupíkovej-porodnej asistentke, ktorá mi pomáhala pri porode 14.8.2016:

ĎAKUJEM ZA VÁŠ PRIATEĽSKÝ A ZÁROVEŇ PROFESIONÁLNY PRÍSTUP! BOLI STE PERFEKTNÁ!

Podporovala ma, keď som si už pri tých ukrutných, vykričaných, bolestivých, 8-hodinových kontrakciách bez analgetík nevedela rady, spýtala som sa jej, čo mám robiť a ona mi odpovedala, že robte to čo doteraz, robíte to skvelo :). Nikdy na to nezabudnem! ;) Keď už prišiel na rad hlavný bod programu, sestra hneď vedela zareagovať a poradila mi, ako by nám to mohlo ísť najlepšie. Maličkú som vytlačila potom na nejaké tie dve - tri zatlačenia a všetko bolo v poriadku.

Žena má kadejaké predstavy o porode, no skutočnosť je naozaj iná. Neviem, ako by som to zvládla bez mojho partnera a pani Pupíkovej, som im nesmierne vďačná, že pri mne stáli práve oni.

Chcem týmto ešte raz poďakovať celej porodnici Vyškov za perfektný celkový prístup. Bola som maximálne spokojná aj s doktormi, sestrami tak aj s celkovým personálom, stretla som sa tam len s príjemnými ľuďmi. Ak sa rozhodnem opať rodiť, jednoznačne sa k vám vrátim :).

Ďakujem ešte raz!

S pozdravom         K.P.

ODN

Děkujeme paní doktorce Jitce Hanslianové a celému kolektivu ODN vyškovské nemocnice za vzornou a citlivou péči, kterou poskytli mému manželovi panu K.K.

27.1.2017   manželka M.K.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti